Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe Werkt Een Balans

3,961 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Hoe Werkt Een Balans

 1. 1. Hoe werkt een balans?
 2. 2. Wat is een balans? Ondernemingen en andere organisaties stellen minstens één keer per jaar een balans op. De balans geeft een financieel overzicht van de onderneming/ organisatie op een bepaald moment . Bezittingen Schulden In dit overzicht (balans) worden aan de linkerzijde de actiefzijde, de bezittingen en aan de rechterzijde, de passiefzijde, de schulden van de onderneming neergezet.
 3. 3. Hoe werkt een balans? Omdat het voor de verbeelding wellicht het gemakkelijkste is gaan we in de bespreking uit van een handelsonderneming. Bezittingen Schulden Omdat elke onderneming (organisatie) actief is, zullen de bezittingen en schulden van de onderneming voortdurend veranderen. De balansgegevens zullen daardoor ook voortdurend veranderen. Deze presentatie wil jullie inzicht geven hoe de veranderingen in zijn werk gaan.
 4. 4. De actiefzijde. Op deze zijde staan de gegevens waarmee de onderneming actief is in het voeren van het economisch proces. De passiefzijde (of passiva). Hier vindt de ruil plaats van geld in goederen en goederen in geld. Aan deze zijde staan bijvoorbeeld het bedrijfs- gebouw, de inventaris, de voorraden het kasgeld.
 5. 5. Activa bij een sportzaak. Welke activa zie je? Zichtbaar zijn in ieder geval: Een bedrijfspand Voorraad
 6. 6. Activa bij een sportzaak. Welke activa zie je? Computerkassa + overige apparatuur (inventaris) Voorraad (op de achtergrond) Toonbank (inventaris)
 7. 7. Activa bij een sportzaak. Welke activa zie je? Bespanapparatuur voor rackets (inventaris) (op de achtergrond:) voorraad
 8. 8. Activa bij een sportzaak. <ul><li>Welke activa zie je? </li></ul>Voorraad Stellingenwand (inventaris)
 9. 9. Wat staat aan de passiefzijde? De actiefzijde De passiefzijde (of passiva, schulden) Hoe komt de onderneming aan geld om de activa te betalen? Dat geld komt of van de eigenaren= eigen vermogen of van niet eigenaren = vreemd vermogen
 10. 10. Balanswerking <ul><li>Het totale bedrag dat de eigenaren en de vreemd vermogenverschaffers in de onderneming hebben geïnvesteerd heeft de onderneming noodzakelijk besteed aan activa. Het totale debetbedrag moet dus gelijk zijn aan het totale creditbedrag. </li></ul>De twee zijden zijn in evenwicht, in balans.
 11. 11. Verschil eigen en vreemd vermogen. De actiefzijde EV blijft min of meer permanent in de onderneming, als beloning ontvangen de eigenaren de winst. VV moet binnen bepaalde tijd terugbetaald worden. De VV-verschaffer ontvangt rente. De passiefzijde.
 12. 12. Samenvattend: Debet of Activa Credit of Passiva Aan de linkerzijde van de balans staan altijd Aan de rechterzijde staat altijd het de bezittingen Vermogen: eigen vermogen en vreemd vermogen
 13. 13. Hoe werkt een balans? In de volgende dia staat een lege balans met links daarnaast een aantal balansposten. Door met de muis te klikken zal telkens een balanspost op de juiste plek op de balans verschijnen. Verklaar vooraf voor elke post of deze aan de activa- of aan de passivazijde komt te staan!
 14. 14. Hoe werkt een balans? Debet/activa Credit/passiva hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren
 15. 15. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen
 16. 16. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen
 17. 17. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw
 18. 18. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw
 19. 19. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen
 20. 20. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen
 21. 21. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden
 22. 22. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden
 23. 23. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren
 24. 24. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren
 25. 25. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank
 26. 26. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank
 27. 27. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas
 28. 28. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas
 29. 29. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen
 30. 30. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen
 31. 31. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen hypothecaire lening
 32. 32. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen hypothecaire lening
 33. 33. Hoe werkt een balans? Debet Credit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen hypothecaire lening crediteuren

×