Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obrade Dieste Jessica Rial- Natalia Carril 4ºA

463 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Obrade Dieste Jessica Rial- Natalia Carril 4ºA

  1. 1. Obra de Dieste
  2. 2. <ul><li>En obras como “Dos arquivos do trasno”, Dieste trata con modernidade a presenza do sobrenatural no mundo popular. Noutros contos utiliza a lingua estilizada e o misterioso e o sobrenatural se introducen na realidade </li></ul>
  3. 3. <ul><li>É autor da lingua galega do libro Dos arquivos do trasno e da peza teatral A fiestra valdeira . Ambas marcan os cumios da renovación teatral e narrativa. Como escritor en español deixou os libros Rojo farol amante, Historias e invenciones de Félix Muriel e as pezas teatrais Viaje y fin de Don Frontán e Quebranto de doña Lupuria y otras farsas. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Vangardas: </li></ul><ul><li>Optou por rebelarse contra a tutela espiritual, literaria e artística cos homes de Nós. Polemizou na prensa abertamente con eles e emprendeu no período da segunda República camiños políticos que o afastaron do galeguismo. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Autor novecentista </li></ul><ul><li>Foi considerado como gran mestre da mocidade renovadora galega, á que deu orientación nas súas colaboracións nos diarios Galicia e El pueblo gallego. Despois de moitas polémicas cos homes de Nós, distanciouse do galeguismo para asumir un compromiso republicano e de esquerdas. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Jessica Rial Vazquez y Natalia Carril Pérez </li></ul>

×