Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deea's ppt

253 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deea's ppt

  1. 1. Mesaj Pre ş edinte ASER Adunarea General ă 18 mai 2009
  2. 2. Ce am învăţat în ASER... <ul><li>...că trebuie să profiţi de fiecare clipă </li></ul><ul><li>...că trebuie să te bucuri de încurajările celor din jur, de zâmbetele lor, de lacrimile lor, de supărările lor- mai sincere decât acum nu vor mai fi niciodată </li></ul><ul><li>...că pot schimba ceva </li></ul><ul><li>...că pot fi o persoană mai bună </li></ul>Î nainte s ă devii un lider succesul î nseamn ă s ă te dezvol ţ i. C â nd ai devenit lider succesul î nseamn ă s ă -i aju ţ i pe al ţ ii s ă se dezvolte ( J.Welch )
  3. 3. Ce am învăţat în ASER... <ul><li>...că orice monedă are două feţe </li></ul><ul><li>...că adevărul este întotdeauna la mijloc </li></ul><ul><li>...că oamenii nu se schimbă </li></ul><ul><li>...că dacă crezi cu adevărat în ceva, ceilalţi vor crede şi ei </li></ul><ul><li>...că nimeni nu e perfect, nici măcar eu </li></ul><ul><li>...că pot face multe greşeli, important este că învăţ zilnic din ele </li></ul>A House Divided Against Itself Cannot Stand ( Abraham Lincoln )
  4. 4. Ce am învăţat în ASER... <ul><li>...să nu mai judec fără a ştii totul </li></ul><ul><li>...că nu toţi oamenii pot face şi pot gândi la nivelul meu, aşa cum nici eu nu pot la nivelul lor </li></ul><ul><li>...că un lider nu poate mulţumi pe toată lumea </li></ul><ul><li>...că o echipă este imaginea celui ce o conduce, însă fără potenţialul echipei, oricât de bun ar fi liderul, nu există rezultat </li></ul>Î n ţ elepciunea de a- ţ i admite punctele slabe ş i a le corecta prin î nv ăţ are continu ă î nseamn ă leadership. (A.James)
  5. 5. Tot î n ASER am învăţat că.... <ul><li>...telefonul ţi se poate descărca după o jumătate de zi şi poate suna exact când nu trebuie (adică în şedinte) </li></ul><ul><li>...poţi da şi 1000 de sms-uri într-o lună din care peste 700 sunt mass-uri către echipa ta </li></ul><ul><li>...o sedinţă poate dura şi de 3 ori mai mult decât era stabilt, important este să îţi placă </li></ul>
  6. 6. Tot în ASER am învăţat că... <ul><li>...în Moxa portarul acceptă la intrare ca act de identitate o carte de vizită ASER </li></ul><ul><li>...pot zugrăvi şi pereţi – importantă este echipa cu care faci asta </li></ul><ul><li>...poţi transmite un contract la un partener şi el să îi aibă ca reprezentanţi pe cei de dinaintea ta </li></ul><ul><li>...o pisică poate supravieţui în sediul ASER </li></ul>
  7. 7. Tot în ASER am învăţat că... <ul><li>...se poate da reply to all şi mesajul, deşi surpriză, ajunge exact la cel ce ar trebui surprins </li></ul><ul><li>...poţi organiza o petrecere, chiar dacă cu o zi înainte nu ştiai locaţia şi existau peste 100 de invitaţi </li></ul><ul><li>...pentru toate există o soluţie </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Mul ţumesc, ASER ! </li></ul>

×