Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мултимедија видео

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

мултимедија видео

  1. 1. МУЛТИМЕДИЈА-ВИДЕО Христина Панева
  2. 2.  Постојат неколку пребарувачи за кои, како поминува времето, се повеќе напредуваат и им нудат многу повеќе можности и многу поголем избор за корисниците.
  3. 3. YAHOO! VIDEO SEARCH  Овозможува прегледување на видео содржини за кои е понуден Preview приказ, каде е наведен изворот на видеото и неговата должина.
  4. 4. GOOGLE VIDEO  Неколкуте категории на почетната страна го прецизираат пребарувањето,додека напредното пребарување овозможува избор на видеата, времетраењето, и тоа помало од 4 минути, од 4 до 20, или поголемо од 20 минути, пребарување на беслпатни или видеа за кои се наплаќа, итн.
  5. 5. YOU TUBE  Функционира на сличен начин како Google Video, може да се поставуваат видеа од страна на индивидуалци само доколку се логирани корисници.
  6. 6. AOL VIDEO  AOL Video е еден од многу популарните пребарувачи.
  7. 7.  Други попознати видео сервиси се:  www.metacafe.com  www.blinkx.com  www.ifilm.com

×