Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduction

1,391 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introduction

 1. 1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 2. 2. Giới thiệu môn học <ul><li>Mục tiêu khóa học </li></ul><ul><li>Nguyên tắc </li></ul><ul><li>Triết lí học tập </li></ul><ul><li>Phương pháp giảng dạy </li></ul><ul><li>Tài nguyên học tập </li></ul><ul><li>Đánh giá </li></ul>
 3. 3. Họ là ai? ? ? ? ?
 4. 4. <ul><li>Khởi sự kinh doanh là gì? </li></ul>
 5. 5. Khởi sự kinh doanh là gì? <ul><li>Khởi sự kinh doanh đơn giản là “Khởi nghiệp công ty của riêng mình”. </li></ul><ul><li>Khởi sự kinh doanh là “chuyển ý tưởng thành hiện thực” </li></ul><ul><li>FINPIN Conference 2008 </li></ul><ul><li>Khởi sự kinh doanh là “xử lí những vấn đề cần xử lí” ” </li></ul><ul><li>REE Conference Belfast, September 2008 </li></ul>
 6. 6. Khởi sự kinh doanh là gì? <ul><li>Khởi sự kinh doanh là “ theo đuổi cơ hội mà không phụ thuộc vào nguồn lực đang kiểm soát để tạo ra giá trị kinh tế mới ”. </li></ul><ul><li>Howard Stevenson, Harvard Business School </li></ul>
 7. 7. Khởi sự kinh doanh là gì? <ul><li>J.D. RockeFeller </li></ul><ul><ul><li>50 đô la Mỹ </li></ul></ul><ul><li>Narayana Murthy (InfoSys Technology) </li></ul><ul><ul><li>250 đô la Mỹ </li></ul></ul><ul><li>Matsushita Konosuke </li></ul><ul><ul><li>97 Yên Nhật </li></ul></ul><ul><li>Esther Lauder </li></ul><ul><ul><li>100 đô la Mỹ </li></ul></ul><ul><li>Walt Disney </li></ul><ul><ul><li>290 đô la Mỹ </li></ul></ul>
 8. 8. Mục tiêu khóa học <ul><li>Thúc đẩy con người doanh nhân bên trong bạn </li></ul><ul><li>Học cách khởi nghiệp công ty = tích lũy các năng lực ứng dụng </li></ul><ul><li>Phát triển tài năng kinh doanh: học cách nhìn ra cơ hội – học cách nắm bắt cơ hội </li></ul><ul><li>Tạo lập công ty mới </li></ul><ul><li>Theo đuổi những cơ hội mới </li></ul>
 9. 9. Vai trò của khởi sự kinh doanh <ul><li>Khởi sự kinh doanh tác động rất lớn đến sự tăng trưởng nền kinh tế của một quốc gia. </li></ul><ul><li>10% doanh nghiệp mới tạo ra 80% việc làm mới trong các công ty mới. </li></ul><ul><li>Hầu hết những doanh nghiệp mới tăng trưởng nhanh là những công ty công nghệ cao và dựa trền nền tảng tri thức, do những người tri thức khởi sự. </li></ul>
 10. 10. Học cách khởi nghiệp <ul><li>• Kinh nghiệm và thực tế </li></ul><ul><li>• Sự sáng tạo và những ý tưởng kinh doanh mới </li></ul><ul><li>• Mô hình kinh doanh và các chiến lược khởi sự </li></ul><ul><li>• Lập kế hoạch kinh doanh </li></ul><ul><li>• Kế hoạch marketing </li></ul><ul><li>• Tài trợ </li></ul><ul><li>• Nhân sự </li></ul><ul><li>• Các vấn đề pháp lí </li></ul><ul><li>• Quản lí công ty tăng trưởng </li></ul>
 11. 11. Nguyên tắc của khóa học <ul><li>Nhận thức cơ hội là một kỹ năng </li></ul><ul><li>Vì thế bạn có thể tích lũy và có thể được đào tạo để có kỹ năng đó. </li></ul><ul><li>Thành công trong kinh doanh phụ thuộc vào: </li></ul><ul><li>- Năng lực Huấn luyện và đào tạo </li></ul><ul><li>- Mạng lưới Group work, network </li></ul><ul><li>- Kinh nghiệm kinh doanh Chương trình huấn luyện </li></ul><ul><li>- Hiệu quả </li></ul><ul><li>Tất cả điều này có thể phát triển qua giáo dục và đào tạo </li></ul>
 12. 12. Triết lí học tập <ul><li>Chúng ta (giảng viên và sinh viên) cùng nhau xây dựng khóa học này </li></ul><ul><li>Giảng viên và sinh viên cùng nhau chấp nhận rủi ro, cùng thử nghiệm. </li></ul><ul><li>Mỗi người càng đem đến cho khóa học càng nhiều thì mỗi người sẽ nhận được càng nhiều. </li></ul>
 13. 13. Triết lí học tập <ul><li>Tôi không ngại cho điểm cao cho tất cả mọi người. Nhưng yêu cầu môn học sẽ RẤT CAO. </li></ul><ul><li>Hãy cố gắng thể hiện, chuẩn bị kỹ càng, đóng góp tích cực và tôn trọng mọi người </li></ul><ul><li>Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm nên điều huyền thoại! </li></ul><ul><li>Không quên thể hiện mình trên Diễn đàn Elearning </li></ul>
 14. 14. Phương pháp giảng dạy <ul><ul><li>Nghiên cứu thực tế </li></ul></ul><ul><ul><li>Gặp gỡ doanh nhân </li></ul></ul><ul><ul><li>Trình bày của sinh viên </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài tập cá nhân </li></ul></ul><ul><ul><li>Dự án nhóm </li></ul></ul>
 15. 15. Tài nguyên học tập 1 Giáo trình “Khởi sự kinh doanh” 2 Tài liệu online Elearning 3 Sách tham khảo
 16. 16. Đánh giá <ul><li>Dự án khởi sự kinh doanh: 40% </li></ul><ul><li>Thi cuối kì: 60% </li></ul>
 17. 17. Quy trình triển khai Ý tưởng Mô hình KD KHKD Ý tưởng Phân tích ý tưởng Xác định cơ hội Nghiên cứu ttin Phân tích ttin Mô hình KD Lập kế hoạch KD Trình bày
 18. 18. Kế hoạch giảng dạy Kế hoạch kinh doanh 20/9/09 Báo cáo phân tích môi trường 13/9/09 Nộp mô hình kinh doanh 11/9/09 Nộp ý tưởng nhóm 9/9/09 Trình bày ý tưởng nhóm 6/9/09 Kế hoạch kinh doanh 6/9/09 Mô hình kinh doanh 5/9/09 Tinh thần doanh nhân, ý tưởng và cơ hội 5/9/09 Giới thiệu môn học và quy trình khởi sự kinh doanh 4/9/09 Nội dung
 19. 19. Lời đầu <ul><ul><li>Sứ mệnh của chúng tôi là đưa vào trái tim của các bạn niềm đam mê, đốt cháy lên ngọn lửa niềm tin và cung cấp cho các bạn kiến thức để trở thành những doanh nhân vĩ đại. </li></ul></ul>
 20. 20. Câu hỏi Mục tiêu của bạn sau 10 năm nữa là gì? Trả lời 2 câu hỏi sau Nếu có một vấn đề lớn của đất nước cần giải quyết, theo bạn đó là gì?
 21. 21. Bài tập nhóm <ul><li>Ai là người truyền cảm hứng kinh doanh cho bạn? </li></ul><ul><li>Theo suy nghĩ của bạn, ai là nhà doanh nghiệp thành công và tại sao? </li></ul><ul><li>Giới thiệu về một doanh nhân thành công mà nhóm bạn yêu thích nhất. </li></ul>
 22. 22. Click to edit company slogan . Thank You !

×