Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opzoekwerk Sites Omtrent De Instroom, Doorstroom En

444 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opzoekwerk Sites Omtrent De Instroom, Doorstroom En

 1. 1. OPZOEKWERK SITES OMTRENT DE INSTROOM, DOORSTROOM EN UITSTROOM VAN ALLOCHTONE STUDENTEN
 2. 2. INHOUDSTABEL <ul><li>Site Kifkif </li></ul><ul><li>Site Prismavzw </li></ul><ul><li>Site Diversiteit in het onderwijs </li></ul><ul><li>Site Foyer </li></ul>
 3. 3. SITE KIFKIF <ul><li>Wat? </li></ul><ul><ul><li>Een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en racisme </li></ul></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><ul><li>“ Kif Kif wil meebouwen aan een interculturele samenleving die de actieve participatie van àlle burgers in onze democratische rechtstaat bevordert.” </li></ul></ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><ul><li>Een diversiteit aan stemmen en verhalen een forum bieden </li></ul></ul><ul><ul><li>De actieve participatie van álle burgers bevorderen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stereotiepe en negatieve beeldvorming ontkrachten. </li></ul></ul><ul><ul><li>De onafhankelijkheid en het unieke karakter van de organisatie bewaken. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Uitganspunten </li></ul><ul><ul><li>Progressief </li></ul></ul><ul><ul><li>Pluralistisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Solidair </li></ul></ul><ul><ul><li>Antiracistisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Democratisch </li></ul></ul><ul><li>Standpunten </li></ul><ul><ul><li>Gelijkwaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mondialiserin g </li></ul></ul><ul><ul><li>Racimse </li></ul></ul>
 5. 5. SITE PRISMAVZW <ul><li>Wie zijn wij? </li></ul><ul><ul><li>Prisma diversiteitencentrum </li></ul></ul><ul><ul><li>Prisma onthaalbureau </li></ul></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><ul><li>Prisma vzw werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin etnisch-culturele minderheden volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke leven. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Positief omgaan met diversiteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volwaardig deelnemen </li></ul></ul></ul><ul><li>Dus: Prisma werkt als diversiteitsbeleid </li></ul>
 6. 6. SITE DIVERSITEIT IN HET ONDERWIJS <ul><li>Diversersiteit? </li></ul><ul><ul><li>Vaak uitgangspunt (hier: in het onderwijs) </li></ul></ul><ul><ul><li>alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen die in onze maatschappij samenleven </li></ul></ul><ul><ul><li>Wij-zij polarisatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In-en uitsluitingsmechanismen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Positieve aandacht vooral naar mensen die in de norm van de samenleving passen </li></ul></ul><ul><ul><li>In het onderwijs poogt men op alle mogelijke manieren toegankelijker te worden voor iedereen, hoe verschillend ook. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Waarom is aandacht voor diversiteit in het onderwijs zo belangrijk? </li></ul><ul><ul><li>Belangrijk is dat onderwijs de ongelijkheid aanpakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Ze telt mannen en vrouwen (jongens en meisjes) die op de een of andere manier onderling verschillen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het onderwijs vormt immers mensen. Men probeert het onderwijs te doen aansluiten bij de leefsituatie van alle mensen. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De lesinhouden screenen opdat er verschillende perspectieven in aan bod komen en niet enkel dat van &quot;de norm&quot;. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rekening houden met heterogeniteit bij het samenstellen van de klassen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 8. 8. SITE FOYER <ul><li>Werking </li></ul><ul><ul><li>Meertaligheid en onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>De aandacht voor het leren omgaan met en een positief aanwenden van de diversiteit in onze samenleving. </li></ul></ul><ul><li>Conclusie Foyer </li></ul><ul><ul><li>Vooral het stimuleren van meertaligheid in onderwijs. </li></ul></ul>
 9. 9. BRONNEN <ul><li>http://www.kifkif.be/ </li></ul><ul><li>http://www.prismavzw.be/ </li></ul><ul><li>http://www.ond.vlaanderen.be/diversiteit/ </li></ul><ul><li>http://www.foyer.be/ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Bedankt voor jullie aandacht!!! </li></ul><ul><li>Ansofie herman </li></ul><ul><li>1BaSW A </li></ul>

×