Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F:\Studium Vyukova Aktivita\Klik Popis čEr žLut

607 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

F:\Studium Vyukova Aktivita\Klik Popis čEr žLut

 1. 1. Popis výukové aktivity č. 1 Pojmové řetězce Sekce: Stolničení Podsekce: Realizace společenské akce Blanka Žampachová CŽV DPS UOP
 2. 2. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Charakteristika aktivity </li></ul><ul><li>Příklad aktivity pro hodiny výuky, výukové bloky a jiné modely výukových celků, které mají ve své struktuře zabudované stručné opakování zásadních informací z předchozího vyučování. </li></ul><ul><li>Plní funkce opakovací aktivity, aktivační a motivační metody, napomáhá v orientaci v práci s výpočetní technologií, bystří postřeh, učí studenta vcítit se do role z praxe. </li></ul><ul><li>Metoda je podporována programem používaným při práci v interní síti školy, studenti v této síti běžně pracují ve výuce IT a v dalších předmětech využívajících např. uložené soubory informací. </li></ul>
 3. 3. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Charakteristika aktivity </li></ul><ul><li>Výhoda této aplikace spočívá v tom, že lze jednoduchým způsobem vkládat pojmy z různých oborových oblastí a vytvořit tak soubory k jednotlivým předmětům využitelné i pro ostatní vyučující a opakovaně </li></ul><ul><li>Další předností je shromažďování výsledků studentovy aktivity, které se při ukončení úlohy v hodině automaticky uploadují do souhrnného hodnocení. To je přístupné jak studentům, tak vyučujícímu a může tak sloužit nejen k přehledu výsledků, ale také jako pomůcka či nástroj pro hodnocení </li></ul><ul><li>Nezanedbatelný je i fakt, že studenti se s prací v interním programu učí hned na začátku školního roku, je interaktivní a disponuje nastavitelným přístupem k veřejné internetové síti </li></ul><ul><li>Výuková aktivita není ukončena, po konzultaci s IT managerem je možno do ní přidávat odkazy a další cesty, podaktivity </li></ul>
 4. 4. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Využití aktivity </li></ul><ul><li>Aplikaci nesoucí různé výukové aktivity (jednou z nich je aktivita Pojmové řetězce) by bylo možno „nasadit“ na programy používané interní sítí. </li></ul><ul><li>Vyučující by ji mohli používat při opakovacích hodinách nebo při pravidelném opakování v začátku každé hodiny právě pro aktivní opakování učiva. </li></ul><ul><li>Jistě by bylo možné tuto aplikaci přizpůsobit i ke generování diagramů nebo pojmových map. Výsledky – pojmové řetězce vznikající z práce s aktivitou by se mohly svou povahou různit, a to podle toho, na jakém principu studenti hesla volí. Dedukcí, analýzou, prostým seskupováním do tématických skupin apod. </li></ul>
 5. 5. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Mechanika </li></ul><ul><li>Stránky studenta navádí krok za krokem </li></ul><ul><li>Stránky informují o oblasti/tech, ve které/ých se student pohybuje </li></ul><ul><li>Stránky obsahují hesla/pojmy z oblasti/sekce nebo jednotlivých podoblastí/podsekcí; uspořádání je nahodilé. Každá stránka nese název oblasti/sekce, které se hesla týkají </li></ul><ul><li>Stránek s hesly/pojmy je více, ale konečný počet, po jisté době se stránka může objevit znovu (je-li tak nastaveno); ukazují se v časovém intervalu za sebou. Je-li k tématu více podoblastí/podsekcí, jsou stránky s hesly/pojmy řazeny v pravidelném sledu tak, že je vždy vyčerpán úplný počet stránek s hesly/pojmy patřící k jedné podoblasti/podsekci, tak se stane u všech podoblastí/sekcí daného tématu a teprve potom (je-li v programu nastaveno) se stránky začnou ukazovat opakovaně </li></ul>
 6. 6. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Mechanika </li></ul><ul><li>Student si zvolí roli, ze které bude na úkol pohlížet. Z této pozice potom vybírá hesla/pojmy </li></ul><ul><li>Student kliká na heslo, o kterém si myslí, že souvisí s daným tématem – názvem oblasti/sekce. Tak činí na všech po sobě jdoucích stránkách </li></ul><ul><li>Zvolené heslo/pojem program tím řadí do řetězce, který se na konci studentu ukáže jako souvislý sled tak, jak je volil (nebo možno zadat vygenerování celé tabulky s barevně vyznačenými poli tvořící „řetězec“) </li></ul><ul><li>Student výsledek konzultuje s vyučujícím </li></ul><ul><li>Hesla/pojmy jsou na stránkách umístěna/y tak, aby každé z nich bylo nutno zařadit do jedné z podoblastí/podsekcí a stránky tak byly „bez hesel/pojmů“ (ošetřeno grafickou nebo jinou úpravou textu po kliknutí a před ním) </li></ul>
 7. 7. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Mechanika </li></ul><ul><li>Úloha je časově omezená (buď vyučujícím nebo nastavením v programu) – zobrazení stránky s hesly/pojmy je časově limitováno </li></ul><ul><li>Součástí aktivity jsou i správné řetězce hesel/pojmů pro kontrolu </li></ul>
 8. 8. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Příklady správných řetězců </li></ul><ul><li>Objednávka </li></ul><ul><li>Validita/duplicita - Kdo, kdy zadal - Kdo, kdy převzal/nepřevzal - Reakce poskytovatele -Předběžná/konečná – Komando - Nově/poprvé/opakovaně - Host je zároveň zadavatel?... </li></ul><ul><li>Akce </li></ul><ul><li>Termín - Počet účastníků - Kontaktní osoba – Standard/tématická - Indoore/outdoor - Skladba účastníků - Časové rozpětí - Zasedací pořádek - Závoz - Změna – Úklid - Doplňkové služby - Host je kdo – Občerstvení - V místě/výjezd – Personál – Inventář - Mobiliář... </li></ul>
 9. 9. Pojmové řetězce Výuková aktivita <ul><li>Příklady správných řetězců </li></ul><ul><li>Občerstvení </li></ul><ul><li>Ano/ne – Studené – Teplé – Přeobjednání/doobjednání - Změna v objednávce - Způsob podávání – Množství – Umístění – Personál – Inventář – Mobiliář... </li></ul><ul><li>Komando </li></ul><ul><li>Kdy, kdo, kde - Počet účastníků - Kontaktní osoba - Typ akce – Program – Zvláštnosti - Skladba účastníků - Časové rozpětí - Zodpovědná osoba – Služby - Platební podmínky – Rozpočet – Střediska – Personál - Inventář/mobiliář... </li></ul>
 10. 10. Pojmové řetězce Výuková aktivita Příklad stránky hesel/pojmů Oblast/sekce: Stolničení Podoblast/podsekce: Akce Mobiliář Program Závoz Komando Validita Rozpočet Personál Množství Časové rozpětí Služby Umístění Studené/teplé Předběžná/ konečná Cena/fakturace Fasování zeleniny Skladba účastníků Reakce poskytovatele Střediska Typ akce Indoor/ outdoor Kdo, kdy přijal objednávku Standardní/ tématická Inventář Zvláštnosti Poprvé/ opakovaně Způsob podávání Zasedací pořádek Termín Platební podmínky Kontaktní osoba Časové rozpětí Osvětlení prostoru Způsob podávání Úklid Doplňkové služby V místě/ výjezd
 11. 11. Pojmové řetězce Výuková aktivita Zvolené pole Zbylé/nezvolené pole (na konci aktivity) Nesprávně zvolené pole (na konci aktivity) Dosud nezvolené pole/pole k výběru Mobiliář Validita Způsob podávání Kdo, kdy přijal objednávku
 12. 12. Pojmové řetězce Výuková aktivita Správný Nesprávný Příklad řetězců Podoblast/podsekce: Akce Mobiliář Občerstvení Personál Inventář Indoor/outdoor Typ akce Teplé/studené Fasování zeleniny Umístění Cena/fakturace Program Inventář

×