Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A Paz Ceip Bibei 2

465 views

Published on

PRESENTACIÓN FEITA POLO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DO COLEXIO CEIP BIBEI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A Paz Ceip Bibei 2

 1. 1. D ÍA da P az <ul><li>D ÍA de la P az </li></ul><ul><li>P E A C E D A Y </li></ul>
 2. 2. V ERDAD Q UE S ERÍA E STUPENDO
 3. 3. Q UE AS E SPADAS F ORAN UN P AO DA B ARALLA
 4. 4. Q UE O E SCUDO UNHA M OEDA P ORTUGUESA
 5. 5. E UN T ANQUE UNHA X ERRA G RANDE DE C ERVEXA
 6. 6. Q UE AS B ASES F ORAN O L ADO DUN T RIÁNGULO
 7. 7. Q UE AS E SCUADRAS SÓ R EGRAS DE D ESEÑO
 8. 8. E OS GATILLOS GATOS PEQUENOS
 9. 9. Q UE A PUNTAR F ORA S OPLARLLE A T ÁBOA A M ANOLITO
 10. 10. Q UE D ISPARAR D AR U NHA P ATADA O B ALÓN
 11. 11. E QUE OS “PERSING” FORAN ESA MARCA DE ROTULADOR
 12. 12. Q UE A S B OMBAS F ORAN G LOBOS D E C HICLE
 13. 13. Q UE A S S EREAS F ORAN P EIXES C ON C ORPO D E M ULLER
 14. 14. E AS GRANADAS UNHA CLASE DE FROITA
 15. 15. Q UE A LARMA F ORA U N G RUPO D E R OCK & R OLL
 16. 16. QUE A PÓLVORA FORA PARA FACER FOGOS ARTIFICIAIS
 17. 17. E QUE OS “PERSING” FORAN ESA MARCA DE ROTULADOR
 18. 18. E NON EXISTIRA MÁIS ARMA NO MUNDO MÁIS CA MIÑA ALMA ANDALUZ
 19. 19. E D U C A C I Ó N I N F A N T I L <ul><li>C EIP B IBEI </li></ul>
 20. 20. <ul><li>F I N </li></ul>

×