Proxecto interdisciplinar
Proxecto  interdisciplinar <ul><li>Traballo de investigación en equipo arredor dun eixe temático. </li></ul><ul><li>O alu...
Proxecto interdisciplinar Exemplos de tipos de proxecto <ul><li>Traballar a partir dun libro </li></ul><ul><li>Traballar a...
Proxecto interdisciplinar Que? <ul><li>É… </li></ul><ul><li>Un achegamento conxunto e compartido, dende varias materias, á...
Proxecto interdisciplinar Para que? <ul><li>Para construír un coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista dis...
Proxecto interdisciplinar Cando? <ul><li>No primeiro ano da educación secundaria obrigatoria </li></ul><ul><li>Durante tod...
Proxecto interdisciplinar Onde? <ul><li>Os centro educativos recollerán na súa programación anual as características do pr...
Proxecto interdisciplinar Quen?  <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>Preferentemente a persoa tito...
Proxecto interdisciplinar Quen?  <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>As persoas responsables da bi...
Proxecto interdisciplinar Como? <ul><li>Metodoloxía activa </li></ul><ul><li>O alumnado, protagonista da súa aprendizaxe <...
Proxecto interdisciplinar Modalidades de organización <ul><li>Existen moitas posibilidades de organización do traballo: </...
Fases <ul><li>Planificación </li></ul><ul><li>Desenvolvemento </li></ul><ul><li>Presentación do proxecto </li></ul>
Proxecto interdisciplinar Contidos fase de planificación <ul><li>Identificación de obxectivos e de metas  Posibilidades, ...
Proxecto interdisciplinar Contidos fase de desenvolvemento <ul><li>Busca e tratamento da información: </li></ul><ul><li>Fe...
Proxecto interdisciplinar Contidos fase de presentación do traballo <ul><li>Elaboración dun borrador </li></ul><ul><li>Exp...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 1 <ul><li>Avaliaranse tanto o proceso coma  o produto final </li...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 2 <ul><li>Polo tanto, valoraranse: </li></ul><ul><li>A adecuación ...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 3 <ul><li>Valoraranse: </li></ul><ul><li>A riqueza e variedade de ...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 4 <ul><li>O alumnado non terá unha nota no seu boletín nas actas… ...
Competencias básicas ás que contribúe en maior medida o proxecto interdisciplinar [Fin presentación] en comunicación ling...
Competencia en comunicación lingüística <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Interpretándoa </li></ul><ul><li>Se...
Competencia dixital <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Seleccionándoa </li></ul><ul><li>Resumindo </li></ul><u...
Competencia para aprender a aprender <ul><li>Analizando o que se sabe e como se aprende </li></ul><ul><li>Coñecendo as pro...
Competencia de autonomía e iniciativa persoal <ul><li>Propoñendo </li></ul><ul><li>Relacionando </li></ul><ul><li>Analizan...
Competencia social e cidadá <ul><li>Buscando, analizando, propoñendo, decidindo… </li></ul><ul><li>Respectando aos demais ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proxecto Interdisciplinar V3

1,227 views

Published on

Trabajos y exposiciones a los alumnos sobre proyecto de gestión medioambiental

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
298
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proxecto Interdisciplinar V3

 1. 1. Proxecto interdisciplinar
 2. 2. Proxecto interdisciplinar <ul><li>Traballo de investigación en equipo arredor dun eixe temático. </li></ul><ul><li>O alumnado terá que: </li></ul><ul><ul><li>Ir buscando a información, analizando, seleccionando e compartindo </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolver as súas capacidades para aprender a aprender </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumentar o seu grao de autonomía </li></ul></ul><ul><li>Achegamento do alumnado a un modo de traballar metódico que lle permita aplicar os procedementos e habilidades aprendidas, favorecendo a curiosidade e o interese. </li></ul>
 3. 3. Proxecto interdisciplinar Exemplos de tipos de proxecto <ul><li>Traballar a partir dun libro </li></ul><ul><li>Traballar a partir dun cadro ou outra obra artística </li></ul><ul><li>Profundizar sobre un tema: </li></ul><ul><li>A auga A enerxía O comercio </li></ul><ul><li>A vivenda Os vestidos Os transportes… </li></ul><ul><li>Investigar unha evolución no tempo: </li></ul><ul><li>Dos petroglifos á videoconferencia </li></ul><ul><li>Da artesanía á industria… </li></ul>
 4. 4. Proxecto interdisciplinar Que? <ul><li>É… </li></ul><ul><li>Un achegamento conxunto e compartido, dende varias materias, ás competencias básicas </li></ul><ul><li>Non é… </li></ul><ul><li>Unha materia máis </li></ul><ul><li>O complemento a unha materia do currículo </li></ul>
 5. 5. Proxecto interdisciplinar Para que? <ul><li>Para construír un coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista disciplinares </li></ul><ul><li>Para facilitar o tránsito do ensino primario ao secundario </li></ul>
 6. 6. Proxecto interdisciplinar Cando? <ul><li>No primeiro ano da educación secundaria obrigatoria </li></ul><ul><li>Durante todo o curso académico, cunha hora de dedicación semanal </li></ul>
 7. 7. Proxecto interdisciplinar Onde? <ul><li>Os centro educativos recollerán na súa programación anual as características do proxecto </li></ul>
 8. 8. Proxecto interdisciplinar Quen? <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>Preferentemente a persoa titora, en colaboración cos departamentos didácticos implicados (lingua galega e castelá e tecnoloxía máis outros dous, como mínimo) </li></ul><ul><li>Persoa responsable do proxecto interdisciplinar </li></ul><ul><li>Comisión de coordinación pedagóxica </li></ul><ul><li>Elixe os proxectos </li></ul><ul><li>Claustro </li></ul><ul><li>Acepta os proxectos </li></ul>
 9. 9. Proxecto interdisciplinar Quen? <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>As persoas responsables da biblioteca escolar </li></ul><ul><li>Propoñen temas e poñen os recursos da biblioteca a disposición do alumnado </li></ul><ul><li>O alumnado </li></ul><ul><li>Elabora e presenta os traballos de investigación </li></ul><ul><li>Todo o centro </li></ul><ul><li>Colabora </li></ul>
 10. 10. Proxecto interdisciplinar Como? <ul><li>Metodoloxía activa </li></ul><ul><li>O alumnado, protagonista da súa aprendizaxe </li></ul><ul><li>Educación documental do alumnado </li></ul><ul><li>Dirixida a desenvolver habilidades de uso da información, consultando fontes documentais diversas, en soportes e formatos diferentes, e que estarán a disposición do alumnado na biblioteca escolar do centro </li></ul>Traballo de investigación
 11. 11. Proxecto interdisciplinar Modalidades de organización <ul><li>Existen moitas posibilidades de organización do traballo: </li></ul><ul><li>Un proxecto igual para todos os grupos durante todo o ano escolar </li></ul><ul><li>Un proxecto distinto para cada grupo </li></ul><ul><li>Dous proxectos máis sinxelos no ano escolar… </li></ul>
 12. 12. Fases <ul><li>Planificación </li></ul><ul><li>Desenvolvemento </li></ul><ul><li>Presentación do proxecto </li></ul>
 13. 13. Proxecto interdisciplinar Contidos fase de planificación <ul><li>Identificación de obxectivos e de metas Posibilidades, limitacións… </li></ul><ul><li>Deseño do contido </li></ul><ul><li>Descrición das fases e pasos a seguir Establecemento de prazos: cronograma. Previsión de actividades: lecturas, recollida de datos, entrevistas, etc. </li></ul>
 14. 14. Proxecto interdisciplinar Contidos fase de desenvolvemento <ul><li>Busca e tratamento da información: </li></ul><ul><li>Ferramentas de traballo. </li></ul><ul><li>Elección e aplicación de fontes, técnicas, modelos e recursos adecuados e variados adaptados aos obxectivos. </li></ul><ul><li>Técnicas que favorecen a adquisición, interpretación e transmisión da información. </li></ul><ul><li>Cadros, mapas, gráficos, datos estatísticos, elementos audiovisuais… Interpretación e conversión de linguaxes escritas e gráficas. Aplicación ao traballo previsto. </li></ul><ul><li>Obtención de información a partir do intercambio de experiencias e do traballo cooperativo alumno-profesor e entre iguais </li></ul>
 15. 15. Proxecto interdisciplinar Contidos fase de presentación do traballo <ul><li>Elaboración dun borrador </li></ul><ul><li>Expresión oral, escrita e en soporte informático </li></ul><ul><li>Características do texto falado e do escrito. Convencións básicas e trazos formais (índices, apéndices, citas, bibliografía…) </li></ul><ul><li>Organización e desenvolvemento xerárquico da información. Cohesión e coherencia. Presentación de hipóteses de traballo, desenvolvemento e comunicación de conclusións </li></ul><ul><li>Aplicación dos recursos máis adecuados para comunicar o traballo realizado. Posibilidades das TIC </li></ul>
 16. 16. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 1 <ul><li>Avaliaranse tanto o proceso coma o produto final </li></ul><ul><li>Terase en conta a autoavaliación do alumnado </li></ul><ul><li>Terá como referente a contribución á consecución das competencias básicas, facendo fincapé nos seguintes aspectos: </li></ul><ul><li>competencia en comunicación lingüística </li></ul><ul><li>competencia dixital </li></ul><ul><li>competencia para aprender a aprender </li></ul><ul><li>competencia en resolución de problemas </li></ul><ul><li>competencia en habilidades sociais e autonomía </li></ul>
 17. 17. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 2 <ul><li>Polo tanto, valoraranse: </li></ul><ul><li>A adecuación aos obxectivos, prazos e fases </li></ul><ul><li>A capacidade de síntese, de análise das dificultades, a valoración crítica e a achega persoal </li></ul><ul><li>A estrutura adecuada do traballo proposto </li></ul><ul><li>Xustificación, descrición do proxecto, explicación dos resultados, elaboración de conclusións </li></ul><ul><li>Adecuación e variedade de fontes e de recursos, incluídas as TIC, no desenvolvemento do proxecto, na realización escrita e na presentación oral </li></ul>
 18. 18. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 3 <ul><li>Valoraranse: </li></ul><ul><li>A riqueza e variedade de procedementos utilizados na busca da información e a adecuación aos fins propostos </li></ul><ul><li>A capacidade creativa e emprendedora e a capacidade para modificar camiños e aplicar recursos alternativos </li></ul><ul><li>A iniciativa persoal, a autonomía e a autoconfianza </li></ul><ul><li>A disciplina, o esforzo e a capacidade de traballo individual e en grupo </li></ul><ul><li>A corrección na expresión oral e escrita, así como uso adecuado e variado de recursos gráficos ou audiovisuais e a presentación de materiais </li></ul><ul><li>Outros establecidos polo centro e que serán comúns para todo o alumnado </li></ul>
 19. 19. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 4 <ul><li>O alumnado non terá unha nota no seu boletín nas actas… </li></ul><ul><li>… pero o profesorado terá unha información moi rica da evolución do seu alumnado </li></ul>
 20. 20. Competencias básicas ás que contribúe en maior medida o proxecto interdisciplinar [Fin presentación] en comunicación lingüística dixital para aprender a aprender de autonomía e iniciativa persoal social e cidadá
 21. 21. Competencia en comunicación lingüística <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Interpretándoa </li></ul><ul><li>Seleccionándoa </li></ul><ul><li>Confrontando diversas informacións </li></ul><ul><li>Resumindo </li></ul><ul><li>Comunicando </li></ul>
 22. 22. Competencia dixital <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Seleccionándoa </li></ul><ul><li>Resumindo </li></ul><ul><li>Comunicando </li></ul>
 23. 23. Competencia para aprender a aprender <ul><li>Analizando o que se sabe e como se aprende </li></ul><ul><li>Coñecendo as propias capacidades </li></ul><ul><li>Buscando estratexias para avanzar </li></ul><ul><li>Aprendendo a solucionar problemas </li></ul>
 24. 24. Competencia de autonomía e iniciativa persoal <ul><li>Propoñendo </li></ul><ul><li>Relacionando </li></ul><ul><li>Analizando </li></ul><ul><li>Solucionando problemas </li></ul><ul><li>Decidindo </li></ul>Xunta de Galicia Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
 25. 25. Competencia social e cidadá <ul><li>Buscando, analizando, propoñendo, decidindo… </li></ul><ul><li>Respectando aos demais </li></ul><ul><li>Escoitando as distintas opinións </li></ul><ul><li>Argumentando as propias </li></ul>

×