Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

peribahsa

720 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

peribahsa

 1. 1. PENANDA WACANA <ul><li>digunakan untuk menunjukkan perkaitan, urutan buah fikiran dan hujah </li></ul><ul><li>menunjukkan lanjutan maklumat </li></ul><ul><li>menunjukkan pertentangan hujah </li></ul><ul><li>Contoh penanda wacana : namun, walau bagaimanapun, malah, oleh sebab itu, justeru, selain itu, kini, kemudian </li></ul>
 2. 2. Teliti 3 contoh ayat yang diberikan <ul><li>Perubatan alternatif semakin popular dan perkembangan ini membimbangkan para doktor. Tambahan pula , kebanyakan rawatan ini tidak dikawal oleh undang-undang. </li></ul>
 3. 3. Contoh Ayat <ul><li>Melalui urutan di tapak kaki, tukang urut itu dapat mengetahui penyakit seseorang. Oleh sebab itu , mereka menganggap tapak kaki sebagai cermin anggota badan manusia. </li></ul>
 4. 4. Contoh Ayat <ul><li>Perkembangan dalam bidang perubatan moden telah berjaya merawat pelbagai jenis penyakit. Namun , masih terdapat sebilangan manusia yang kembali kepada perubatan tradisional. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Ketiga-tiga ayat tadi menggunakan penanda wacana untuk menunjukkan lanjutan maklumat, sebab akibat dan pertentangan hujah. </li></ul><ul><li>Penanda wacana yang dimaksudkan tadi ialah tambahan pula, oleh sebab itu dan namun. </li></ul>
 6. 6. Berikan penanda wacana yang sesuai pada ayat-ayat di bawah ini. <ul><li>1.Makanan adalah sumber tenaga, darah dan daging kepada manusia. ____________ seseorang yang kurang mendapat makanan, bermaknalah dia kurang mendapat tenaga. </li></ul><ul><li>2.Merokok bukan sahaja membuat gigi kehitaman. ____________ ia juga dapat menjejas kesihatan seseorang. </li></ul><ul><li>3.Ali terbangun lambat, dia cepat-cepat siap dan berlari ke sekolah. _____________ dia terlewat juga ke sekolah. </li></ul>
 7. 7. Jawapannya <ul><li>1. Oleh sebab itu </li></ul><ul><li>2. Malahan </li></ul><ul><li>3. Namun </li></ul>
 8. 8. Kenal pasti penanda wacana yang terdapat di dalam petikan berikut. <ul><li>Keputusan peperiksaan yang diraihnya sebelum ini sungguh cemerlang dan membanggakan. Oleh yang demikian, Mohan terkejut ketika menerima keputusannya yang kurang memuaskan kali ini. Mohan bercita-cita untuk menjadi jurutera. Oleh itu, dia berusaha bersungguh-sungguh sejak di menengah tiga untuk mengatasi kelemahannya dalam pelajaran. Di samping itu, Mohan juga turut mengikuti kelas tambahan yang dikelolakan oleh badan kebajikan setempat secara percuma. Selain itu, dia tetap meluangkan masa mengulang kaji di rumah setiap hari. </li></ul>
 9. 9. Di bawah ini terdapat jawapan yang telah dihuruf tebal. Adakah ianya sama dengan jawapan kamu? <ul><li>Keputusan peperiksaan yang diraihnya sebelum ini sungguh cemerlang dan membanggakan. Oleh yang demikian , Mohan terkejut ketika menerima keputusannya yang kurang memuaskan kali ini. Mohan bercita-cita untuk menjadi jurutera. Oleh itu , dia berusaha bersungguh-sungguh sejak di menengah tiga untuk mengatasi kelemahannya dalam pelajaran. Di samping itu , Mohan juga turut mengikuti kelas tambahan yang dikelolakan oleh badan kebajikan setempat secara percuma. Selain itu , dia tetap meluangkan masa mengulang kaji di rumah setiap hari. </li></ul>
 10. 10. LATIHAN <ul><li>Sekarang teliti latihan yang diberikan dalam dokumen Msword. </li></ul><ul><li>Muat turun dokumen ini dan kamu harus mencetaknya (print) untuk membuat latihan ini. Kamu boleh menaip jawapan kamu atau menulisnya sahaja. </li></ul><ul><li>Hantarkan latihan ini untuk dinilai. </li></ul><ul><li>Markah yang terkumpul merupakan sebahgian daripada markah CA kamu. </li></ul>

×