Ki Line32003 Sve

1,884 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Ki Line32003 Sve

 1. 1. Kinds8 Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Systembeskrivning KI•LINE 32003 Sida 1 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 2. 2. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Innehåll Inledning ......................................................................................................................................................................................... 1 0. Att söka och arbeta i menysystemet............................................................................................................................................ 6 0.1 Hantering av Operatörspanelen............................................................................................................................................. 6 0.2 Grundregler för arbete i systemet ........................................................................................................................................ 6 0.3 Hanteringen av KI·LINE-systemet ...................................................................................................................................... 6 0.3.1 Att ändra grundparameter ”Läge stannplan 2” från 4000 till 3820 mm ....................................................................... 7 0.3.2. Att ändra systemparameter ”Styrsystem” från Kollektiv-Ned till Helkollektiv .......................................................... 9 0.3.3. Att få Lösenord och rättighet att ändra en systemparameter...................................................................................... 12 0.4. Starta KI·LINE-programmet ............................................................................................................................................. 15 0.4.1. Automatisk systemkontroll ........................................................................................................................................ 15 0.4.2. Automatisk kalibreringskörning................................................................................................................................. 15 0.4.3. Hissen klar för provkörning och ordinarie drift......................................................................................................... 15 0.5. Ställ om för att arbeta i KI·LINE-programmet ................................................................................................................. 16 0.6. KI·LINEs huvudmeny....................................................................................................................................................... 16 1. Parametrar ................................................................................................................................................................................ 17 1.1 Systemparametrar .............................................................................................................................................................. 17 1.1.1. Hisspecikation.......................................................................................................................................................... 17 1.1.1.1. Hissens anläggningsnummer .............................................................................................................................. 17 1.1.1.2. Hisstyp ................................................................................................................................................................ 17 1.1.1.3. Riskalarm ............................................................................................................................................................ 18 1.1.1.4. Elmanövrerad spärr............................................................................................................................................. 18 1.1.1.5. Antal hissar i batteriet ......................................................................................................................................... 18 1.1.1.6. Hissens nummer i batteriet.................................................................................................................................. 18 1.1.1.7. Styrsystem........................................................................................................................................................... 18 1.1.1.8. Antal använda stannplan ..................................................................................................................................... 18 1.1.1.9. Antal hastighetssteg ............................................................................................................................................ 18 1.1.1.10. Maskinkonguration ......................................................................................................................................... 19 1.1.1.10.1. Motormanövrering via RS485 ................................................................................................................... 19 1.1.1.11 Tillval anrop ....................................................................................................................................................... 19 1.1.1.11.1–12. Tillval anrop, grupp I ........................................................................................................................... 19 1.1.1.11.21– Tillval anrop, grupp II ............................................................................................................................ 20 1.1.1.11 Tillval destination............................................................................................................................................... 20 1.1.1.12.1–12. Tillval destination, grupp I................................................................................................................... 20 1.1.1.12.20 – . Tillval destination, grupp II ................................................................................................................. 21 1.1.1.11 Tillval system ..................................................................................................................................................... 21 1.1.1.13.1–12. Tillval system, grupp I ......................................................................................................................... 21 1.1.1.13.21– Tillval system, grupp II .......................................................................................................................... 23 1.1.1.14. Våningsvisning endast stannplan nr _............................................................................................................... 23 1.1.1.15. Körning med öppen dörr................................................................................................................................... 23 1.1.1.16. Ändra lösenord för grundparametrar ................................................................................................................ 23 1.1.1.17. Ansluten utrustning ........................................................................................................................................... 24 1.1.1.18. Hissens ID......................................................................................................................................................... 24 1.1.2. Dörrar......................................................................................................................................................................... 24 1.1.2.0. Dörrar i KI·LINE-systemet ................................................................................................................................. 24 1.1.2.1 Specikation av dörrmaskiner ............................................................................................................................. 25 Alternativ .............................................................................................................................................................. 25 1.1.2.1.1. Dörrmaskin 1 ................................................................................................................................................ 25 1.1.2.1.1.1. Dörrmaskin 1, tillval ............................................................................................................................. 25 1.1.2.1.1.2. Dörrmaskin 1, signal, typ...................................................................................................................... 25 1.1.2.1.2. Dörrmaskin 2 ............................................................................................................................................... 26 1.1.2.1.3. Dörrmaskin 3 ............................................................................................................................................... 26 1.1.2.2. Dörrkonguration per stannplan ......................................................................................................................... 26 1.1.2.2.1. Dörr, konguration stannplan nr 1............................................................................................................... 26 1.1.2.2.1.1. Stannplan nr 1, dörrmaskin 1 ................................................................................................................ 26 1.1.2.2.1.2. Stannplan nr 1, dörrmaskin 2 ................................................................................................................ 26 1.1.2.2.1.3. Stannplan nr 1, dörrmaskin 3 ................................................................................................................ 27 1.1.2.2.2. Dörr, konguration stannplan nr 2, 3 etc ...................................................................................................... 27 1.1.3. Hastigheter ................................................................................................................................................................. 27 1.1.3.1. Lågfart................................................................................................................................................................. 27 1.1.3.2. Inspektionsfart..................................................................................................................................................... 27 1.1.3.3. Kalibreringsfart ................................................................................................................................................... 27 Sida 2 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 3. 3. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 1.1.4 Knappar och lampor, placering på kretskort DEST2 .................................................................................................. 28 1.1.4.1. Destinationsknapp stannplan 1, 2, 3 ... , adressnummer ..................................................................................... 28 1.1.4.1.1. Låst destination, tidsrelaterat adressnummer............................................................................................... 28 1.1.4.2. Knapp för Öppna dörr, adressnummer................................................................................................................ 29 1.1.4.2.1. Dörrknapp, maskin 1, adressnummer .......................................................................................................... 29 1.1.4.2.2. Dörrknapp, maskin 2, adressnummer .......................................................................................................... 29 1.1.4.2.3. Dörrknapp, maskin 3, adressnummer .......................................................................................................... 29 1.1.4.3. Prioritetstatus, adressnummer ............................................................................................................................. 29 1.1.4.4. Nyckel- eller kodlås för låst destination, adressnummer .................................................................................... 30 1.1.4.5. Lampa för akutanrop, adressnummer ................................................................................................................. 30 1.1.4.6. Brandalarmslampa, adessnummer ...................................................................................................................... 30 1.1.4.7. Överlastlampa med summer, adressnummer ...................................................................................................... 30 1.1.4.8. Fullastlampa, adressnummer............................................................................................................................... 30 1.1.4.9. Reservkraftlampa ................................................................................................................................................ 30 1.1.4.10. Fläktknapp, adressnummer ............................................................................................................................... 30 1.1.4.11. Lampa (knapp) för Tillval destination, adressnummer ..................................................................................... 31 1.1.4.12. Knapp för Stäng dörr, adressnummer ............................................................................................................... 31 1.2. Grundparametrar ............................................................................................................................................................... 31 1.2.0. Lösenord för grundparametrar krävs ......................................................................................................................... 31 1.2.1 Lägen........................................................................................................................................................................... 31 1.2.1.1. Anropslingan ........................................................................................................................................................ 31 1.2.1.1.1. Anropslingan monterad................................................................................................................................ 31 1.2.1.2. Konguration per stannplan................................................................................................................................ 32 1.2.1.2.1. Stannplan nr 1, konguration....................................................................................................................... 32 1.2.1.2.1.1. Anropskretskortets adressnummer ........................................................................................................ 33 1.2.1.3. Läge för kalibrering ............................................................................................................................................ 33 1.2.1.4. Läge för stannplan............................................................................................................................................... 34 1.2.1.4.1 Läge stannplan nr 1....................................................................................................................................... 34 1.2.1.4.2. Läge stannplan nr 2...................................................................................................................................... 34 1.2.1.4.3. Läge stannplan nr 3...................................................................................................................................... 34 1.2.1.4.3.1. Justering av ”Läge stannplan” .............................................................................................................. 34 1.2.1.4.4. Läge stannplan nr 4...................................................................................................................................... 34 1.2.2. Avstånd....................................................................................................................................................................... 34 1.2.2.1. Avstånd för Start / hastighetssteg ........................................................................................................................ 35 1.2.2.1.1. Avstånd för Start, hastighetssteg 1 ............................................................................................................... 35 1.2.2.1.2. Avstånd för Start, hastighetssteg 2 ............................................................................................................... 35 1.2.2.1.3. Avstånd för Start, hastighetssteg 3, 4 ... ....................................................................................................... 35 1.2.2.2. Avstånd för Stopp/hastighetssteg ........................................................................................................................ 35 1.2.2.2.1.1. Avstånd för Stopp, hastighetssteg 1, UPP ............................................................................................. 35 1.2.2.2.1.2. Avstånd för Stopp, hastighetssteg 1, NED ............................................................................................ 35 1.2.2.2.2.1 Avstånd för Stopp, hastighetssteg .., UPP .............................................................................................. 35 1.2.2.2.2.2 Avstånd för Stopp, hastighetssteg .., NED ............................................................................................. 35 1.2.2.3 Avstånd, övriga .................................................................................................................................................... 36 1.2.2.3.1. Avstånd för planinställning .......................................................................................................................... 36 1.2.2.3.2. Avstånd för stoppzon................................................................................................................................... 36 1.2.2.3.3. Avstånd för gong-gong................................................................................................................................. 36 1.2.2.3.4 Avstånd för stannplanzon .............................................................................................................................. 36 1.2.2.3.5. Avstånd för Visa nytt plan............................................................................................................................ 36 1.2.3. Våningsbilder ............................................................................................................................................................. 37 1.2.3.1. Bild, stannplan nr 1 ............................................................................................................................................. 37 Systembundna indikeringar, kod 48 – 63.............................................................................................................. 37 1.2.3.2. Bild, stannplan nr 2, 3, 4 .... ................................................................................................................................ 38 1.2.4. Funktioner .................................................................................................................................................................. 38 1.2.4.1. Startplan efter kalibreringskörning ..................................................................................................................... 38 1.2.4.2. Dagtid börjar klockan .. ...................................................................................................................................... 38 1.2.4.3. Nattetid börjar klockan .. .................................................................................................................................... 38 1.2.4.3.1. Systemets dygns- och veckofunktioner ....................................................................................................... 38 Återsändning — Principer ................................................................................................................................................ 38 1.2.4.4. Återsändning dagtid, Primärt till stannplan nr ................................................................................................... 39 1.2.4.5. Återsändning nattetid, Primärt till stannplan nr ................................................................................................. 39 1.2.4.6. Återsändning dagtid, Sekundärt till stannplan nr .............................................................................................. 39 1.2.4.7. Återsändning nattetid, Sekundärt till stannplan nr ............................................................................................ 39 1.2.4.8. Återsändning, Primärt, zon ................................................................................................................................. 39 Sida 3 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 4. 4. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 1.2.4.9. Återsändning, Sekundärt, zon ............................................................................................................................. 39 1.2.4.10. Återsändning, typ.............................................................................................................................................. 40 1.2.4.11. Max anrop att reservera..................................................................................................................................... 40 1.2.4.12. Medeltid för att serva stannplan........................................................................................................................ 40 1.2.4.13. Hastighet för högfart ......................................................................................................................................... 40 1.2.4.14. Utrymningsvåning, stannplan nr ...................................................................................................................... 40 1.2.4.15. Alternativ utrymningsvåning, stannplan nr ...................................................................................................... 41 1.2.4.16. Passerkontroll.................................................................................................................................................... 41 1.2.4.17. Telefonnummer för larm ................................................................................................................................... 44 1.2.4.18. Språk/Language ................................................................................................................................................ 44 1.2.5. Tider ........................................................................................................................................................................... 44 1.2.5.1. Blockeringstid till återstart efter elavbrott .......................................................................................................... 44 1.2.5.2. Blockeringstid till start för återsändning............................................................................................................. 44 1.2.5.3. Blockeringstid till acceptans av nytt anrop och/eller ny prioritetsriktning.......................................................... 45 1.2.5.4. Blockeringstid mellan upp- och nedanrop från samma anropstablå................................................................... 45 1.2.5.5. Blockeringstid till ny start................................................................................................................................... 45 1.2.5.6. Kort dörrtid ......................................................................................................................................................... 45 1.2.5.7. Lång dörrtid ........................................................................................................................................................ 46 1.2.5.7.1. Lång dörrtid vid maskindriven slagdörr ...................................................................................................... 46 1.2.5.8. Blockeringstid för reversering av dörrmaskin .................................................................................................... 46 1.2.5.9. Maximal tid för inaktiv hissmaskin .................................................................................................................... 46 1.2.5.10. Maximal inkopplingstid för dörrmotor ............................................................................................................. 46 1.2.5.11. Maximal reaktionstid för låsbana...................................................................................................................... 46 1.2.5.12. Maximal reaktionstid för elmanövrerad spärr i hastighetsbegränsare / nedfartsspärr ...................................... 46 1.2.5.13. Maximal tid för prioritetstatus .......................................................................................................................... 46 1.2.5.14. Fördröjning av alarm för blockerad dörr .......................................................................................................... 46 1.2.5.15. Fördröjning av vidaresändning av summa-alarm ............................................................................................. 46 1.2.5.16. Maximal inkopplingstid för låsbanemagnet...................................................................................................... 46 2. Trak ........................................................................................................................................................................................ 47 2.1. Startfrekvenser och drifttid ............................................................................................................................................... 47 2.1.1. Antal starter, totalt...................................................................................................................................................... 47 2.1.2. Drifttid, totalt ............................................................................................................................................................. 47 2.1.3. Antal återstarter efter strömavbrott ............................................................................................................................ 47 2.1.4. Antal kalibreringskörningar ....................................................................................................................................... 47 2.2. Alarmfrekvenser................................................................................................................................................................ 47 2.2.1. Fel i kommunikation med CPU-korg......................................................................................................................... 47 2.2.2. (Ledig)........................................................................................................................................................................ 47 2.2.3. (Ledig)........................................................................................................................................................................ 47 2.2.4. (Ledig)........................................................................................................................................................................ 47 2.2.5. Fel i kommunikation med anrop ................................................................................................................................ 48 2.2.6. Fel i kommunikation med hissar................................................................................................................................ 48 2.2.7. Körning utan direktiv................................................................................................................................................. 48 2.2.8. Korgen har lämnat stoppzon ...................................................................................................................................... 48 2.2.9. Korgen har missat stoppzon....................................................................................................................................... 48 2.2.10. Obefogat byte av kördirektiv ................................................................................................................................... 48 2.2.11. För hög temperatur på hissmotorn och/eller termistorfel......................................................................................... 48 2.2.12. Kördirektiv nödstoppat ............................................................................................................................................ 48 2.2.13. Brandalarm signalerat .............................................................................................................................................. 48 2.2.14. Fel hos hissmaskin ................................................................................................................................................... 48 2.2.15. Fel hos dörrmaskin 1 och/eller dörrfel..................................................................................................................... 49 2.2.16. Fel hos dörrmaskin 2 och/eller dörrfel..................................................................................................................... 49 2.2.17. Fel hos dörrmaskin 3 och/eller dörrfel..................................................................................................................... 49 2.2.18. Fel hos låsbana och/eller låsserie............................................................................................................................. 49 2.2.19. Fel hos hastighetsbegränsarens elspärr och/eller korgens nedfartsspärr (hydraulhiss)........................................... 49 2.2.20. Övrigt, antal fel ........................................................................................................................................................ 49 2.3. Utskrift .............................................................................................................................................................................. 49 2.3.0. Check point: Är skrivare ansluten ?........................................................................................................................... 49 2.3.1. Utskrift av systemparametrar..................................................................................................................................... 50 2.3.2. Utskrift av grundparametrar....................................................................................................................................... 51 2.3.3. Utskrift av alarmmeddelande..................................................................................................................................... 51 2.3.4. Utskrift av start- och alarmfrekvenser ....................................................................................................................... 52 2.3.5. Utskrift av System- och grundparametrar samt start- och alarmfrekvenser .............................................................. 53 Sida 4 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 5. 5. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 2.3.6. Kontinuerlig utskrift av alarm och händelser (interaktiv utskrift) ............................................................................. 53 2.4. Nollställning av loggade alarmfrekvenser ........................................................................................................................ 53 2.5. Inställning av styrsystemets klocka .................................................................................................................................. 54 2.5.1. Årtal ........................................................................................................................................................................... 54 2.5.2. Månad ........................................................................................................................................................................ 54 2.5.3. Dag............................................................................................................................................................................. 54 2.5.4. Veckodag.................................................................................................................................................................... 54 2.5.5. Timme ........................................................................................................................................................................ 54 2.5.6. Minut.......................................................................................................................................................................... 54 2.5.7. Sekund ....................................................................................................................................................................... 54 2.5.8. Sommartid, inställning............................................................................................................................................... 54 3. Stänga av stannplan tillfälligt................................................................................................................................................... 55 4. Körning från Operatörspanelen, OP-körning........................................................................................................................... 56 4.1. Förberedelse för OP-körning ............................................................................................................................................ 56 4.1.1. OP-körning, enkel till topp-/bottenplan ..................................................................................................................... 56 4.2. Omställning till OPkörning............................................................................................................................................... 56 4.3. OP-körning till stannplan nr ............................................................................................................................................. 56 4.3.1. OP-körorder till ett ertal stannplan .......................................................................................................................... 57 4.4. Avsluta OP-körning........................................................................................................................................................... 57 5. Varvtalsreglering av hissmotorn. ............................................................................................................................................. 58 6. Information .............................................................................................................................................................................. 58 6.1. Status för I/O i Korgenheten ............................................................................................................................................. 58 6.2. Hur kontakta Kinds Elteknik AB ...................................................................................................................................... 59 6.3. KI·LINE-systemets beteckningar...................................................................................................................................... 59 9. Avsluta (går ur programmet) för att återgå till normal drift..................................................................................................... 59 10. BOOT-programmet ................................................................................................................................................................ 60 10.1. System — En dörröppnare till BOOT och systemparametrar ........................................................................................ 60 Styrsystem......................................................................................................................................................................... 61 Funktioner per stannplan................................................................................................................................................... 61 Funktioner ......................................................................................................................................................................... 61 10.1.1. Procedur för att få lösenord (Password)................................................................................................................... 62 10.1.2. Att ändra klassicering (Class No.) ......................................................................................................................... 63 10.1.3. Klassnummer 0 för tillfälligt bruk ............................................................................................................................... 63 10.2. Time; Ställa år, månad, dag och klocktid för styrsystemets interna klocka.................................................................... 64 10.2.1. Year .......................................................................................................................................................................... 64 10.2.2. Month....................................................................................................................................................................... 64 10.2.3. Day........................................................................................................................................................................... 64 10.2.4. Day of week ............................................................................................................................................................. 64 10.2.5. Hour ......................................................................................................................................................................... 64 10.2.6. Minute ...................................................................................................................................................................... 64 10.2.7. Second...................................................................................................................................................................... 64 10.3. Test;................................................................................................................................................................................. 64 10.3.1. I/O info..................................................................................................................................................................... 64 10.3.2. I/O copy ................................................................................................................................................................... 65 10.3.3. Call info ................................................................................................................................................................... 66 10.3.3.1. Call status, adressnummer 0 – 3 ....................................................................................................................... 67 10.3.3.2 – Call status, adesssnummer 4 – 7 etc............................................................................................................... 67 10.3.4. Call copy .................................................................................................................................................................. 67 Sida 5 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 6. 6. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 0. Att söka och arbeta i menysystemet 0.1 Hantering av Operatörspanelen Förutsatt att du har behörighet (för hiss) och att du har läst och förstått innebörden i avsnitt Säkerhetsåtgärder A, B och C i Kapitel 1 har du befogenhet att via OP ”gå in” i systemet och agera enligt instruktionerna i detta kapitel. 0.2 Grundregler för arbete i systemet I. Innan arbetet Följ säkerhetsföreskrifterna i Kapitel 1 och tryck NÖDSTOPP på apparatskåpet innan du använder OPs tangenter. Hissen bör tas ur normal drift. Det nns annars risk för att oavsiktliga eller felaktiga styrdata ”smygs in” i styrsystemet. II. Under arbetet Inför en provkörning eller är det lämpligt att ha till hands en utskrift av hissens samtliga parametrar. Och vid en eventuell felsökning bör du dessutom kunna läsa av en utskrift av - senaste alarm och händelser; - loggade alarmfrekvenser. Se instruktion i Kapitel 1. OPERATÖRSPANEL. III. Efter arbetet Återställ alltid teckenfönstret till Lägesrapport. Medan hissen är i normal drift loggar styrsystemet automatiskt alarm och händelser endast under förutsättning att OPs teckenfönster samtidigt visar Lägesrapport. Spara permanent. Gör ett kortvarigt strömavbrott med apparatskåpets huvudbrytare. Därmed blir styrsystemet fullständigt uppdaterat och ändringen får effekt på alla nivåer i programmet. Återställ NÖDSTOPP-knappen på apparatskåpet. Hissen utför automatiskt en kalibreringskörning. Gör slutkontroll. 0.3 Hanteringen av KI·LINE-systemet Här följer tre exempel, som är typiska för hanteringen av systemet via OP. 0.3.1 Att ändra grundparameter ”Läge för stannplan 2” från 4000 till 3820 mm. 0.3.2 Att ändra systemparameter ”Styrsystem” från Kollektiv-Ned till Helkollektiv. 0.3.3 Att få Lösenord och rättighet att ändra en systemparameter. Sida 6 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 7. 7. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 0.3.1 Att ändra grundparameter ”Läge stannplan 2” från 4000 till 3820 mm Parameter ”Läge för stannplan nr 2” nns under meny Lägen. Fel! Ogiltig länk. Detaljerad sekvens genom menyer och fönster. Procedur med OPs tangenter Sida 7 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 8. 8. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Åtgärd Tangent Teckenfönstret visar Anmärkning Kontrollera Lägesrapporten. A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Hissen skall stå still. Dörrar stängda. KlartPlan V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Tryck NÖDSTOPP på A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Alarm Säkerhetskrets apparatskåpet. SäkerKrets V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Övergå till KI·LINEs MENY>( ) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan huvudmeny ENTER 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Välj 1.Parametrar. é MENY>(1) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Bekräfta ditt val. ENTER Nyckeltal för grundparametrar: ( ) För att få access till parametrar måste du åtminstone ange Lösenordet (3 standard). Ge nyckeltal 3 för att komma Lösenord för grundparametrar: (3) Detta ger dig rätt att till meny Parametrar. ééé - titta på Systemparametrar; - titta på och ändra Grundparametrar: Bekräfta val av nyckeltal. ENTER PARAMETRAR>( ) 1.System 2.Grund Meny PARAMETRAR> Parametern Läge för stannplan nns bland Grundparametrar Välj 2. Grundparametrar. éé PARAMETRAR>(2) 1.System 2.Grund Bekräfta ditt val. ENTER GRUND>( ) 1.Lägen 2.Avstånd 3.VånBilder Meny GRUND> 4.Funktioner 5.Tider Välj 1. Lägen. é GRUND>(1) 1.Lägen 2.Avstånd 3.VånBilder 4.Funktioner 5.Tider ENTER LÄGEN>( ) 1.Anropslinga 2.Plan kong Meny LÄGEN> 3.Kalibrering 4.Stannplan läge Gå till 4. Stannplan läge é LÄGEN>(4) 1.Anropslinga 2.Plan kong 3.Kalibrering 4.Stannplan läge ENTER Läge för plan nr 1:( 1000 mm) Nedersta stannplan visas alltid först. Stega till fönstret för stannplan nr 2. é Läge för plan nr 2:( 4000 mm) Fönster för stannplan nr 2 Gå över till ändringsläge ENTER Läge för plan nr 2:( 4000 mm)3 3-tecknet blinkar vilket betyder att du Differens: 0 är i ändringsläge. Textraden Differens: visas. Minska mätetalet 4000 stegvis Läge för plan nr 2:( 3830 mm)3 Här visas det nya mätetalet 3830 och till 3820. ê.... Differens: -170 differensen -170. (4000 - 3820 = -170). Ångra: Tryck QUIT; är-värdet återställs och du lämnar ändringsläget. Bekräfta och spara ändringen. ENTER Läge för plan nr 2:( 3830 mm) 3har slocknat. Du har lämnat ändringsläget och nya värdet är sparat. Återgå till meny LÄGEN> QUIT LÄGEN>( ) 1.Anropslinga 2.Plan kong 3.Kalibrering 4.Stannplan läge Återgå till ovanliggande meny. QUIT GRUND>( ) 1.Lägen 2.Avstånd 3.VånBilder 4.Funktioner 5.Tider Återgå till ovanliggande meny. QUIT PARAMETRAR>( ) 1.System 2.Grund Återgå till ovanliggande meny. QUIT MENY>( ) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Sida 8 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 9. 9. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Övergå till Lägesrapport QUIT EEPROM OK ! Visas kortvarigt. Systemet bekräftar att ändringen är sparad. A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Alarm Säkerhetskrets. NÖDSTOPP- SäkerKrets V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) knappen är fortfarande intryckt. Återställ NÖDSTOPP-knappen på apparatskåpet. A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Kom ihåg Klart plan V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Återställ alltid teckenfönstret till att visa Lägesrapport Uppdatera styrsystemet: Gör kortvarigt strömavbrott A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Styrsystemet uppdateras fullständigt med apparatskåpets huvud- Kalibrer V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) strömbrytare och hissen gör en kalibreringskörning. 0.3.2. Att ändra systemparameter ”Styrsystem” från Kollektiv-Ned till Helkollektiv ”Styrsystem” tillhör gruppen Systemparametrar och nns under rubriken 1. Hisspecikation. Huvudmeny Parametrar Systemparametrar 1. Hisspecikation Styrsystem Detaljerad sekvens genom menyer och fönster. Procedur med OPs tangenter Sida 9 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 10. 10. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Sida 10 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 11. 11. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 VIKTIGT För att ändra en systemparameter krävs ett speciellt tillfälligt Lösenord från Kinds Elteknik. Se info om BOOT> (Se exempel 0.3.3.) Här förutsätts att du fått ´System access OK!´ genom att använda ett Lösenord som du erhållit från Kinds Elteknik. Vill du endast titta på systemparametrar anger du Lösenord för grundparametrar: (3) Lösenordet 3 då teckenfönstret visar: Åtgärd Tangent Teckenfönstret visar Anmärkning Kontrollera A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Hissen skall stå still. Lägesrapporten. KlartPlan V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Dörrarna stängda. Tryck NÖDSTOPP på A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Alarm Säkerhetskrets apparatskåpet. SäkerKrets V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Övergå till KI·LINEs ENTER MENY>( ) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan huvudmeny 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Välj 1. Parametrar MENY>(1) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan >(1) 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Bekräfta ditt val. ENTER PARAMETRAR>( ) 1.System 2.Grund Gå till 1. PARAMETRAR>(1) 1.System 2.Grund >(1) Systemparametrar ENTER SYSTEM>( ) 1.Hisspecikation 2.Dörrar Förutsättning: Du har fått meddelandet 3.Hastigheter 4.Knappar/Lampor ´System access OK!´. Se Exempel 3. Välj 1.Hisspecifikation SYSTEM>(1) 1.Hisspec 2.Dörrar 3.Hast. >(1) 4.Knappar/Lampor ENTER Hissens anläggningsnr.: (9876543210) (Första fönstret under rubriken Hisspecifikation) Stega till nästa fönster. Hisstyp: (Linhiss) [Hydraulhiss / Linhiss / Spec] Fortsätt stega med piltangent Styrsystem:(Kollektiv-Ned ) Fönstret för Styrsystem tills fönstret visar: [Dir Kö HelKoll KollNed SängGodsK KB KT] Övergå till ändringsläge ENTER Styrsystem:(Kollektiv-Ned )3 3blinkar = Ändringsläge [Dir Kö HelKoll KollNed SängGodsK KB KT] Välj Helkollektiv Styrsystem:(Helkollektiv)3 Val = Helkollektiv [Dir Kö HelKoll KollNed SängGodsK KB KT] Bekräfta och spara ENTER Styrsystem:(Helkollektiv) 3har slocknat. Du har lämnat [Dir Kö HelKoll KollNed SängGodsK KB KT] ändringsläget och nya värdet är sparat. Lämna fönstret för QUIT SYSTEM>( ) 1.Hisspecikation 2.Dörrar Styrsystem och 3.Hastigheter 4.Knappar/Lampor meny SYSTEM> Återgå till ovanliggande QUIT PARAMETRAR>( ) 1.System 2.Grund meny. Återgå till ovanligg ande QUIT MENY>( ) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan meny. 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Sida 11 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 12. 12. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Åtgärd Tangent Teckenfönstret visar Anmärkning Övergå till Lägesrapport QUIT EEPROM OK ! Visas kortvarigt. Systemet bekräftar att ändringen är sparad. A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Alarm Säkerhetskrets. SäkerKrets V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) NÖDSTOPP-knappen är fortfarande intryckt. Återställ NÖDSTOPP-knappen A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Kom ihåg. på apparatskåpet. Klart plan V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Återställ alltid teckenfönstret till att visa Lägesrapport Utför fullständig uppdatering: Gör kortvarigt strömavbrott med A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Styrsystemet uppdateras apparatskåpets huvud- Kalibrer V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) fullständigt och hissen gör en strömbrytare kalibreringskörning. Sida 12 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 13. 13. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 0.3.3. Att få Lösenord och rättighet att ändra en systemparameter. Detaljerad sekvens genom menyer och fönster. Procedur med OPs tangenter Åtgärd Tangent Teckenfönstret visar Anmärkning Kontrollera A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Hissen står still. Dörrarna stängda. Lägesrapporten. KlartPlan V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Ingen körorder. Tryck NÖDSTOPP A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Alarm Säkerhetskrets på apparatskåpet. SäkerKrets V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Övergå till KI·LINEs ENTER MENY>( ) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan huvudmeny 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Välj 6. Info MENY>(6) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan >(6) 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Sida 13 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 14. 14. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Åtgärd Tangent Teckenfönstret visar Anmärkning Bekräfta ditt val ENTER Status för Korg-I/O: 97-11-13 09:10:11 00000000 00000000 Stega till fönster KI-LINE version 3.xxc(123456.1234) “KI·LINE Version” Tryck och håll in QUIT+ + KI-LINE version 3.xx (123456.1234) dessa tre tangenter. Reboot Automatisk växling av fönster. Släpp tangenterna när BOOT>( ) 1.System 2.Time 3.Test Meny för program BOOT meddelandet Reboot 4.Param 5.Program 6.Version 7.KI-LINE slocknat. Välj 1. System BOOT>(1) 1.System 2.Time 3.Test 4.Param 5.Program 6.Version 7.KI-LINE ENTER System Password: ( 0) Ser.No.:(12345678) Class No.:(3 Ring till Kinds Elteknik AB Tel +46(0)325 18700 1.Motivera din önskan att ändra systemparameter. 2.Uppge Serienummer och Kinds Elteknik AB lämnar: klassnummer. 5-siffrigt lösenord (nnnnn) 3.Vi utför en datoriserad System Password: ( 0) som är giltigt under kontroll och du får ett lösenord. Ser.No.:(12345678) Class No.:(3) innevarande dygn. Gå över till ändringsläge. ENTER System Password: ( 0)3 3blinkar. Ser.No.:(12345678) Class No.:(3) Skriv in lösenordet System Password: (nnnnn)3 Är lösenordet rätt inskrivet? Ser.No.:(12345678) Class No.:(3) Bekräfta ENTER System access OK! Systemet har godkänt lösenordet. Ser.No.:(12345678) Class No.: (3) ClassNo. är eventuellt ändrat. quot;System access OKquot; innebär att du, under innevarande dygn och i samråd med Kinds Elteknik AB, har rättighet att ändra systemparametrar inom ramen för angiven klass (Class No. = nyttjandegrad av programmet). Återgå till BOOT-menyn QUIT BOOT>( ) 1.System 2.Time 3.Test 4. Param 5.Program 6.Version 7.KI-LINE Välj 7 för att återgå BOOT>(7) 1.System 2.Time 3.Test >(7) till KI·LINEs huvudmeny 4. Param 5.Program 6.Version 7.KI-LINE Bekräfta ENTER A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) KI·LINE Lägesrapport. OBS SäkerKrets V(-) D(TS)*P(N) Dir( 0 Inget) Säkerhetskretsen skall fortfarande vara bruten eftersom du kommer att arbeta vidare i systemets program. Övergå till KI·LINEs ENTER MENY>( ) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan huvudmeny 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Välj “1. Parametrar” för MENY>(1) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan att nå Systemparametrar 4.OPKörning 5.V-Reglering 6.Info Bekräfta val av ENTER PARAMETRAR>( ) 1.System 2.Grund .... och gå vidare. undermeny .... (Se procedur enligt 0.3.2 på föregående uppslag i detta kapitel.) Sida 14 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 15. 15. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Teckenfönstret visar: Info angående ordinarie tangenthantering för att - övergå till underliggande meny (ENTER) - övergå till ändringsläge/spara (ENTER) - gå till nästa/föregående fönster, välja bland givna alternativ, öka/minska numeriskt värde e.dyl. (ê / é) - återgå till ovanliggande meny (QUIT) anses här underförstådd och har därför utelämnats i detta kapitel. 0.4. Starta KI•LINE-programmet Copyright Dataline AB Sweden Slå på strömmen. Tel +46 33 239100 Ver. (xxxxxxx) Information som visas under en sekund. KI-LINE Ver. X.04 (xxxxxx.xxxx) xxxxxxx Info som visas under tre sekunder. (Förklaring: Se under punkt 6.3) Därefter utförs en självkontroll. 0.4.1. Automatisk systemkontroll System check: Fail : Systemet gör en självkontroll under cirka 2 sekunder ..... .... och teckenfönstret bör därefter visa att: System check: Fail : I/O OK : Clock OK - Fail (?) ? (vad betyder detta?) EEPROM OK : Car OK - I/O OK Kommunikation med Centralenhetens I/O fungerar - Clock OK Systemets clock-funktion(er) fungerar?. - EEPROM OK Kommunikation med EEPROM, CPU, - Car OK Centralenheten fungerar.? Stämmer dessa påståenden? Kommunikation med Korgenhetens I/O och CPU fungerar. Komplettera det som fattas ! Om ”OK” vid samtliga kontroller. Teckenfönstret släcks efter 2 – 4 sekunder och systemet påbörjar automatiskt en kalibreringskörning av hissen. Om ej ”OK” i samtliga kontroller. Informationen i teckenfönstret släcks/tänds i väntan på att du ska besluta om åtgärd. Sök orsak till fel och starta om. Alternativ: fortsätt genom att trycka ENTER. A( 1) N( 1) L( 1000) R(N) H(0)4 ( 0) Kalibrer V(G) D(TS)*P(-) Dir( 0 Inget) 0.4.2. Automatisk kalibreringskörning Hissen utför automatiskt en kalibreringskörning. Se Funktionsbeskrivning, Kapitel 13 0.4.3 Hissen klar för provkörning och ordinarie drift A( 2) N( 2) L( 4000) R(N) H(0)4 ( 0) Hisskorgen har efter kalibreringskörningen stannat Klart plan V(G) D(TS)*P(-) Dir( 0 Inget) vid det stannplan som specificerats för parametern ”Startplan efter kalibreringskörning”. Sida 15 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 16. 16. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 0.5. Ställ om för att arbeta i KI·LINE-programmet VIKTIGT Läs först informationen under punkt 0. Att söka och arbeta i menysystemet. Tryck ENTER MENY>(0) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan 4.OP-körning 5.V-reglering 6.Info 0.6. KI·LINEs huvudmeny 1.Param Parametrar 2.Trafik Trafikinformation med, loggade driftdata, alarmmeddelande och alarmfrekvenser 3.AvstPlan Avstängning av stannplan (tillfällig avstängning). 4.OP-körning OP-körning av hissen för provning och/eller felsökning. 5.V-reglering Hantering (via KI·LINEs OP) av ACVV- eller VVVF- aggregat för hissmotorns varvtalsreglering. 6.Info Information främst med tanke på Hjälp vid service och felsökning. MENY>(1) 1.Param 2.Trak 3.AvstPlan 4.OP-körning 5.V-reglering 6.Info 1. Parametrar Lösenord för Grundparametrar:( 3) Ange lösenord 3. Det ger dig rätt att: - läsa Systemparametrar; - läsa och ändra Grundparametrar. En Systemparameter kan endast ändras om du fått ett flersiffrigt och tillfälligt lösenord från Kinds Elteknik AB och angivit detta i BOOT- programmet. (Se avsnittet ”10. Inläsnings och serviceprogram BOOT” sist i detta kapitel.) OBSERVERA Om du angivit det tillfälliga lösenordet i BOOT-programmet och fått svaret ”System access OK !” kommer detta fönster inte att visas. Du kommer istället direkt till följande fönster. PARAMETRAR>( ) 1.System 2.Grund System Systemparametrar Fundamentala styrparametrar, basdata och driftskonstanter som kan läsas och endast ändras av behörig person förutsatt att denne kan ange ett speciellt tillfälligt lösenord (Password) uppgivet av Kinds Elteknik AB. Grund Grundparametrar Övriga styrparametrar, basdata och driftskonstanter som kan läsas och vid behov ändras av behörig person Sida 16 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 17. 17. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 PARAMETRAR>(1) 1.System 2.Grund 1.1 Systemparametrar SYSTEM>(1) 1.Hisspecikation 2.Dörrar 3.Hastigheter 4.Knappar/Lampor 1.1.1. Hisspecifikation Hissens anläggningsnr:( ) 1.1.1.1. Hissens anläggningsnummer Hissens nummer är infört vid leveransen av styrsystemet och får endast ändras efter medgivande av Kinds Elteknik AB Hisstyp:(Linhiss ) [Hydraulhiss / Linhiss / Special] 1.1.1.2. Hisstyp Hydraulhiss Hydraulisk hiss med nedfartsspärr (korgspärr) enligt EN 81-2, p 9.11. Linhiss Elektrisk hiss, typ drivskive- eller trumhiss, samt hydraulisk hiss utan nedfartsspärr. Special Ännu ej specicerade typer av hissar. Riskalarm topp/grop:(Nej ) [Nej / Klämrisk / Slutgränsbevakning] 1.1.1.3. Riskalarm Klämrisk Då krav enligt EN 81-1/-2, p.5.7 ”Topphöjd och schaktgrop” ej uppfylls. Slutgräns- Bevakning av Slutgränsgivare. Se EN 81-1/-2 p. 10.5.3.2. bevakning Om alarm ”Klämrisk” eller ”Slutgräns” som statusmeddelande i Lägesrapporten kommer teckenfönstret att visa följande uppmaning: Kontrollera: Risk för person-/maskinskada [Återställ Risklarm: Tryck QUIT] Elmanövrerad spärr:(Nej) [Nej / Ja, Hast-begränsare/Nedfartpärr] 1.1.1.4. Elmanövrerad spärr Ja, i Gäller för linhiss men kan också förekomma Hastighets- för hydraulhiss. begränsare Ja, i Gäller i esta fall för hydraulhiss. Nedfartspärr (Korgspärr) Antal hissar i batteriet:( 1) [Ange antal] 1.1.1.5. Antal hissar i batteriet 1 = Hissen ingår ej i batteri / Hiss oberoende av andra hissar i grupp / Enkelhiss Hissens nr i batteriet:(0) [Ange 0 – 7] 1.1.1.6. Hissens nummer i batteriet Exempel: Hissar i 4-grupp Ange nummer 0, 1, 2, 3 för respektive hiss. Enkelhiss Ange nummer 0 för hissen. Sida 17 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 18. 18. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Styrsystem:(Säng-/Gods-Kollektiv) [Dir/Kö/Helkoll/KollNed/SängGodsK/KB/KT] 1.1.1.7. Styrsystem Dir Direktstyrning Kö Kö-styrning Helkoll Hel-kollektiv KollNed Kollektiv-Ned SängGodsK Säng-/Gods-kollektiv KB Kollektiv-Bas KT Kollektiv-Topp Antal använda stannplan:( 4) 1.1.1.8. Antal använda stannplan Antal hastighetssteg:(3) 1.1.1.9. Antal hastighetssteg Motorkonguration:( ) [Stand/Micromotor/Softstart/Dynavert/SCPU] 1.1.1.10. Maskinkonfiguration Standard Hissmaskin med en- eller tvåhastighetsmotor utan ACVV- eller VVVF-aggregat för varvtalsstyrning. Micromotor (Linhiss) För ”mjuk” inkörning mot stannplan. Sekvens:Huvudmotorn stoppas – Korgen stannar – Dörren kan öppnas – Micromotor startas och kör korgen in mot plan. Softstart Start- och stopp-aggregat för hydraulmotor, typ (fabrikat SMS Sistemi e Microsistemi) Minskar startströmmen. Start kan ske snabbare eftersom start- ventilen öppnas direkt. Dynavert VVVF-styrning med frekvensomvandlare typ Dynavert L (fabrikat Flender ATB-Loher Systemtechnik GmbH) Vacon VVVF-styrning med frekvensomvandlare typ Vacon CXS (fabrikat Vaasa Control Oy) KEB KEB COMBIVERT (fabrikat KEB Antriebstechnik). Aggregat för frekvensstyrd hiss-servomotor Motormanövrering via RS485:(Nej) [Nej / Ja] 1.1.1.10.1. Motormanövrering via RS485 För styrning av hissmotorn via RS485-porten i stället för via KILINEs reläutgångar. 1.1.1.11 Tillval anrop Avser tillval för ANROP-kretskortens funktioner Sida 18 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 19. 19. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Tillval anrop I:( 1) 1.1.1.11.1–12. Tillval anrop, grupp I Tabell Tillval anrop, grupp I Punkt Tillval Talvärde Anslutning plint nr Anslutning plint nr kretskort ANROP3 kretskort ANROP4 1.1.1.11.0 Inget tillval 0 1.1.1.11.1. Akut-indikering 1 1.1.1.11.2. HÄR-indikering 2 1.1.1.11.3.1 Dörrknapp 4 X5:3 1.1.1.11.3.2. Dörrknapp, alternativ 8 X5:6 1.1.1.11.4.1. Säng-/Gods-anrop med knapp 16 X5:3 1.1.1.11.4.1.1. Anrop m knapp vid Kollektiv-Bas/-Topp 16 X5:3 1.1.1.11.4.2. Säng-/Gods-anrop via slinga 32 X5:4 1.1.1.11.5.1. Akut-anrop 64 X5:3 1.1.1.11.5.2. Akut-anrop, alternativ 128 X5:5 1.1.1.11.6.1. Avstängd destination 256 X5:6 1.1.1.11.6.2. Avstängd destination, alternativ 512 X5:5 1.1.1.11.7.1. Avstängt stannplan 1024 X5:6 1.1.1.11.7.2. Avstängt stannplan, alternativ 2048 X5:3 1.1.1.11.8. Avstängd hiss 4096 X5:6 1.1.1.11.9. Avstängning, alla destinationsorder från ett plan 8192 X5:6 1.1.1.11.10.1. Avstängt anrop, nattetid 16384 X5:4 1.1.1.11.10.2. Avstängt anrop, dagtid 32768 X5:4 Kompletterande tillval inom grupp I 1.1.1.11.11. Lampa tänds vid Korgprioritet/Prioritetskörning 5 (=1+4) X5:10 1.1.1.11.12. Övervakning (IR) vid Besam-dörr 12 (=4+8) X5:6 Ange summa talvärden i teckenfönstret. Tillval anrop II:( 1) 1.1.1.11.21– Tillval anrop, grupp II Tabell Tillval anrop, grupp II Punkt Tillval Talvärde Anslutning plint nr Anslutning plint nr kretskort ANROP3 kretskort ANROP4 1.1.1.11.20 Inget tillval 0 1.1.1.11.21. Anrop av fler hissar vid högtrafik. (Hissbatteri) 1 1.1.1.11.22. (Vakant) 2 1.1.1.11 Tillval destination Avser tillval för DEST-kretskortets funktioner. Sida 19 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 20. 20. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Tillval destination I:( 1) 1.1.1.12.1–12. Tillval destination, grupp I Tabell Tillval destination, grupp I Punkt Tillval Talvärde Se fotnot 1.1.1.12.0 Inget tillval 0 1.1.1.12.1. Annullering av destinationsorder vid tom korg och stängd dörr. 1 1.1.1.12.2. Lampa på kretskort DEST tänds vid: 1) - Säng-/Godstransport; 2 - Avstängd hiss; 4 2) - Alarm; 8 - Blockerad dörr; 16 - Avstängning av destinationsorder givna från ett plan. 32 3) 1.1.1.12.3. Gong-gong-funktion i våningsvisare korg. 64 1.1.1.12.4. Korgprioritet ges med knapp istället för med nyckelomkopplare. 128 1.1.1.12.5. Förhindra okynneskörning. 256 1.1.1.12.6. Destinationsorder från anropstablå på startplan då ingång XX:x? 512 Option är ”till”. 1.1.1.12.7. Ankomstmeddelande via audioenhet KI·TALK. 1024 + 64 = 1088 1.1.1.12.8. Blockerad dörr – Alarmsignal vidaresänds. 2048 1.1.1.12.9. Upp till tio försök görs att stänga automatdörr (istället för tre). 4096 1.1.1.12.10. Anrop = Destination för att få särskild hiss till stannplan. (Hissbatteri) 8192 1.1.1.12.11. Endast behörig (selektiv) användning av akut-kallad hiss. 16384 1.1.1.12.12. Passagekontroll vid anrop. 32768 1) Se även ”Lampa/knapp för Tillval destination” under punkt 1.1.4. 2) Som komplement finns nyckelfunktion på kretskort. Se p. 1.1.1.12.2.1. 3) Gäller då talvärde 8192 ingår i Tillval anrop. Se 1.1.1.11.9. Ange summa talvärden i teckenfönstret. Tillval destination II:( 1) 1.1.1.12.20 – . Tillval destination, grupp II Tabell Tillval destination, grupp II Punkt Tillval Talvärde 1.1.1.12.20 Inget tillval 0 1.1.1.12.21. Dörren stängs omedelbart / vänder om den håller på att öppnas 1 vid destinationsorder eller trycker på >I< -knappen. 1.1.1.12.22. Dörr-funktion vid Brandmans hiss. 2 Korgdörren kan öppnas med nyckelomkopplare eller dörrknapp <I> men om signalen försvinner vänds dörr-rörelsen direkt och dörren återgår till läge Stängd. Korgdörren kan stängas med nyckelomkopplare eller dörrknapp >I<. Stäng-signalen måste vara till tills dörren nått läge Stängd annars vänds dörr-rörelsen direkt och dörren återgår till läge Öppen. 1.1.1.12.24. Körriktningsvisning (rullande punkter) borttagen för att spara utgångar på 4 plint Xxx: x och därmed få plats för 8 stannplan istället för 6. 1.1.1.12.25 Korgdörren stängs inte vid destinationsorder. 8 1.1.1.12.26 (Vakant) 16 Ange summa talvärden i teckenfönstret. 1.1.1.11 Tillval system Avser tillval för styrsystemets programfunktioner. Sida 20 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n
 21. 21. Kinds Elteknik AB KI LINE 32003 Manual Version 3.0 A99 Tillval system I:( 1) 1.1.1.13.1–12. Tillval system, grupp I Tabell Tillval system, grupp I 1.1.1.13.0 Inget tillval 0 1.1.1.13.1 Gong-gong även nattetid 1 1.1.1.13.2 Dagtid gäller måndag till fredag (enligt interna klockan) 2 1.1.1.13.3. Våningsvisning på alla stannplan 4 1.1.1.13.4. Fjärralarm (summalarm) vidaresänds via utgång X17:3-4 8 efter angiven tidsfördröjning. 1.1.1.13.5. Fördröjning av akutanrop. Signalen måste vara till under minst 3 sek. 16 1.1.1.13.6. Svenska ASCII tecken (Å, Ä och Ö) i skrivare. 32 1.1.1.13.7. Blockering av anropsknappens Öppna-dörr-funktion om destinations- 64 order är given i korgen. (Gäller hiss i väljardrift.) 1.1.1.13.8. Nödsänkning (med reservkraft) till närmaste stannplan. 128 (Gäller om CPU utrustats med batteri-back-up. 1.1.1.13.9. Återsändning nattetid via ingång 20:4 256 1.1.1.13.10. Gong-signal ges först då automatdörren nått läge Öppen. 512 1.1.1.13.11. Ej alarm-meddelande (med blinkande tecken) i stannplansindikatorn 1024 1.1.1.13.12. Riktningspilar med KI·BIT indikatorlampa då annan än KI·LINE- systemets stannplansindikator används. 2048 + 1024 1.1.1.13.13. Fördelning av startorder vid reservkraftdrift. (Hissbatteri) 4096 1.1.1.13.14. Korgen skall på utrymningsvåningen stå med öppen dörr. 8192 1.1.1.13.15 Stannplansindikator och/eller våningsvisare i maskinrum. - Stannplansindikator typ KI·LINE standard (4) - Enkel våningsvisning med en lampa per stannplan 16384 1.1.1.12.1 – 12. Ange summa talvärden i teckenfönstret. Tillval system II:( 1) 1.1.1.13.21– Tillval system, grupp II Tabell Tillval system, grupp II 1.1.1.13.20 Inget tillval 0 1.1.1.13.21 I/O-kopiering för en-trådslösning på anrops- och destinationskretskort. 1 1.1.1.13.22 Brandmans hiss. Vid brandalarm (signal på ingång X20:6 o/e X20:7) 2 sänds korgen direkt till angiven utrymningsvåning. Korgen, vars tablå är bestyckad med nyckelomkopplare ”Brandmans hiss”, kan endast manövreras med nyckel av behörig (brandman) och hissen fungerar med specifik dörrfunktion enligt beskrivningen i TI-blad ”Brandmans hiss”. 1.1.1.13.23. Återsänd hydraulhiss till nedersta stannplan 15 minuter efter senaste 4 körning. Avser hydraulhiss utan nedfartsspärr. Se EN 81-2 punkt 9.11. 1.1.1.13.24. Fler än en destinationsorder kan ges efter akutanrop eller begärd 8 korgprioritet (exempelvis från kortläsare) såvida detta sker inom angiven maximitid för prioritetsstatus. 1.1.1.13.25. Utrymningsvåning OK. reläutgång X17:7-8 dras (LED 16 tänds) vid 16 Brandalarm, d.v.s. då ingång X20:6 och/eller X20:7 har gått ”Från” och korgen anlänt till Utrymningsvåning respektive Alternativ Utrymningsvåning och automatdörr(ar) stängts (efter att den, vid ankomsten, först öppnats). 1.1.1.13.26. Inverterad funktion på utgång X17:3-4. Signalen går ”Från” och 32 LED 14 släcks vid vidaresändning av alarmsignal. 1.1.1.13.27. Sekvensen ”drag låsbana” fördröjs en sekund för att eliminera 64 problemet med studsande automatdörr. 1.1.1.13.28. Signal för Upptagen Hiss. Reläutgång X17:3-4 är dragen, 128 (LED 16 tänd) då korgen är i rörelse eller står på plan med öppen dörr (efter anrop?). 1.1.1.13.29. Gong-signal även då korgen, efter destinationsorder, 256 anländer till stannplan. 1.1.1.13.30. Reläutgång X17:7-8 dras när korgen kommer in i stoppzon. 512 Används för förbikoppling av fotocell. 1.1.1.13.31. Inverterad Överlast-signal vid ingång X19:8 1024 Korgenhetens ingång X71:8 1.1.1.13.32. Korgen sänds till nedersta stannplan (och blir stående där) om 2048 något fel inträffar vid efterjustering med öppen dörr. Funktion enligt EN 81-2 för hydraulhiss utan nedfartsspärr. 1.1.1.13.33. Hissen skall ej utföra automatisk kalibreringskörning då signal 4096 är ”Till” på plint X20:2 Reservkraft. Ange summa talvärden i teckenfönstret. Sida 21 Kap. 3 Arbetsdokument klma3035n

×