De Kunstgeschiedenis Quiz

5,383 views

Published on

 • Be the first to comment

De Kunstgeschiedenis Quiz

 1. 1. De kunstgeschiedenis quiz: Renaissance
 2. 2. <ul><li>Er volgen nu 8 vragen die beantwoord dienen te worden. Lees de vragen en probeer ze te beantwoorden. </li></ul><ul><li>Na iedere vraag volgt het antwoord op de vraag en kun je doorgaan naar de volgende vraag </li></ul>Instructie
 3. 3. Vraag 1: Tijdens de renaissance keek men vol bewondering naar een oudere cultuur. Welke cultuur was dit? <ul><li>Die van de Grieken </li></ul><ul><li>Die van de Egyptenaren </li></ul><ul><li>Die van de Franken </li></ul><ul><li>Die van de Noormannen </li></ul>
 4. 4. Het goede antwoord ‘de Grieken’ <ul><li>Tijdens de renaissance (letterlijk: wedergeboorte) werd veelal dezelfde stijl of een vergelijkbare stijl gebruikt als de Grieken en Romeinen in vroegere tijden. Deze vormden ook een inspiratiebron voor veel schilders. </li></ul><ul><li>Ga door naar de volgende vraag! </li></ul>
 5. 5. Vraag 2: Welke van de volgende schilders is geen schilder uit de Italiaanse Renaissance. <ul><li>Leonardo da Vinci </li></ul><ul><li>Sandro Botticelli </li></ul><ul><li>Luciano de Crescenzo </li></ul><ul><li>Titiaan </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Leonardo da Vinci (Mona Lisa, laatste avondmaal), Sandro Botticelli (geboorte van Venus) en Titiaan (Madonna van de familie Pesaro) waren schilders uit de Italiaanse renaissance. Luciano de Crescenzo is een Italiaanse schrijver, geboren in 1928 in Napels. Hij heeft meerdere bestsellers geschreven over onder meer de Griekse en de Middeleeuwse filosofie. </li></ul><ul><li>Ga door naar de volgende vraag! </li></ul>Het goede antwoord is Luciano de Crescenzo
 7. 7. Vraag 3. Bekijk het volgende schilderij en klik op het schilderij om de antwoorden te bekijken. Door wie is het volgende schilderij gemaakt?
 8. 8. Vraag 3. Door wie is het schilderij op de vorige pagina gemaakt? <ul><li>Johannes Vermeer </li></ul><ul><li>Willem Drost </li></ul><ul><li>Rembrandt van Rijn </li></ul><ul><li>Jacob de Wit </li></ul><ul><li>Klik hier om het schilderij nog eens te bekijken </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Dit is een zelfportret van Rembrandt van Rijn op 22-jarige leeftijd. Hij experimenteert hier duidelijk met licht en donker. Hij geeft zichzelf in strijklicht (licht dat van opzij komt) weer. Rembrandt zou nog minstens 80 zelfportretten maken. Deze gebruikte hij vooral om te experimenteren. Hij schilderde zichzelf ook wel eens als iemand anders. Denk aan een edelman of de apostel Paulus. </li></ul><ul><li>Ga door naar de volgende vraag! </li></ul>Het goede antwoord is Rembrandt van Rijn
 10. 10. Vraag 4: Op de volgende pagina tref je het huwelijksportret van Massa door Frans Hals, ca. 1622 geschilderd. Het bevat verschillende symbolieken. Zo geeft de fontijn de vruchtbaarheid aan. Frans Hals verwerkte ook een gebaar van – liefde en trouw – in dit schilderij. Op welke manier deed hij dat? Op de volgende pagina zie je het beroemde schilderij van Frans Hals.
 11. 12. <ul><li>Een ongedwongen portret van een schatrijke koopman en een knappe burgemeestersdochter, Isaac Massa en Beatrix van der Laen. Ze hebben zich door hun stadgenoot Frans Hals ter gelegenheid van hun huwelijk laten afbeelden. Trots toont Beatrix de ringen aan haar rechter wijsvinger: de onderste is een verlovingsring, de bovenste een trouwring. Isaac heeft zijn rechterhand op het hart gelegd: een gebaar van liefde en trouw. </li></ul><ul><li>Ga door naar de volgende vraag! </li></ul>Stop Het goede antwoord: Zijn rechterhand op het hart
 12. 13. Vraag 5: Op de volgende pagina tref je een schilderij van De Hooch, genaamd ‘De Linnenkast’. De titel is geen aanleiding voor de volgende vraag. Tijdens de renaissance deed met ook aan sport en spel. Zo zijn er meer dan genoeg schilderijen met schaatsende mensen bekend. Een ander spel staat op het volgende schilderij. Kijk naar het schilderij en in het bijzonder de jongen met de stok. Deze is bezig met een spel. Welk spel? Op de volgende pagina zie je het schilderij. Vervolgens ga je naar de antwoordmogelijkheden. Beantwoord dan de vraag. Succes!
 13. 15. Vraag 5: Welk spel speelt de jongen op het schilderij? <ul><li>Triktrak </li></ul><ul><li>Kolf </li></ul><ul><li>Hokkie </li></ul><ul><li>Stikbal </li></ul>
 14. 16. <ul><li>In de deuropening van de kamer speelt een klein kind met een kolfstok. Het kolfspel is een sport, waarbij met een kolfstok (een soort golf- of hockeystick) tegen ballen wordt geslagen. Het doel is de palen van de kolfbaan te raken. Kolf kon zowel op land als op het ijs worden gespeeld. Vanaf de middeleeuwen was kolf eeuwenlang het populairste volksspel in Nederland, zoals nu voetbal. Nu wordt de sport alleen nog in West-Friesland gespeeld., een soort hockeystick, en een balletje. Kolf was in de 17de eeuw een typisch jongensspel. Het kind is dus een jongetje, ondanks zijn jurk. Bovendien draagt hij een typische jongenskraag, met vierkante punten. </li></ul><ul><li>Ga door naar de volgende vraag! </li></ul>Het goede antwoord is kolf
 15. 17. Vraag 6: Nederland kent/kende veel beroemde schilders. Hieronder staan de namen van 4 van hen. Welke antwoord geeft de goede volgorde weer waarin zij zijn geboren? (op de volgende pagina staat een hint) <ul><li>Jan Steen – Rembrandt – Vermeer - Hals </li></ul><ul><li>Rembrandt – Jan Steen – Vermeer - Hals </li></ul><ul><li>Hals – Rembrandt – Jan Steen - Vermeer </li></ul><ul><li>Hals – Vermeer – Jan Steen - Rembrandt </li></ul>
 16. 18. Uitleg: Frans Hals is voor Rembrandt geboren. Rembrandt is op zijn beurt niet later dan Vermeer ter wereld gekomen. Vermeer is geboren in 1632. Jan Steen is jonger dan Rembrandt en Hals.
 17. 19. Dit is het goede antwoord <ul><li>Frans Hals  ca. 1583 </li></ul><ul><li>Rembrandt  ca. 1606 </li></ul><ul><li>Jan Steen  ca. 1626 </li></ul><ul><li>Vermeer  ca. 1632 </li></ul><ul><li>Ga door naar de volgende vraag! </li></ul>
 18. 20. Vraag 7: Bekijk onderstaand schilderij en beantwoord vervolgens de vraag.
 19. 21. Vraag 7: Wat wil de schilder (W. Vaillant) zeggen met het boek? <ul><li>Het is een bijbel die bescherming biedt in het hiernamaals </li></ul><ul><li>Het verwijst naar de menselijke kennis </li></ul><ul><li>Het is een atlas met daarin de kaarten voor in het hiernamaals </li></ul><ul><li>Het is een geschenk voor een overleden iemand </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Wallerant Vaillant maakte een overzichtelijke voorstelling van drie voorwerpen in een nis: een boek, een schedel en een kandelaar met een zojuist gedoofde kaars - de lont smeult nog na. Hier is de vanitasgedachte verbeeld, het idee dat het streven naar aards succes niets anders is dan ijdelheid, omdat al het aardse vergankelijk is. Het boek verwijst naar menselijke kennis, die natuurlijk nietig is in vergelijking met goddelijke wijsheid, de schedel duidt op de dood en de gedoofde kaars wijst op de korte duur van het leven op aarde. </li></ul><ul><li>Ga door naar de volgende vraag! </li></ul>Het goede antwoord: Het verwijst naar de menselijke kennis
 21. 23. Vraag 8: Dit is een schilderij van Johannes Wtenbogeart, predikant en prozaschrijver uit de Gouden Eeuw. Ga naar de vraag 
 22. 24. Vraag 8: Wie schilderde het schilderij op de vorige pagina van Johannes Wtenbogeart, predikant en prozaschrijver uit de Gouden Eeuw? <ul><li>Rembrandt van Rijn </li></ul><ul><li>Christiaan Andriessen </li></ul><ul><li>Jacob Cats </li></ul><ul><li>Jacob Jordaens </li></ul><ul><li>Pieter Pietersz </li></ul>
 23. 25. Rembrandt van Rijn! Gefeliciteerd, je hebt de quiz doorlopen.

×