Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010

1,050 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,050
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010

 1. 1. Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtaminen arjessa Annemaija Summanen Ani Virkki-Damski Mikko Rautiainen Paviljonki 18.3.2010
 2. 2. JJR -kunnat
 3. 3. JJR: Samat palvelut kaikkien saataville <ul><li>JJR-kunnat: Joroinen, Juva ja Rantasalmi </li></ul><ul><li>JJR-kuntien tavoitteena yhdistää palveluiden tuotanto kuntien rajoista riippumattomaksi </li></ul><ul><ul><li>asukkaat ja yritykset saavat palvelut joka kunnasta, riippumatta kotikunnasta </li></ul></ul><ul><li>Suuremmat yksiköt – asiantuntemus kerääntyy </li></ul><ul><ul><li>JJR:ssä on esim. 1 henkilöstöpäällikkö, 1 sivistysjohtaja, 1 Jukon pääluottamusmies... </li></ul></ul>
 4. 4. ISÄNTÄKUNTAMALLI, HENKILÖSTÖ JA TYÖNJAKO JOROINEN 269 HENKILÖÄ JUVA 566 HENKILÖÄ RANTASALMI 269 HENKILÖÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTA- KUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINENLAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA VESIHUOLTOLAITOS VESIHUOLTOLAITOS VESIHUOLTOLAITOS TIETOKARTANO OY (yhteinen yhtiö) KAAVOITUSPALVELU TUKIPALVELUT (kuljetukset) TUKIPALVELUT -talous- ja kirjanpito -henkilöstö- ja palkkalaskenta -ruokahuolto LEADER -toimisto HASAMÄKI OY (yhteinen yhtiö)
 5. 5. Muutoksen osaaminen <ul><li>Johtajuuden osaaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen muutoksessa, Tykes kehittämishanke 2005 – 2008 </li></ul><ul><li>Muutosjohtamista </li></ul><ul><li>Johto, esimiehet ja henkilöstö </li></ul><ul><li>Itsenäiset kunnat – luotiin isäntäkuntamallit </li></ul>
 6. 6. Yhteisiä JJR-toimielimiä <ul><li>Yhteiset pääluottamusmiehet (2008) </li></ul><ul><li>Yhteinen yhteistyötoimikunta (2009) </li></ul><ul><li>Yhteinen työsuojelutoimikunta (2010) </li></ul>
 7. 7. Yhteistoimintaorganisaatiot JJR-kunnissa <ul><li>Työsuojelun toimialueita 3 </li></ul><ul><li>JJR-yhteistyötoimikunta: 12 henkilöä + työsuojeluvaltuutettu + työsuojelupäällikkö </li></ul><ul><li>JJR-työsuojelutoimikunta: 12 henkilöä + työsuojeluvaltuutettua + 3 työsuojelupäällikköä </li></ul>
 8. 8. Keskeiset säädökset <ul><li>Työturvallisuuslaki 738/2002 </li></ul><ul><li>Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 </li></ul><ul><li>Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 </li></ul>
 9. 9. Työhyvinvointi Toimijat Luottamusmies- organisaatio Työterveyshenkilöstö/ sopimukset/ toimintasuunnitelmat Ylin johto/ Johtoryhmätyöskentely Henkilöstöhallinto/ TyöSyke-kysely Esimiehet/ Johtaminen Työsuojeluhenkilöstö/ työpaikkatarkastukset Pääluottamusmiehet Kuntoremonttikurssit Aslak Tyky Tyhy Kuntoutustoiminta Henkilöstö/ Työyhteisötaidot Työsuojeluviranomaiset Työhyvinvointityöryhmä JJR-kuntien työhyvinvointiohjelma -kilpailu Muut asiantuntijat
 10. 10. Työsuojelutyön mahdollisuudet <ul><li>Hyvin toimiva työsuojelu on mukana koko palvelutuotannossa </li></ul><ul><ul><li>Työsuojelu on osa henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista </li></ul></ul><ul><li>Onnistuessaan työsuojelutyö </li></ul><ul><ul><li>Parantaa työelämän laatua </li></ul></ul><ul><ul><li>Edistää tuloksellisuutta </li></ul></ul>
 11. 11. JJR:n määritelmiä työhyvinvoinnista <ul><li>Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus (henkilöstöstrategiatyöryhmä) </li></ul><ul><li>Vastuu työhyvinvoinnin edistämisestä työyhteisössä on yhteinen </li></ul><ul><li>Työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt -suositus kunta-alalle, (KT 2007) </li></ul>
 12. 12. Työhyvinvoinnin johtaminen (1/3) <ul><li>Osa kunnan henkilöstöstrategista toimintaa </li></ul><ul><li>Johdonmukaisuus </li></ul><ul><li>Oikeudenmukaisuus </li></ul><ul><li>Vuorovaikutteisuus </li></ul><ul><li>Ennakointi </li></ul><ul><li>Yhteistyö </li></ul><ul><li>Aktiiviseen kehittämistyöhön kannustaminen </li></ul>
 13. 13. Työhyvinvoinnin johtaminen (2/3) <ul><li>Työmotivaatio ja työhyvinvointi turvataan </li></ul><ul><ul><li>jatkuvalla ja määrätietoisella koulutuksella </li></ul></ul><ul><ul><li>isäntäkuntien henkilöstösuunnittelun mukaisella toiminnalla </li></ul></ul><ul><ul><li>takaamalla mahdollisuudet työssä onnistumiseen ja työhön vaikuttamiseen </li></ul></ul>
 14. 14. Työhyvinvoinnin johtaminen (3/3) <ul><li>JJR-kuntien henkilöstöstrategia: </li></ul><ul><ul><li>laaja-alainen työkykyä ylläpitävä toiminta sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeelle siirtymisten hallinnassa </li></ul></ul><ul><ul><li>työhyvinvoinnissa kiinnitetään huomio työn kuormitustekijöihin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kuormitustekijöiden poistaminen työuupumuksen vähentämisen välineenä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>esimiehen puututtava kohtuuttomiin työn vaatimuksiin </li></ul></ul>
 15. 15. Työhyvinvointi johtamisen välineenä arjessa <ul><li>Ihmisten johtamisen taidot ratkaisevat muutoksen onnistumisen organisaatiossa </li></ul><ul><li>Ne ratkaisevat myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja halun sitoutua työnantajan palvelukseen </li></ul><ul><li>Epävarmuus ja työn yksinäisyys ovat uhkia työhyvinvoinnille </li></ul><ul><li>Esimies ja työyhteisön jäsenet vastaavat yhdessä työyhteisönsä työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta </li></ul>
 16. 16. Työnantajan velvollisuuksia <ul><li>Huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä </li></ul><ul><li>Estää haitta- ja vaaratekijät </li></ul><ul><li>Laatia työsuojelun toimintaohjelma sekä selvittää ja tunnistaa vaaratekijät </li></ul><ul><li>Perehdyttää työntekijät työhön </li></ul><ul><li>Hankkia asianmukaiset työvälineet ja suojaimet </li></ul>
 17. 17. Työntekijän velvollisuuksia <ul><li>Noudatettava työnantajan määräyksiä/ohjeita </li></ul><ul><li>Huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla </li></ul><ul><li>Vältettävä muihin kohdistuvaa epäasiallista käyttäytymistä – esimiesten tulisi toimia esimerkkinä muille </li></ul>
 18. 18. Työsuojelun ja -hyvinvoinnin työkaluja (1/2) <ul><li>Johtoryhmä ja esimiesvalmennus (vertaistuki) </li></ul><ul><li>Johtamisperiaatteet (toimialajohtajat) </li></ul><ul><li>Kehityskeskustelut, henkilökohtainen kehittymis- ja oppimissuunnitelma </li></ul><ul><li>Perehdyttämissuunnitelmat ohjeet + lomake </li></ul><ul><li>Varhaisen tuen keskustelut </li></ul><ul><ul><li>puheeksiottolomake </li></ul></ul><ul><li>Töiden organisointi ja tehtävien järjestelyt </li></ul><ul><li>Uudelleensijoitus (Keva, työterveyshuolto, esimies) </li></ul>
 19. 19. Työsuojelun ja -hyvinvoinnin työkaluja (2/2) <ul><li>Työhyvinvointikyselyt </li></ul><ul><li>Työnohjaus (työterveyshuolto) </li></ul><ul><li>Masennuksen hoidossa -> masennuksen hoitopolku </li></ul><ul><li>Toimintamalli päihdeongelmissa -> hoitoonohjaus </li></ul><ul><li>Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta </li></ul><ul><li>Irti-tupakasta, JJR-kunnat savuton työyhteisö </li></ul>
 20. 20. Toimintaohjeet ja -mallit työpaikoille <ul><li>Työryhmät laativat: </li></ul><ul><ul><li>Työsuojelun toimintaohje </li></ul></ul><ul><ul><li>Työsuojelun toimintaohjelma </li></ul></ul><ul><ul><li>Riskien arviointi työpaikoilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkisen kuormittumisen toimintamalli </li></ul></ul>
 21. 21. Työhyvinvoinnin haasteita (1/2) <ul><li>Sisäilmaongelmat yhteistyöllä kuntoon </li></ul><ul><ul><li>Sisäilmatyöryhmä (Joroinen) -> työnantajan edustajat, työterveyslääkäri, työntekijät, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisäilmakysely henkilöstölle -> tulokset </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedot terveydentilasta tai haitan vakavuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisäilmatyöryhmä koordinoi tiedottamista </li></ul></ul>
 22. 22. Työhyvinvoinnin haasteita (2/2) <ul><li>Työterveyshuolto tuottaa itselleen raportteja/tilastoja sairastavuudesta </li></ul><ul><ul><li>Työnantajalla parantamista tiedon hyödyntämisessä </li></ul></ul><ul><li>Työhönpaluuseen vaikuttavat tekijät </li></ul><ul><ul><li>Esimiehen yhteydenpito työntekijään poissaolon aikana </li></ul></ul>
 23. 23. Kiitos! <ul><li>Annemaija Summanen, henkilöstöpäällikkö </li></ul><ul><li>Ani Virkki-Damski, työsuojeluvaltuutettu </li></ul><ul><li>Mikko Rautiainen, Juko ry:n pääluottamusmies </li></ul>

×