Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Authentieke Marketing

698 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Authentieke Marketing

 1. 1. authentieke marketing
 2. 2. Wat is authenticiteit? • Verschillende percepties van authenticiteit • Foto’s- ander beeldmateriaal- geluiden- • Muziek- filmfragmenten- beeldende kunst- • Kun je authenticiteit definieren of omschrijven? Is er een algemeen geldende definitie van authenticiteit?
 3. 3. Wat zeggen marketeers over authenticiteit? • Gilmore en Pine: • Bedrijven genereren geen authentieke producten
 4. 4. Seth Godin • ALL MARKETERS ARE LIARS • The power of telling authentic stories in a low trust world
 5. 5. Wat zijn de bronnen van het “authenticiteits- concept”? • Authenticiteit duidt op de correspondentie tussen innerlijk gevoel en uiterlijk gedrag. In de Romantiek van de 19e eeuw kwam dit thema op als onderwerp van onderzoek.De eerste denker die daarover nadacht en schreef was Jean Jacques Rousseau.
 6. 6. existentialisme • Jean Paul Sartre: • Hoewel hij de term weinig gebruikt draait een groot deel van zijn werk om authenticiteit.
 7. 7. Heidegger • De kampioen van het thema authenticiteit: • Hij legde vooral hoe, waar en wanneer we NIET authentiek zijn. De centrale term in de wijsbegeerte van Heidegger is: “Eigentlichkeit”
 8. 8. Portret van Heidegger
 9. 9. Voorbeeld van het taalgebruik van Heidegger • Das Phänomen des Verfallens gibt auch nicht so etwas wie eine “Nachtansicht” des Daseins , eine ontisch vorkommende Eigenschaft, die zur Ergänzung des harmlosen Aspekts dieses Seienden dienen mag. • Sein und Zeit, s. 179
 10. 10. Authentiek gedrag • Wat is jouw eigen criterium? • Wat zeggen psychologen hierover?
 11. 11. Authentiek product Authentiek of niet?
 12. 12. Authentieke producten? • Authentiek of niet?
 13. 13. Life-style-segmentatie en authentieke marketing • “Miljoenen vrouwen en mannen creëren een nieuwe levensstijl waarin kwaliteit, authenticiteit en duurzaamheid voorop staan. De Amerikaanse socioloog Paul Ray en psychologe Sherry Ruth Anderson noemen deze mensen de cultural creatives. In hun boek The Cultural Creative, How 50 million people are changing the world beschrijven ze hoe deze groep stilaan begint te wegen op economie en beleid. Thema’s als authenticiteit, ethiek en ecologie spelen een steeds grotere rol in alle domeinen van de samenleving. “

×