Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het leven van Jezus in 5 miuten

614 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het leven van Jezus in 5 miuten

 1. 1. Jêbhárekhêkhá âdonaj wê jishmerêkhá Jâ’ér âdonaj pánáw ‘élekhá wichunekhá Jisá âdonaj pánáw élekhá wê-jásém lêkhá SHALOM
 2. 2. The Lord bless you and keep you The Lord make His face shine upon you and be gracious to you The lord lift up his countenance upon you and give you PEACE
 3. 3. Wie Lof Offert , Eert Mij Het leven van Jezus in 5 min.
 4. 4. Waar is de Koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn Ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. (Matt. 2:2)
 5. 5. En de engel zeide tot hen : Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap , die heel het volk zal ten deel vallen : U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus , de Here , in de stad van David . (Luc. 2:10 – 12)
 6. 6. En het geschiedde na drie dagen , dat zij Hem vonden in de tempel , waar Hij zat te midden der leraren , terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde . (Luc. 2 :46 – 48)
 7. 7. Hij is rondgegaan , weldoende en genezende allen , die door de duivel overweldigd waren ; want God was met Hem . (Hand. 10 : 38)
 8. 8. En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag , weende Hij over haar , en zeide : Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient ; maar thans is het verborgen voor uw ogen . (Luc. 19 : 41 – 42)
 9. 9. …. ; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft , opdat wij , aan de zonden afgestorven , voor de gerechtigheid zouden leven ; en door zijn striemen zijt gij genezen . (1 Petrus 2 : 24)
 10. 10. Hij heeft de deur des doods gesloten en de deur des levens geopend, Want Hij is waarlijk opgestaan!

×