Teknik Menjawab Spm A

293,648 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
7 Comments
26 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
293,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
259,239
Actions
Shares
0
Downloads
1,220
Comments
7
Likes
26
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknik Menjawab Spm A

 1. 1. TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009 OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur masariahmispari
 2. 2. FORMAT PEPERIKSAAN BIL PERKARA KERTAS 1 (1249/1) KERTAS 2 (1249/2) 1. JENIS INSTRUMEN UJIAN OBJEKTIF UJIAN SUBJEKTIF 2. JENIS ITEM OBJEKTIF BHGN 4 [STRUKTUR] BHGN B [ESEI] 3. BILANGAN SOALAN 40 SOALAN BHG A [JAWAB SEMUA] [JAWAB SEMUA] BHG B [5 SOALAN JWB 3] 4. JUMLAH MARKAH 40 100 5. TEMPOH UJIAN 1 JAM 2 JAM 30 MINIT 6. WAJARAN PENGETAHUAN [50%] PENGETAHUAN [ 50%] KONSTRUK KEFAHAMAN [30%] KEFAHAMAN [ 30%] ANALISIS [20%] ANALISIS [ 20%] 7. CAKUPAN KONTEKS TING 4 DAN 5 TING 4 & 5 8. ARAS KESUKARAN R: S: T = 5 : 3 : 2 R: S: T = 5 : 3 : 2 [R,S,T] masariahmispari KESELURUHAN R : S : T = 5 : 3 : 2
 3. 3. Klasifikasi Konstruk Perkara yang dinilai dalam peperiksaan Pengetahuan Kemahiran Nilai / patriotisme masariahmispari
 4. 4. TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009 OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur masariahmispari
 5. 5.  40 soalan  20 soalan Tingkatan 4 (2 soalan setiap bab)  20 soalan Tingkatan 5 (2/3 soalan setiap bab) masariahmispari
 6. 6. ANALISIS SOALAN SEJARAH SPM KERTAS 1 (2004 – 2008) Bab Tingkatan 4 04 05 06 07 08 1. Tamadun Awal Manusia 3 - 4 2 1 2. Peningkatan Tamadun 2 6 2 2 3 3. Tamadun Awal Asia Tenggara 2 - 1 2 2 4. Tamadun Islam dan Perkembangan di 4 1 3 1 2 Makkah 5. Kerajaan Islam di Madinah - 2 - 2 2 6. Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumb 2 3 1 3 2 7. Islam di Asia Tenggara - 1 2 1 2 8. Pembaharuan dan Pengaruh Islam 1 - 2 2 2 di Malaysia sebelum kedatangan Barat. 9. Perkembangan di Eropah 3 4 1 2 2 10. Dasar British dan Kesannya terhadap 4 3 6 2 2 Ekonomi Negara Jumlah soalan masariahmispari 21 20 22 19 20
 7. 7. Bab : Tingkatan 5 04 05 06 07 08 1. Kemunculan dan Perkembangan 4 4 5 3 3 Nasionalisme di Asia Tenggara 2. Nasionalisme di Malaysia sehingga 3 3 3 2 1 Perang Dunia Kedua 3. Kesedaran Pembinaan Negara dan - 1 1 2 2 Bangsa 4. Pembinaan Negara dan Bangsa - 1 1 3 3 Malaysia 5. Pembinaan Negara dan Bangsa yang 1 - - 2 2 Merdeka 6. Pengukuhan Negara dan Bangsa 1 - - 2 2 Malaysia 7. Sistem Pemerint dan Pentadbiran Neg 2 1 1 2 2 8. Pembangunan dan Perpaduan untuk 2 4 3 3 2 Kesejahteraan 9. Malaysia dalam Kerjasama A/bangsa 6 6 4 2 3 masariahmispari Jumlah soalan 19 20 18 21 20
 8. 8.  Aneka Pilihan  A, B, C, D 95%  Aneka gabungan  A I dan II  B I dan IV 5%  C II dan III  D III dan IV masariahmispari
 9. 9.  RENDAH : 5  SEDERHANA : 3  TINGGI : 2 masariahmispari
 10. 10.  Semak tingkatan brp  Semak bab berapa dan apa tajuk  kaitkan perkara penting dlm bab tersebut  Teliti salam, stimulus, kata tugas garis tugasan dan klu  Analisis / bahas / rasionalkan setiap opsyen kemunasabahannya dan catatkan  Memotong jawapan salah masariahmispari
 11. 11. masariahmispari
 12. 12. SPM 2008 : S9 Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam. • Amir bin Fuhairah • Abdullah bin Arqat • Abdullah bin Abu Bakar Apakah sumbangan tokoh tersebut? A Menyebar dakwah di Taif B Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah C Menamatkan pemulauan terhadap Islam D Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah masariahmispari
 13. 13. SPM 2008 : S 5 Pernyataan berikut menunjukkan hubungan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Saling bergantung antara satu sama lain. Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria? A Pesaing yang hebat B Pembekal sumber makanan C Menjadi kuasa laut yang unggul D Menakluk kawasan berhampiran masariahmispari
 14. 14. SPM 2008 : S 8 Bagaimanakah peperangan yang berlaku pada Zaman Jahiliyah berikut dapat dielakkan? Perang al- Basus  Berlangsung selama 40 tahun  Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar A Memperkuat bidang ketenteraan B Meningkatkan tahap pendidikkan C Meningkatkan persefahaman penduduk D Mengimbangi taraf ekonomi antara kaum masariahmispari
 15. 15. TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009 OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur masariahmispari
 16. 16. 1) SOALAN i) 4 soalan (kertas 2 Bahagian A) ii) 2 soalan Tingkatan 4 (soalan 1 dan 2) iii) 2 soalan Tingkatan 5 (soalan 3 dan 4 ) iv) setiap soalan pecahan mengikut aras  a, b, c  a, b, c, d  a, b, c, d, e v) Soalan d / e soalan pendapat / munasabah vi) soalan bersiri / berfokus sesuatu tajuk masariahmispari
 17. 17. 2) PEMARKAHAN i) Satu soalan 10 markah ii) Pecahan soalan  a, b, c, d, e  minima 1 markah  maksimum 5 markah masariahmispari
 18. 18. 4) KATA TUGAS  Namakan, Siapakah, Apakah, Berikan, Senaraikan, nyatakan, Jelaskan, Bagaimanakah, Mengapakah.  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. masariahmispari
 19. 19. 6) SKEMA PEMARKAHAN  Layan kata tugas  Padat, ringkas, tepat  Lebih daripada peruntukkan markah masariahmispari
 20. 20. Soalan – Soalan Struktur SPM
 21. 21. CONTOH SOALAN 1 STRUKTUR SPM 2008 SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI YANG DIPERKENALKAN DI ATHENS LEBIH KURANG 3000 TAHUN DAHULU TELAH DIWARISI OLEH HAMPIR SEMUA NEGARA DI DUNIA PADA HARI INI 1(A) APAKAH MAKSUD DEMOKRASI (1 M) ………………………………………………………………………………………………. PEMAHAMAN (B) NYATAKAN TIGA CIRI DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI ATHENS (3 M) I . ………………………………………………………………………………………….. II . ………………………………………………………………………………………….. PENGETAHUAN III. ………………………………………………………………………………………….. (C) NAMAKAN DUA NEGARA YANG MENGAMALKAN DEMOKRASI (2 M) I. …………………………………………………………………………………………… PENGETAHUAN II. ………………………………………………………………………………………….. (D) SEKIRANYA ANDA DILANTIK SEBAGAI PEMIMPIN SEBUAH NEGARA DEMOKRASI APAKAH CIRI KEPIMPINAN YANG AKAN ANDA IAMALKAN (2 M) I. …………………………………………………………………………………………… II. ………………………………………………………………………………………….. T:KBKK/ ANALISIS (E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA (2 M) I. ……………………………………………………………………………………………. masariahmispari T:KBKK/ ANALISIS II. …………………………………………………………………………………………….
 22. 22. JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008 1(B) NYATAKAN TIGA CIRI DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI ATHENS (3 M) I . ………………………………………………………………………………………….. II . ………………………………………………………………………………………….. III. ………………………………………………………………………………………….. I. DEWAN PERHIMPUNAN II. LELAKI BOLEH JADI AHLI DEWAN III. MAJLIS - LELAKI SAHAJA BOLEH MENGUNDI 3/3 masariahmispari
 23. 23. JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008 1(C) NAMAKAN DUA NEGARA YANG MENGAMALKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI (2 M) I. …………………………………………………………………………………………… II. ………………………………………………………………………………………….. I. MALAYSIA, INDONESIA II. BRUNEI, BRITAIN, 2/2 masariahmispari
 24. 24. JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008 D) SEKIRANYA ANDA DILANTIK SEBAGAI PEMIMPIN SEBUAH NEGARA DEMOKRASI APAKAH CIRI KEPIMPINAN YANG AKAN ANDA AMALKAN (2 M) I. …………………………………………………………………………………………… II. ………………………………………………………………………………………….. I. Adil, telus II. Bijak mentadbir, inovatif, kebebasan bersuara 2/2 masariahmispari
 25. 25. SOALAN DAN JAWAPAN 1 STRUKTUR/ KBKK SPM 2008 1(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA ? (2 M) I. ……………………………………………………………………………………………. II. ……………………………………………………………………………………………. I. MENJAMIN KESTABILAN POLITIK II. RAKYAT BERHAK MEMILIH PEMIMPIN 2/2 masariahmispari
 26. 26. 1(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA ? (2 M) F1 Menjamin kestabilan politik F2 Memperkukuh perpaduan rakyat F3 Rakyat terlibat dalam membentuk kerajaan F4 Rakyat bebas mengamalkan agama F5 Memajukan ekonomi negara F6 Hak semua kaum terjamin F7 Kesejahteraan hidup rakyat pelbagai kaum F8 Rakyat berhak memilih pemimpin F9 Rakyat memilih kerajaan masariahmispari
 27. 27. 1 Rajah di bawah menerangkan penyebaran Islam di Makkah Penyebaran Islam Secara terbuka di Makkah Secara rahsia a Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara terbuka ( 2 M ) i Sahabat yang rapat / karib ( Abu Bakar ii Kaum kerabat ( Ali bin Abu Talib) - Ahli keluarga ( Khadijah , Zaid b. Harithah ) - Golongan bawahan seperti hamba ( Bilal b. Rabah, keluarga yasir, Amir Fuhairah ) - Segelintir golongan bangsawan ( Khadijah Abu Bakar ) - tokoh Quraisy ( Uthman Affan, Zubair b. Awam, al Arqam b. Abu Arqam ) - sebarang nama sekiranya calon tidak menulis mana – mana pihak / Golongan masariahmispari
 28. 28. TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009 OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur masariahmispari
 29. 29. SPM 2008: Soalan 5 timu lus s Pada sekitar tahun 3500 S>M., Tamadun Mesir Purba berkembang Menjadi pusat tamadun awal dunia Ka Tu ta  ga Tugasan sa n soalan stem stem a. Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir yang menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia. [ 8 markah ] b. Terangkan sumbangan Tamadun Mesir kepada masyarakat dunia yang kekal hingga ke hari ini. [ 6 markah ] C. Kegemlangan sesuatu negara itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi akan sabah muna sabah muna datang sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk di kagumi. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia yang menjadi kebanggaan generasi akan datang? masariahmispari [6 markah ]
 30. 30. 1) SOALAN  5 soalan (kertas 2 bahagian B)  2 soalan Tingkatan 4 (soalan 5, 6)  3 soalan Tingkatan 5 (soalan 7, 8, 9)  Mengandungi tiga pecahan  a, b, c  Soalan c, ( pendapat / munasabah ) masariahmispari  Soalan bersiri / berfokus
 31. 31. 4) PEMARKAHAN  Satu soalan 20 markah  Satu Fakta 1 markah ( 2006 )  Markah setiap pecahan bergtg pd kata tugas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 m )  Minimum 3 markah  Maksimum 10 markah masariahmispari
 32. 32. KATA TUGAS : Nyatakan, Apakah, Berikan, Senaraikan, Mengapakah, Bagaimanakah, Jelaskan, Sejauhmanakah, Pada pendapat anda MEMERLUKAN FAKTA SAHAJA: 1 FAKTA = 1M masariahmispari
 33. 33. 5(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB PADA ZAMAN TERSEBUT DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH) SPM2008 FORMULA : 4 X FAKTA @ LEBIH (SEKIRANYA ADA MASA MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH KERANA F1 – TIDAK SEMBAH ALLAH F2 – SEMBAH BERHALA F3 – AMAL ANIMISME F4 – HIDUP KUCAR- KACIR F5 – TIADA NABI DAN KITAB SEBAGAI PETUNJUK F6 – AKHLAK RENDAH (KEJAM/ ANGKUH/ DEGIL) F7 – TOLAK KEBENARAN F8 – TIDAK IKUT NABI/ RASUL SEBELUMNYA F9 – TIDAK MENGETAHUI/ TIADA ILMU PENGETAHUAN/ JAHIL/CETEK MANA- MANA 4 X 1 M masariahmispari
 34. 34. KATA TUGAS : TERANGKAN , CERITAKAN MEMERLUKAN: FAKTA : 1 MARKAH HURAIAN: 1 MARKAH 2 MARKAH : 1M BAGI FAKTA DAN 1M BAGIHURAIAN DIBERI masariahmispari
 35. 35. Terangkan empat ciri yang membawa kepada proses kehidupan yang lebih bertamadun. (8 m) SPM 2006 5b F1 kehidupan menetap / kekal – 1m H1a corak hidup yang lebih sistematik – 1m H1b membolehkan wujud inovasi F2 kehidupan berorganisasi – 1m H2a wujudsistem pemerintahan – 1m H2b raja menerajui pemerintahan- F3 pengkhususan pekerjaan - 1m H3a kesan peningkatan produktiviti – 1m H3b menyebabkan kemakmuran F4 Agama dan kepercayaan – 1m H4a mengamalkan kepercayaan animisme – 1m H4b bertukar menjadi agama / politisme JUMLAH 8M masariahmispari
 36. 36. KATA TUGAS : HURAIKAN MEMERLUKAN: FAKTA : 1 MARKAH HURAIAN: 1 MARKAH CONTOH: 1 MARKAH MARKAH : 1M BAGI FAKTA, 11M BAGI HURAIAN DAN 1M BAGI CONTOHDIBERI = MARKAH : 3M masariahmispari
 37. 37. Huraikan tindakan British yang membawa kepada penentngan pemimpin tempatan. [6 M ] SPM 2008 : 7a F1 Dasar penaklukan British H1a untuk mengukuhkan kedudukkan politik. C1a Naning dipaksa jadi tanah jajahan F2 Sistem pentadbiran Barat H2a dipaksa ke atas penduduk tempatan C2a di Terengganu pembukaan tanah mesti dapat kebenaran masariahmispari
 38. 38. CONTOH SOALAN ESEI N0.5 SPM 2008 RAJAH DI BAWAH MENUNJUKKAN JANGKAMASA TEMPOH KEWUJUDAN MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH RUNTUH WAHYU MASYARAKAT KERAJAAN PERTAMA ARAB JAHILIYAH SABAK NMSAW 5(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH) 5(B) TERANGKAN CIRI- CIRI KEHIDUPAN MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH (10 MARKAH) 5(C) BAGAIMANAKAH AMALAN JAHILIYAH BOLEH MENGHALANG PEMBENTUKKAN MASYARAKAT YANG BERMORAL (6 MARKAH) masariahmispari
 39. 39. PANDUAN MENULIS JAWABAN 6(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH) MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH KERANA TIDAK MENYEMBAH ALLAH MEREKA ADALAH MASYARAKAT ARAB YANG MENGAMALKAN ANIMISME MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH INI HIDUP DALAM KUCAR KACIR MEREKA MEMPUNYAI AKHLAK RENDAH SUKA MINUM ARAK, BERJUDI DAN BERZINA ORANG JAHILIYAH SUKA MENYEMBAH PATUNG- PATUNG BERHALA MAX 4/4 masariahmispari
 40. 40. Item KBKK Item kbkk / munasabah mesti mempunyai perkaitan dengan soalan pokok seperti berikut: - Tema, Topik, Sub- topik soalan dikemukakan - Nilai- nilai murni - Iktibar yang boleh diambil - Unsur patriotisme - Aplikasi / amalan kehidupan - Futuristik / KMD - isu semasa - Penyelesaian masalah - Konsep / dasar / prinsip masariahmispari
 41. 41. SOALAN ESEI BERSIFAT KBKK 6C) BAGAIMANAKAH AMALAN JAHILIYAH MENGHALANG PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERMORAL (6 MARKAH ) F1 – PERPADUAN KAUM TERJEJAS F2 – NILAI KEMANUSIAAN LUNTUR F3 – TIDAK WUJUD KEADILAN SOSIAL F4 – KESELAMATAN TERANCAM F5 – KEHARMONIAN TERANCAM F6 – INSTITUSI KELUARGA RUNTUH F7 – EKSPLOTASI WANITA F8 – MASYARAKAT TIDAK BEAKHLAK MANA- MANA YANG MUNASABAH masariahmispari
 42. 42. KELEMAHAN CALON ULANGI SOALAN/ PENGENALAN = TIADA MARKAH/ Q/ INTRO.. FAKTA TAK BERKAITAN CTH PERKAITAN MASYARAKAT ARAB JAHILIAH….. PENGGUNAAN PERKATAAN YANG TIDAK TEPAT CTH TOK JANGGUT MATI DIBUNUH OLEH BRITISH / MATI TERBUNUH DALAM PERTEMPURAN TIDAK MEMBERI HURAIAN LENGKAP CTH ADAT PERPATIH MEMENTINGKAN JURAI IBU MANAKALA ADAT TEMENGGUNG DISEBALIKNYA HURAIAN UMUM CTH CIRI-CIRI MASYARAKAT JAHILIAH IALAH BERJUDI,MENYEMBAH BERHALA, MEMBUNUH ANAK, RIBA DAN SEBAGAINYA TIDAK IKUT FORMAT – POINT, CARTA, JADUAL, PETA MINDA = SEPARUH DARI MARKAH PENUH masariahmispari
 43. 43. SEMOGA MAKLUMAT INI MEMBANTU ANDA MAHIR BAGI MENJAWAB SOALAN Semoga anda semua berjaya Pn. Masariah Mispari masariahmispari

×