INFORMAČNÝ PORTÁL O ÚZEMÍ

2,086 views

Published on

Projekt, ktorý nemá na svete obdobu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

INFORMAČNÝ PORTÁL O ÚZEMÍ

 1. 1. © Michal Čierny KNOW-HOW na projekt webového portálu INFORMAČNÝ PORTÁL O ÚZEMÍ www.inpu.sk Projekt, ktorý nemá na svete obdobu © Michal ČIERNY 2010
 2. 2. O ČO IDE VÍZIA: Skĺbenie viacerých webových portálov a zdrojov informácií pre vytvorenie jednotného miesta pre ľudí za účelom získania čo najviac informácií na jednom mieste so zakomponovaním vlastného know-how. Čo potrebuje architekt, plánovač, úradník, krajinný ekológ, ale aj investor, občan, turista a iný? - potrebuje mapu Potrebuje mapu, ale nie obyčajnú, ale špecifickú - všetko v jednom, - taká neextistuje, tak čo spraví ako prvé: - google.com, alebo Google Earth - dobre ale on chce vedieť aká je tam technická infraštruktúra (cesty, vodovod, el. vedenie, plyn, siete ...) - bude chodiť na úrad, ministrerstvo, ústavy... NIE VŠETKO NÁJDE NA inpu.sk © Michal ČIERNY 2010
 3. 3. O ČO IDE Potrebuje vedieť gradáciu terénu, vrstevnice, výškopis - google.com (terén) alebo freemap.sk - dobre ale on chce si to stiahnuť do počítača a pracovať s údajmi. Musí si ich niekde kúpiť - bude chodiť na úrad, ministrerstvo, ústavy... NIE VŠETKO NÁJDE NA inpu.sk Potrebuje vedieť funkčné využitie územia, či si tam môže postaviť dom alebo či investor tam môže stavať fabriku. - uzemnyplan.sk alebo uzemneplany.sk - dobre ale nenájde tam práve danú obec, pôjde na obecný úrad?, nevie sa rozhodnúť či na juhu alebo na severe Slovenska, bude cestovať týždeň cez celé Slovensko NIE VŠETKO NÁJDE na vyhladávači a interaktívnej mape - inpu.sk -prečo to všetko nemôže urobiť cez internet doma z obyvačky... -A ešte ďalšie dôvody prečo je výhodný inpu.sk © Michal ČIERNY 2010
 4. 4. SÚČASNÁ SITUÁCIA Mapy: nájdem hocikde ale aké ja naozaj potrebujem, prečo musím chodiť na 10tky stránok, keď viem nájsť všetko na jednej. www.maps-for-free.com wikimapia.org maps.google.sk www.freemap.sk © Michal ČIERNY 2010
 5. 5. SÚČASNÁ SITUÁCIA Potrebujem územný plán, ale aj atlas krajiny www.uzemnyplan.sk globus.sazp.sk/atlassr/ uzemneplany.sk enviroportal.sk/atlas/online/ © Michal ČIERNY 2010
 6. 6. SÚČASNÁ SITUÁCIA Prečo sú tie mapy také neinteraktívne - ja chcem sa niečo aj z tej mapy dozvedieť, prečo priamo nezískam info po grafickej stránke je odpudzújca a aj užívateľské prostredie je „nemožné“ prečo neexistuje vyhľadávač ako je google ale na mapu, prečo to tiež nemôže byť všetko v jednom prečo nevyužiť potenciál všetkých dostupných technológií na stránkach a nezakomponovať do toho vlastný know-how? prečo ľudia si musia brať dovolenky aby obehali úrady: katastrálne, stavebné, geodetické, ŽP, všelijaké ústavy: geologický, meteorologický, vodného-hospod., ochrany prírody ... atď Prečo si všetky údaje drží každý úrad a ústav pre seba,a potom nikto nevie aké informácie sa o tom území dajú zistiť, čo je dostupné, čo sa plánuje. veď o tom je internet - zdieľanie informácií PONÚKAM PROJEKT AKO NA TO, UROBIŤ PORTÁL PRE KAŽDÉHO, A EŠTE NA TOM AJ ZAROBIŤ! © Michal ČIERNY 2010
 7. 7. PORTÁL - inpu.sk skĺbenie technológií a ich zapracovanie do jednotného portálu: - google.com, mapy základné - google Earth - satelitné snímky, ortofotomapy - mapy. sk - letecké snímky, (EUROSENSE, GEODIS Slovakia) - územné plány obcí, miest, regiónov - priamo z konktrétnych úradov, miest, aj z webu - vrstevnice, DMR, terén - freemap.sk, geo.sazp.sk, geonet.sk a iné inštitúcie - katastrálny portál - kapor.sk - GIS .... Vytvorenie systému týchto máp, ich jednotlivé navrstvenie na seba, čiže vrstvy máp sa dajú zapínať, vypínať - kvalitné užívateľské prostredie, logické usporiadanie, interaktivita: - kliknutím na určité územie sa zobrazia všetky informácie, ktoré sa podľa typu užívateľa zobrazia. V neskoršej fáze (KOMERČNÁ FÁZA) - umožniť download určitých výrezov z mapy, podľa navolenia užívateľa, aj sťahovanie digitálnych dát, metadát, vrstiev, súborov, (shp, dwg,pdf, georeferencované jpg, export do najpoužívanejších programov. - za prijateľný poplatok. © Michal ČIERNY 2010
 8. 8. 2 časti - inpu.sk Projekt bude rozdelený na 2 fázy: 1. portál o území na úrovni miest, 2. Portál o území pre celé územie SR obcí a regiónov (M 1:500 až 1:50 000) (M 1:100 000 až 1:500 000) mapy (georeferencované, GPS pozícia) mapy (georeferencované, GPS pozícia) ortofotomapy, letecké snímky satelitné snímky územné plány Atlas krajiny SR - info o území, funkcie, potenciály a limity, regulatívy vrstevnice, polohopis, terén - rozdelené na vrstvy digitálny model reliéfu (DMR) digitálny model reliéfu (DMR) katastrálne mapy GIS - geogrfické informačné systémy - možnosť DOWNLOADU / € - možnosť DOWNLOADU / € AKTUÁLNOSŤ AKTUÁLNOSŤ Vymyslieť engine na vyhľadávanie informácií: napr.: INVESTOR má záujem postaviť fabriku, príde na inpu.sk, dá do vyhľadávača požadované údaje a vyhodí mu potenciálne plochy na SR pre realizovanie jeho zámeru... © Michal ČIERNY 2010
 9. 9. PRE A OD KOHO - inpu.sk Zdroje dát z inštitúcií ale aj poskytovanie dát pre inštitúcie: • Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo školstva • Slovenský hydrometeorologický ústav, Geodetický a kartografický ústav, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Výskumný ústav dopravný, Výskumný ústav geodézie a kartografie, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Výskumný ústav vodného hospodárstva, ... • SAV - Ústav krajinnej ekológie, a iné ... • UNIVERZITY - FNS UNIBA, ÚM a FA STU, TUZVO ... a mhohé iné • samosprávy, úrady, katastrálny, lesný, pozemkový, stavebný, ŽP, cestný, ... • súkromné firmy, projektanti, architekti, plánovači, urbanisti, krajinný ekológovia, environmentalisti, manažéri, developeri či investori... • široká verejnosť, © Michal ČIERNY 2010
 10. 10. STRATÉGIA - inpu.sk BUDE TREBA VYMYSLIEŤ: • spôsob ako to technologicky vyriešiť • ako to dať na web • ako získať údaje, tak aby boli v súlade s obchodními podmienkami • ako zabezpečiť ochranu portálu proti zneužitiu • ako prinútiť organizácie aby aktualizovali dáta, a aj oni za to mohli získať iné dáta • bude to výmenný portál dát, kde sa bude dať uploadnúť dáta( mapy, plány, vedenia, plôšky biokoridory, cesty ... atď) • ako bude financovaný projekt portálu Inštitúcie participujúce aktívne na projekte: - dotknuté ministerstvá, samosprávne kraje, väčšie mestá, SAŽP, katastrálny úrad, firma pre letecké alebo ortofoto mapy, WEBSUPPORT pri realizácií webu, a ďalšie (možno aj politická iniciatíva - záujem vlády SR) © Michal ČIERNY 2010
 11. 11. FINANCIE - inpu.sk AKO ZABEZPEČIŤ FINANCOVANIE TAK OBROVSKÉHO PROJEKTU: s čím sa dá rátať a s čím nie, • investor • fondy EÚ, nórske fondy a iné • ministerstvo ... dotácia štátu V koho kompetencií to bude: • projekt, ktorý môže byť v záujme štátu, (bude ním podporovaný) • bude v súkromnom sektore Aktualizácia - zúčastnené inštitúcie budú napĺňať portál dátami, pričom aj oni si budú môcť brať dáta, ktoré potrebujú. - vytvorenie firmy, ktorej zamestnanci budú údaje spracovávať © Michal ČIERNY 2010
 12. 12. KUPOVANIE A SŤAHOVANIE DÁT - inpu.sk vymyslieť realizáciu tohto opatrenia: • spojazdniť portál, jeho naplnenie a funkčné rozhranie • informácie o území (pozemku), (rozloha , dovolené funkcie, zakázané funkcie, nadmorská výška, klíma, pripojenosť na tech. infraštruktúru, širšie vzťahy okolie daného územia (pozemku). • kúpiť software na spracovávanie dát, ich konverziu na iné formáty, odsadenie do mapy, navrstvenie, interaktivita • export - pdf, jpg, bmp, shp, dng, dwg, ... • určiť ako sa bude platiť za dáta (sms, prevod, paypal...) • propagácia portálu ... marketing •dotiahnuť portál do štádia realizovateľnosti © Michal ČIERNY 2010
 13. 13. MONITORING, PROPAGÁCIA - inpu.sk monitorovať: Propagovať portál cez médiá, priamo cez samosprávy, štátnu a verejnú • funkčnosť správu, cez internet, facebook • návštevnosť • záujem o službu otvára široké možnosti využitia • ziskovosť treba to chytiť za ten správny koniec a • celkový prínos pre obyvateľov dotiahnuť do úspešného projektu Prezentovať portál v jazykových mutáciách v zahraničí, nie len pre investorov ale aj ako forma spoznávania slovenskej krajiny, turizmus, propagácia, zvyšovanie úrovne povedomia... INFORMAČNÝ PORTÁL O ÚZEMÍ je to správne miesto pre realizáciu projektu zdieľania dát, máp a iných, čo prinesie výsledok: v jednoduchších, spôsoboch získavania informácií, máp, dát, ich lepšiu výpovednú hodnotu aktuálnosť a spolahlivosť. © Michal ČIERNY 2010
 14. 14. ZÁVER Budem rád ak sa nájde investor, šikovný ľudia a chuť dotiahnuť projekt do úspešnej realizácie, udržanie v chode portálu, jeho aktualizácia a to, že vždy prinesenie niečoho nového. Bude užitočný pre každého a bude to nástroj na zefektívnenie času. Začať so základnou bázou a potom rozširovať pole pôsobnosti. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Michal Čierny tel: 0911 243 743 e-mail: cierny.miso@gmail.com TOTO KNOW-HOW JE DIELOM MICHALA ČIERNEHO © Michal ČIERNY 2010

×