Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นำเสนอประวัติสาวโคราช

1,137 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

นำเสนอประวัติสาวโคราช

  1. 1. คุณครูคณิตศาสตร์
  2. 2. ชื่อนางสาวหนึ่งฤทัย รวมกลาง <ul><li>เพื่อนเรียก ครูน้อย </li></ul><ul><li>อยู่คณะครุศาสตร์ </li></ul><ul><li>เอกคณิตศาสตร์ </li></ul><ul><li>เกิด 18 กุมภาพันธ์ 2531 </li></ul><ul><li>ชอบ การ์ตูนบาร์บี้ </li></ul><ul><li>สีที่ชอบ สีชมพู </li></ul><ul><li>เกรียด จิ้งจก แมงมุม </li></ul>
  3. 3. <ul><li>บิดาชื่อ นายศรัณย์ มิ่งโคกสูง </li></ul><ul><li>มารดาชื่อ นางลำพวญ รวมกลาง </li></ul><ul><li>ดาราที่ชื่นชอบ แพนเค้ก </li></ul><ul><li>คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น </li></ul><ul><li>นางสาวหนึ่งฤทัย สู้ ๆ </li></ul><ul><li>อยากจะทำในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำ </li></ul>
  4. 4. คำขวัญโคราช <ul><ul><ul><ul><ul><li>ผ้าไหมดี </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>หมี่โคราช </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ปราสาทหิน </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ดินด่านเกวียน </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  5. 5. นางสาวหนึ่งฤทัย สู้ๆ สู้ตายค่ะ ปริญญาอยู่แค่เอื้อม

×