TEMA :KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA<br />KUMPULAN 4 : -<br />~ NUR FATIN SYAHIRAH<br />~ NURUL NAZIHAH<br />~ SANTHIYA<br />~Y...
DEFINISI<br />MenurutKamusBahasaMelayuedisikedua (1996) : - <br />  - flora membawamaksud ‘tumbuh-tumbuhan<br />   yang...
Punca-puncakepupusan flora dan fauna<br />Terdapatpelbagaipunca yang menyumbangkepadakepupusan flora dan fauna samaadaseca...
Pemburuanharam<br />- Pemburuansecaraharam yang berleluasadihutan-hutandi Malaysia adalahmerupakansatufaktor yang menjuru...
4. Peningkatansuhudunia
- Cuacabumi yang semakinpanasdantidakmenentumerupakankesandaripadarumahhijau.
- Peningkatansuhuduniamenunjukkanlapisanozonsemakinnipis.
- dantidaksemua flora dan fauna dapatbertahandengansuhu yang panasini.
- danapabilahutanitusendirimengalamikepanasan global, haiwan-haiwan yang mendiaminyaakanturutmerasaikepanasannya. Dengani...
Hakisantanahdantanahruntuh<br />Akibatdaripadapembalakan yang tidakterkawal<br />danpembukaantanahbarumampumendorongberlak...
Langkah-langkahmengatasikepupusan flora dan fauna <br />Adabeberapacadanganbagimengatasimasalahinidi Malaysia. Antaranyaia...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

F:\Presentation virus

1,047 views

Published on

virus..

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

F:\Presentation virus

 1. 1. TEMA :KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA<br />KUMPULAN 4 : -<br />~ NUR FATIN SYAHIRAH<br />~ NURUL NAZIHAH<br />~ SANTHIYA<br />~YUHANIS<br />
 2. 2. DEFINISI<br />MenurutKamusBahasaMelayuedisikedua (1996) : - <br /> - flora membawamaksud ‘tumbuh-tumbuhan<br /> yang terdapatpadasatu-satudaerahataupada<br />suatumasa’.<br /> - fauna pula ialah ‘seluruhbinatang yang <br />hidupdisuatutempat’.<br /> - manakalakepupusanialah ‘habisataulenyap’.<br /> - jadi, kepupusan flora dan fauna bolehdidefinisikan<br />sebagaikebinasaanataukelenyapantumbuhandan<br />haiwansemulajadidarimukabumi. <br />
 3. 3. Punca-puncakepupusan flora dan fauna<br />Terdapatpelbagaipunca yang menyumbangkepadakepupusan flora dan fauna samaadasecaralangsungatautidaklangsung. Antaranyaialah : -<br />Pembalakanharam<br />Pembalak-pembalakharamgiatmembuataktivitipembalakansecarameluasdikawasan yang tidaksepatutnya. Pokok-pokokbalak yang tumbangmenghempastumbuhan-tumbuhankecil yang adadibawahnya. Keadaaninibolehmenyebabkantumbuhanrenekinimatidansukaruntuktumbuhkembalisehinggamenyebabkankepupusan. Apabilahutan yang sediaadadikorbankan, tiadalagi habitat yang tinggaluntuk flora dan fauna.<br />Pembakaranhutan<br />Pembakaranhutansecaraterbukadantidakterkawaljugabolehmenyebabkankepupusan flora dan fauna. Apabilakebakaranhutanterjadi, fauna akankehilangantempattinggaldan flora akanturutterbakarsamadanjikapembakarantidakdikawaldenganbaikbolehmenyebabkanapimerebakdanmeningkatkanperatusankepupusan flora dan fauna. <br />
 4. 4. Pemburuanharam<br />- Pemburuansecaraharam yang berleluasadihutan-hutandi Malaysia adalahmerupakansatufaktor yang menjuruskepadakemusnahan habitat danspesishaiwanini. <br />- Pemburuharaminibukansahajamengeksploitasikanbintanginimalahanmengautkeuntungan yang banyakmelaluikegiatanini. <br />- Pemintaan yang tinggimelaluipasaranantarabangsadantempatanterhadapbintanaginimenjadipuncautamakegiataniniberleluasa. <br /><ul><li>Contohnya, Harimau Malaya meruapasatuspesis yang kianterancamkeranapemburuanterhadapnya. Permintaan yang tinggiterutamadalambidangperubatanCinamenyebabkanHarimau Malaya kinihanyatinggalsejumlah yang sedikitsahaja.
 5. 5. 4. Peningkatansuhudunia
 6. 6. - Cuacabumi yang semakinpanasdantidakmenentumerupakankesandaripadarumahhijau.
 7. 7. - Peningkatansuhuduniamenunjukkanlapisanozonsemakinnipis.
 8. 8. - dantidaksemua flora dan fauna dapatbertahandengansuhu yang panasini.
 9. 9. - danapabilahutanitusendirimengalamikepanasan global, haiwan-haiwan yang mendiaminyaakanturutmerasaikepanasannya. Denganini, flora dan fauna yang adaakanmatidanpupus.</li></li></ul><li>KESAN-KESAN KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA <br />Seterusnya, terdapatbeberapakesan yang akanterjadiakibatdaripadakepupusan flora dan fauna ini. Antaranyaialah : - <br />Kitarankehidupanterjejas<br />Apabilahaiwandantumbuhanmengalamikepupusan yang serius, iaturutmenjejaskankitarankehidupansemuahidupan. Sebagaicontoh, harimau yang diburubolehmenyebabkankepupusan. Apabilatiadalagiharimauuntukmengawalpopulasihaiwansepertirusadankijang, haiwan-haiwaniniakanterusmembiakdanmampumerosakkankawasanrumputdisekelilingnya.<br />Mencacatkanpemandanganalam<br />Apabila flora dan fauna yang sebeluminimenyerikanalamsemulajadimengalamikepupusan, yang terbentangdidepanmatahanyalahkawasangersangdangondoldaripadatumbuh-tumbuhan. Contohnya, Malaysia yang kayadenganpelbagaispesiestumbuhandanhaiwansertahutanhujantropikabertukarmenjadi ‘padangjarakpadangterkukur’. Sudahtentukeadaaninimencacatkanpemandanganalamsemulajadi. <br />
 10. 10. Hakisantanahdantanahruntuh<br />Akibatdaripadapembalakan yang tidakterkawal<br />danpembukaantanahbarumampumendorongberlakunyakejadiantanahruntuh. Akar-akarpokoksecaratidaklangsungmencengkamtanahdaripadaruntuhdanmemastikantanahsentiasaberadadalamkedudukansemulajadi. Tetapi, apabilakejadianburukiniberlaku, dimanahutandanpokok-pokokdigondol, tiadalagiakar-akarmencengkamtanah. Apabilatiadalagisokonganpadatanah, tanahtidakmampulagiuntukmenampungsegalabendadiatasnya. Hasilnya, hakisantanahatautanahruntuhberlaku. <br />
 11. 11. Langkah-langkahmengatasikepupusan flora dan fauna <br />Adabeberapacadanganbagimengatasimasalahinidi Malaysia. Antaranyaialah : -<br />1. Mewujudkansistempengurusanhutan yang bolehmenjamindanmelindungi flora dan fauna.<br />i) menjalankanpenanamansemula : <br />sepertimenanamsemulapokokkayubalak<br /> yang telahditebangbagimenggantikannya.<br /> ii) mengehadkankapasitihasilanhutan :<br />untukmengelakkantumbuhandanpokok-<br />pokokseringditebangdansebagainya.<br />
 12. 12. Memperketatkanundang-undangtentang<br />pembalakandanpemburuanharam. <br />i) sentiasapekadengansetiappergerakan yang <br />dilakukanolehpembalakdanpemburuharam<br />keranakewujudanmerekabakalmemupuskan<br />lagi flora dan fauna.<br />3. Mengiktiraflebihbanyakkawasanhutansebagai<br />Taman Negara, tamanrekreasi, tamanlautdansebagainyadengankeluasanmencukupi. <br />i) dengankewujudankawasansebegini, habitat <br /> flora dan fauna bolehterpelihara.<br />
 13. 13. KESIMPULAN <br />Secarakesimpulannyadisini, pelbagaiaspekperludiambilkirasebelummelakukansesuatuperkara. Dalamhalmembangunkannegaramenerusiperindustrian, alamsemulajaditidakbolehdilupakan. Jikakhazanahbumiinitidakdijagadengansebaikmungkin, tiadaapalagi yang tinggaluntukgenarasiakandatang.<br />Jadi, sebagaimanusia yang berakalfikiranbaik, kitasepatutnyabergandingbahuuntukmenyelesaikanmasalahkepupusan flora dan fauna inidengancara yang sistematikdancepat.<br />
 14. 14. CONTOH-CONTOH GAMBAR MENGENAI KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA<br />
 15. 15. SEKIAN,, TERIMA KASIH…<br />

×