Clb Begeleiding

278 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Clb Begeleiding

 1. 1. Instroom-doorstroom-uitstroom allochtonen in het hoger onderwijs
 2. 2. Hindernissen allochtonen <ul><li> structurele en integrale aanpak betere doorstroming op langere termijn </li></ul><ul><li>- Taalachterstand </li></ul><ul><li>- Demotivatie </li></ul><ul><li>- Uitval </li></ul><ul><li>Negatief ZB </li></ul><ul><li>- ondersteuning thuis </li></ul>
 3. 3. Thuis <ul><li>Adolescentie : ontw ZB </li></ul><ul><li>Moeilijk stabiele identiteit </li></ul><ul><li>Gepaste soc presentatie </li></ul><ul><li>Ouders in heel andere wereld </li></ul><ul><li>Bang voor vervreemding cultuur/ familie </li></ul><ul><li>Te weinig thuis in ons onderwijssysteem </li></ul><ul><li>Al veel problemen; school is teveel </li></ul>
 4. 4. Eigen hindernissen <ul><li>Stijlassertiviteit </li></ul><ul><li>Studieplanning en – vaardigheid </li></ul><ul><li>Taal </li></ul><ul><li>Cultuurgebonden problemen (taal, waarden, normen) </li></ul><ul><li>Netwerk </li></ul><ul><li>Laag ZB </li></ul><ul><li>Beeld opleiding niet = vooropgestelde verwachtingen </li></ul>
 5. 5. Successen <ul><li>Vb.-rol familie/ omgeving </li></ul><ul><li>Veel omgaan autochtone leeftijdsgenoten </li></ul><ul><li>Vanaf 5 de lj. Interactie ouders </li></ul><ul><li>Eigen levensplan </li></ul><ul><li>Leerkrachten: motiveren/ deprimeren </li></ul><ul><li>Advies CLB (geargumenteerd en geen vooroordelen) </li></ul><ul><li>goed voelen: schoolcultuur en thuiscultuur </li></ul><ul><li>Vereniging allochtonen </li></ul><ul><li>Taal: permanente begeleiding: er is vaak potentieel om kennis en vaardigheden aan te leren </li></ul>
 6. 6. Mogelijkheden <ul><li>Opleidingen zelf plannen </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Modulaire keuzes: werk-studeren-gezin </li></ul><ul><li>Wanneer inschrijven = </li></ul><ul><li>Examens verspreid </li></ul><ul><li>School: ervaring; diversiteit/ multi-culturaliteit/ ervaringsgericht </li></ul>
 7. 7. Zelfvertrouwen is belangrijk !!-- Mentor <ul><li>Leren omgaan met diversiteit; is uitdaging om met allochtonen te werken </li></ul><ul><li>Peter/ meterschap: < drempelvrees </li></ul><ul><li>Individuele begeleiding- persoonsgebonden - > zelfvertrouwen en stimuleert vaardigheden </li></ul><ul><li>Breed netwerk school </li></ul><ul><li>Allochtoon : kiest vakken </li></ul><ul><ul><li>Normale verdeling geen autochtoon-allochtoon (nu </li></ul></ul><ul><ul><li>voor iedereen); geen polarisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen negatieve groepsdruk, ondersteunt positief schoolloopbaan </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>CLB’s belangrijk: motivering, globale studieplanning, welbevinden, samenwerking gezin </li></ul><ul><li>Allochtone verenigingen !! </li></ul><ul><li>Samen met jongeren doelen stellen en ze ondersteunen </li></ul><ul><li>Leren omgaan met cultuuromgangsvormen – sommigen stoppen door hun stage </li></ul>
 9. 9. Problemen doorstroom <ul><li>Gebrek studie-inzet 2 de graad secundair. </li></ul><ul><li>Overschatting </li></ul><ul><li>Gedragsproblemen </li></ul><ul><li>Weinig steun thuis (ouders ondervinden moeilijklijkheden met info: schaamte/ eergevoel) </li></ul><ul><li>Te > verwachtingen </li></ul><ul><li>Strenge zelfselectie </li></ul><ul><li>Gevoel: extra bewijzen </li></ul><ul><li>Gevoelig aan teveel aandacht </li></ul><ul><li>Sfeer 6 de lj: bepaalt denken en voelen over toekomst </li></ul><ul><li>Praten over toekomst; levensplan </li></ul><ul><li>België niet 1 definitie/systeem </li></ul>
 10. 10. Mogelijke oplossingen <ul><li>Ouders actief bij schoolgebeuren betrekken </li></ul><ul><li>Individuele gesprekken </li></ul><ul><li>Ouders beter informeren </li></ul><ul><li>Met jongeren/ kinderen filosoferen over toekomst: VERBONDENHEID </li></ul>
 11. 11. Signalen naar beleid <ul><li>1 registratiesysteem (Nederlandstalige namen; gemakkelijk op te volgen, alle scholen= systeem) </li></ul><ul><li>Lange termijnfinanciering </li></ul><ul><li>Traject-/schoolloopbaanbegeleiding(s-h) </li></ul><ul><li>Individuele schoolloopbaanplan(b-h) </li></ul><ul><li>Doortrekken onderwijsvoorrangsbeleid (3 de graad-h) </li></ul><ul><li>Meer investeren in leerkrachten: hoe omgaan met diversiteit </li></ul><ul><li>Herwaardering 7 de beroeps: vaardigheden uitbouwen </li></ul><ul><li>Scholen: elkaars verwachtingen kennen (k-b-s-h) </li></ul><ul><li> Samenwerking VDAB en lerarenopleiding m.b.t. opleidingstraject langdurige werklozen </li></ul>

×