Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web Client programming

922 views

Published on

General Presentation of Web 2.0 Client Techniques.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web Client programming

 1. 1. Web-asiakasohjelmointi <ul><li>Web Client Programming
 2. 2. Web-asiakasohjelmointi </li><ul><li>Työnkuvat Web-alalla
 3. 3. Merkintäkielet: XHTML, CSS,
 4. 4. Skripti: JavaScript, DHTML, Ajax, Plugin-tekniikat (Flash, Java Appletit jne.)
 5. 5. XML-tekniikat </li></ul></ul>
 6. 6. Web-ohjelmoinnin työnkuvia <ul><li>yrityksen web-pohjaisen tuotteen kehittäminen
 7. 7. Yrityksen web - sivuston kehittäminen käyttäen laajasti kieliä ja työkaluja </li><ul><li>mm. Java, Visual Basic, C#, HTML, JavaScript, XML, ActionScript, PHP, Python ja Perl. </li></ul><li>Yrityksen verkkosivujen toteutus ja ylläpito
 8. 8. Uusien APIen/Frameworkien testaus, valinta ja käyttöönotto
 9. 9. Web-palvelinteknologioiden valinta
 10. 10. Sosiaalisten verkkopalveluiden hyödyntäminen </li></ul>
 11. 11. Web-ohjelmoinnin työnkuvia II <ul><li>Web-palvelinten asennus, ylläpito ja hallinta
 12. 12. web-palvelimelle asennettavien sovellusten hallinta ja konfigurointi
 13. 13. yritysten sisäisten Intranet-sovelluksien kehittäminen
 14. 14. Web-sovelluksissa käytettävän tietokantapalvelimen käyttö/konfigurointi
 15. 15. Sovellusten testaaminen
 16. 16. Sovellusten tietoturvan varmistaminen </li></ul>
 17. 17. Mitä Web 2.0 tarkoittaa? <ul><li>Standardi (X) HTML ja CSS </li><ul><li>Mahdollistaa sivujen toiminnan mahdollisimman monessa ympäristössä, myös mobiiliselaimilla </li></ul><li>AJAX käyttöliittymäpuolella </li><ul><li>JavaScriptin XMLHttpRequest -olio mahdollistaa taustalla tehtävän HTTP-pyynnön palvelimelle. </li><ul><li>koko sivua ei tarvitse päivittää, vaan haetaan vain tarvittava data
 18. 18. sivu on interaktiivisempi
 19. 19. sivun lataaminen ei näy käyttäjälle </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Web 2.0 -teknologiat <ul><li>Web 2.0-teknologiat (v. 2004->) </li><ul><li>Desktop-sovellusten kaltainen käyttöliittymä </li><ul><li>Gmail, Google Maps pioneerisovelluksina </li></ul><li>Sosiaaliset verkkopalvelut </li><ul><li>Facebook, LinkedIn </li></ul><li>Web Services </li><ul><li>Amazon Web Services (esim. virtuaalinen tietokone valitulla käyttöjärjestelmällä valituilla ohjelmistoilla) </li></ul><li>Web Feeds </li></ul></ul>
 21. 21. Web Feeds <ul><li>Datan jakaminen Web Feeds -syötteitä ja Web Services -palveluita käyttäen
 22. 22. Käyttäjä tai sovellus voi yhdistää tietoa useasta lähteistä käyttäen Web Feeds -formaatteja ( RSS , Atom ) </li></ul>
 23. 23. Web Services <ul><li>Web Services -palveluiden avulla voidaan käyttää toisen web-sivuston dataa tai ohjelmia (esim. Näyttää kartta sivulla käyttäen Google Maps -karttapalvelua) </li><ul><li>kaksi metodia: SOAP ja REST
 24. 24. Dataformaattina pääasiassa XML, mutta myös esim. JSON </li></ul></ul>
 25. 25. RESTful Web Services <ul><li>Web Services API: RESTful web services
 26. 26. Käytetään XML-pohjaista dataa + HTTP protokollan URL/metodeita
 27. 27. Arkkitehtuurimalli
 28. 28. Toteutus usein yksinkertaisempi kuin SOAP/WSDL-pohjaisessa Web Services-palveluissa </li><ul><li>Esim. Facebook / REST API </li></ul></ul>
 29. 29. Sosiaalinen media <ul><li>Sosiaaliset verkkopalvelut
 30. 30. Blogit ja Foorumit mahdollistavat keskinäiset kommunikoinnin </li><ul><li>Erilaisiin Sosiaalisen median palveluihin voi perustaa ryhmiä käyttäen ohjelmointirajapintoja </li><ul><li>API-rajapintoja mm. Facebook API, Open Social API </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Web 2.0 -sovelluksen suunnittelu <ul><li>Selainpuoli </li><ul><li>Käytetään standardia XHTML -merkintäkieltä ja CSS -tyylisivuja
 32. 32. Käytetään JavaScriptiä käyttöliittymän tekemiseksi
 33. 33. Palvelimelle kommunikointiin käytetään AJAX -tekniikkaa </li><ul><li>Huom! AJAX valittiin 2007 monissa alan lehdissä tärkeimmäksi ohjelmistotekniikaksi
 34. 34. AJAX-tekniikan käyttöä kannattaa helpottaa valmiilla sovelluskehyksillä </li></ul></ul></ul>
 35. 35. Web 2.0-sovelluksen tekniikat <ul><li>Asiakaspuolen tärkeimmät tekniikat </li><ul><li>XML
 36. 36. Ajax
 37. 37. JavaScript
 38. 38. (X)HTML
 39. 39. CSS
 40. 40. Web Services APIt (teknologioita JavaScript, Ajax, JSON, KML jne.) </li></ul></ul>
 41. 41. XML, eXtensible Markup Language. <ul><li>Perusteknologia melkein kaikkeen datan vaihtoon ja rajapintoihin viimeisten vuosien aikana
 42. 42. W3C:n standardit </li><ul><li>XML, DOM, XSLT, Xpath, Schema </li></ul></ul>
 43. 43. XHTML <ul><li>W3C:n standardi
 44. 44. Korvaa HTML:ää
 45. 45. Erityisesti mobiililaitteissa käytössä </li></ul>
 46. 46. SVG <ul><li>Vektorigrafiikka XML-pohjaisessa muodossa </li><ul><li>Voidaan upottaa JavaScriptiä </li></ul><li>W3C standardi </li><ul><li>Tuettu hyvin eri työvälineissä
 47. 47. Eri versioita (mm. Mobiililaitteisiin) </li><ul><li>SVG Tiny </li></ul></ul></ul>
 48. 48. XSLT <ul><li>Tyylikieli
 49. 49. Mahdollistaa muutokset formaatista toiseen
 50. 50. Template-pohjainen
 51. 51. Käyttää Xpath-kieltä osana
 52. 52. XSL-Fo formatointikieli </li><ul><li>mahdollistaa muunnokset XML:stä => PDF, PS, PNG, RTF ja TXT jne. muihinformaatteihin. </li></ul></ul>
 53. 53. Google Maps, Earth, KML <ul><li>geograafisen datan tallentaminen </li><ul><li>Maanteiteellinen tieto, pisteet, viivat tai kuvat </li></ul><li>käytössä Google Earth/Maps sovelluksissa
 54. 54. Tutorial KML:n käyttöön </li><ul><li>http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html
 55. 55. Voi käyttää myös JavaScript-kieltä
 56. 56. Nokian Sports Tracker Symbian-puhelimissa generoi KML:ää: </li><ul><li>http://research.nokia.com/node/225/print </li></ul></ul></ul>
 57. 57. Web 2.0-sovellus: Facebook <ul><li>Facebook client APIt </li><ul><li>Core API
 58. 58. JavaScript SDK
 59. 59. RESTful API
 60. 60. FBML, Facebook Markup Language
 61. 61. FQL, Facebook Query Language
 62. 62. Client APIt </li><ul><li>PHP, JavaScript, Flash/ActionScript, iPhone </li></ul></ul></ul>
 63. 63. Muita XML-käyttökohteita? <ul><li>Järjestelmäintegraatio
 64. 64. Yritysten välinen tiedonsiirto
 65. 65. Järjestelmien välinen tiedonsiirto
 66. 66. Verkkolasku
 67. 67. Toimisto-ohjelmien dokumentit
 68. 68. Ohjelmistojen konfigurointi/alustustiedostot </li></ul>

×