Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Propaganda 02

1,336 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Propaganda 02

 1. 1. Roman Hájek FSV UK JAKO SPOLEČENSKÝ FENOMÉN PROPAGANDA DĚJSTVÍ DRUHÉ
 2. 2. POSLOUCHÁTE BUDOVATELSKOU PÍSEŇ DOBRÝ DEN V PODÁNÍ VOKÁLNÍHO KVARTETA 4TET
 3. 3. Co už víme <ul><li>co je to propaganda </li></ul><ul><li>jak vypadá totální propaganda </li></ul><ul><li>jaké byly hlavní motivy propagandy po 25. únoru 1948 v Československu </li></ul><ul><ul><li>obrana míru </li></ul></ul><ul><ul><li>mládí vpřed </li></ul></ul><ul><ul><li>glorifikace práce </li></ul></ul><ul><ul><li>orientace na budoucnost </li></ul></ul>
 4. 4. Hrdinové a vzory <ul><li>HRDINA </li></ul><ul><li>mimořádné vlastnosti </li></ul><ul><li>zásluhy o společnost </li></ul><ul><li>pojmenování ulic, cen, parků, divadel, knihoven </li></ul><ul><li>vytvoření divadelní hry, natočení filmu </li></ul><ul><li>konstrukce hrdiny: nezáleží na jeho skutečných vlastnostech </li></ul><ul><li>VZOR </li></ul><ul><li>hrdinu je takřka nemožné následovat </li></ul><ul><li>je třeba zdůraznit určité vlastnosti hrdiny, z nichž si může společnost něco vzít </li></ul><ul><li>se vzorem se každý musí identifikovat </li></ul>
 5. 5. Julius Fučík <ul><li>komunistický novinář </li></ul><ul><ul><li>jako dopisovatel Rudého práva v SSSR </li></ul></ul><ul><ul><li>V zemi, kde zítra již znamená včera </li></ul></ul><ul><li>1941–1942 člen ilegálního ÚV KSČ </li></ul><ul><li>8. 9. 1943: popraven gestapem </li></ul>
 6. 6. Julius Fučík <ul><li>Reportáž psaná na oprátce </li></ul><ul><ul><li>motáky z vězení posílané L. Štollovi (pozdější ministr školství a kultury ) </li></ul></ul><ul><ul><li>uspořádány jeho ženou Augustou, roz. Kodeřicovou (Gusta Fučíková) </li></ul></ul><ul><ul><li>idealizace, prokrácení </li></ul></ul><ul><ul><li>celé, kritické vydání až 1995 </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 vydána faksimile </li></ul></ul>
 7. 7. Fučík – kult mučedníka <ul><li>Fučík hrdina </li></ul><ul><ul><li>národní hrdina (jmenován vládou) </li></ul></ul><ul><ul><li>pojmenováno náměstí, ulice, důl, park kultury a oddechu (Výstaviště) </li></ul></ul><ul><ul><li>in memoriam zapsán do Čs. svazu mládeže </li></ul></ul><ul><ul><li>Fučíkův odznak zdatnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Fučíkova cena za nejlepší reportáž) </li></ul></ul>
 8. 8. Fučík – kult mučedníka <ul><li>Fučík vzor </li></ul><ul><ul><li>ztotožněn s mládím </li></ul></ul><ul><ul><li>obrazová idealizace: mladý, krásný, usměvavý </li></ul></ul><ul><ul><li>dobrý komunista </li></ul></ul><ul><ul><li>obyčejný, lidský </li></ul></ul><ul><ul><li>ztotožněn s láskou: boj za vlast, za lásku </li></ul></ul><ul><ul><li>Lidé, měl jsem vás rád, bděte!!! </li></ul></ul>
 9. 9. Alexej Petrovič Maresjev <ul><li>letec: v 86 soubojích sestřelil 11 letadel </li></ul><ul><li>Příběh opravdového člověka (1946), Boris Polevoj </li></ul><ul><ul><li>hrdina přejmenován: Alexej Meresjev </li></ul></ul><ul><ul><li>sestřelen nacisty nad divočinou: 18 dní se plazil divočinou, následkem toho přišel o nohy </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdor amputaci začal znovu létat s protézami </li></ul></ul><ul><ul><li>nic není nemožné </li></ul></ul>
 10. 10. Pavlík Morozov <ul><li>sovětský pionýr </li></ul><ul><li>položil život za kolektivizaci rodné vesnice </li></ul><ul><li>ve jménu ideologie proti vlastní rodině </li></ul>
 11. 11. Ivan Vladimirovič Mičurin <ul><li>Poručíme větru, dešti! </li></ul><ul><li>hybridizační stanice Kozlov </li></ul><ul><ul><li>Kozlov 1932 přejmenován na Mičurinsk </li></ul></ul><ul><li>líčen jako světec </li></ul><ul><ul><li>hagiografické rysy životopisu </li></ul></ul><ul><ul><li>zamlčováno, že je šlechtic </li></ul></ul>
 12. 12. Ivan Vladimirovič Mičurin <ul><li>broskve na Sibiři, rajčata za polárním kruhem </li></ul><ul><li>šestiklasá pšenice </li></ul><ul><li>Mičurinův sad měl rysy biblického Ráje </li></ul><ul><ul><li>nejvýznamnější úspěch: jablko </li></ul></ul><ul><li>materiální vztah k přírodě </li></ul><ul><ul><li>mičurinismus-lysenkismus (proti Darwinovi, Mendelovi, Morganovi) </li></ul></ul><ul><li>vědec vládcem přírody </li></ul>
 13. 13. Alexej Stachanov <ul><li>sovětský horník z Donbasu (1906–1977) </li></ul><ul><li>ikona údernického hnutí </li></ul><ul><li>překonal denní plán o 1 400 % </li></ul><ul><li>během směny vytěžil 102 tun uhlí (1935) </li></ul><ul><li>stachanovci: údernické oddíly </li></ul><ul><li>1937–46 poslancem Nejvyššího sovětu </li></ul>
 14. 14. Pavka Korčagin <ul><li>Nikolaj Ostrovskij: Jak se kalila ocel </li></ul><ul><ul><li>autobiografický román </li></ul></ul><ul><li>odstrkovaný mladík se angažuje v komunistické straně, stane se z něj uvědomělý bojovník za nový řád </li></ul><ul><li>následkem zranění v občanské válce ochrnul a oslepnul </li></ul><ul><li>dál schopen sloužit společnosti tím, že napíše román </li></ul>
 15. 15. Vnější nepřítel
 16. 18. Vnitřní nepřítel <ul><li>lidé s kontrarevolučním potenciálem </li></ul><ul><ul><li>vojáci: za II. WW působili v zahraničí, nepřizpůsobiví (v první linii legionáři z I. WW) </li></ul></ul><ul><ul><li>církev </li></ul></ul><ul><ul><li>velkostatkáři, sedláci (kulaci) </li></ul></ul><ul><ul><li>opozice uvnitř Národní fronty a KSČ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>proces s M. Horákovou, R. Slánským, V. Clementisem ad. </li></ul></ul></ul>
 17. 19. Boj s americkým broukem <ul><li>mandelinka bramborová prvně popsána v USA </li></ul><ul><ul><li>1824 v Coloradu </li></ul></ul><ul><li>1875 do Evropy </li></ul><ul><li>do ČSR 1945, avšak jen postupně </li></ul><ul><li>28. června 1950 vydáno vládní prohlášení o boji s mandelinkou </li></ul><ul><ul><li>shodou krátce po začátku korejské války </li></ul></ul>
 18. 20. <ul><li>nešlo o přirozené rozšíření </li></ul><ul><li>škůdce dopraven uměle, záměrně a hromadně pomocí mraků a větrů západními imperialisty </li></ul><ul><li>zlá setba imperialistů </li></ul>
 19. 22. Spojení s korejskou válkou
 20. 23. Mandelinka <ul><li>vyslanec Wall Streetu </li></ul><ul><li>žravý imperialistický vrah </li></ul><ul><li>emblematické zvíře Západu </li></ul><ul><li>40 000 barevných plakátů </li></ul><ul><li>100 000 letáků </li></ul><ul><li>film , bižuterie (špendlíky) </li></ul>
 21. 28. A co když zemře Stalin? Karel Šiktanc: Obrázek   Těžko je vyznat ve větě, co cítí každá k rodné zemi… Z obrázků, z kterých známe Tě, nejvíce jeden líbil se mi.     Ti krásní lidé zdraví Tě, nad Moskvou slunce pálí… Tím, čím je táta pro dítě, tím je jim soudruh Stalin . Stalinský úsměv na tváři, nad stadionem stojíš v bílém… Kolem jdou ti, co vytváří radost a lásku při svém díle.
 22. 29. Problém mrtvého vůdce <ul><li>socialismus eschatologický: konečné dosažení štěstí (v rozporu se smrtí) </li></ul><ul><li>Stalin líčen jako bůh </li></ul><ul><li>smrt ohrožuje podstatu režimu >> je třeba ji obejít </li></ul><ul><li>smrt selhala, socialismus má i tak nastoupeno k vítězství </li></ul><ul><li>smrt příležitostí k novému závazku </li></ul>
 23. 30. Stalin jako Bůh: jak smrt mohla Ilja Bart: Slibujeme ti, soudruhu Staline   Slunce se zatmělo… A strašný úder z dáli planetou otřás v samých základech. Dnes umřel Josef Vissarionovič Stalin, náš rodný otec, vůdce, zachránce nás všech.   … Ne, o smrti – teď mluvíme o odkazu, jej v životě i v práci směle rozvinem. Na život na smrt věrni Sovětskému svazu. To slibujeme Ti, soudruhu Staline. Ne – hlava ani srdce není s to zvážit. Náš Stalin – lidstva nejpevnější jistota. Jak mohla lidská smrt si opovážit se dotknout samého pramene života?
 24. 31. Spartakiáda <ul><li>převzetí sokolské tradice </li></ul><ul><ul><li>Sokol 1952 zrušen </li></ul></ul><ul><li>forma festivalu </li></ul><ul><li>nebyla vnímána jako tělovýchovná slavnost, ale jako historická událost </li></ul><ul><li>na rozdíl od sokolských sletů otevřena všem </li></ul>
 25. 33. Jurij Alexejevič Gagarin <ul><li>vyslání Gagarina není obdivuhodným činem jednotlivce, ale zásluhou režimu </li></ul><ul><li>velvyslanec míru </li></ul><ul><li>přináší hrdost celému SSSR </li></ul><ul><li>zástupce pracujících </li></ul><ul><li>reakce pracujících celého SSSR </li></ul><ul><ul><li>zvýšení výroby </li></ul></ul>
 26. 35. A co bylo pak? <ul><li>propaganda se od druhé poloviny 50. let „změkčuje“ </li></ul><ul><li>používání rafinovanějších metod </li></ul><ul><li>základní prvky ale zůstávají stejné </li></ul>
 27. 36. Propaganda dnes?
 28. 37. Propaganda dnes?
 29. 38. Propaganda dnes?
 30. 39. Propaganda dnes ! <ul><li>i dnešní propaganda je totální </li></ul><ul><ul><li>viz environmentalismus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>noviny, časopisy, televize, internet, filmy (Happy Feet) </li></ul></ul></ul><ul><li>jednou z metod propagandy je odvádění pozornosti přesycením informacemi </li></ul>
 31. 40. Kde se dozvíte více… <ul><li>www.sorela.cz </li></ul><ul><li>www.normalizace.eu </li></ul><ul><li>www.nezapomente.cz </li></ul><ul><li>www.totalita.cz </li></ul><ul><li>www.ustrcr.cz </li></ul><ul><li>Vladimír Macura: Štastný věk (Academia, 2008) </li></ul><ul><li>Věčné časy (Respekt Publishing, KVH, 2009) </li></ul>
 32. 41. Děkuji za pozornost prezentace najdete na http://www.slideshare.net/romanhajek

×