Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legeen Taula

3,536 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

Legeen Taula

  1. 1. LOE ( Ley Orgánica de Educación ), gaur egungo hezkuntza legea da. 2006-an sortu zen Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernuan zegoelarik. Espainia, hezkuntzan beste Europako lurraldeen azpitik zegoela ikusita, hezkuntzako atal ezberdinetan aldaketak beharrezko suertatu ziren. Hau hobetzeko aleginean sortu zen LOE legea. LOCE ( Ley Orgánica de Calidad de la Educación ), LOGSE legea berritu eta hobetzeko asmoarekin egin zuen PPk. Jose Maria Aznarren bigarren gobernuak bultzatu zuen eta 2002ko abenduaren 23an sortu zen. Jose Luis Rodríguez Zapaterokin PSOE gobernura itzuli zenean aldiz, LOCE legea atzera bota zuten, gizarte kapitalista batera zuzentzen zelako. LOGSE legea gailendu zen berriz,, LOCE legeko atal batzuk mantenduz. Hau 2004ko maiatzean izan zen. LOGSE ( Ley Orgánica General del Sistema Educativo ) 1990eko urriaren 3an ezarri zen. Gobernu sozialistak bultzatu zuen eta aurretik zegoen LGE (Ley General de Educación) legea ordezkatu zuen. Hezkuntzako lege espainola izan zelarik 2006 arte. LGE ( Ley General de Educación ) legea 1970 urtean ezarri zen eta José Luis Villar Palasí hezkuntzako ministroak bultzatu zuen. 1857 urteko Moyano legearen ondoren etorri zen lege garrantzitsuena izan zen. Moyano legea garai horretarako zaharkitua zegoen, klasista zen eta ez zuen demokrazia bultzatzen. Gainera, Espainiako analfabeto kopurua zifra altuetan kokatzen zen. Hori dela eta, LGE hezkuntza legea, gizartean zeuden betebehar eta gabeziak asetzeko sortu zen. KONTESTU SOZIALA LOE LOCE LOGSE LGE
  2. 2. Oinarrizko gaitasunak: - Komunikazio linguistikako gaitasuna. - Matematika gaitasuna. - Ezagutza gaitasuna eta mundu fisikoarekin elkarrekintza. - Informazioaren trataera eta gaitasun digitala. - Sozial eta hiritar gaitasunak. - Gaitasun kultural eta artistikoak. - Autonomia eta ekimen pertsonala. “ Herritartasun eta giza eskubideen heziketa”, derrigorrezko ikasgai berria sortu da. <ul><li>Ezagupenak lortzean zentratzen da. </li></ul><ul><li>Segregatzailea da </li></ul><ul><li>Eskola Kontseiluari eta Klaustroari ezartzen zizkien eskumenak LOCEk mugatu egiten ditu </li></ul><ul><li>Berehalako Promozioarekin jarraitzen da </li></ul><ul><li>Gizarteko aspektuez ez da arduratzen. Errespetua eta giza eskubideen aipamenik ez du egiten. </li></ul><ul><li>Berdintasunaren aurka doa </li></ul><ul><li>Batxilergoko titulua lortzeko beharrezkoa da gai guztiak gainditzea eta rebalida izeneko azterketa bat pasatzea. </li></ul>1.Deszentralizatua. Komunitateei konpetentziak ezartzeko aukera . 2.Hezkuntza konstruktibista indartu nahi da: Kurrikulum ireki eta malgua (Estatuko legedia edo autonomikoak, zentro, gela edo ikaslea) 3.Eskolako Kontseiluei garrantzia ematen zaie. Era berean, zuzendaritza aukera ere beraien esku. 4.Promozio automatikoa ezarri zen egoera jakin batzuen aurrean. 5.Hezkuntza berezia eta Helduentzako hezkuntza erregulatu 6. Irakaskuntzaren kalitate hobekuntza, irakasleriaren etengabeko formazioa ezarri zuelako, 7.Inspekzioaren eta tutore/orientazioaren akzioa definitu ziren. 8.Ezberdintasun sozialen hazkuntza gutxitu 9. Eskolaratze erratioa gutxitu - Ordura arte aplikatzen zen hezkuntza sistema, “Ley Moyano” deritzana zen. - Lege honek hezkuntza aukera gizarte osoari zabaltzen dio, pertsona guztien hezkuntzarako eskubidea bete araziz, eta gizarteak behar dituen profesional berrien prestakuntza bideratuz. - Hezkuntza Zentro berrietan proposamen berriak aurrera ateratzea bultzatuko da. - Irakasleen heziketa eta prestakuntza jarraia oinarrizkotzat jotzen da. Era berean, Irakasleen onarpena gizartean eta balorazio ekonomikoa aintzat hartu behar dira. - Lege honek hezkuntzan egiten diren diru inbertsioen hazkuntza garrantzitsua dakar, eta herrialdeari esfortzu garrantzitsu bat eskatzen dio. LEGEAREN EZAUGARRI GARRANTZITSUAK
  3. 3. 1.Hezkuntza sistema Europaren mailara ekiparatu. 2.Gizarte multikulturala kontutan hartu eta geletan integratu. 3.Ikasle bakoitzaren jarraipen indibiduala tutoretzen bitartez egitea. 1. Esfortzuko ohiturak landu eta ikasketetan ardura jarri. Ikasteko zaletasuna eta kuriositatea. Ondo egindako lanaren harrotasuna sentitzeko. 2. Eguneroko harremanetan atzerriko hizkuntza batetan komunikatzeko gai izatea. 3. Informazio teknologia eta komunikazioetara ikasketa sarrera. 1. Denek dute hezkuntzarako eskubidea. Irakaskuntzaren askatasuna onartu 2. Hezkuntzaren helburua giza pertsonalitatearen garapena bizikidetzan, eskubidetan eta askatasunean 3.Formazio erlijiozko eta etikoaren aukera 4.Oinarrizko irakaskuntza derrigorrezkoa eta doakoa da 5.Denak hezkuntza izatea ahalbidetzeko programa orokorra ezarri dute botere 6. Irakaskuntza zentroak eratzeko askatasuna onartzen da, konstituzioko printzipioen barruan. 7. Irakasle, guraso eta ikasleek zentro publikoen kontrol eta gestioan parte hartuko dute, legeak ezarritako terminotan 8. Botere publikoak hezkuntza sistema inspekzionatu eta homologatuko dute legeak betetzen direla ziurtatzeko. 9. Botere publikoek hezkuntza zentroei legeak eskatzen dituen baldintzak betetzeko laguntza emango diete. 10. Unibertsitateen autonomia onartzen da legeak ezartzen dituen terminoetan. 1. Pertsonaren hezkuntza integrala du helburu, garapena, eta askatasunaren erabilera arduratsua egiteko prestakuntza. 2. Ikasketa eta lanerako jarreren asimilazioa, eta lan mundurako prestakuntza. 3. Espainiako kultura aberasten duten ezaugarri autonomikoen ikasketa, ulermen espiritua, eta atzerriko kooperazioa. 4. Espainiar guztiek hezkuntza orokorra eta lanbide heziketa jasotzeko eskubidea dute, eta Estatuak, hauek emateko obligazioa du. 5. Oinarrizko Hezkuntza Orokorra derrigorrezkoa eta dohainekoa izango da espainiar guztientzat. 6. Estatuak aukera berdintasuna bete araziko du. 7. Hezkuntza lanbideak, irakasleei giza, hezkuntza, eta balore profesionalak eskatzen dizkie. 8. Ikasketak, ikasleentzat gizartearekiko betebehar bat da. 9. Gobernuak hezkuntza politika definitu behar du. 10. Gobernuak, beharren eta errekurtsoen araberako ekintzak prestatu behar ditu. 11. Gobernuak Hezkuntza Zentroak sortu eta ezabatzeko eskubidea du. 12. Gobernuak hezkuntza guztien araudia definitu behar du. 13. Gobernuak Hezkuntza zentro guztiak gainbegiratu behar ditu. 14. Gobernuak legea betearazteko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu. LEGEAREN HELBURUAK
  4. 4. Administrazioak ezartzen ditu baldintzak, hezkuntzako programaren arabera IKASLEEN ONARPENA DBH-n hurrengo kurtsora pasatzeko gehienez 2 ikasgai suspendituta izan daiteke, baina 3 baditu, irakaslea erabaki dezake zer egin. Bakarrik behin errepika daiteke ziklo bakoitzan. - Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan behin - Batxilergoan, bi kurtso dira eta gehienez lau urtez egon ahal da, beraz bi aldiz errepika daiteke Irakaslearen esku geratzen da erabakia. ESOn bi aldiz errepika daiteke eta Lehen Hezkuntzan behin Kurtso bukaeran, onargarria den maila lortu ez duten ikasleek, kurtsoz igaro dezakete. Baina heziketa osagarri batzuk jarraitu beharko dituzte, beharrezko maila lortu arte. IKASTURTEA ERREPIKATZEA Gaztelera hizkuntza ofiziala ez duten komunitateetan, ordutegien %55 baino gutxiago beteko dute. Eta besteetan, %65 baino gutxiago IKASGAI AMANKOMUNAK Ikastetxearentzat derrigorrezko eskaintza, ikasleentzat 18 urte edo gehiago dutenak eta 18 urte baino gutxiago dutenen gurasoak edo tutoreak aukeratu dezakete erlijioa ematea edo beste ikasgai bat. (etika) Erlijioa eta gizarteko kultura derrigorrezko gaia bezala ezartzen du. Lehen eta bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleek eman beharko dute. Bi aukera daude: Konfesionala, erlijioa aukeratzen dutenak Ez konfesionala, erlijioa aukeratzen ez dutenak Ikastetxearentzat derrigorrezko eskaintza, ikasleentzat 18 urte edo gehiago dutenak eta 18 urte baino gutxiago dutenen gurasoak edo tutoreak aukeratu dezakete erlijioa ematea edo beste ikasgai bat. (etika) 1. Estatuak Eliza katolikoaren eskubideak onartu eta ziurtatzen ditu, bi erakundeen artean onartutakoaren arabera. 2. Era berean, irakaskuntza erlijiosoa ziurtatzen da, eta eliza katolikoaren ekintza espirituala, Hezkuntza zentroetan. 3. Edonola ere, erlijio arazoei dagokionez, eskubide zibilen legea kontutan hartu beharko da. ERLIJIOA
  5. 5. 1.Haur Hezkuntza (0-6urte): Bi ziklotan banatzen da 1.Zikloa: 0-3 urte, ez da derrigorrezkoa eta ordaindua da. 2.Zikloa: 3-6 urte, derrigorrezkoa eta dohainik. 2.Lehen Hezkuntza (6-12urte) Derrigorrezkoa da eta hiru ziklotan banatzen da Derrigorrezkoa eta dohainik. Hiru ziklotan banatzen da 1.Zikloa: 6-8 urte 2.Zikloa: 8-10 urte 3.Zikloa: 10-12 urte 3.Bigarren Hezkuntza (12-16urte) Derrigorrezkoa eta dohainik. 1.Zikloa: 1. - 2. kurtsoak 12-14 urte. 2.Zikloa: 3. - 4. kurtsoak 14-16 urte. 1. Haur hezkuntza , bi ziklo  - 1.Zikloa: 0-3 urtera, izaera hezitzailea eta asistentziara. - 2.Zikloa: 3-6 urtera, ez da derrigorrezkoa eta dohainik. Atzerriko hizkuntzan hasiera. 2. Lehen hezkuntza , 6-11 urtera  - DBHrako prestakuntza - Porrot eskolarra gaitzesteko laguntzak - Behin bakarrik errepikatu daiteke - Ebaluaketa orokor bat dauka 3. Bigarren hezkuntza , 12-15 urtera  - 18 urte arteko derrigorrezko hezkuntza - Arloka bereizten da - Latina derrigorrezko gai bezala - 3 eta 4garren DBH, espezialitatetan bereizten da, ikaslea arlo batera bideratuz - Hiru edo arlo gehiago ez gaindituz errepikatu egin behar da kurtsoa. Kurtsoko behin bakarrik errepika daiteke gero Berehalako Promozioa. - 4 DBHko arloren bat ez gainditu ezkero pasa daiteke hurrengo ziklora baina gainontzeko guztia gainditua eduki behar da. 1.Haur Hezkuntza (0-6urte): Bi ziklotan banatzen da 1.Zikloa: 0-3 urtera, ez da derrigorrezkoa eta ordaindua da 2.Zikloa: 3-6 urtera, derrigorrezkoa eta dohainik. 2.Lehen Hezkuntza (6-12urte) Derrigorrezkoa da eta hiru ziklotan banatzen da 1.Zikloa: 6-8 urte 2.Zikloa: 8-10 urte 3.Zikloa: 10-12 urte 3.Bigarren Hezkuntza (12-16urte) Derrigorrezkoa 16 urte arte; bukaeran ESOko Graduatu titulua 2 ziklotan bereizten da: 1.Zikloa: 12-14 urte 2.Zikloa: 14-16 urte. 1. Haur Hezkuntza: Ez da derrigorrezkoa, eta bost urte arte irauten du. Estatuko zentroetan dohainekoa izango da. 2. Oinarrizko Hezkuntza Orokorra: Zortzi urte irauten ditu, normalean 6 eta 13 urte bitartean izaten delarik. Hezkuntza, ikasketa teknikak asimilatzera zuzendua dago. 3. Batxilergoa: Goi mailako ikasketetarako sarbide dira, edota bigarren mailako lanbide heziketarako, eta gizartean integratzeko. 4. Hezkuntza unibertsitarioa: Nerabeen hezkuntza osatzea du helburu, eta gizarteak behar dituen profesionalak prestatzea, eta hau hobetzeko prozesuetan parte hartzea. 5. Lanbide heziketa: Aukeratutako lanbidea aurrera ateratzeko ikasleak prestatzea du helburu, hauen prestakuntza integralean jarraitzeaz gain. EGITURA
  6. 6. 4.Hezkuntza ez derrigorrezkoa: DBH bukatzen ez dutenak, PCPI modulu bat egin dezakete. Erdi mailako zikloa.  DBH edo PCPI egin eta gero egin daiteke. Batxilergoa  DBH edo erdi mailako zikloa egin ondoren ikasi daiteke. Arteko batxilergoa. Teknologia eta zientzietako batxilergoa. Giza zientzietako batxilergoa. Goi mailako zikloa.  Batxilergoa edo erdi mailako zikloa egin ondoren ikasi daiteke. Arte eta diseinukoak edo kiroletakoak egiteko sarrera froga bat pasa behar da. Unibertsitatea  Sartzeko selektibitatea egin behar da. Batxilergoa edo Goi mailako zikloa egin ondoren ikasi daiteke. Graduko ikasketak Postgraduko ikasketak (Master) Doktoretza 4. Batxilergoa , 16-18 urtera  - Bi kurtso dira eta gehienez lau urtez egon ahal da - Hiru modalitate - Filosofiaren historia materia gehitzen da eta historia arloa Espainiakoan oinarritzen da. - Batxilergoko titulua lortzeko beharrezkoa da gai guztiak gainditzea eta rebalida izeneko azterketa bat pasatzea. Azterketa honek ez du selektibitatea ordezkatzen - Azken nota espedientearen eta rebalidako notaren media eginda ateratzen dena izango da. - Rebalida gainditzen ez duen ikasleari, zertifikatu bat emango zaio baina soilik lan mundurako balioko dio, ezingo du unibertsitatera joan. 4. Lanbide Heziketa - DBH gainditzen ez duen ikasleren bat, kasu eszepzionala izanda, 15 urterekin erdi mailako ziklora pasatu ahalko da, aurretik bi kurtso pasata - Bai erdi mailako zikloa egiteko DBH bukatua izateaz gain proba espezifiko bat egin beharko da, baita goi mailako zikloa egiteko ere, batxilergoaz gain. - Erdi mailako zikloa gaindituz gero, goi mailakoa egitera pasa daiteke azterketa bat gainditu ezkero 5. Nagusien hezkuntza - 25 urtetik gorakoek unibertsitatera sartzeko aukera izango dute, sartu ahal izateko proba bat gainditu beharko dute - Batxilergo titulua lortzeko 21 urtetik gorakoek rebalida gainditu beharko dute. 4 . Batxilergoa Batxilergorako sarrera bi bidetatik egin daiteke: Bigarren Hezkuntzatik edo Erdi Mailako Lanbide Zikloa gainditu eta sarrera proba bat gainditu ostean. Lau espezialitate: Arteak, Humanitateak eta Gizarte Zientziak, Teknologia eta Osasun Zientzia edo Zientzia Naturalak. Bi kurtsotan banatzen da eta bi kurtsoak ongi gaindituz, batxilergoko titulua eskuratzen delarik. 5. Unibertsitaterako sarrerarako SELEKTIBITATEA pasatu behar. Bestela, Goi Mailako Formazio Profesionala. 6.Musika eta dantza espezialitateko oinarrizko eta erdi mailako ikasketak 7.Hizkuntza eskolak 8.Erdi Mailako eta Goi Mailako Zikloak 9.Unibertsitatea

×