Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TÍTOL DE L'ACTIVITAT: L’Estany de Banyoles . DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT: Els alumnes de 1r de Cicle Mitjà de Primària, treb...
ÀREA CURRICULAR: És un treball interdisciplinar i cal tenir en compte, bàsicament, aspectes propis de les àrees de : * Co...
TEMPORITZACIÓ: La durada de l’activitat serà flexible, en funció dels interessos dels alumnes i del nivell d’aprofundiment...
INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA: Ordinadors. Ordinador portàtil. Projector. Pissarra digital. Càmera fotogràfica digital.
MATERIALS NECESSARIS: * Cd o llapis de memòria perquè cada alumne pugui guardar-se el seu treball.
OBJECTIUS EDUCATIUS: Els objectius educatius que volem assolir són: Assolir la competència de conviure i habitar el món im...
Competències comunicatives: - Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre espais, fet...
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME ( ACT. INICIALS, PRINCIPALS, DE SÍNTESI I REFORÇ) <ul><li>Coneixements ...
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT AMB ELS ALUMNES A partir dels punts del model Big 6 s’ha anat desenvolupant aquesta activit...
 
 
 
MOSTRA D’UNA PART DEL POWER POINT QUE FARAN ELS ALUMNES PESQUERA
VISTA DE L’ESTANY I LA CIUTAT DE BANYOLES DES DEL GOOGLE MAPS.
EL REM ÉS UN DELS ESPORTS QUE ES PRACTICA A L’ESTANY.
VISTA DELS RECS QUE SURTEN DE L’ESTANY. ELS RECS VAN A PARAR AL RIU TER.
ENLLAÇOS UTILITZATS PELS ALUMNES, QUE HAN DESCOBERT PER SI MATEIXOS. http://www.edu365.cat http://www.google.com http://ww...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L'Estany

429 views

Published on

 • Login to see the comments

L'Estany

 1. 1. TÍTOL DE L'ACTIVITAT: L’Estany de Banyoles . DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT: Els alumnes de 1r de Cicle Mitjà de Primària, treballen el poble. Un dels elements rellevants de Banyoles és la seva xarxa hidrogràfica focalitzada al voltant de l’estany i els recs. A partir d’un treball basat en la metodologia de projectes, els alumnes reflexionen sobre els seus coneixements al voltant de l’estany i els recs. Apunten en un qüestionari aquells aspectes que no coneixen o bé que no en tenen gaire informació. Arribat aquest punt, el treball s’organitza en petit grup i comencen a fer cerca d’informació utilitzant diversos suports i materials, entre els quals destaca l’ús de les TAC. Tot aquest treball queda recollit en un document Word que realitzen els alumnes i en una presentació on es recull tot el treball.
 2. 2. ÀREA CURRICULAR: És un treball interdisciplinar i cal tenir en compte, bàsicament, aspectes propis de les àrees de : * Coneixement del medi natural i social. * Llengües. *Coneixement d’algunes eines informàtiques. CURS AL QUAL VA DIRIGIDA: Aquesta unitat de programació va dirigida al 1r curs de Cicle Mitjà d’Educació Primària.
 3. 3. TEMPORITZACIÓ: La durada de l’activitat serà flexible, en funció dels interessos dels alumnes i del nivell d’aprofundiment al qual s’arribi. En principi està pensada per anar-la desenvolupant durant el mes de febrer del segon trimestre. PARTICIPANTS: Mestres de l’aula d’informàtica i mestres tutors.
 4. 4. INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA: Ordinadors. Ordinador portàtil. Projector. Pissarra digital. Càmera fotogràfica digital.
 5. 5. MATERIALS NECESSARIS: * Cd o llapis de memòria perquè cada alumne pugui guardar-se el seu treball.
 6. 6. OBJECTIUS EDUCATIUS: Els objectius educatius que volem assolir són: Assolir la competència de conviure i habitar el món implica: - Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals,humanes i socials d’un territori utilitzant conceptes i procediments geogràfics. - Conèixer i comprendre el context natural, social, cultural i tecnològic on està immers. - Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn. Competències metodològiques: - Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació. - Utilitzar habilitats de planificació del treball. - Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació. - Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.
 7. 7. Competències comunicatives: - Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre espais, fets, problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i tecnològics. - Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar. - Utilitzar convencions cartogràfiques, matemàtiques i científiques i saber-les interpretar. - Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que utilitzen diferents canals comunicatius i de procedències diverses. Continguts comuns amb altres àrees: - Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts d’altres àrees.
 8. 8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME ( ACT. INICIALS, PRINCIPALS, DE SÍNTESI I REFORÇ) <ul><li>Coneixements previs: Què en sabem i què volem saber del Pla de l’Estany. Ho fem a partir de la visualització conjunta de 10 fotos amb el projector del Pla de l’Estany. Paral·lelament en un full de word escriuran les preguntes que han anat sortint. </li></ul><ul><li>Activitats principals: </li></ul><ul><ul><li>Recerca d’informacions a la xarxa: Google, Wikipèdia, Edu365, Webquest, clic, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Omplir el full word fet per ells mateixos a partir de la informació que han trobat. </li></ul></ul><ul><ul><li>A partir del treball realitzat anteriorment, sorgeix la necessitat de fer una sortida pel Pla de l’Estany, per conèixer in situ tot el que s’ha treballat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per grups faran un reportatge fotogràfic per presentar amb un powerpoint tot el que hem anat treballant. </li></ul></ul><ul><li>Activitats d’Avaluació : </li></ul><ul><ul><li>Avaluarem aquesta unitat a partir del powerpoint realitzat i presentat davant els companys. </li></ul></ul><ul><li>Activitats de Reforç: i Ampliació : </li></ul><ul><ul><li>Activitats clic o visita d’alguna webquest o pàgina web que ens aporti més informació sobre el Pla de l’Estany. </li></ul></ul>
 9. 9. DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT AMB ELS ALUMNES A partir dels punts del model Big 6 s’ha anat desenvolupant aquesta activitat amb els alumnes. 1- DEFINICÓ DE LES TASQUES: 2- ESTRATÈGIES DE RECERCA D’INFORMACIÓ: 3- SITUACIÓ I ACCÉS: 4- ÚS DE LA INFORMACIÓ: 5- SÍNTESI: 6- AVALUACIÓ:
 10. 13. MOSTRA D’UNA PART DEL POWER POINT QUE FARAN ELS ALUMNES PESQUERA
 11. 14. VISTA DE L’ESTANY I LA CIUTAT DE BANYOLES DES DEL GOOGLE MAPS.
 12. 15. EL REM ÉS UN DELS ESPORTS QUE ES PRACTICA A L’ESTANY.
 13. 16. VISTA DELS RECS QUE SURTEN DE L’ESTANY. ELS RECS VAN A PARAR AL RIU TER.
 14. 17. ENLLAÇOS UTILITZATS PELS ALUMNES, QUE HAN DESCOBERT PER SI MATEIXOS. http://www.edu365.cat http://www.google.com http://www.google maps.com http://www.wikipedia http://www.consorcidelestany.org/index.php?publicacions_propies&print=1

×