Rola Prostytutki

1,671 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rola Prostytutki

 1. 1. ROLAPROSTYTUTKI<br />
 2. 2. HISTORIA PROSTYTUCJI<br />
 3. 3. PROSTYUCJA<br />JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE<br />
 4. 4. TEORIE <br />molarny relatywizm<br />swoboda obyczajów<br />społeczna dezorganizacja<br />kryzys nowoczesnej rodziny<br />podważanie istoty małżeńskiej wierności i czystości<br />
 5. 5. WSPOŁNY ELEMENT DEFINICJI<br />PROSTYTUOWANIE <br /> zachowania związane z oddawaniem swojego ciała niesprecyzowanej liczbie osób, celem zaspokojenia ich popędu seksualnego<br />PROSTYTUTKA<br /> osoba, niezależna od płci, która epizodycznie lub stale oddaje się aktywności seksualnej oczekując i otrzymując w zamian korzyści materialne lub niematerialne<br />
 6. 6. OGRANICZENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH<br />brak związku emocjonalnego<br />relacje o charakterze płatnej usługi seksualnej sprowadzone do stosunku społeczno - rzeczowego <br />
 7. 7. OKOLICZNOŚCI o charakterze strukturalnym lub/i związane z aksjologiczno- normatywnymi wymiarami życia społecznego<br />determinowane zapotrzebowaniem na tego typu usługę<br />wzmaganie w czasie gospodarczego regresu<br />STEROTYP – społeczny wizerunek prostytutki (niższy stan; źle wykształcona; z prowincji, wsi, miasteczek położonych wokół wielkomiejskich aglomeracji)<br />zachowania indywidualne przez wpływy środowiskowe głównie rodzina, grupa środowiskowa, przestrzeń lokalna<br />u młodych (nadmierne rozbudzenie seksualne, łaknienie seksualnych doznań)<br />
 8. 8. RODZAJE PROSTYTUCJI<br />giełdowa<br />aspiracyjna<br />„zastrzyk finansowy” w celach podniesienia lub utrzymania standardu życia np. studia, drogie dobra, nobilitacja w strukturze społecznej<br />kulturowa <br />eksponowanie ciała jako towar i atut – lansowanie przez mass media i przekazy werbalne np. „idź na całość”, „rób co chcesz”<br />„wersja sportowa” (młodość = wulgarny hedonizm, częsty przypadkowy seks) <br />przyczyny:<br />zagubione wartości <br />Brak umiejętnego przekazania własnej tożsamości seksualnej /wykluczające się kręgi kulturowe przyczyna zagubienia<br />efekt przymusu<br />przysposobienie przez matki<br />zarabianie na dom<br />przemoc cielesna i seksualna<br />
 9. 9. PROSTYTUCJA jako ZJAWISKO DEWIACYJNE<br />nobilitacja poprzez odwołanie się do społecznej użyteczności – funkcje społeczne<br />ochrona instytucji małżeństwa<br />zmniejszenie prawdopodobieństwa gwałtów i morderstw na tle seksualnym<br />pociecha dla samotnych<br />pomoc w usunięciu trudności, zahamowań w aspekcie seksualnym<br />
 10. 10. KONFLIKT NORM<br />kobieca i męska<br />wiedza o schematach płci<br />
 11. 11. PROSTYTUCJA DZIŚ<br />
 12. 12. „GALERIANKI”<br />JAKO PRZYKŁAD PROSTYTUCJI WSPÓŁCZESNEJ<br />
 13. 13. mocny, bezkompromisowy na temat tabu, bez sentymentów, zero poezji, naiwne ujęcie tła – brak oparcia w szkole, rodzinie<br />brak jednowymiarowości - sprzeczność<br />agresywne i wulgarne, pragnące miłości, nienawiść do mężczyzn, oddające się za głupoty, cyniczne, wyrachowane i bezradne<br />
 14. 14. RAPORT <br />DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ<br />
 15. 15. WNIOSKI<br />respondenci kojarzą prostytucje ze świadczeniem usług seksualnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych<br />odsetek badanych, którzy identyfikowali pojęcie prostytucji nie tylko z cielesnością, ale z jej wewnętrznym/duchowym wymiarem, głównie jako skutek zgubienia, a także jako sprzedawanie własnej godności<br />Dolnoślązacy nie podejmują zdecydowanych działań celem ograniczenia tego zjawiska<br />zaledwie ¼ mieszkańców i ½ liderów oceniła takie zachowania za dewiacyjne<br />brak praktycznych rozwiązań służących ograniczeniu tego zjawiska szczególnie widoczny wśród liderów oraz pracowników pomocy społecznej<br />
 16. 16. NISKI POZIOM WIEDZY NA TEMAT PROSTYTUCJI NIELETNICH WŚRÓD PRACOWNIKÓW SOCJALYCH<br />brak systemowych rozwiązań dotyczących sposobów pracy z osobami wychodzącymi się z procederu prostytucji<br />deficyt praktycznych umiejętności wśród personelu pomocniczego w pracy z takimi osobami<br />brak gotowości, ale i możliwości do indywidualnej pracyz każdą z osób, z uwagi na niski poziom motywacji oraz ograniczenia organizacyjne czy finansowe<br />niedostateczne wsparcie pośród samych współpracowników<br />respondenci wskazują konieczność podjęcia wieloaspektowej edukacji seksualnej młodzieży, począwszy od wspólnot pierwotnych, takich jak rodzina, poprzez wtóre, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły<br />

×