Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Essay Fd Career Challenge

Presentation on Essay for FD Career Challenge 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Essay Fd Career Challenge

 1. 1. Wat leid jij? FD Career Challenge ' 10 Leiden = visie + gedrag + resulaat
 2. 2. Inhoudsoverzicht <ul><li>Wat leid jij?
 3. 3. Overzicht
 4. 4. Doel op lange termijn
 5. 5. Huidige situatie
 6. 6. Ontwikkeling tot nu toe
 7. 7. Mogelijke alternatieven
 8. 8. Aanbeveling </li></ul>
 9. 9. Overzicht <ul><li>Leiden = visie + gedrag + resultaat
 10. 10. Visie = doel op lange termijn
 11. 11. Gedrag = manier waarop naar doel gewerkt wordt
 12. 12. Resultaat = de tussentijdse prestaties </li></ul>
 13. 13. Doel op lange termijn <ul><li>Visie = doel op lange termijn </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld: organiseer evenement met eindverantwoordelijkheid. Neem de leiding
 14. 14. Definieer dit doel: wanneer heb je het gehaald? </li></ul>
 15. 15. Situatie <ul><li>Groot evenement
 16. 16. Veel verschillende belanghebbenden
 17. 17. Rolverdeling voor betrokkenen die moeten helpen: </li><ul><ul><li>Externe partijen
 18. 18. Collega
 19. 19. Stagair </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Ontwikkeling <ul><li>Visie </li><ul><ul><li>Samen lange termijn doel en deelresultaten vaststellen </li></ul></ul><li>Gedrag </li><ul><ul><li>Activiteiten benoemen en daar gewenst gedrag aan koppelen </li></ul></ul><li>Resultaat </li><ul><ul><li>Vastleggen in een draaiboek </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Leiding <ul><li>Visie op het evenement
 22. 22. Op resultaten en gedrag sturen
 23. 23. Waar nodig leiding nemen en (pro-)actief bijsturen of ingrijpen
 24. 24. Evenement is een succes </li></ul>

×