Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Ecosistemes

21,492 views

Published on

ecosistemes, paisatges, essers vius

Published in: Education
 • con que programa se puede abrir?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Els Ecosistemes

 1. 1. Elsecosistemes<br />
 2. 2. Anomenem “ecosistemes” a cada <br /> lloc de la Terra on viu un conjunt <br /> d’éssers vius que es relacionen <br /> entre ells i amb el medi on viuen. <br />Hi ha diferents tipus d’ecosistemes:<br />Ecosistemes terrestres: <br />Formats per les plantes i animals <br />que hi ha en boscos, deserts, ....<br />Ecosistemes aquàtics: <br />Formats per les plantes i animals <br />que hi ha en mars, rius, llacs.<br />
 3. 3. En un ecosistema, cada ésser viu té una funció:<br />Les plantes i les algues<br />sonproductors d’aliment.<br />Els animals són consumidors d’aliments. <br /> Els fongs i els bacteris <br />sóndescomponedors(ajuden a restablir les sals minerals del sòl).<br />
 4. 4. El medi físic té unes característiques diferents en cada ecosistema. Però els seus elements sempre són necessaris:<br /> El sòl proporciona a les plantes<br /> aigua i sals minerals. <br />L’aigua és imprescindible <br /> per als éssers vius.<br />La llum els és necessari a les plantes per <br /> fer la fotosíntesi. <br /> La temperatura<br /> varia d’un lloc a <br /> l’altre de la Terra.<br />
 5. 5. Segons la seva alimentació els animals poden ser: Herbívors, Carnívors o Omnívors.<br />- Els animals herbívors mengen plantes. <br /> són animals herbívors<br /> Les ovelles o les zebres<br /><ul><li>Els animals carnívors s'alimenten d'altres animals. </li></ul>sónanimalsvcarnívors<br />El lleó o l&apos;aranya<br />- Els animals omnívors s&apos;alimenten tant d&apos;animals com de plantes. <br />L&apos;humà és omnívor, els porcs són omnívors<br />
 6. 6. Cadena tròfica<br />Uns animals s&apos;alimenten de plantes (els herbívors) i a aquests se&apos;ls hi mengen altres animals (els carnívors). Quan estudiam qui s&apos;alimenta de qui parlem de “Cadena tròfica”. <br />Les plantes són molt importants perquè sense elles no es podrien alimentar els herbívors i desapareixerien, i els carnívors no podrien alimentar-se dels herbívors i desapareixent també. <br />La cadena tròfica és saber qui es menja a qui. <br />
 7. 7. A les Illes Balears existeixen nombrosos tipus d’ecosistemes que estan agrupats en quatre conjunts: els ecosistemes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera, i el Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera.<br />ECOSISTEMES DE MALLORCA;<br />Serra de Tramuntana, on abunden l’alzina i aus, <br /> el Voltor Negre, construeixen els seus nius.<br /> Al Pla , la vegetació és més variada:<br /> alzina, pi, romaní, estepa...<br />A les albuferes la vegetació la formen petits boscos <br /> de pins i ginebrers. Entre la fauna es pot trobar angules <br /> i aus aquàtiques com els agrons i les ànneres.<br />
 8. 8. ECOSISTEMA DE MENORCA.<br />L’ecosistema de Menorca és molt variat. <br />La vegetació està formada per alzines (al nord)<br />I pins al sud. La fauna és, també, molt variada. Es poden <br />veure àguiles pescadores, falcons, ànecs... I en les zones humides rossinyols, falcillotsi orenetes.<br /> ECOSISTEMES D’EIVISSA I FORMENTERA<br />Els pins i les sabines són els més abundants.<br />La fauna és molt variada. És poden veure espècies com el falcó marí, l’òliva, la musaranya... A la zona humida de Ses Salines habiten gran quantitat d’aus migratòries i aquàtiques. <br />
 9. 9. Problemes que afecten als ecosistemes <br />Els humans fem mal als ecosistemes <br />Contaminació: Ocorre quan vam embrutar <br />el medi ambient: els rius, el mar, els boscos. <br />Deforestació: Ocorre quan vam tallar molts<br />arbres destruïm boscos o eliminem vegetació <br />(Per a fer urbanitzacions, carreteres… o per<br />culpa d&apos;incendis) <br /> Sobreexplotació: Ocorre quan pesquem o cacem<br />Coses que podem fer per a protegir el medi ambient<br />Estalviar aigua: Tancar les aixetes quan no els usem <br />Estalviar electricitat: No deixar llums enceses <br />Estalviar combustible: usar l&apos;autobús abans que el cotxe <br />Reciclar: Usar els contenidors de reciclatge de vidre, paper, etc. Respectar animals i plantes: No maltractar ni animals ni plantes.<br />

×