Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smartboarldles

358 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smartboarldles

  1. 1. De ontdekkingsreizigers ontdek de wereld...
  2. 3. Duidt volgende plaatsen aan op jullie wereldkaart: - Portugal - Spanje - Kaap de Goede hoop
  3. 6. De ontdekkingsreizen: o ntdek de wereld! · Besluit · Dankzij de ontdekkingsreizen werden onbekende gebieden ontdekt en werden wereldkaarten juister. · Het maken van kaarten was vroeger gebaseerd op de verslagen van ontdekkingsreizigers. ·Nu gebruikt men moderne technieken als satellietfoto's ·De mensen hebben niet allemaal dezelfde voorstellen van de wereld (Amerikaanse voorstelling – Europese voorstelling) · De wereldbol is de meest correcte voorstelling
  4. 8. Bijlagen

×