Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El cel de Rodari

1,016 views

Published on

Activitat creada en el GT de Biblioteques Escolars de Badalona
Curs 07-08

 • Be the first to comment

El cel de Rodari

 1. 1. Activitat de Ciències Naturals de 1r ESO relacionada amb un conte de Rodari El Cel Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt Curs 07/08
 2. 2. Activitats a seguir amb els alumnes <ul><li>Lectura del conte </li></ul><ul><li>Comentari dels alumnes de la informació que els aporta el conte </li></ul><ul><li>A partir dels continguts que es proposa assolir, seguir les preguntes que s’indiquen en el guió. </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 3. 3. El Cel Autor: Rodari <ul><li>El cel m’agrada molt, amb la lluna, els estels i tot i tot. </li></ul><ul><li>Però m’agradaria més si el pogués canviar de tant en tant a la meva </li></ul><ul><li>manera. </li></ul><ul><li>Un vespre, per exemple m’agradaria que hi hagués tres llunes: una rodona, una quadrada i una triangular. La lluna rodona gira ràpidament al voltant del cel com una pilota, o com l’ull lluminós d’un far. </li></ul><ul><li>Un altre vespre m’agradaria disposar els estels segons dibuixos que prepararia jo mateix. Amb una pila d’estels dibuixaria el meu nom, després el nom del meu fill, després el nom de la meva mare. Posaria un estel quiet al bell mig del cel i faria que tots els altres giressin al seu voltant. Tothom miraria enlaire i seria un espectacle molt més bonic que els focs artificials. </li></ul><ul><li>Després faria fer una cursa als estels d’un cap a l’altre del cel, per veure quin és el més ràpid. En una paraula no els deixaria mai quiets i els faria moure sempre d’ací d’allà. </li></ul><ul><li>M’agradaria també veure un seguici d’estels: cent mils estels en fila i, al davant de tots, la lluna, com una bandera blanca. </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 4. 4. Continguts a treballar <ul><li>Univers </li></ul><ul><li>Origen </li></ul><ul><li>Característiques dels estels en general </li></ul><ul><li>Característiques d’altres astres de l’Univers </li></ul><ul><li>Sistema Solar </li></ul><ul><li>La nostra galàxia </li></ul><ul><li>Situació del sistema solar a la galàxia </li></ul><ul><li>Astres que formen part del sistema solar </li></ul><ul><li>Nom dels planetes del sistema solar </li></ul><ul><li>Altres astres. </li></ul><ul><li>Condicions necessàries per a l’existència de vida </li></ul><ul><li>La Terra </li></ul><ul><li>Moviments de la Terra: dia/nit i estacions </li></ul><ul><li>Relació dels moviments amb els dos hemisferis. </li></ul><ul><li>Capes de la Terra </li></ul><ul><li>Evolució històrica de la situació de la Terra i l’Univers </li></ul><ul><li>La Lluna </li></ul><ul><li>Característiques pròpies de la Lluna </li></ul><ul><li>Moviments de la lluna al voltant de la Terra </li></ul><ul><li>Tipus d’eclipsis </li></ul><ul><li>Influència de la Lluna sobre la Terra per a explicar les causes de les marees. </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 5. 5. Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 6. 6. Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 7. 7. Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 8. 8. Conclusió <ul><li>A partir de tota la informació recollida completar les següents activitats que permetran donar per acabada la unitat didàctica. </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 9. 9. Activitats Univers <ul><li>Què són les galàxies?................................................. </li></ul><ul><li>Ordena en funció de la mida de més gran a més petit aquests elements de l’Univers: estel, cúmul, planeta i galàxia. </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt <ul><li>Els forats negres i els cossos planetaris invisibles constitueixen allò que els astrònoms anomenen matèria fosca. Explica per què creus que se’ls ha donat aquest nom. </li></ul><ul><li>............................................................................................................... </li></ul>< < <
 10. 10. <ul><li>Indica si són veritat o falses les següents afirmacions: </li></ul><ul><li> La formació de l’Univers començà fa 13 Milions d’anys </li></ul><ul><li> Els estels s’agrupen formant galàxies </li></ul><ul><li> La distància entre les galàxies es mesura en unitats astronòmiques (UA) </li></ul><ul><li> Des que es va produir el Big Bang l’Univers s’està expandint </li></ul><ul><li> La majoria dels astres que podem veure són planetes </li></ul>Activitats Univers Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 11. 11. Activitats Univers <ul><li>Què és el Big Bang? Per què creus que s’utilitza el terme Big Bang per designar el moment en què l’Univers es va començar a formar? </li></ul><ul><li>El nostre estel, el Sol, es formà fa 5000milions d’anys. El segment inferior representa l’Univers (15000 milions d’anys). Assenyala el lloc en què s’hauria de situar el Sol </li></ul><ul><li>Big Bang Actualitat </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 12. 12. Activitats Els estels <ul><li>Què són els estels?.................................................. </li></ul><ul><li>El diàmetre del Sol és de 1390000km i el diàmetre de l’estel Artur de 27300000km. Quantes vegades és més gran el diàmetre d’Artur que el del Sol?............ </li></ul><ul><li>Relaciona per mitjà de fletxes les característiques dels estels amb les seves causes. </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt Temperatura Massa Color Mida Edat Brillantor
 13. 13. Activitats Els estels <ul><li>Encadena les fases que es produiran a partir de cadascun dels tres tipus d’estels situats a l’esquerra </li></ul>Supernova Gegant vermell Forat Negre Forat Negre Estel gran i dens Estel molt gran i dens Forat Negre Nana Negra Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 14. 14. Activitats Sistema Solar <ul><li>Quin nom rep la nostra galàxia. Situa el sistema solar. ................................. </li></ul><ul><li>Digues quins astres formen part del sistema solar Indica el nom de cada planeta i el grau d’inclinació de l’eix de rotació </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 15. 15. Activitats Sistema Solar <ul><li>Descriu quines condicions són les necessàries per a l’existència de vida: </li></ul><ul><li>Gravetat:............................................................................. </li></ul><ul><li>Distància al Sol:................................................................ </li></ul><ul><li>Atmosfera:......................................................................... </li></ul><ul><li>Com són els planetes?............................................... </li></ul><ul><li>Com són els satèl·lits?................................................ </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 16. 16. Activitats Sistema Solar <ul><li>Busca els noms de sis components del Sistema Solar </li></ul><ul><li>1:-------------------------------- </li></ul><ul><li>2:-------------------------------- </li></ul><ul><li>3:-------------------------------- </li></ul><ul><li>4:-------------------------------- </li></ul><ul><li>5:-------------------------------- </li></ul><ul><li>6:-------------------------------- </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt s l c s p e a i s m a t r o l o b r e s t a s x m t t d d a e p l a n e t a i d l o b h l s t t o z l n e o l f c a r e i r t i r o e t e m t e i g e v s l t h u n o f s r d o s u z i z c u p e q a f
 17. 17. <ul><li>Fixa’t en les diferents capes de la Terra. Indica-les </li></ul>Activitats LaTerra Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 18. 18. <ul><li>Descriu els moviments de la Terra i explica la relació amb el dia i la nit i les estacions. </li></ul>Activitats LaTerra Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt <ul><li>Analitza en els dos hemisferis els aspectes relacionats amb els moviments. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Quines són les característiques pròpies de la Lluna </li></ul><ul><li>Completa: </li></ul><ul><li>Descriu i diferencia els tipus d’eclipsis </li></ul>Activitats La Lluna Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 20. 20. <ul><li>Quina és la influència de la Lluna sobre la Terra per a explicar les causes de les marees </li></ul><ul><li>Completa: </li></ul>Activitats La Lluna Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 21. 21. <ul><li>Distingeix entre l’eclipsi de sol anul·lar parcial o total: </li></ul>Activitats Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt
 22. 22. Recursos <ul><li>http://www.bcn.es/escolacasas/web4rt/index.htm </li></ul><ul><li>http ://www.xtec.cat/~JVERT/raco/eclipsi/eclip.htm </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/ ~ajimeno /cn1eso/03soliluna/03solilluna. htm </li></ul><ul><li>http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/pag/b1ot6/indexb18.htm </li></ul><ul><li>Llibre de text de l’àrea </li></ul>Grup de Treball de Biblioteques Escolars de Badalona Pedro Ayen i Montserrat Queralt

×