Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Esitlus

Download to read offline

  • Be the first to like this

Esitlus

  1. 1. Õpiprojekt Teivi Saul, Martin Palm, Marko Vene
  2. 2. Õpime iseseisvalt õpetama enesejuhitud õppimist <ul><li>Sihtgrupp – vanema astme pedagoogid, andragoogid, koolitajad </li></ul><ul><li>Projekti kestvus 120 tundi </li></ul><ul><li>Vajalik arvuti, internetiühenduse olemasolu </li></ul><ul><li>Õpiprojekti läbija hindab ise oma arengut </li></ul><ul><li>Ainevaldkonnad: kasvatusteadused, andragoogika, pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia </li></ul>
  3. 3. Eesmärgid ja tulemused <ul><li>Enesejuhitud õppimise põhimõtete ja meetodite tutvustamine </li></ul><ul><li>Ülevaade ajaloost, arengust, teooriatest ja mõistetest </li></ul><ul><li>Oskus saadud teadmisi edasi anda ja rakendada praktikas </li></ul>
  4. 4. Vajalikud eelteadmised <ul><li>Arvutikasutamise baasoskused </li></ul><ul><li>Oskus kasutada andmebaase </li></ul><ul><li>Andragoogika sissejuhatava kursuse läbimine või andragoogilised algteadmised </li></ul><ul><li>Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel </li></ul>
  5. 5. Tegevused <ul><li>Kohustusliku materjali läbitöötamine </li></ul><ul><li>Lisamaterjali otsimine </li></ul><ul><li>Enesejuhitud õppimise alase e-portfoolio koostamine </li></ul><ul><li>Reflekteerimine </li></ul><ul><li>Oma õpingute hindamine iseenda poolt </li></ul><ul><li>Isikliku enesejuhitud õppimise programmi koostamine </li></ul><ul><li>Intervjuu inimesega, keda pead ennastjuhtivaks </li></ul><ul><li>Mentori leidmine </li></ul>
  6. 6. Materjalid <ul><li>Kuidas saada ennastjuhtivaks õppijaks? </li></ul><ul><li>Kuidas õpetada teisi saamaks ennastjuhtivateks õppijateks? </li></ul><ul><li>All learning is self-directed: how organizations can support and encourage independent learning </li></ul><ul><li>Self directed learning: A practical guide to design, development, and implementation </li></ul><ul><li>Self directed learning: critical practise </li></ul><ul><li>Lisamaterjalid </li></ul>
  7. 7. Meetodid <ul><li>Iseseisev õppimine </li></ul><ul><li>Kogemuslik õppimine </li></ul><ul><li>E-portfoolio koostamine </li></ul><ul><li>Reflekteerimine </li></ul><ul><li>Enesejuhitud õppimise programmi koostamine </li></ul><ul><li>Vabakirjutamine </li></ul><ul><li>Intervjuu </li></ul><ul><li>Mentortund </li></ul><ul><li>Meetodid enda vabal valikul </li></ul>
  8. 8. Tänan kuulamast!

Views

Total views

649

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×