Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Going Abroad 08 09

1,029 views

Published on

Internationalisering 2008-2009

Published in: Education, Travel, Business
 • Login to see the comments

Going Abroad 08 09

 1. 2. Een stukje van je opleiding in het buitenland <ul><li>Je houdt van een uitdaging? </li></ul><ul><li>Benieuwd naar het veiligheidswerkveld over de grenzen? </li></ul><ul><li>Een andere cultuur leren kennen? </li></ul><ul><li>Aan je talen werken? </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 2. 3. Ontwikkelen internationale competenties <ul><li>Persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelen van een open geest met betrekking tot sociale en culturele aspecten van andere landen. </li></ul><ul><li>Toenemende globalisering op alle terreinen: economisch, sociaal, educatief, professioneel, … </li></ul><ul><li>Sociaal, psychologisch en veiligheidswerk heeft een internationaal karakter: </li></ul><ul><ul><li>Diversiteit van de doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Multiculturaliteit van de gemeenschappen en steden </li></ul></ul>
 3. 4. discover new countries…
 4. 5. enrich your foreign languages Laba diena Dzień dobry Jó napot Hello Dobrý den добрый день Goeiedag
 5. 6. meet new people…
 6. 7. … and of course lots of
 7. 8. Verschillende mogelijkheden <ul><li>Erasmus (deel van de opleiding in buitenland) </li></ul><ul><li>Practical placement (stage) </li></ul><ul><li>IP </li></ul><ul><li>Organiseren internationale studiereis </li></ul>
 8. 9. 1. Erasmus <ul><li>ECTS </li></ul><ul><ul><li>European Credit Transfer System </li></ul></ul><ul><li>Deel van je studieprogramma in het buitenland (vb. 20 credits) </li></ul><ul><li>Zelf een programma samenstellen of een standaardaanbod van een partnerschool </li></ul>
 9. 10. Erasmus –praktisch <ul><li>Praktisch </li></ul><ul><ul><li>Min. 3 maanden (20 credtis) </li></ul></ul><ul><ul><li>Equivalentie voor lessen die in die periode gegeven worden in IPSOC </li></ul></ul><ul><ul><li>Beurs mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dekt niet alle kosten (eerder tegemoetkoming) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verder afhankelijk van: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inkomen van ouders of jezelf </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Levensduurte in het land van bestemming </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 11. Erasmus: locaties <ul><li>Utrecht – Nederland </li></ul><ul><li>Klaipéda – Litouwen </li></ul><ul><li>Napels – Italië </li></ul><ul><li>Oulu – Finland </li></ul><ul><li>Mogelijks volgend jaar: </li></ul><ul><ul><li>Berlijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Angers </li></ul></ul>
 11. 12. Eramus: sfeerbeelden
 12. 14. 2. Stage <ul><li>Mogelijkheid tot stage in het buitenland of Wallonië (Luik) </li></ul><ul><li>Nog in opbouw </li></ul><ul><li>Indien interesse: concrete zaken bekijken </li></ul>
 13. 15. Erasmus en stage – kandidaten <ul><li>Wie is kandidaat? </li></ul><ul><ul><li>Alle studenten 3 e jaar met </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goede kennis 1 vreemde taal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geruststellend leergedrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bereid in te werken in de gasttaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interesse in Europa en gerichtheid op ‘wereldburgerschap’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zin voor verantwoordelijkheid en avontuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zelfstandige inzet, maturiteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bereidheid om gastland te informeren over het eigen land </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bereidheid tot leren, delen en mededelen </li></ul></ul></ul>
 14. 16. Erasmus en stage Wie kan vertrekken ? <ul><li>Met zelfstandige inzet, maturiteit, flexibiliteit, motivatie, emotionele en sociale stabiliteit, culturele openheid en stressbestendigheid </li></ul><ul><li>Met een bereidheid tot het verder bestuderen van de cultuur, taal, geschiedenis en politiek van je eigen land, om in het gastland hierover te communiceren. Dit wordt, binnen het kader van de uitwisseling, steeds meer gevraagd. </li></ul><ul><li>Met bereidheid tot leren, delen en mededelen </li></ul><ul><li>Die bereid is ‘Global issues of the 21th century’ voor uitgaande studenten als keuzevak te volgen </li></ul><ul><li>Die een goede ambassadeur voor Katho en Katho-Ipsoc kan zijn! </li></ul>
 15. 17. Procedure – deel 1 <ul><li>Motivatiebrief + CV </li></ul><ul><li>Indienen ten laatste 19 december 2008 bij Bert D’harte en Evelien De Pauw </li></ul><ul><li>Motivatiegesprek begin tweede semester dit academiejaar </li></ul><ul><li>Voorleggen bevindingen aan opleiding, opleidingscoördinator en departementsdirecteur </li></ul>
 16. 18. Procedure – deel 2 <ul><li>Beslissing en toewijzing eind april/begin mei 2009 </li></ul><ul><li>Versturen aanvraag naar gasthogeschool, universiteit of organisatie </li></ul><ul><li>Invullen documenten beursaanvraag </li></ul><ul><li>Een voorbereidende vergadering : eind juni 2009 </li></ul>
 17. 19. 3. IP: A better tomorrow <ul><li>Intensive Program </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Uitwisseling ideeën tussen studenten uit 5 Europese landen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>België (Katho) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nederland (Windesheim, Zwolle) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lithouwen (Klaipeda University) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Polen ( University of Bialystok) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finland (Central Ostrobothnia Polytechnic, Kokkola) </li></ul></ul></ul>
 18. 20. IP: A better tomorrow <ul><li>Thema’s </li></ul><ul><ul><li>Citizenship </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Cohesion </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Public Safety </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Glocalism </li></ul></ul><ul><li>Credits </li></ul><ul><ul><li>3 studiepunten voorbereiding </li></ul></ul><ul><ul><li>3 studiepunten IP zelf </li></ul></ul>
 19. 21. IP: A better tomorrow <ul><li>Datum </li></ul><ul><ul><li>Jaar 1: 30/03/2008 – 10/04/2008 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 studenten uit IPSOC </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jaar 2: 29/03/2009 – 09/04/2008 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 studenten uit IPSOC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6 studenten uit VHTI en Hantal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jaar 3: 28/03/2010 – 08/04/2010 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 studenten uit IPSOC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6 studenten uit PHO en RENO </li></ul></ul></ul>
 20. 22. <ul><ul><li>Jaar 1: Litouwen </li></ul></ul>
 21. 23. <ul><li>Jaar 2: Nederland </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Jaar 3: Polen </li></ul>
 23. 25. IP: Sfeerbeelden <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=MMldnneGOeU </li></ul>
 24. 26. 4. Organisatie Internationale studiereis 2ejaar <ul><li>Als keuzevak </li></ul><ul><li>3 credits </li></ul><ul><li>Max 3 studenten </li></ul><ul><li>Brussel </li></ul>
 25. 27. Een internationale ervaring – een unieke kans: iets voor jou ? <ul><li>Spreek erover met: </li></ul><ul><li>- Ex-Erasmusstudenten </li></ul><ul><li>- Inkomende studenten </li></ul><ul><li>- Docententeam van je opleiding </li></ul><ul><li>- Internationaal team van Katho-Ipsoc … </li></ul>
 26. 28. Meer info <ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Coördinator uitgaande studenten Ipsoc </li></ul></ul><ul><ul><li>Bureau 209 </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijke Internationalisering BaMV </li></ul></ul><ul><ul><li>Bureau 102 </li></ul></ul>

×