Kultur Aktivitet System 07

487 views

Published on

Spelteori

 • Be the first to comment

Kultur Aktivitet System 07

 1. 1. De tre perspektiv
 2. 2. Mål med föreläsingen <ul><li>Målet är att åskådliggöra de viktigaste perspektiven när man betraktar spel. Aktivitet, kultur, system samt tema. </li></ul>
 3. 3. Kultur <ul><li>Kultur betyder odling </li></ul><ul><li>Ett kontextuellt förståelsemönster (vad betyder det?) </li></ul><ul><li>Spelet satt i ett sammanhang </li></ul><ul><li>Exempel: Publiken på en fotbollsstadium har finns troligtvis inte omnämnda i fotbollsreglerna. </li></ul><ul><li>Varför är detta viktigt? Förstår du kulturen så har du gjort halva jobbet. Affärssimuleringar som är spel som kallas simuleringar. </li></ul>kultur Aktivitet System
 4. 4. Spelandets aktivetet <ul><li>Om systemet är noterna så är spelandets aktivitet musiken, dansen och barhänget </li></ul><ul><li>Vad händer i kroppen, vad händer i hjärnan – vad känner du? </li></ul><ul><li>Fokuserar på upplevelserna </li></ul><ul><li>Exempel: Spelandets aktivitet ser helt olika ut om man spelar ”gatuschack” eller vanligt schack. Det är dock samma system. </li></ul><ul><li>Varför är detta så viktigt? Lärande är en följd av görande. Lärning genom gärning. Det du gör lär du dig. All form av beteendeförändring sker genom att man övar på det man tänker förändra. </li></ul>
 5. 5. System <ul><li>Partituret och noterna ser likadana ut oavsett ifall stycket spelas av Metallica, di Leva eller Micael Jackson </li></ul><ul><li>Spelets underliggande system ser likadant ut oavsett om spelet är gjort att papper, sten eller sker inne i någons huvud. (exempel schack) </li></ul><ul><li>Systemet är många gånger synonymt med regler </li></ul><ul><li>Systemet kan i sin tur beskrivas och analyseras på många sätt </li></ul><ul><li>Varför är detta så viktigt? Systemet är verktyget som skapar spelandets aktivitet som uppstår i kulturen. (cirkeln är sluten) </li></ul>
 6. 6. Tema <ul><li>Vad är tema? </li></ul><ul><li>Berättelsen, storyn, utseende, världen, grafiken, konstnärlig utsmyckning, historien, genren. </li></ul>
 7. 7. Starkt och svagt tema, inget tema
 8. 8. Vad gör temat? Historier, tema Spel, system Historier lär genom andras upplevelser (vicariously). Spel tenderar att lära med erfarenhet. Historier är bra på empati. Spel är bra på objektifiering. Historier tenderar att fördunkla, fördjupa, och göra subtila distinktioner. Spel tenderar att kvantifiera, reducera, och klassificera. Historier (åtmintone bra sådana) är interna, och handlar om människor känslor och tankar. Spel är externa - människors handlande står i centrum.
 9. 9. Första skallpellsnittet <ul><li>Dela in i tre grupper </li></ul><ul><li>Varje grupp besöker en av följande webbsajter: </li></ul><ul><li>Grupp 1 </li></ul><ul><li>http://platformthegame.com/level1.html </li></ul><ul><li>Grupp 2 </li></ul><ul><li>https://club.lego.com/eng/login/bionicle/kanoka/spinnergamelogin.asp?target_url=http://www.lego.com/eng/bionicle/spinnerchallenge/spinnerchallenge.aspx&section=spinnerchallenge </li></ul><ul><li>Grupp 3 </li></ul><ul><li>http://www.zapak.com/gameplayint.zpk?gid=647&gameid=647&gnrid=4&gname=Karma# </li></ul>
 10. 10. Besvara frågorna <ul><li>Hur ser temat ut? </li></ul><ul><ul><li>Skriv ner de viktigaste elementen i punktform (detta skall ni så småningom lämna bort) </li></ul></ul><ul><ul><li>Teckna ner det som återstår. Regler, komponenter, spelplan etc. </li></ul></ul><ul><li>Applicera ett nytt tema på det system ni har </li></ul>
 11. 11. Hur kan man använda detta? <ul><li>Den iterativa designfasen – vad orsakar vad? </li></ul><ul><li>Tyska och amerikanska skolan </li></ul><ul><li>Temat skapar stämningen </li></ul><ul><li>Temat förklarar </li></ul><ul><li>Temat säljer </li></ul>

×