Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การทำวิทยานิพนธ์อย่างสร้างสรรค์ สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายที่ มจพ . 26 สิงหาคม 2548
หัวข้อการบรรยาย <ul><li>วิจัยกับบัณฑิตศึกษา </li></ul><ul><li>ความคาดหวังการพัฒนาคนจากงานวิจัย </li></ul><ul><li>หาหัวข้อว...
วิจัยกับบัณฑิตศึกษา
<ul><li>เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว </li></ul><ul><li>เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต </li></ul><ul><li>เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำ...
วิจัยคือระบบรถ 4 ล้อ <ul><li>2 ล้อหน้าคือวิจัยในภาครัฐและประชาชน </li></ul><ul><li>2 ล้อหลังคือวิจัยในมหาวิทยาลัยและเอ...
รอยต่อระหว่างวิจัยและบัณฑิตศึกษา - งานเดียวกัน แต่อยู่คนละหน้าของเหรียญ มองเห็นคนละด้าน - บริหารแบบรวม ต้องการกระจกเงา...
ความสำเร็จเกิดจากหลักการใหญ่ดีและทำเป็นกลุ่มก้อน <ul><li>งานวิจัยต้องจับหลักการคิดและเห็นศักยภาพก่อน </li></ul><ul><li>บัณ...
ตัวย่างของหลักการที่นำไปสู้การร่วมทีม <ul><li>กาวอุตสาหกรรมไม้เป็นกาวสังเคราะห์ นำเข้าปีละ 5000 ล้านบาท และกำลังถูก ba...
กลไกการ decay จาก UV กลไกการแข็งตัวในอากาศ กลไกการยึดเกาะติดวัสดุ สารเติมแต่งให้ยึดติด สารเติมแต่งให้แข็งตัวในอากาศ สาร...
ชีวมวล ( ไม้ ) ที่อยู่อาศัยและพลังงานครัวเรือน กระบวนทัศน์เก่า อุตสาหกรรม พลังงาน กระบวนทัศน์ปัจจุบัน Green chemistry กระ...
Work of nature Solar energy collector Solar energy converter พืช พลังงาน Chemical products Green energy and chemicals Bior...
“ โลกเรามองดูเปลี่ยนไปหลังจากได้เรียนวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ทำจากอากาศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเราเผาต้นไม้ ต้นไม้ก็จ...
ใครเตรียมการอะไร ? <ul><li>สหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>Biomass Research and Development Act 2000 </li></ul><ul><li>To i...
งานวิจัยบูรณาการด้าน biomass technology วัตถุดิบ Sugar platform Thermochemical platform Fuel, Chemicals, Heat, Power Bior...
“ ไม่ว่าองค์กรจะเข้มแข็งยิ่งใหญ่เพียงไร แต่ความคิดอันยิ่งใหญ่เกิดจากปัจเจก” Willson  ประธาน Xerox (1968) “ จงระดมทีมทำง...
ความคาดหวังการพัฒนาคนจากงานวิจัย
ประเมินตนเองด้วยมาตรฐาน ของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐาน ของคนอื่น ( พระราชดำรัส )
เป้าหมายและเครื่องมือของบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการ ให้สังคมและประเทศได้ประโยชน์ นักศึกษา และอาจารย์ ให้อาจารย์และมหาวิทยา...
คนต้องพัฒนาอะไรบ้าง <ul><li>แยกให้ออกระหว่างความจริงกับคุณค่า </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลเป็น </li...
คนพัฒนาได้เพราะวิจัยสร้างทักษะ <ul><li>การค้นหาข้อมูล </li></ul><ul><li>การเรียบเรียง บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul>...
หาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างไร
<ul><li>อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวท...
การเลือกปัญหาวิจัย ปัจจัยที่ควบคุมการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสนใจส่วนตัว เลือกเพราะ ข้อกำหนดของแหล่งทุน ถูกบังคับจากคนอ...
ปัจจัยที่ควบคุมความสนใจส่วนตัว ( ปัจจัยภายใน ) <ul><li>จบมาทางนั้น </li></ul><ul><li>สิ่งแวดล้อมเป็นใจ </li></ul><ul><li>...
ปัจจัยที่ควบคุมการบังคับของคนอื่น ( ปัจจัยภายนอก ) <ul><li>การปฏิรูประบบให้ทุนทำให้ถูกกำหนดทิศทางมากขึ้น </li></ul><ul><l...
ปัจจัยที่ควบคุมข้อกำหนดของแหล่งทุน ( ปัจจัยภายนอก ) <ul><li>แหล่งที่มาของเงินมีเงื่อนไข </li></ul><ul><li>Strategy ของแห...
หลักการหาโจทย์ <ul><li>จงอย่าพอใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน </li></ul><ul><li>จงวิเคราะห์กิเลสคน ( ลูกค้า ) </li></ul><ul...
ขับรถต้องมองกระจก <ul><li>วิจัยคือการลงทุน ไม่อาจอยู่เดี่ยวๆ ลอยๆ ได้ </li></ul><ul><li>ขับรถต้องมองกระจกหลัง กระจกข้าง กร...
วารสารและสิทธิบัตร : กระจกที่ต่างกัน <ul><li>ความรู้หากพิมพ์แล้วเป็นสมบัติสาธารณะ จดสิทธิบัตรไม่ได้ </li></ul><ul><li>80 ...
ความจริงบางประการที่ไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร <ul><li>ฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ  เป็น คลังเทคโนโลยีพร้อมใช้ สำหรับการผล...
แค่ลดกลิ่นกระเทียมก็มีสิทธิบัตรญี่ปุ่นเกือบ 100 แล้ว <ul><li>ค้น Keywords: Garlic odor  จาก www.jpo.go.jp  ได้ 93 ...
ตัวอย่างสิทธิบัตรลดกลิ่นกระเทียม <ul><li>2005 – 087003 METHOD FOR PRODUCING GARLIC HAVING NO ODOR AFTER EATING, AND GARLI...
ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรดี
อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆ กับที่ หลุยส์ ปาสเตอร์ , ไมเคิล แอนเจลโล , แม่ชีเ...
ทำได้ดีเพราะมีวิธีการที่ถูก <ul><li>วิธีการถูกได้จาก proposal ดีที่มีความเชื่อมโยงกัน มีเหตุมีผลกัน </li></ul><ul><li>น...
ความเชื่อมโยงของหัวข้อ proposal <ul><li>หลักการและเหตุผล เชื่อมกับปัญหา ความรุนแรงของปัญหา จึงต้องการแก้ปัญหา ( โดยการหา...
ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่อง คอขาดบาดตายแล้วอะไรๆ มันก็ไม่ได้สำคัญ อย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก ( พระราชดำรัส )  สร...
... แต่วิจัย ( ที่มีบัณฑิตศึกษาเป็น tool ) เป็น การสร้างความรู้เพื่อความสามารถแข่งขันได้ของประเทศ เป็นงานส่วนรวมที่จะ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การทำวิทยานิพนธ์อย่างสร้างสรรค์

3,497 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การทำวิทยานิพนธ์อย่างสร้างสรรค์

 1. 1. การทำวิทยานิพนธ์อย่างสร้างสรรค์ สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายที่ มจพ . 26 สิงหาคม 2548
 2. 2. หัวข้อการบรรยาย <ul><li>วิจัยกับบัณฑิตศึกษา </li></ul><ul><li>ความคาดหวังการพัฒนาคนจากงานวิจัย </li></ul><ul><li>หาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างไร </li></ul><ul><li>ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรดี </li></ul>
 3. 3. วิจัยกับบัณฑิตศึกษา
 4. 4. <ul><li>เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว </li></ul><ul><li>เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต </li></ul><ul><li>เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว </li></ul><ul><li>( พระราชดำรัส ) </li></ul>
 5. 5. วิจัยคือระบบรถ 4 ล้อ <ul><li>2 ล้อหน้าคือวิจัยในภาครัฐและประชาชน </li></ul><ul><li>2 ล้อหลังคือวิจัยในมหาวิทยาลัยและเอกชน </li></ul><ul><li>รถยนต์บังคับทิศโดยล้อหน้า แต่ขับเคลื่อนโดยพลังของล้อหลัง </li></ul><ul><li>บัณฑิตศึกษาเป็นน๊อตยึดเพลากับล้อหลัง </li></ul>
 6. 6. รอยต่อระหว่างวิจัยและบัณฑิตศึกษา - งานเดียวกัน แต่อยู่คนละหน้าของเหรียญ มองเห็นคนละด้าน - บริหารแบบรวม ต้องการกระจกเงา 2 แผ่น ทำมุมให้มองในทิศที่ไม่บังกัน เห็น 2 ด้านในคราวเดียวกัน สภาพปัจจุบันคือ เป็นเหรียญทึบแสง ส่องไม่ถึงกัน “ภายในตัวเอง” มอง
 7. 7. ความสำเร็จเกิดจากหลักการใหญ่ดีและทำเป็นกลุ่มก้อน <ul><li>งานวิจัยต้องจับหลักการคิดและเห็นศักยภาพก่อน </li></ul><ul><li>บัณฑิตศึกษาที่เป็นเครื่องมือต้องมีโอกาสรวมทีม </li></ul><ul><li>ทีมต้องต่างภาควิชา ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>ทีมต้องมี user ให้เงื่อนไขและเป็นที่ปรึกษา </li></ul><ul><li>ทุกทีมต้องทราบเป้าหมายรวม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และข้อจำกัดของเวลา </li></ul>
 8. 8. ตัวย่างของหลักการที่นำไปสู้การร่วมทีม <ul><li>กาวอุตสาหกรรมไม้เป็นกาวสังเคราะห์ นำเข้าปีละ 5000 ล้านบาท และกำลังถูก ban เพราะมีสารพิษต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทำไมไม่ทำจากยางพารา </li></ul><ul><li>Silicone sealant ทำจาก petroleum polymer ก็น่าจะเริ่มต้นจากยางพาราได้ง่ายกว่า เพราะยางเป็น polymer อยู่แล้ว </li></ul><ul><li>กาวอุตสาหกรรมและ sealant มีขนาดตลาดใหญ่มาก ราคาก็แพงมาก ก็น่าจะแย่งตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา </li></ul><ul><li>ฉะนั้น รวมทีมหาความรู้เรื่องกาวและ sealant ดีกว่า </li></ul>
 9. 9. กลไกการ decay จาก UV กลไกการแข็งตัวในอากาศ กลไกการยึดเกาะติดวัสดุ สารเติมแต่งให้ยึดติด สารเติมแต่งให้แข็งตัวในอากาศ สารเติมแต่งยับยั้งการ decay เทคนิคการลดขนาดโมเลกุล ผลิตตัวอย่างยาง ทดสอบ product Parameter การผลิต Tech integration งาน engineering Pilot plant Industrial plant งานวิจัยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจความรู้เท่านั้น เพราะต้องพึ่ง DD&E ไม่ผ่าน ผ่าน BR+ DBR R&D+ D&E Economic output ไม่มีงานวิจัยใดอยู่เดี่ยว Basic research ก็ต้องมีเป้าหมาย
 10. 10. ชีวมวล ( ไม้ ) ที่อยู่อาศัยและพลังงานครัวเรือน กระบวนทัศน์เก่า อุตสาหกรรม พลังงาน กระบวนทัศน์ปัจจุบัน Green chemistry กระบวนทัศน์ใหม่ ไม้ยางมีมาก แต่หลักการใหญ่คือไม้ไม่ใช่ไม้
 11. 11. Work of nature Solar energy collector Solar energy converter พืช พลังงาน Chemical products Green energy and chemicals Biorefinery tech 10 ปี CO 2 สิ่งมีชีวิต Petroleum พลังงาน Petrochemical products Dirty energy and chemicals แสนปี CO 2
 12. 12. “ โลกเรามองดูเปลี่ยนไปหลังจากได้เรียนวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ทำจากอากาศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเราเผาต้นไม้ ต้นไม้ก็จะกลับไปสู่อากาศดังเดิม และในเปลวไฟนั้นก็มีความร้อนของดวงอาทิตย์ที่ถูกเก็บเอาไว้เมื่ออากาศถูกเปลี่ยนเป็นต้นไม้ ในกองขี้เถ้าที่เหลือจากการเผา ก็มีส่วนเล็กๆ ของต้นไม้ที่ไม่ได้มาจากอากาศ แต่มาจากพื้นดิน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสวยงาม และเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ก็เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามเหล่านี้ ทั้งหมดนี้ทำให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และก็ทำให้จิตใจของผู้อื่นเต็มไปด้วยกระตือรือร้นเช่นเดียวกัน” ริชาร์ด ฟายน์แมน .....
 13. 13. ใครเตรียมการอะไร ? <ul><li>สหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>Biomass Research and Development Act 2000 </li></ul><ul><li>To increase the role of biomass in the US economy by 2020 </li></ul><ul><ul><li>10% of transportation fuel </li></ul></ul><ul><ul><li>5% of electricity and heat demand </li></ul></ul><ul><ul><li>18% of chemicals and materials produced in US </li></ul></ul><ul><li>ญี่ปุ่น </li></ul><ul><li>Zero-emission bio-industry complex project </li></ul>
 14. 14. งานวิจัยบูรณาการด้าน biomass technology วัตถุดิบ Sugar platform Thermochemical platform Fuel, Chemicals, Heat, Power Biorefinery technology ฝ . 2 และ ฝ . 4 ฝ . ท้องถิ่น Production, Procurement, SCM ฝ . 5 ฝ . คปก . ฝ . วิชาการ Feed pretreatment, Enzyme tech, Thermochemical tech, Product conditioning, process integration DSM สู่อุตสาหกรรม Fuel, Chemicals, Materials, Heat&power Phase 1 (5 -8 years) Phase 2
 15. 15. “ ไม่ว่าองค์กรจะเข้มแข็งยิ่งใหญ่เพียงไร แต่ความคิดอันยิ่งใหญ่เกิดจากปัจเจก” Willson ประธาน Xerox (1968) “ จงระดมทีมทำงาน เพราะไอเดียใหม่ๆ ไม่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้หากปราศจากการระดมแรงทำกันอย่างทุ่มเท” บทเรียนจาก “ลอกเลียน - เรียนรู้ จากปฏิวัติ Xerox สู่ปฏิบัตินวัตกรรมไทย” (2005)
 16. 16. ความคาดหวังการพัฒนาคนจากงานวิจัย
 17. 17. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐาน ของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐาน ของคนอื่น ( พระราชดำรัส )
 18. 18. เป้าหมายและเครื่องมือของบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการ ให้สังคมและประเทศได้ประโยชน์ นักศึกษา และอาจารย์ ให้อาจารย์และมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย วิจัย พัฒนาคนให้รู้ลึกในศาสตร์ และรู้กว้างในบริบทที่ศาสตร์ต้องสัมพันธ์ เครื่องมือ เป้าหมาย
 19. 19. คนต้องพัฒนาอะไรบ้าง <ul><li>แยกให้ออกระหว่างความจริงกับคุณค่า </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลเป็น </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ความเที่ยงตรงและน้ำหนักของคำกล่าวอ้างได้ </li></ul><ul><li>แยกออกระหว่าเหตุผลที่สอดคล้องกับไม่สอดคล้อง </li></ul><ul><li>ตรวจจับ bias ได้ </li></ul><ul><li>ตรวจพบสมมุติฐานที่ถูกมองข้ามได้ </li></ul><ul><li>ตรวจพบข้อกล่าวอ้างที่คลุมเครือหรือไร้เหตุผลได้ </li></ul><ul><li>รู้สึกถึงความไม่สม่ำเสมอของตรรกะที่กล่าวอ้าง </li></ul>
 20. 20. คนพัฒนาได้เพราะวิจัยสร้างทักษะ <ul><li>การค้นหาข้อมูล </li></ul><ul><li>การเรียบเรียง บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>การวางแผนงาน </li></ul><ul><li>การจัดการเวลา มีวินัย </li></ul><ul><li>การสื่อสารทางเทคนิค </li></ul><ul><li>การใช้คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ภาษา ทั้งการ เขียน การนำเสนอ การ edit ทั้งไทยและอังกฤษ </li></ul><ul><li>ปฏิสัมพันธ์กับคนหลายระดับ </li></ul>
 21. 21. หาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างไร
 22. 22. <ul><li>อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น </li></ul><ul><li>( พระราชดำรัส ) </li></ul>
 23. 23. การเลือกปัญหาวิจัย ปัจจัยที่ควบคุมการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสนใจส่วนตัว เลือกเพราะ ข้อกำหนดของแหล่งทุน ถูกบังคับจากคนอื่น
 24. 24. ปัจจัยที่ควบคุมความสนใจส่วนตัว ( ปัจจัยภายใน ) <ul><li>จบมาทางนั้น </li></ul><ul><li>สิ่งแวดล้อมเป็นใจ </li></ul><ul><li>มีคนเกลี้ยกล่อมให้เชื่อ </li></ul><ul><li>เห็นโอกาสข้างหน้า </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
 25. 25. ปัจจัยที่ควบคุมการบังคับของคนอื่น ( ปัจจัยภายนอก ) <ul><li>การปฏิรูประบบให้ทุนทำให้ถูกกำหนดทิศทางมากขึ้น </li></ul><ul><li>ความสนใจของอาจารย์ที่ปรึกษา ( ไม่มีให้เลือกมาก ) </li></ul><ul><li>ต้นสังกัดบังคับให้มาเรียนด้านนี้ </li></ul><ul><li>ข้อจำกัดของเครื่องมือ </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
 26. 26. ปัจจัยที่ควบคุมข้อกำหนดของแหล่งทุน ( ปัจจัยภายนอก ) <ul><li>แหล่งที่มาของเงินมีเงื่อนไข </li></ul><ul><li>Strategy ของแหล่งทุน เช่นต้องฟัง user , อุตสาหกรรมเป้าหมาย </li></ul><ul><li>การเชื่อมโยงแบบ jigsaw บังคับขอบเขต ( ชุดโครงการวิจัย ) </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
 27. 27. หลักการหาโจทย์ <ul><li>จงอย่าพอใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน </li></ul><ul><li>จงวิเคราะห์กิเลสคน ( ลูกค้า ) </li></ul><ul><li>คิด ( คนเดียว ) แต่ฟัง / ดู ( คนอื่น ) ให้มาก ( อ่านวารสาร / สิทธิบัตร เข้าประชุมวิชาการ ) </li></ul>
 28. 28. ขับรถต้องมองกระจก <ul><li>วิจัยคือการลงทุน ไม่อาจอยู่เดี่ยวๆ ลอยๆ ได้ </li></ul><ul><li>ขับรถต้องมองกระจกหลัง กระจกข้าง กระจกหน้า </li></ul><ul><li>หาโจทย์วิทยานิพนธ์ต้องรู้ว่า </li></ul><ul><ul><li>รถมีจุดหมายปลายทางที่ไหน </li></ul></ul><ul><ul><li>เส้นทางเป็นอย่างไร </li></ul></ul><ul><ul><li>กำหนดถึงเมื่อไหร่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ก่อนออกรถต้องมองกระจกหลังและกระจกข้าง </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อรถเคลื่อนมองกระจกหน้าให้มากไว้ </li></ul></ul>
 29. 29. วารสารและสิทธิบัตร : กระจกที่ต่างกัน <ul><li>ความรู้หากพิมพ์แล้วเป็นสมบัติสาธารณะ จดสิทธิบัตรไม่ได้ </li></ul><ul><li>80 % ของสิทธิบัตรไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร </li></ul><ul><li>สิทธิบัตรคือการประกาศขายเทคโนโลยีใหม่ที่มีค่าทางพาณิชย์ </li></ul><ul><li>วิจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องต่อยอดจากสิทธิบัตร </li></ul><ul><li>Review เอกสาร ต้องทำจากสิทธิบัตร </li></ul>
 30. 30. ความจริงบางประการที่ไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร <ul><li>ฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ เป็น คลังเทคโนโลยีพร้อมใช้ สำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทั่วโลก จำนวน 45 ล้านเรื่อง จาก 71 ประเทศ ได้รวมความคิดจาก สมองของคนทั่วโลกรวมกว่า 200 ปี สืบค้นได้ง่าย ฟรี รวดเร็ว จากฐานข้อมูลของสำนักสิทธิบัตรยุโรปที่ http://ep.espacenet.com </li></ul><ul><li>สหภาพยุโรปสูญเสียปีละแปดแสนล้านบาท (US$ 20,000 ล้าน ) จากการไป reinvent the wheel ในเรื่องที่มีผู้เปิดเผยแล้วในเอกสารสิทธิบัตร </li></ul><ul><li>สิทธิบัตร ให้การ คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย ต้องยื่นขอ เป็นรายประเทศ ตามอนุสัญญาปารีส ( ลิขสิทธิ์ คุ้มครอง ผลงานทางศิลปะและซอฟแวร์ คุ้มครองทั่วโลกโดยไม่ต้องยื่นขอ ตามอนุสัญญากรุงเบิร์น ) </li></ul><ul><li>มีสิทธิบัตรคุ้มครองในไทยเพียง 17,000 เรื่อง ( น้อยกว่า 0.05%) สิทธิบัตรทั่วโลกมากกว่า 99.95% เป็นสิทธิสาธารณะในไทย เราใช้ฟรีผลิตสินค้าได้ต่อยอดได้ สามารถไปสร้างโรงงานผลิต และจำหน่ายสินค้าในประเทศใดที่ไม่จดสิทธิบัตรได้ </li></ul>
 31. 31. แค่ลดกลิ่นกระเทียมก็มีสิทธิบัตรญี่ปุ่นเกือบ 100 แล้ว <ul><li>ค้น Keywords: Garlic odor จาก www.jpo.go.jp ได้ 93 รายการ </li></ul><ul><li>ค้นจาก Journal sources ที่ www.scirus.com ได้ 52 รายการ </li></ul><ul><li>เนื้อหาจาก journal sources ไม่ได้ focus ที่วิธีการทำสินค้าและผลิตภัณฑ์ แต่เน้นที่ ศึกษาผลกระทบ หา condition หรือ optimization ของ known process ( ซึ่งสิทธิบัตร ไม่ให้ความสำคัญเพราะไม่ใหม่ ) จึงมักไม่นำไปสู่การคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ </li></ul>
 32. 32. ตัวอย่างสิทธิบัตรลดกลิ่นกระเทียม <ul><li>2005 – 087003 METHOD FOR PRODUCING GARLIC HAVING NO ODOR AFTER EATING, AND GARLIC HAVING NO ODOR AFTER EATING </li></ul><ul><li>2004 – 135686 FEED ADDITIVE FOR IMPROVING MEAT ODOR </li></ul><ul><li>2003 – 135024 GARLIC EXTRACT-CONTAINING FOOD PRODUCT OF WHICH GARLIC ODOR IS REDUCED </li></ul><ul><li>2002 – 176947 GARLIC-CONTAINING FOOD WITH SUPPRESSED GARLIC ODOR </li></ul><ul><li>2001 – 025372 HEALTHY FOOD WITHOUT GARLIC ODOR </li></ul><ul><li>2000 – 312565 ODORLESS GARLIC EXTRACT AND MEDICINAL NOODLE USING THE SAME </li></ul><ul><li>52 - 025009(1977) PROCESS FOR DEODORIZING GARLIC USED FOR POULTICE, ETC . </li></ul>
 33. 33. ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรดี
 34. 34. อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆ กับที่ หลุยส์ ปาสเตอร์ , ไมเคิล แอนเจลโล , แม่ชีเทเรซา , ลีโอนาร์โด ดา วินชี , โทมัส เจฟเฟอร์สัน หรืออัลเบิร์ต ไอสไตน์ เขามีนั่นเอง ( พระราชดำรัส )
 35. 35. ทำได้ดีเพราะมีวิธีการที่ถูก <ul><li>วิธีการถูกได้จาก proposal ดีที่มีความเชื่อมโยงกัน มีเหตุมีผลกัน </li></ul><ul><li>นักวิจัยต้องเขียนไปพร้อม justification ทุกขั้นตอน ( ทำอย่างนี้ทำไม่ ทำสิ่งนี้ทำไม่ ไม่ทำก็ได้คำตอบหรือเปล่า ทำแล้วมันเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายอย่างไร อย่าเสนอการทำงานที่ redundant ) </li></ul>
 36. 36. ความเชื่อมโยงของหัวข้อ proposal <ul><li>หลักการและเหตุผล เชื่อมกับปัญหา ความรุนแรงของปัญหา จึงต้องการแก้ปัญหา ( โดยการหาปัญญา ) </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ ต้องเป็นไปเพื่อแก้ปัญหา ( ไม่ใช่แค่ได้ปัญญา ) ตามที่ระบุใน หลักการและเหตุผล </li></ul><ul><li>ผลลัพธ์ ต้องทำให้ วัตถุประสงค์ บรรลุ ( ถ้าเป็นการแก้ปัญหา ก็ต้องมีการ implement ผลวิจัย ) </li></ul><ul><li>วิธีการ ต้องทำแล้วได้ ผลลัพธ์ โดยเป็นวิธีการที่ “เร็ว” “ถูก” “ดี / แม่นยำ / เชื่อถือได้” วิธีการจึงอยู่ติด acceptable lower limit (ALL) ของการใช้ทรัพยากร </li></ul><ul><li>งบประมาณ ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมใน วิธีการ และเป็น ALL </li></ul><ul><li>ภาพรวม ต้องคุ้มค่าเชื่อว่าควรแลกเปลี่ยนกับ งบประมาณ นี้ </li></ul>
 37. 37. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่อง คอขาดบาดตายแล้วอะไรๆ มันก็ไม่ได้สำคัญ อย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก ( พระราชดำรัส ) สรุป เป็นพระราชดำรัสในแนว “พอเพียง” สำหรับส่วนตัว เพื่อไม่เบียดเบียนส่วนรวม .... แต่ ...
 38. 38. ... แต่วิจัย ( ที่มีบัณฑิตศึกษาเป็น tool ) เป็น การสร้างความรู้เพื่อความสามารถแข่งขันได้ของประเทศ เป็นงานส่วนรวมที่จะต้อง “เพียงพอ” ... ฉะนั้น เรื่องวิจัยกับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของระบบการหาความรู้ ( วิจัย ) ... ที่ต้อง serious และคิดให้มาก ... พอเพียง = minimum acceptable for self-desire เพียงพอ = minimum acceptable for competitiveness with others

×