Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Čermná nad Orlicí

567 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Čermná nad Orlicí

  1. 1. Čermná nad Orlicí
  2. 2. Historie obce Obec Čermná nad Orlicí vznikla v roce 1960 . sloučením dříve samostatných obcí - Malá a Velká Čermná nad Orlicí. Od roku 1975 k ní ještě náleží rovněž dříve samostatná obec Číčová. Obec Velká Čermná leží na pravém břehu Tiché Orlice . Z obce pocházejí bratři Smrtkové, starší – učitel, po 1. Sv. válce též poslanec Národního shromáždění a senátor, mladší – též učitel a skutečný vlastenec. Obec Malá Čermná leží na levém břehu řeky Orlice původní jméno obce byla Červená, které vzniklo od železitého zbarvení půdy a vody. Dalším vývojem se změnilo na Čermená a později zkrátilo se na Čermná. Počátkem 19. stol. jmenovala se obec Čerma. Dne 7. září 1870 určilo místodržitelství pro obec úřední pojmenování Čerma Malá. .
  3. 3. Historie obce - historické fotografie
  4. 4. Znak a prapor byly obci přiděleny dne 29. listopadu 1995 poslaneckou sněmovnou České Republiky, pod číslem jednacím: 4365/95 SP. ZNAK - popis: ve stříbrném štítě nad modrou vlnitou patou červený cihlový most o dvou obloucích. V horní části dva zelené odvrácené listy, pravý lipový, levý dubový. PRAPOR - popis: list praporu tvoří tři vodorovn pruhy - červený, zelený a modrý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
  5. 5. Zájmová činnost Ze zájmových činností můžeme jmenovat tři sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovnou jednotu, klubový oddíl kopané, pionýrský oddíl Brontosauři, rybářský a myslivecký spolek. K dispozici je sportovní areál pro letní a zimní sporty s tělocvičnou a letním autokinem. Turistiku podporují nové vzniklé cyklostezky propojující obec s okolím, vodáky je bohatě využívaná Tichá Orlice s možností koupání.

×