Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Néhány szó a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatáról

Dolgozatunkban szeretnénk rövid bemutatást adni a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatának, csomópontjainak
összekapcsolásáról, azaz a hálózat topológiájáról, felépítéséről.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Néhány szó a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatáról

 1. 1. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar INFKBA06-L – Hálózati ismeretek (könyvtári informatika III.) Knoch László Néhány szó a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatáról Ambrus Attila József Informatikus könyvtáros – AL – 2. évfolyam. 2. félév Pécs, 2009. május 10.
 2. 2. Bevezetés Dolgozatunkban szeretnénk rövid bemutatást adni a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatának, csomópontjainak összekapcsolásáról, azaz a hálózat topológiájáról, felépítéséről. Hálózati topológiánk A Központi Könyvtár számítógépes hálózatának kiépítésekor a fő szempont a csomópontok közötti kapcsolatok kiépítettsége, a kommunikáció sebessége és az adat-továbbítás megbízhatósága volt. Ezért a leginkább megfelelőként a teljesen összekapcsolt (fully connected) hálózat jöhetett szóba. Így a rendszert alkotó összes csomópont között közvetlen kapcsolat létrehozására nyílt mód. Természetesen ezzel szemben állt a kapcsolat kiépítésének magas költsége, ami négyzetesen arányos volt a csomópontok számával. Ezzel a hálózati kiépítéssel a kommunikáció gyorssá vált, hiszen csak egy csatornára volt szükség az üzenetnek a címzetthez való juttatásához. A hálózat roppant megbízhatóvá vált, mert a közvetlen csatorna meghibásodása esetén két csomópont között sok egyéb csomópontot érintő útvonal jöhetett létre. Az így létrehozott csillag-topológia rugalmas hálózatot biztosított. Maguk a hálózat végpontjai könnyen bővíthetők, viszonylag kis költséggel telepíthetők. Emellett a megoldás mellett szólt még az a tényező is, hogy az épületben lévő egyéb telefon- és épület-felügyeleti kábelezés is a rendszer részévé válhatott. Az épületben több helyen elhelyeztünk kapcsolóeszközöket (switch), így a kapcsolt hálózatok modernitását kihasználva a számítógépes kommunikáció még gyorsabbá vált, hiszen a kapcsolók a csomópontok közötti hálózat kialakítását a hálózatban adott pillanatban található csomagoknak megfelelően alakítják ki, a feladókat közvetlenül összekötve a vevőkkel. Ily módon a kapcsolt topológia az állomások között olyan pont-pont kapcsolatot valósít meg, mely dinamikusan változtatható az adatátviteli igényeknek megfelelően. Előnye továbbá, hogy a hálózat kiépítésének költségét a sima csillag-topológiához képest csak a kapcsolóeszköz beépítése 1
 3. 3. növeli. Tehát könyvtárunkban a kommunikáció sebessége nagyságrendekkel növekedett, mivel egyszerre kevés eszköz használja ugyanazt a vonalat, és az állomások a kapcsolón keresztül pont-pont módon köthetők össze. A hálózat mérete Könyvtári számítógépes hálózatunk a PTE-vel összekötött, de független hálózat; kiterjedése szempontjából városi [MAN], de tulajdonképpen kiterjedt [WAN] hálózatnak mondható, ugyanis a különböző karokon (más és más városrészekben) lévő fiókkönyvtárakat is összeköti. Az Egyetemi Könyvtárhoz csak később csatlakozott a szekszárdi Kar könyvtára, így vált számítógépes hálózatunk az utóbbi időben WAN-ná. A hálózati modellünk Könyvtárunkban kliens-szerver (ügyfél-kiszolgáló) modellt használunk. Ez a modell két számítógépes program közötti kapcsolatot ír le, ahol az egyik program egy szolgáltatást kér a másiktól, amely eleget tesz a kérésnek. A szolgáltatást kérő programot kliensnek nevezzük, azt a programot pedig, amelyik a szolgáltatást nyújtja, szervernek. A kliens-szerver kapcsolat szerepe főként hálózati környezetben jelentős, ahol a programok egymástól fizikailag is távol, különböző számítógépeken futnak. Hálózatunkban azonban használjuk a peer to peer modellt is, melynek lényege, hogy a hálózat bizonyos részeit egyenrangú gépek alkotják. Mindenki szerver és munkaállomás egyszerre, az egyes perifériák minden felhasználó számára hozzáférhetőek, az adatok több helyen tárolhatóak. Ez a hálózati nyomtatás előnyeit használja ki. Így nem szükséges minden munkaállomás mellé egy nyomtatót is telepíteni, hanem elegendő egy szobában egy nyomtató, vagy egy emeleten egy központi nyomtatót elhelyezni. Könyvtárunkban a legelterjedtebb hálózati protokollt használjuk (TCP/IP) 2
 4. 4. Kábelezésünk A Szepesy Ignác utcai bejáratnál jön be az épületbe a PTE gerincvezetéke, mely a magasföldszinti közlekedő folyosón végighaladva jut el a szerverszobába. A szerverszoba egy elkülönített helyiség, mely a túlmelegedés miatt állandó légkondicionálást igényel. A kábelezés egy része a magasföldszinti irodákba fut be, míg a többi a mennyezeten át jut fel az 1. emeleti könyvkiválasztó és folyóiratolvasó terembe. Innen a 2. emeleti könyvraktárba futnak a kábelek, majd a 3. emeleti tetőtérben lévő irodákba és az Informatika Oktató Kabinetbe. A számítógépes hálózat bővítési lehetőségei Ahhoz, hogy a fejlett európai követelményrendszernek megfeleljen az intézet számítógépes/információs infrastruktúrája, fontos lenne annak bővítése, modernizálása. Ehhez elsősorban a helyenként elavult hardver- feltételrendszert kellene megújítani. Ez magában foglalhatná a munkaállomások modernizálását és a központi szervergépek erősebb teljesítményű gépcseréjét, és az adatelosztó routerek és switch-ek nagyobb teljesítményű, több bemenetes modellekkel való helyettesítését. A hálózati végpontok növelése is szükségessé vált. A telepített munkaállomások mellett a felhasználók manapság már saját hordozható gépeiket is szeretnék használni a könyvtár területén, ezért fontos a megfelelő wifi szolgáltatás beindítása is. Főleg a 2. sz. mellékleten látható olvasóteremben kellene a hálózati végpontokat bővíteni, mert jelenleg ennek a teremnek a hálózattal való ellátottsága nagyon gyenge. Ez a fejlesztés szükségessé tenné továbbá a 220 V-os tápcsatlakoztatókkal való bővítést is. A fenti javaslatok figyelembevételével a könyvtár informatikailag modernebbé vállhatna, segítve ezzel a feldolgozó munkát, a szolgáltatatás minőségét és a látogatók elégedettségét is. 3
 5. 5. Szervereink Tűzfal hw: IBM kompatibilis PC os: Devil-Linux 1.2.14-i686-SMP, GNU/Linux 2.4.35.2 #1 SMP i686 GenuineIntel cpu: 1db Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.33GHz mem: 1GB RAM Corvina szerver hw: SUN Enterprise 3500 os: Solaris, SunOS 5.8 Generic_117350-04 sun4u sparc SUNW,Ultra- Enterprise cpu: mem: 2GB RAM Tartalék Corvina szerver hw: SUN Ultra Enterprise 3000 os: Solaris, SunOS 5.8 Generic_117350-16 sun4u sparc SUNW,Ultra- Enterprise cpu: mem: 1GB RAM HP szerver 1 hw: HP Proliant DL360 os: Debian 4.0 Etch, GNU/Linux 2.6.17.5-skas3-v9-pre9 #1 SMP PREEMPT i686 cpu: 2db Intel(R) Xeon(TM) DualCore CPU 3.40GHz mem: 4GB RAM HP szerver 2 hw: HP Prolianr DL360G5 os: Debian 4.0 Etch, GNU /Linux 2.6.18-6-xen-vserver-686 #1 SMP i686 cpu: 2db Intel(R) Xeon(R) QuadCore CPU E5310 @ 1.60GHz mem: 4GB RAM Oracle XE szerver hw: IBM kompatibilis PC os: Debian 4.0 Etch, GNU/Linux 2.6.18-5-686 #1 SMP i686 cpu: 2db Intel(R) Pentium(R) III CPU family 1133MHz mem: 1GB RAM A mellékletek a 2000. július 28-án kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok másolatai. 4
 6. 6. Ajánlott irodalom: Barabási Albert László: Behálózva – A hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó, Budapest, 2008. Bártfai Barnabás: Hálózatépítés otthonra és kisirodába. BBS-Info Kft., 2005. Chinn, W. G. – Steenrod, N. E.: Bevezetés a topológiába. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. Császár Ákos: Bevezetés az általános topológiába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. Csórián Sándor: Számítógépes hálózatok. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1999. Englert Tamás: Hálózati szoftverek. LSI Oktatóközpont, 2005. Ferrero, Alexis: Az örök Ethernet. Szak Kiadó, Budapest, 2001. Gál Tamás, Szabó Levente, Szerényi László: Rendszerfelügyelet rendszergazdáknak. Szak Kiadó, Budapest, 2007. Geier, Jim: Vezeték nélküli hálózatok – Tempo. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2005. Hudson, K. – Stewart, J. M. – Tittel, E.: Hálózati ismeretek. Kiskapu Kiadó, Budapest, 1999. Kis Balázs – Szalay Márton: Windows server 2008 rendszergazdáknak. Szak Kiadó, Budapest, 2008. Kónya László: Számítógép-hálózatok. LSI Oktatóközpont, 1999. Kovács Péter: Számítógép-hálózatok. ComputerBooks Kft., Budapest, 2003. Kún Gergely: Helyi számítógép-hálózatok – Panem Praktikus Informatika. Panem Kft., Budapest, 2004. Kurose, James F. – Ross, Keith W.: Számítógép-hálózatok működése – Alkalmazásorientált megközelítés. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2008. McMahon, Richard A.: PC hálózatok a gyakorlatban + CD-ROM – Tempo. Panem Könyvkiadó, 2004. Miller, Michael: Drót nélküli hálózat Windows Vistával. Kiskapu Kft., Budapest, 2008. Norton, Peter: A hálózati biztonság alapjairól. Kiskapu Kiadó, Budapest, 2000. Reynders, Deon – Wright, Edwin: TCP/IP és Ethernet hálózatok a gyakorlatban. Kiskapu Kft., Budapest, 2005. Stanek, R. William: Windows Server 2008 – A rendszergazda zsebkönyve. Szak Kiadó, Budapest, 2008. Tanenbaum, Andrew S.: Számítógép-hálózatok. Panem Kiadó Kft., Budapest, 2004. Z. Karvalics László: Fogpiszkáló a hálózaton (írások az internetről). Prím Kiadó, Budapest, 2000. · A fedőlapon a Csili Művelődési Központ weboldalán található illusztráció látható. URL: http://www.csili.hu/tiny_img/konyv.gif (Letöltés: 2009. 05. 01.) 5
 7. 7. Központi Könyvtár, IP-telefonok Router 2641 Tűzfal D-Link DES-1026G 3Com 26 port OfficeConnect EDIMAX 5 port switch Hub 8 2651 2649 192.168.1.43 3Com Switch 3300 2669 192.168.1.46 12 port 2650 2652 EDIMAX 9 port hub 2638 3Com SuperStack II Központ Hub 500 192.168.1.40 3Com Switch 3300 2654 12 port
 8. 8. PTE Egyetemi Könyvtár hálózati struktúra 1. épület 3. épület Tetőtér 50 végpont I. Emelet 4 felszálló 8 végpont II. Emelet 5 végpont 2 felszálló 4 felszálló I. Emelet 70 végpont Földszint 8 felszálló Földszint 4 végpont 40 végpont Router Szerver  2 felszálló szoba UPNET
 9. 9. PTE Egyetemi Könyvtár hálózati struktúra D­Link DES­1026G 26 port 3Com SuperStack  Cisco Catalyst 2950 24 port Dual Speed II Hub 500 12 port D­Link DES­1008D 8port 3Com SuperStack 3 3Com OfficeConnect 8port D­Link DES­1024R+ 24port  3Com Baseline Switch 2024  3Com 24port 3Com Switch 3300 SuperStack II 12 port Hub 500 TK OfficeConnect (Telefonközpont) 3Com Hub 8 Router Tűzfal Szerverek 3Com Switch 3300 12 port UPNET 193.6.50.160/255.255.255.224 129.168.1.0/255.255.255.0   INTRANET

×