Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

antologia poètica catalana

  1. 1. ANTOLOGIA POÈTICA ALBERT MENÉNDEZ OSCAR CHAPARRO ANTOLOGIA POÈTICA
  2. 2. TOT L’ENYOR DE DEMÀ <ul><li>“ Tot l'enyor de demà” va ser publicat el 1921 dins L'irradiador del port i les gavines. </li></ul><ul><li>L’autor té la intensió de poder introduir els nous avenços tècnics, com el llum elèctric, a l’art. </li></ul><ul><li>En ”tot l’enyor del demà” el poeta descriu el port de Barcelona, el seu barri, la Barceloneta, en el poema insisteix en el tramvia i l’avió, o aeroplà perquè l’avió com a tal encara no existia, hi ha la sensació de que el món gira mentre ell es aturat. </li></ul><ul><li>Salvat és optimista davant el sentiment de pròpia mort. Així ho expressa al llarg del poema, malgrat la trista paradoxa del títol. </li></ul>
  3. 3. VORA LA MAR <ul><li>Vora el mar, de Jacint Verdaguer. </li></ul><ul><li>- En aquest poema l’autor ens vol expressar la importància del paisatge per poder a arribar a entendre’s a un mateix . També apareix el passat i la incertesa de futur. </li></ul><ul><li>- Aquest poema es una pas entre el modernisme i l’estil contemporani del segle XXI </li></ul>
  4. 4. ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE En el poema “Assaig de càntic en el temple” Salvador Espriu expressa la contradicció interna de la poesia davant la situació del seu país sotmès a l'esclavitud que suposa la dictadura. Es tracta del tema de l’exili interior,es queixa amargament de la seva vella terra utilitzant l’adjectiu de covarda i salvatge perquè està molt lluny de l'ideal de civilització que els joves republicans de la seva generació volien. El poema és escrit en versos lliures.
  5. 5. “ L’ELIONOR”, DE LA FÀBRICA <ul><li>A partir de 1957, Miquel Martí i Pol surt de la misèria en què ha viscut i escriu els seus primers poemes, i expressa la seva realitat, el poble on viu i la fàbrica on treballa. La seva poesia agafa com un dels seus principials objectius, comprometres amb les personas de la classe treballadora a la qual ell també pertany. </li></ul><ul><li>En el poema “L'Elionor”, de La fàbrica, ens fa veure el treball humil que passa a totes les generacions. </li></ul>

×