Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scholen En Ziekenhuizen Op Bam Traject Ii

Scholen en ziekenhuizen die in de corridor van fijn stof zitten als de Oosterweelverbinding wordt aangelegd zoals BAM van plan is

  • Login to see the comments

Scholen En Ziekenhuizen Op Bam Traject Ii

  1. 1. Luchtfoto van Deurne Sportpaleis Rivierenhof KLIK
  2. 2. Rivierenhof Verkeersassen die met de Oosterweelverbinding nog veel drukker zullen worden Sportpaleis KLIK
  3. 3. Rivierenhof Sportpaleis Scholen, ziekenhuizen en ouderlingentehuizen in de buurt… KLIK
  4. 4. Van Cortbeemdelei 277 - school Van Dornestraat 125 - school De Gryspeerstraat 84 - school De Gilmanstraat 32 - RVT Coeveltstraat 9 - school Hertstraat 7 - school M. Montgomeryplein 8 - school P. Van Isackerlaan 1A- school J.Deckerslaan 2- school J. Grietensstraat 8 - school L.Lippenslaan 55 - RVT L.Lippenslaan 59 - ziekenhuis Van Steenlandstr 15 - school Boterlaarbaan 11 - RVT St Rochusstr 22 - school Waterbaan 159 - school F.Pauwelslaan 1 - ziekenhuis B.d.Boeylaan 2 - RVT Scholen, ziekenhuizen en ouderlingentehuizen in de buurt… Rivierenhof KLIK
  5. 5. De 500 meter gevarenzone voor fijn stof Tal van scholen, hospitalen en Ouderlingentehuizen liggen in deze zone Rivierenhof KLIK
  6. 6. Tal van scholen, hospitalen en Ouderlingentehuizen liggen in deze zone Rivierenhof KLIK
  7. 7. Merksem Deurne Noord Deurne Zuid Berchem Antwerpen Luchtfoto groot Antwerpen Verkeersaders… KLIK
  8. 8. Scholen, ziekenhuizen en ouderlingentehuizen in de 500 m. gevarenzone… KLIK
  9. 9. Merksem Deurne Noord Deurne Zuid Berchem Antwerpen Al deze instellingen zullen blootgesteld worden aan bijkomende concentratie van fijn stof KLIK

×