Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle

645 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moodle

  1. 1. JeŜ jesteś wykładowcą JeŜeli jesteś nauczycielem, wykładowcą, edukatorem lub trenerem, słyszał o...... prawdopodobnie słyszałeś wiele o...... Szkołach XXI wieku Oprogramowaniu wspomagającym kształcenie oraz o e-learningu

×