Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja Ifs

24,940 views

Published on

 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Prezentacja Ifs

 1. 1. Industrial and Financial Systems
 2. 2. <ul><li>IFS to skrót od nazwy Industrial and Financial Systems </li></ul><ul><li>Firma IFS została utworzona w 1983 W Szwecji przez pięciu </li></ul><ul><li>inżynierów z Uniwersytetu w Linköping. </li></ul><ul><li>Stanowi składnik na bazie aplikacji biznesowych opracowanych przy użyciu </li></ul><ul><li>otwartych standardów. </li></ul><ul><li>Oprogramowanie firmy IFS dostępne jest w 45 krajach w 22 językach. </li></ul><ul><li>IFS posiada ponad 2800 pracowników na całym świecie i ponad 600 tys. </li></ul><ul><li>użytkowników w siedmiu następujących sektorach pionowych: </li></ul><ul><li>przemysł lotniczy </li></ul><ul><li>samochodowy </li></ul><ul><li>budowlany, inżynieryjny i usługowy </li></ul><ul><li>przemysł wydobywczy ( ropa,gaz,węgiel) </li></ul><ul><li>produkcja przemysłowa </li></ul><ul><li>medycyna </li></ul><ul><li>przemysł przetwórczy w tym chemiczny </li></ul><ul><li>przemysł przetwórczy żywności i napojów </li></ul><ul><li>przemysł metalowy </li></ul><ul><li>przemysł celulozowo-papierniczy </li></ul><ul><li>Firma jest notowana na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>IFS jest jednym z wiodących światowych dostawców modułowych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie,opracowanych przy użyciu otwartych standardów. </li></ul><ul><li>IFS Applications optymalizuje zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP),zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO). </li></ul><ul><li>System oferuje wymierne korzyści biznesowe przedsiębiorstwom z branż takich jak: </li></ul><ul><li>lotnictwo, </li></ul><ul><li>obronność, </li></ul><ul><li>motoryzacja, </li></ul><ul><li>budownictwo i zarządzanie nieruchomościami, </li></ul><ul><li>zaawansowane technologie, </li></ul><ul><li>produkcja przemysłowa i procesowa oraz zakładom użyteczności publicznej, </li></ul><ul><li>przedsiębiorstwom energetycznym i firmom telekomunikacyjnym. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>F irma opracowuje i wdraża modułowe aplikacje biznesowe przeznaczone dla </li></ul><ul><li>średnich , dużych przedsiębiorstw i wielooddziałowych. </li></ul><ul><li>S ystem IFS Applications, zbudowany na zasadach internetowej technologii </li></ul><ul><li>portalowej składa się z ponad 60 modułów funkcjonalnych obejmujących </li></ul><ul><li>swoim zakresem takie dziedziny, jak: </li></ul><ul><li>produkcja, </li></ul><ul><li>zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), </li></ul><ul><li>zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), </li></ul><ul><li>finanse, projektowanie, </li></ul><ul><li>konserwacja oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. </li></ul><ul><li>U możliwia przedsiębiorstwom stopniową ewolucję w kierunku </li></ul><ul><li>przedsiębiorstwa o rozszerzonej strukturze przy użyciu rozwiązań </li></ul><ul><li>e-business wspierających współpracę z partnerami, klientami i dostawcami. </li></ul>KONCEPCJA BIZNESOWA
 5. 5. W ramach każdego przedsięwzięcia, projektu czy podprojektu, systemy IFS Applications przyczyniają się do zwiększenia wpływów ze sprzedaży poprzez: Zalety systemu <ul><li>Maksymalizację sprzedaży do istniejących klientów poprzez identyfikację nowych </li></ul><ul><li>potrzeb. </li></ul><ul><li>Monitorowanie i zabezpieczanie postępowań gwarancyjnych i działań w celu </li></ul><ul><li>przedłużenia umów. </li></ul><ul><li>Minimalizację prac niefakturowanych spowodowanych złym przepływem informacji </li></ul><ul><li>Budowanie wzajemnego zaufania dzięki eliminacji niejasnych i spornych faktur. </li></ul><ul><li>Rozwiązywanie problemów w czasie pierwszej wizyty. </li></ul><ul><li>Przyspieszenie i usprawnienie procedur fakturowania. </li></ul><ul><li>Gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z klientami. </li></ul><ul><li>Budowa modułowa. </li></ul><ul><li>Łatwa rozbudowa systemu. </li></ul><ul><li>Integracja modułów. </li></ul><ul><li>Architektura klient – serwer(logika biznesowa po stronie serwera). </li></ul><ul><li>Jednolity interfejs (dotyczy większości modułów). </li></ul>
 6. 6. <ul><li>IFS Applications pomaga obniżać koszty działalności poprzez: </li></ul><ul><li>O ptymalizację harmonogramów prac serwisowych i lepsze wykorzystanie </li></ul><ul><li>zasobów ludzkich. </li></ul><ul><li>Z apewnianie pracownikom serwisu szybkich usług (wiedza o kliencie, </li></ul><ul><li>dostępu do informacji zgromadzonych w dziale przebieg współpracy, </li></ul><ul><li>zobowiązania). </li></ul><ul><li>R acjonalizację i rozszerzanie zakresu zarządzania zapasami celem </li></ul><ul><li>optymalizacji składowania części zamiennych . </li></ul><ul><li>R edukcję do minimum prac administracyjnych związanych z planowaniem, </li></ul><ul><li>realizacją planów, raportowaniem i fakturowaniem. </li></ul>
 7. 7. IFS Applications <ul><li>P latforma sprzętowa : HP, Digital/Compaq, IBM, Motorola, ICL, Sun, inne. </li></ul><ul><li>P latforma systemowa : Unix, VMS, NT. </li></ul><ul><li>S ystem baz danych : Oracle , DB2. </li></ul><ul><li>N arzędzia programowania: Oracle 4GL, Centura, Rational Rose. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Modułowe aplikacje biznesowe </li></ul><ul><li>I FS Applications składa się z ponad 5 tys. obiektów udokumentowanych i </li></ul><ul><li>zdefiniowanych  w języku UML  – jednolity język modelowania). </li></ul><ul><li>P rogramowanie obiektowe pozwala wybrać najlepszą technologię wdrożeniową dla </li></ul><ul><li>każdego zadania. </li></ul><ul><li>K ażdy obiekt odpowiada wybranemu elementowi w procesie biznesowym, na przykład </li></ul><ul><li>jednostce organizacyjnej lub działalności gospodarczej. </li></ul><ul><li>O biekt ma określone zadanie i solidny, dobrze zdefiniowany interfejs, łatwo więc </li></ul><ul><li>zrozumieć, jaki jest przepływ informacji. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>M odele i definicje są otwarte, dzięki czemu mogą być udostępniane partnerom i </li></ul><ul><li>klientom – współdziałając i współistniejąc z innymi aplikacjami. </li></ul><ul><li>O biekty te łączą się następnie  w moduły biznesowe, na przykład w moduł </li></ul><ul><li>drukowania faktur. </li></ul><ul><li>N astępnie moduły są łączone w indywidualne rozwiązania biznesowe </li></ul><ul><li>odpowiadające konkretnym potrzebom klientów, rynków i branż. </li></ul><ul><li>I ntegrujemy te rozwiązania  i komponenty z innymi aplikacjami IFS, a także z zewnętrznymi systemami i źródłami danych opartymi na XML, SOAP, Java, </li></ul><ul><li>COM+, .Net oraz OPC (OLE for Process Control). </li></ul>
 10. 10. Architektura pięciowarstwowa Tradycyjne systemy nie składają się z wydzielonych, funkcjonujących odrębnie modułów,  co powoduje, że zmiana procesów biznesowych wymaga trudnego i czasochłonnego przeprogramowywania.  W IFS rozdzieliliśmy elementy oprogramowania na kilka warstw – mają one jasno zdefiniowane interfejsy i zakresy zadań, a ponadto są zupełnie odrębne.  Architektura warstwowa zbudowana jest: a) ze źródeł danych, które przechowują i zarządzają danymi;  b) jednostek biznesowych, które pozyskują i modyfikują dane;  c) działalności biznesowych, które określają logikę przepływu czynności;  d) procesów biznesowych, które definiują przepływ czynności;  e) interfejsów użytkownika do warstwy prezentacji. 
 11. 11. Portal i technologia WWW P oruszać się po Internecie potrafią wszyscy. Właśnie dlatego IFS Portal i interfejs internetowy wyglądają i zachowują się jak strona WWW, co eliminuje konieczność szkolenia użytkowników. Technologia internetowa IFS oparta jest na Windows IIS i serwerach WWW Apache obsługiwanych przez zaawansowane rozwiązania firm BEA, IBM i Sun. I FS Personal Portal i interfejs internetowy pozwalają korzystać z aplikacji jak z Internetu – interfejs jest łatwy w użyciu i ma wygląd przeglądarki. Wykorzystywane są tylko standardowe HTML i JavaScript – bez pluginów i dużych apletów. Nawigacja poprzez hiperłącza jest zintegrowana z folderem „Ulubione” oraz zakładkami i funkcjami historii  w przeglądarce.
 12. 12. Z IFS Applications można się przenosić hiperłączami do informacji w Internecie i intranecie. Również z intranetu można się łączyć bezpośrednio z działaniami, danymi zapytaniami oraz raportami tworzonymi i przechowywanymi w IFS Applications.  P ortale oparte są na systemie ról i dopasowane do każdego użytkownika. Informacje  z intranetu, ekstranetu i Internetu mogą być zintegrowane bezpośrednio w portalu,  z którego użytkownicy przechodzą do pełnego interfejsu internetowego, gdzie wykonują swoje czynności, na przykład wprowadzają zamówienia od klientów albo przeglądają i zatwierdzają faktury. Portal i technologia WWW
 13. 13. Funkcjonowanie w Internecie P rzedsiębiorstwo może wiele zyskać, oferując klientom i dostawcom dostęp do swojej aplikacji biznesowej. Internet sprawił, że jest to wykonalne, jednak po drodze trzeba jeszcze pokonać pewne przeszkody – należy zagwarantować bezpieczeństwo, zapewnić odpowiednią szerokość pasma i zredukować do minimum opóźnienia połączeń sieciowych.  D ołożyliśmy wszelkich starań, by zoptymalizować nasz portal i interfejs internetowy dla środowiska WWW. Ponieważ wykorzystujemy tylko standardowe technologie internetowe – jak HTML i JavaScript – nasze rozwiązania współpracują ze stosowanymi obecnie zabezpieczeniami programowymi i sprzętowymi, m.in. szyfrowaniem SSL, przełącznikami, zaporami (firewalls) i serwerami proxy. N asza unikalna technologia tworzenia stron pozwala znacznie zredukować wymagania dotyczące szerokości pasma oraz zwiększyć tolerancję opóźnień sieciowych, dzięki czemu z każdych 56 kbps połączenia korzystać może jednocześnie nawet pięciu aktywnych użytkowników .
 14. 14. Otwarta architektura oparta na standardach K orzystanie z otwartych standardów nigdzie indziej nie jest tak istotne jak w aplikacjach internetowych. P ortal i interfejs internetowy IFS zostały stworzone na bazie standardu Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), co pozwala dowolnie dobrać środowisko operacyjne, tak by odpowiadało potrzebom i budżetowi przedsiębiorstwa. M ożna na przykład wybrać darmowe oprogramowanie o udostępnionym kodzie źródłowym – np. Linux, Apache  i TomCat – albo zdecydować się na połączenie Windows i IIS, bądź też zastosować zaawansowane rozwiązania klastrowe firm BEA/WebLogic, IBM, Sun i innych. D ołączenie zawartości lub funkcjonalności IFS Applications do samodzielnie stworzonej strony internetowej nie stanowi problemu – IFS umożliwia dostęp ze standardowych serwletów i stron JSP (Java Server Pages) oraz ASP (Microsoft Active Server Pages).
 15. 15. Rozwiązania mobilne i bezprzewodowe Do tej pory zwykle było tak, że pracownicy wykonujący swoje obowiązki z dala od siedziby firmy albo wcale nie otrzymywali wsparcia ze strony administracyjnego systemu informatycznego przedsiębiorstwa, albo otrzymywali to wsparcie w niewielkim zakresie.  <ul><li>System IFS Applications obsługuje technologie służące do mieszanego dostępu </li></ul><ul><li>bezprzewodowego w trybie online i offline. </li></ul><ul><li>Dobrym tego przykładem jest IFS eService Order – pakietowy interfejs stworzony </li></ul><ul><li>specjalnie z myślą o technikach wykonujących usługi w siedzibach klientów. </li></ul><ul><li>Technicy mogą używać palmtopów do przechowywania informacji o zleceniach, </li></ul><ul><li>serwisowanych urządzeniach i klientach, a także do sporządzania raportów z </li></ul><ul><li>wykonanych prac. </li></ul><ul><li>Dostęp bezprzewodowy podnosi wydajność, poprawia dokładność sprawozdań, </li></ul><ul><li>oszczędza czas i skraca cykl wystawiania faktur. </li></ul><ul><li>Na koniec każdego dnia roboczego palmtop jest podłączany do stacji dokującej i </li></ul><ul><li>następuje synchronizacja wszystkich danych z IFS Applications .  </li></ul>
 16. 16. Kody paskowe K orzystanie z kodów paskowych i skanerów do wprowadzania skomplikowanych kodów – na przykład numerów części i numerów seryjnych – może przynieść wielkie oszczędności. N a przykład firmy Symbol i Intermec oferują po przystępnych cenach bardzo wytrzymałe palmtopy z wbudowanymi skanerami kodów paskowych. I FS dostarcza oprogramowanie do tych urządzeń. S ystem IFS Applications jest przystosowany do przetwarzania danych wprowadzanych przez użytkowników za pomocą kodów paskowych. B ardziej specjalistyczne zastosowania kodów paskowych – na przykład skanowanie sekwencyjne – wspomagane są przez integrację IFS Applications z Wavelink Studio.
 17. 17. IFS Pomoc Techniczna <ul><li>M aksymalizacja korzyści i zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka i ponoszonych kosztów – to ogólny cel, jaki stawiają sobie wszystkie firmy. </li></ul><ul><li>U sługi pomocy technicznej IFS pomagają ten cel osiągnąć zatrudniając wykwalifikowany personel, który dobrze zna produkt i jego zastosowania biznesowe, pomagamy klientom maksymalizować korzyści, zapewniając nowe wersje i rozszerzenia wiodącej technologii informatycznej, wzmacniamy inwestycję. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>IFS Konserwacja Systemu i Pomoc Techniczna </li></ul><ul><li>I FS zapewnia klientom maksymalizację dostępności systemów, dłuższy czas pracy </li></ul><ul><li>bez przestojów oraz wysoki poziom satysfakcji użytkowników dzięki świadczeniu </li></ul><ul><li>sprawnej  i kompetentnej pomocy technicznej oraz modernizowaniu produktu w trakcie jego całego cyklu życia – począwszy od wdrożenia/dostosowania do </li></ul><ul><li>indywidualnych potrzeb,  a skończywszy na aktualizacjach. </li></ul><ul><li>I FS nieustannie wprowadza aktualizacje i rozszerzenia systemu, które zwykle są raz </li></ul><ul><li>do roku zbierane i wydawane w postaci pełnej nowej wersji produktu. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>IFS Obsługa Cyklu Życia Produktu </li></ul><ul><li>I FS Obsługa Cyklu Życia Produktu jest globalną infrastrukturą pomocy </li></ul><ul><li>technicznej IFS. W tym systemie przechowujemy informacje na temat wszystkich klientów i zakupionych przez nich produktów, a także zgłaszanych </li></ul><ul><li>usterek i wprowadzonych korekt. </li></ul><ul><li>S ystem IFS Obsługa Cyklu Życia Produktu umożliwia udzielanie pomocy </li></ul><ul><li>technicznej  z uwzględnieniem całego środowiska informatycznego klienta. Taka możliwość wynika stąd, że zawsze jesteśmy w posiadaniu aktualnej kopii </li></ul><ul><li>środowiska informatycznego klienta – zarówno rozwiązań standardowych, jak i </li></ul><ul><li>dostosowywanych indywidualnie – po to by móc odtworzyć i przeanalizować </li></ul><ul><li>ewentualne błędy oprogramowania oraz wymagane zmiany  i aktualizacje. </li></ul><ul><li>D la naszych klientów ważne jest to, że świadczymy aktywną pomoc techniczną </li></ul><ul><li>przez cały cykl życia aplikacji – zarówno standardowych, jak i dostosowywanych </li></ul><ul><li>indywidualnie. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Internetowe centrum pomocy technicznej IFS </li></ul><ul><li>W skład infrastruktury pomocy technicznej IFS wchodzą także dostępne przez </li></ul><ul><li>Internet aplikacje, z których nasi klienci mogą samodzielnie korzystać 24 godziny na </li></ul><ul><li>dobę 7 dni  w tygodniu. </li></ul><ul><li>P rzez internet udostępniamy klientom nasz globalny system pomocy technicznej </li></ul><ul><li>oraz wszelkie informacje związane z naszymi produktami. </li></ul><ul><li>I nternetowe centrum obsługi klienta zapewnia nieograniczony, bezpieczny i </li></ul><ul><li>bezpłatny dostęp do zasobów pomocy technicznej w trybie online. </li></ul>
 21. 22. Firmy na świecie z systemem IFS(wybrane) Aeromatic-Fielder Aker Brattvaag Akzo Nobel Inks Alfort & Cronholm Amphenol Alden Products Armatura Kraków S.A. Babcock BES Barsebäck Becker Acroma Bede Scientific BIS MainServ Bolix Bonatrans Bowman Camtronics Medical Cloetta Fazer Cosalt International Dalkia Danville Metal Stamping DDL Doosan Babcock EGAT Elektrownia Łaziska Eltek Eurofighter Finnveden Sheet Metal Components Gables Engineering Globus Graal Grupa Paradyż Yawal System Gullspang Group Hafslund Heaven Hill Distilleries Holland Co. Hutmen Hutmen S.A. - Dane z jednego źródła IFS Enkam Impexbank International Engines J & H Machine Tools Jet Turbine Services Jönköping Energi Kettle Foods Ltd. Käppalaförbundet Veracomp SA Växjö Energi AB Vétoquinol Biowet
 22. 23. Firmy na świecie z systemem IFS Management Science Associates Miller-St. Nazianz Międzynarodowe Targi Poznańskie MPK-Łódź Nestle Waters Nolato Group Nowy Styl Oresund Fixed Link Oslo Energi Produksjon Peerless Industries PGE Elektrownia Bełchatów PHU Arge Południowy Koncern Energetyczny S.A. PRM Mosty-Łódź Prodrive Profim PT Pupuk Kujang PTK Centertel Rotary Engineering Rotary Engineering Pte Ltd Saharyjskie wyzwania – projekt Gecol SCA Graphic Serpeska SiRF Technology SITS Slovnaft Sprint Stalprodukt S.A. Star Cutter Statnett Stocznia Marynarki Wojennej Swindon Pressings The Telsul Group Thomas Group Three Gorges Todd Pacific Shipyards TOSHULIN Transsystem TRI Poland Ultimate Technology Corporation VBG Vectra
 23. 24. Historia IFS i IFS Applications 1983 Rok założenia firmy. 1986 IFS wprowadza na rynek swój pierwszy produkt, IFS Remonty. 1990 Na rynku pojawia się kompletny zestaw aplikacji IFS Applications. 1991 IFS rozwija działalność otwierając oddziały w Norwegii i Finlandii. 1992 IFS zakłada oddział w Polsce. 1993 IFS wprowadza na rynek pierwszy system wyposażony w graficzny interfejs użytkownika. Firma rozszerza działalność na Danię i Malezję.
 24. 25. 1994 Pierwsza wersja IFS Applications opracowana w technologii obiektowej. 1995 IFS rozszerza działalność na Amerykę Północną i Indonezję. 1996 Pierwsze notowania IFS na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 1997 IFS opracowuje pierwsze internetowe programy klienckie oparte na technologii WWW. Firma rozwija działalność otwierając oddziały w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Brazylii i Turcji. 1998 IFS rozszerza swoją działalność na Węgry i Argentynę.
 25. 26. 1999 IFS przejmuje amerykańską firmę EMS i otwiera oddział w Grecji. 2001 Do rodziny IFS dołączają Chiny, Hong Kong i Rosja. 2002 IFS i IBM nawiązują współpracę nad aplikacjami mobilnymi następnej generacji. 2003 Funkcję dyrektora generalnego IFS obejmuje Michael Hallén. 2004 NEC zwiększa zaangażowanie w IFS przejmując 7,7 procent udziałów w spółce.
 26. 27. Accenture Sp. z o.o. Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o. Ani Holdings Sp. z o.o. Ardagh Glass Ujście S.A. Arge Sp. z o.o.   Armatura Kraków S.A.  BE&K Europe Sp. z o.o. Bis Mainserv Sp. z o.o. Bolix Sp. z o.o.  Ceramika Paradyż Sp. z o.o.  Com.40 Limited Sp. z o. o.
 27. 28. <ul><li>DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Echo Investment S.A. </li></ul><ul><li>Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Elektrociepłownia Zabrze S.A. </li></ul><ul><li>Elektrownia Kozienice S.A. </li></ul><ul><li>ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. </li></ul><ul><li>Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. </li></ul><ul><li>Grupa Kopex </li></ul><ul><li>Grupa Wydawnicza INFOR </li></ul><ul><li>Grupa Złomrex   </li></ul><ul><li>HutmenS.A.  </li></ul><ul><li>Kongskilde – Polska Sp. z o.o.  </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o </li></ul><ul><li>Międzynarodowe Targi Poznańskie S.A.  </li></ul><ul><li>Nestle Waters Polska S.A. </li></ul><ul><li>Newag S.A. </li></ul><ul><li>NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Nomi S.A. </li></ul><ul><li>Nordkalk Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Nowy Styl Sp. z o.o.   </li></ul><ul><li>Oriflame Poland Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>PAGED S.A. </li></ul><ul><li>PAGED MEBLE S.A. </li></ul><ul><li>Paroc Polska Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>PGE Elektrownia Bełchatów S.A. </li></ul><ul><li>PKE Elektrociepłownia Katowice </li></ul><ul><li>PKE Elektrownia Blachownia </li></ul><ul><li>PKE Elektrownia Halemba </li></ul>
 29. 30. <ul><li>PKE Elektrownia Jaworzno III </li></ul><ul><li>PKE Elektrownia Łagisza </li></ul><ul><li>PKE Elektrownia Siersza </li></ul><ul><li>PKE Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała </li></ul><ul><li>Palst Team Poland Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Polkolorit S.A. </li></ul><ul><li>Polska Agencja Prasowa S.A. </li></ul><ul><li>Południowy Koncern Energetyczny S.A. </li></ul><ul><li>Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Profim </li></ul><ul><li>Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>Przedsiębiorstwo Robót Mostowych &quot;Mosty-Łódź&quot; </li></ul><ul><li>PTC Sp. z o.o. </li></ul>
 30. 31. <ul><li>SITS Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Slovnaft Polska S.A. </li></ul><ul><li>Stalprodukt S.A. </li></ul><ul><li>Stocznia Marynarki Wojennej S.A. (Naval Shipyard Gdynia S.A.) </li></ul><ul><li>Tesco Polska Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Transsystem S.A. </li></ul><ul><li>TRI Poland Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Vattenfall Heat Poland S.A. </li></ul><ul><li>Verakomp S.A. </li></ul><ul><li>Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.  </li></ul><ul><li>Walcownia Metali &quot;Dziedzice&quot; S.A. </li></ul><ul><li>Yawal S.A. </li></ul>
 31. 35. IFS od początku swego istnienia aktywnie wspiera sektor energetyczny. Od 26 lat firma współpracuje z energetyką w dziedzinie planowania operacyjnego i remontów oraz w zakresie wspomagania procesów biznesowych, takich jak planowanie inwestycji, modernizacji i ich realizacji. W Polsce firma IFS działa od 1992 roku, a jej pierwszym klientem była Elektrownia Łaziska obecnie wchodząca w skład Południowego Koncernu Energetycznego. IFS , globalny dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw w rankingu przeprowadzonym przez biuro badawczo-analityczne DiS, w 2008 roku zajął trzecie miejsce wśród dostawców oprogramowania klasy ERP w Polsce. Jednocześnie analizy przeprowadzone przez DiS potwierdzają, że firma IFS zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby instalacji systemów klasy ERP w dużych przedsiębiorstwach energetyki wytwórczej. Według opinii DiS, firma IFS jest również liderem wśród dostawców systemów klasy ERP pod względem sumarycznej wartości nominalnej mocy generowanej przez obsługiwane w Polsce przedsiębiorstwa energetyki wytwórczej.
 32. 36. R anking dostawców oprogramowania klasy ERP opublikowany został w maju 2009 r., wzięło w nim udział ponad 50 firm oferujących systemy ERP na polskim rynku. W badaniach brano pod uwagę wartość przychodów producentów ERP ze sprzedaży licencji oprogramowania na rynku polskim w 2008 roku. W skład rozwiązania IFS Applications dla sektora energetycznego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej wchodzą komponenty usprawniające zarządzanie cyklem życia aktywów (Zarządzanie Aktywami, Zarządzanie Remontami, Zarządzanie Pracą, Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Zarządzanie Dokumentacją, Zarządzanie Projektami, Integracja procesu Automatyzacji, Analiza Zarządcza). IFS Applications wspiera również obszary finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania płacami, zarządzenia usługami oraz infrastrukturą. W Polsce IFS obsługuje większość kluczowych elektrowni i elektrociepłowni, m.in. Południowy Koncern Energetyczny S.A., PGE Elektrownia Bełchatów, ENEA Elektrownia Kozienice S.A. oraz Vattenfall Heat Poland.
 33. 41. eFaktura Poprawia i automatyzuje procedury fakturowania, redukując ilość dokumentów rejestrowanych ręcznie. Faktury można skanować, a zaawansowane reguły autoryzacji znacznie skracają proces ich zatwierdzania. Komunikaty o zdarzeniach i zapis śladu kontrolnego usprawniają proces i ułatwiają jego kontrolę.
 34. 42. Budżetowanie IFS/Budżetowanie wspiera zarządzanie procesami planowania, budżetowania i prognozowania w IFS Applications. Moduł jest wykorzystywany do ustalania korporacyjnej strategii i wyznaczania celów, kart wyników i budżetów. Planowanie ciągłe i prognozowanie kroczące pozwalają monitorować i aktualizować w każdym stadium. Moduł ten jest zaprojektowany do integracji z Microsoft® Excel®.
 35. 43. Przepływy pieniężne IFS/Przepływy Pieniężne™ oferuje elastyczne analizy płynności w oparciu o różnorodne scenariusze wybierane przez użytkownika. Wykorzystuje informacje o zamówieniach klienta, zamówieniach zakupów, należnościach i płatnościach, oraz danych symulacyjnych do tworzenia projekcji przyszłych przepływów pieniężnych. Informacje te są użyteczne do lepszego zarządzania środkami pieniężnymi i podejmowania decyzji strategicznych.
 36. 44. Księga Należności IFS/Księga Należności™ upraszcza procesy fakturowania klientów i ich płatności. Automatycznie obsługuje transakcje rutynowe. Dzięki funkcjonalnej integracji z komponentami IFS/Zamówienia Klientów i IFS/Reguły Księgowe, system minimalizuje ilość pomyłek i upraszcza procedury.
 37. 45. Środki Trwałe IFS/Środki Trwałe™ jest w pełni zintegrowanym narzędziem księgowym do strategicznego zarządzania trwałymi aktywami przedsiębiorstwa. Zapewnia wsparcie dla metod amortyzacji zgodnych z wymogami różnych krajów, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do obsługi środków trwałych w organizacjach działających globalnie.
 38. 46. Księga Główna IFS/Księga Główna™ zapewnia solidną podstawę do analiz finansowych i sprawozdawczości. Daje też szerokie możliwości symulacji, włączając w to równoległe księgi rachunkowe i ich reguły. Pomaga gromadzić i konsolidować dane o zdarzeniach finansowych wszystkich systemów i firm w ramach grupy korporacji.
 39. 47. IFS Zasoby Ludzkie Portrety Pracownika IFS/Portlety Pracownika™ to kompletne samoobsługowe narzędzie, które pozwala na zdalną aktualizację danych w systemie przez pracowników i menadżerów. Pracownicy mają możliwość wglądu i modyfikacji swoich danych, rejestracji zgłoszeń związanych z pojawiającymi się wewnętrznymi ofertami zatrudnienia, itp. Menadżerownie mogą sprawnie zarządzać personelem przez Internet, dzięki dedykowanej dla tego celu funkcjonalności, dostępnej w postaci interfejsu web’owego.
 40. 48. Rekrutacja IFS/Rekrutacja™ upraszcza rekrutację nowych pracowników, wspierając procesy zatrudniania, od rejestracji zapotrzebowania rekrutacji nowego personelu, poprzez proces selekcji i oceny kandydatów, po ostateczny transfer danych zatrudnionego kandydata do akt pracownika.
 41. 49. Zarządzanie Kompetencjami i Uprawnieniami IFS/Zarządzanie Kompetencjami i Uprawnieniami™ wspomaga tworzenie strategicznych planów związanych z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Pozwala zdefiniować wymagania odnośnie kompetencji pracowników i porównać je z dostępnymi zasobami. Dane uzyskane w procesie analizy kompetencji można wykorzystać przy rekrutacji, planowaniu rozwoju pracowników lub sporządzaniu wykazów nieaktualnych lub zbyt licznie reprezentowanych kompetencji.
 42. 50. Szkolenia IFS/Szkolenia™ zapewnia wszechstronne wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie obsługi szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. Umożliwia analizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników i wykorzystywanie wyników analizy do planowania szkoleń. Po zakończeniu kursu dane dotyczące kompetencji pracownika są automatycznie aktualizowane w systemie.
 43. 51. Delegacje IFS/Delegacje™ optymalizuje i upraszcza proces zarządzania kosztami wyjazdów służbowych i związaną z nim sprawozdawczość. Obejmuje automatyzację obliczeń należnych diet i rejestracji wydatków. Dzięki interfejsowi web’owemu, pracownicy w delegacji mogą rejestrować poniesione koszty z dowolnego miejsca, w którym mają dostęp do Internetu.
 44. 52. Zarządzaniem Czasu Pracy IFS/Zarządzanie Czasem Pracy™ ułatwia zarządzanie informacją o czasie pracy pracowników. Dystrybucja składników czasu pracy, obliczanie ruchomych godzin pracy, nadgodzin, premii za pracę zmianową itp., dokonywane są automatycznie, zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Dane dotyczące czasu pracy, wprowadzane przez pracowników w jednym miejscu systemu, mogą zostać wykorzystane zarówno do naliczania wynagrodzeń jak i analizy czasu i kosztów związanych z danym projektem, zleceniem roboczym lub zleceniem produkcyjnym.
 45. 53. Płace IFS/Płace™ to elastyczne narzędzie, które upraszcza i zarządza wszystkimi procesami dotyczącymi wynagrodzeń. Kompletne rozwiązanie, służące do rejestracji danych płacowych pracowników i obliczania należnych wynagrodzeń, oferuje niezbędną dla systemów tego typu wszechstronność: obsługę w pełni konfigurowalnych stałych i zmiennych składników wynagrodzeń, wszelkich dodatków i potrąceń wynikających z przepisów prawa. Rozwiązanie wyposażono w szereg kreatorów umożliwiających proste i szybkie wykonanie niezbędnych operacji nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Szczególny nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa danych płacowych. Różnorodność raportów standardowych, możliwość dowolnego definiowania i eksportowania do zewnętrznych systemów danych kadrowych i płacowych pracowników oraz rozbudowana funkcjonalność księgowań ułatwiają komfortowe zarządzanie i kontrolę procesów płacowych.
 46. 56. Sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna 1. Funkcjonalność dokumentów definiowalnych ,tworzenie dowolnego formatu pliku zewnętrznego, zawierającego dane kadrowo-płacowe takie jak: dokumenty ZUS, NFZ, świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenia o zarobkach i inne. 2. Funkcjonalność dla celów rozliczeń z Urzędem Skarbowym - tworzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-40, PIT-8C, IFT. 3. Obsługa tworzenia dokumentów wymaganych przez GUS (m.in. Z-01, Z-02, Z-03, Z-06, Z-12). 4. Funkcjonalność tzw. kanałów wyjściowych - eksport danych z modułu IFS Płace do programów zewnętrznych, w formatach pakietu MS Office, w formacie HTML, XML i innych. .
 47. 57. Sprzedaż i Serwis Zarządzanie Kontraktami IFS/Zarządzanie Kontraktami™ pozwala na zarządzanie cyklem umowy sprzedaży od złożenia oferty i udziału w przetargu, poprzez zawarcie umowy, aż po jej realizację i rozliczenie. Zawiera on również funkcjonalność wniosku o płatność, kontroluje zdefiniowane zasady upustowe oraz kaucjonowania, certyfikację wniosku, fakturowanie i rozliczenie płatności.
 48. 58. Umowy Serwisowe IFS/Umowy Serwisowe™ pozwala użytkownikowi na dokładne określanie i rozliczenie zakresu usług serwisowych dla klientów. Upraszcza realizację umowy dzięki automatycznemu fakturowaniu, kontroli i śledzeniu warunków uzgodnionych w umowie.
 49. 59. Obsługa Klienta w Terenie IFS/Obsługa Klienta w Terenie™ umożliwia optymalizację procesów biznesowych od momentu przygotowania oferty, poprzez przyjęcie zlecenia do fakturowania i analizy rentowności klienta. Wspiera obsługę klientów w terenie i harmonogramowanie zadań serwisantów oraz szybką wycenę usług podczas przeglądów gwarancyjnych, okresowych i realizowanych napraw.
 50. 60. Centrum Obsługi Klienta IFS/Centrum Obsługi Klienta™ umożliwia efektywne świadczenie usług call-center (dla usług w terenie lub wsparcia posprzedażnego produktów i usług). Pozwala na ofertowanie pakietów działań w oparciu o zebrane doświadczenia i informację dla całego procesu biznesowego.
 51. 61. Ofertowanie IFS/Ofertowanie™ wspomaga szybkie i precyzyjne formułowanie propozycji i ofert, obejmujące wyceny, informacje techniczne oraz rysunki i informację graficzną. Po przyjęciu oferty użytkownik może zmienić ją bezpośrednio w zamówienie, oszczędzając czas i eliminując błędy.
 52. 62. Konfigurator Sprzedaży FS/Konfigurator Sprzedaży™ pomaga personelowi sprzedaży i klientom w wyborze i konfiguracji produktów, podpowiadając zestawienia ich cech oraz akcesoriów. Wbudowany i prosty w użyciu „doradca produktowy” wspomaga budowanie konfiguracji produktów poprzez tworzenie serii zapytań umożliwiających określenie potrzeb klienta.
 53. 63. Web Store IFS/Web Store™ jest gotowym rozwiązaniem umożliwiającym założenie i prowadzenie sklepu internetowego. Idealne narzędzie do sprzedaży w sieci, zapewnia różnorodne sposoby wyszukiwania i wybierania produktów oraz sprawdzanie cen i dostępności, rejestrację klientów i śledzenie z amówień.
 54. 64. Sprzedaż i Marketing IFS/Sprzedaż i Marketing™ wspiera procesy marketingowe i sprzedażne oraz dostarcza przekrojowych informacji o współpracy z potencjalnymi i obecnymi klientami. Wspiera zespół sprzedaży w planowaniu, śledzeniu i realizacji działań marketingowych i przedsprzedażnych, prowadzenie kampanii marketingowych, korespondencji seryjnej i wszelkiej komunikacji z klientami.
 55. 65. Projektowanie Dostawa wg. Projektu IFS/Dostawa wg. Projektu™ umożliwia koordynowanie złożonych dostaw podczas całego cyklu życia – od przetargu, poprzez projektowanie, zakupy, produkcję i/lub montaż, po testy, dostawę oraz obsługę i konserwację posprzedażną.
 56. 66. Zarządzanie Zmianami Konstrukcyjnymi IFS/Zarządzanie Zmianami Konstrukcyjnymi™ upraszcza i przyspiesza procesy zmiany inżynierii. Pozwala użytkownikowi na otrzymywanie, rewidowanie, sprawdzanie i zatwierdzanie zmian przed wdrożeniem zleceń modyfikacji.
 57. 67. Dane o Urządzeniach IFS/Dane o Urządzeniach™ to wszechstronna platforma inżynierska, służąca do tworzenia i obsługi informacji o urządzeniach w zakładach, sieciach energetycznych i światłowodowych oraz w wielu innych rodzajach struktur i urządzeń. Zawiera wydajne narzędzia obsługi procesów konstrukcyjnych i współpracy projektowej na płaszczyźnie internetowej. Informacja projektowa od dostawców i konsultantów może być bezpośrednio importowana. Integracja z komponentem IFS/Zakupy oraz systemem IFS Remonty poprawia wydajność procesu zaopatrzenia i zapewnia wsparcie dla całego cyklu życia aktywów bez przerywania procesów utrzymania (także w wypadku realizacji dużych projektów modernizacyjnych).
 58. 68. Zarządzanie Danymi o Produktach IFS/Zarządzanie Danymi o Produktach™ to narzędzie, które wspiera projekty konstrukcyjne, kontrolę konfiguracji oraz dalsze działania w stosunku do różnych pozycji i produktów. Zaawansowana funkcja zarządzania wersjami i zmianami umożliwia użytkownikowi przestrzeganie najbardziej złożonych procedur projektowych. Funkcje wyszukiwania wg zasady „najlepszego dopasowania” oraz kopiowania pozwalają na wielokrotne wykorzystanie pozycji konstrukcyjnych i projektów, przyczyniając się do standaryzacji produktów i ich części.
 59. 69. Produkcja Planowanie Wielooddziałowe IFS/Planowanie Wieloodziałowe™ pomaga w poprawie terminowości dostaw i podnoszeniu poziomu satysfakcji klientów dzięki lepszemu prognozowaniu dostaw i popytu. Pozwala wygenerować kompleksowy program produkcji w wielu lokalizacjach geograficznych, obliczać w czasie wymagania dotyczące materiałów oraz optymalne wielkości partii towarów, a następnie wyliczać niezbędne moce produkcyjne.
 60. 70. Harmonogramowanie Operacyjne IFS/Harmonogramowanie Operacyjne™ optymalizuje harmonogram produkcji i pozwala szybciej reagować na zmiany popytu oraz inne zmiany występujące na rynku. Poprzez identyfikację wąskich gardeł, umożliwia terminowe dostawy i pełną kontrolę kosztów produkcji. Dzięki wszechstronnemu i wielopoziomowemu sprawdzaniu zdolności wytwórczych moduł stanowi nowoczesne narzędzie dokładnego szacowania terminów dostaw.
 61. 71. Projektowanie na Zamówienie IFS/Projektowanie na Zamówienie™ ułatwia konstruowanie i wytwarzanie unikalnych produktów na indywidualne zamówienie poprzez integrację struktury wyrobu ze strukturą przedsięwzięcia (projektu). Realizowana struktura wyrobu może być kombinacją produktów standardowych i struktur unikalnych dla konkretnych projektów. Proces zaopatrzenia jest inicjowany z planu przedsięwzięcia (projektu), przy czym możliwe jest rejestrowanie wszystkich zmian, co zapewnia optymalną elastyczność, kontrolę i efektywność realizacji przedsięwzięcia (kontraktu na dostawę).
 62. 72. Konfiguracja i Montaż na Zamówienie IFS/Konfiguracja i Montaż Na Zamówienie™  wspomaga i upraszcza zarządzanie produkcją, od najbardziej skomplikowanej produkcji na zamówienie (Make to Order) po prosty montaż na zamówienie (Assamble to Order), a także konstruowanie wyrobów unikalnych, konfigurowanie wyrobów na podstawie zamawianych cech oraz produkcję wyrobów standardowych.
 63. 73. Produkcja Wsadowa IFS/Produkcja Wsadowa™ zapewnia przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom z produkcją procesowo-wsadową dzięki skuteczniejszemu planowaniu produkcji, terminowości dostaw i wyższej jakości wyrobów.
 64. 74. Zlecenia Produkcyjne IFS/Zlecenia Produkcyjne™ to wszechstronne narzędzie do monitorowania i kontroli zleceń produkcyjnych w całym ich „cyklu życia”, dzięki czemu dział produkcji realizuje swoje zadania zgodnie z planem. Wspomaga obsługę wielu różnych strategii wytwarzania i jest ściśle zintegrowany z komponentami IFS/Koszty i IFS/Magazyn.
 65. 75. Koszty IFS/Koszty™ umożliwia głęboką analizę kosztów, związanych z produktami wytwarzanymi przez przedsiębiorstwo, dzięki czemu można podejmować lepiej uzasadnione decyzje. Wspiera kalkulację kosztów metodą tradycyjną, metodą kosztów działań (ABC) oraz kombinację obu tych metod.
 66. 76. Ewidencja produkcji IFS/Ewidencja Produkcji™ jest wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do sporządzania raportów produkcyjnych. Dostarcza informacji o stanie zaawansowania operacji produkcyjnych, ilości produkcji przyjętej i odrzuconej oraz o łącznym czasie pracy operatora.
 67. 77. Dystrybucja Planowanie Popytu IFS/Planowanie Popytu™ to jedno z najbardziej wyrafinowanych i jednocześnie prostych w użyciu narzędzi do prognozowania, które są obecnie dostępne na rynku. Jest to rozbudowane graficzne, interaktywne narzędzie do prognozowania i planowania popytu, pozwalające na planowanie wizualne przy pomocy wykresów, zastępujących wzory i statystyki.
 68. 78. Harmonogramy Sprzedaży IFS/Harmonogramy Sprzedaży™ integruje procesy i harmonogramy produkcyjne z zamówieniami klientów, w celu zapewnienia większej precyzji dostaw, skrócenia czasu realizacji zamówień, obniżenia poziomu zapasów i kosztów.
 69. 79. Zamówienia Klientów IFS/Zamówienia Klientów™ zapewnia wydajną obsługę zamówień klientów w jednej lub różnych lokalizacjach. Jest podstawą rozwiązania IFS do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). IFS/Zamówienia Klientów zakłada różnorodne opcje cennikowe, umożliwiając użytkownikowi pracę z indywidualnie dopasowanymi modelami cenowymi.
 70. 80. Harmonogramy Zakupów IFS/Harmonogramy Zakupów™ redukuje liczbę ręcznie wprowadzanych transakcji w zakresie zakupów. Jest to idealne rozwiązanie dla środowiska masowej produkcji, charakteryzującego się stabilnymi potrzebami zaopatrzeniowymi, które cechuje intensywny przepływ danych ilościowych.
 71. 81. Zakupy IFS/Zakupy™ pozwala na optymalizację zarządzania zaopatrzeniem i jest zasadniczą częścią rozwiązania IFS do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Dzięki centralizacji zakupów pozwala na uzyskanie lepszych cen od dostawców i doskonale odpowiada potrzebom przedsiębiorstw wielozakładowych działających w globalnym środowisku
 72. 82. Magazyn IFS/Magazyn™ optymalizuje wszystkie procesy związane z zarządzaniem magazynem. Dostępne w module funkcje statystyczne umożliwiają wykonywanie wielostronnych i szczegółowych analiz. Umożliwione jest wsparcie zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwach wielooddziałowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałowych przepływów pomiędzy oddziałami .
 73. 83. Kompleksowa obsługa Serwisowa Remonty IFS/Kompleksowa Obsługa Serwisowa™ (obsługa, naprawy, remonty) to narzędzie wspomagające utrzymanie w ruchu samolotów, pojazdów i okrętów. Umożliwia utrzymanie sprawności technicznej środków transportu, jednocześnie ograniczając koszty związane z obsługą poprzez dopasowanie wykorzystania materiałów i personelu do rzeczywistych potrzeb. Wspiera realizację zleceń w wyznaczonym terminie i przyspiesza uzyskanie zwrotu z poniesionych nakładów.
 74. 84. Integracja z Systemami Automatyki IFS/Integracja z Systemami Automatyki™ pomaga zarządzać komunikacją między urządzeniami od różnych dostawców. Podstawą komunikacji jest standard OLE for Process Control (OPC) na platformie IFS/Connect. Pozwala na prowadzenie proaktywnej konserwacji profilaktycznej dzięki wykorzystaniu bieżącej informacji o stanie technicznym urządzeń.
 75. 85. Harmonogramy i Alokacja Zasobów IFS/Harmonogramyi Alokacja Zasobów™ optymalizuje harmonogramowanie zleceń roboczych i działań, zapewniając jednakowe metody planowania dla remontów profilaktycznych i naprawczych. Graficzny interfejs użytkownika pozwala na szybkie i proste wprowadzanie zmian za pomocą myszy. Dzięki integracji z IFS/Zasoby Ludzkie umożliwia automatyczne porównywanie zapotrzebowań na pracowników o określonych kompetencjach i uprawnieniach z ich dostępnością.
 76. 86. Profilaktyka IFS/Profilaktyka™ wspiera harmonogramowanie powtarzalnymi działaniami profilaktycznymi (konserwacji zapobiegawczej). Umożliwia zarządzanie zadaniami uzależnionych od parametrów pracy urządzeń, zdarzeń i kalendarza zarówno w oparciu o zasoby własne jak i wykonywane przez firmy zewnętrzne .
 77. 87. Zlecenia Robocze IFS/Zlecenia Robocze™ wspiera zarządzanie wszystkimi zadaniami mającymi wpływ na organizację utrzymania ruchu, takimi jak raportowanie usterek, przygotowanie prac, planowanie oraz raportowanie wyników. Usprawnia działania konserwacyjno-remontowe, pomaga obniżać (bezpośrednie i pośrednie) koszty remontów i zredukować do minimum straty z powodu przestojów.
 78. 88. Wydajność Urządzeń IFS/Wydajność Urządzeń™ to skuteczne narzędzie służące do oceny proponowanych usprawnień w pracy urządzeń mających na celu zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa. Rejestrowane są zdarzenia operacyjne mające wpływ na dyspozycyjność, wydajność, jakość oraz całkowitą wydajność wyposażenia. Jest wyposażony w użyciu łatwy w obsłudze interfejs graficzny dla operatorów i inżynierów procesu.
 79. 89. Odczyty Urządzeń IFS/Odczyty Urządzeń™ usprawnia kontrolę serwisowanych urządzeń. Odczyty pomiarów umożliwiają harmonogramowanie i fakturowanie usług serwisowych w zależności od stopnia wykorzystania obiektu (serwisowego) wyposażenia.
 80. 90. Monitorowanie Urządzeń IFS/Monitorowanie Urządzeń™ pozwala zminimalizować czas przestojów przekazując informacje o stanie urządzeń w czasie rzeczywistym. Pozwala śledzić status wyposażenia, przyczyny zatrzymania produkcji, wolumen produkcji i odrzutów. Poprzez dostarczanie szczegółowych informacji wspiera kierownictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania urządzeń.
 81. 91. Wyposażenie IFS/Wyposażenie™ zarządza wszystkimi informacjami o wyposażeniu (lub składnikach majątku) przedsiębiorstwa: maszynach, budynkach, systemach wentylacyjnych i transportowych. Poprzez pełną integrację z modułem IFS/Dane o Urządzeniach zapewnione jest kompletne zarządzanie cyklem życia aktywów (ALM) zarówno dla nowych jak i przebudowywanych zakładów.
 82. 92. Technologie Biznesowe Portale B2B IFS/Portale B2B™ umożliwiają skonfigurowanie dostosowanego do indywidualnych potrzeb portalu dla klientów, dostawców i partnerów, który otworzy dostęp do wspólnych kluczowych procesów w IFS Applications. Procesy te mogą obejmować zamówienia klientów i współpracę we wspólnych projektach oraz zarządzanie cyklem produktów .
 83. 93. Portal Osobisty IFS/Portal Osobisty™ to narzędzie zapewniające wszystkim użytkownikom IFS Applications – dostęp do systemu w oparciu o wcześniej zdefiniowane role. Łatwa konfiguracja usprawnia wgląd w informacje potrzebne do wykonania codziennych zadań.
 84. 94. Rozwiązania Mobilne IFS/Rozwiązania Mobilne™ to unikalna zestaw narzędzi, działających na urządzeniach przenośnych. Pomaga on w zwiększeniu wydajności i redukcji kosztów operacyjnych poprzez automatyczne synchronizowanie wszystkich danych z urządzeń bezprzewodowych lub przenośnych z danymi w wewnętrznej sieci spółki.
 85. 95. Obsługa Zdarzeń Systemowych FS/Obsługa Zdarzeń Systemowych™ pozwala na rozszerzenie możliwości portalu osobistego poprzez interaktywne powiadamianie osób i inicjowanie działań, stosownie do zachodzących zmian i zdarzeń. Integracja z IFS/Connect pozwala nadawać i otrzymywać powiadomienia poprzez wiele kanałów komunikacyjnych, takich jak e-mail, SMS lub portlet „Moje wiadomości” w portalu osobistym.
 86. 96. Nowe rozwiązanie IFS I FS wprowadził narzędzie „Eco-Footprint Management”, wspierające zarządzanie wskaźnikami ekologicznymi. Stanowi ono integralną część systemu IFS Applications i wspiera przedsiębiorstwa w ich dostosowaniu do zmieniających się regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska . E co-Footprint Management jest integralną częścią systemu IFS Applications. Dzięki niemu użytkownicy mogą wykorzystywać IFS Applications do gromadzenia danych o wpływie działalności firmy na środowisko naturalne oraz informacji o kosztach związanych z ochroną środowiska. U żytkownicy będą mogli monitorować pełen zakres prowadzonej działalności, od pozyskiwania surowców, poprzez projektowanie wyrobów, ich produkcję i emisje zanieczyszczeń.
 87. 97. K omponenty systemu IFS Applications, w których gromadzone są informacje o kosztach, będą mogły także służyć do monitorowania poziomu emisji tlenku węgla, ołowiu, siarki i innych szkodliwych dla środowiska substancji, traktując je jako dodatkowy rodzaj kosztu. U żytkownicy zyskają możliwość np. przypisywania różnych wskaźników poziomu emisji związków węgla do stosowanych metod transportu. Pozwoli im to na przykład porównać koszty przewozu materiałów koleją, w stosunku do transportu drogowego, a także zestawić wpływ na środowisko pozyskiwania surowców z lokalnego rynku, w stosunku do zamawiania ich za granicą. E co-Footprint Management
 88. 98. List Referencyjny dla IFS Applications od Zarządu Elektrowni Kozienice S.A Z arząd Elektrowni postawił na informatyzację, dostrzegając w niej ważny element decydujący o rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dział informatyczny współpracował bardzo intensywnie z działami technicznymi, czego wynikiem było wdrożenie ponad 100 różnego rodzaju rozwiązań informatycznych, takich jak system finansowo-księgowy, system materiałowo-magazynowy, czy wreszcie rozwiązania CAD. W Elektrowni pracowano już wówczas na kilkuset komputerach. Większość z tych aplikacji opracowali samodzielnie programiści Elektrowni, jednak działały one niezależnie od siebie. Brak ich integracji stał się problemem, który musiał być rozwiązany przez Elektrownię. Jedną z kluczowych kwestii okazało się zinformatyzowanie procesu gospodarki remontowej. Jest to jeden z najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa tej wielkości. Był to jeden ze znaczących powodów poszukiwań zewnętrznego rozwiązania, które wyeliminowałoby papierową obsługę przygotowania i prowadzenia remontów i umożliwiłoby szybkie raportowanie oraz wykrywanie i eliminowanie pomyłek.
 89. 99. Wybór – IFS Applications O soby zaangażowane w proces wyboru nowego systemu miały za zadanie znalezienie rozwiązania, które spełniłoby oczekiwania użytkowników i dałoby możliwość dostosowania do obsługi specyficznych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Z espół odpowiedzialny za poszukiwania rozwiązania dokonał pełnego rozeznania na rynku dostawców systemów klasy ERP, a w trakcie wyjazdów referencyjnych zapoznał się z działalnością tego typu systemów w innych elektrowniach. Jednym z najważniejszych elementów w procesie wyboru było zbudowanie we współpracy z firmą konsultingową modelu funkcjonalnego zawierającego oczekiwania wobec systemu. P o stronie Elektrowni w pracach tych uczestniczyli zarówno informatycy jak i szeroka grupa specjalistów z różnych dziedzin.
 90. 100. Potrzebny system zintegrowany klasy ERP P oczątkowo nie planowano wdrożenia wielomodułowego systemu wspomagającego zarządzanie całego przedsiębiorstwa, skoncentrowano się na kwestii gospodarki remontowej. Jednak specjaliści z różnych działów Elektrowni doszli do wniosku, że nie da się w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje system remontowy bez wdrożenia powiązanych z nim systemów, takich jak logistyczny i finansowo- księgowy. T e trzy zintegrowane rozwiązania musiały stanowić trzon jednolitego, w pełni zintegrowanego systemu, aby wdrożenie przyniosło przedsiębiorstwu zamierzone korzyści. To stało się podstawą decyzji o wdrożeniu kompleksowego systemu klasy ERP.
 91. 101. Z oferty około 30 krajowych i zagranicznych dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw, Elektrownia zdecydowała się na rozwiązanie firmy IFS. U mowę na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP - IFS Applications podpisano w 2003 roku. C zynnikiem decydującym o wyborze był nie tylko najlepszy stosunek jakości do ceny, ale także fakt, że oferowany system zapewniał wsparcie kluczowych procesów biznesowych zachodzących w Elektrowni. W efekcie Elektrownia Kozienice zakupiła zintegrowany system wspomagający zarządzanie klasy ERP- IFS Applications. Z aletą tego systemu była budowa komponentowa, a co za tym idzie możliwość etapowego wdrażania takich modułów jak: Finanse, Budżetowanie i Controling, Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie Majątkiem, Zarządzanie Obiegiem Dokumentów, Gospodarką Magazynową, Gospodarką Remontową i Utrzymania Ruchu, Kadry/Płace, Zarządzanie Inwestycjami, Zarządzanie Paliwem i Transportem oraz wykorzystywał takie narzędzia jak: Zrównoważona Karta Wyników oraz Portale Osobiste. Z systemu IFS Applications w Elektrowni będzie korzystać łącznie 500 użytkowników.
 92. 102. W drożenie przebiegło sprawnie, zgodnie z założonymi terminami. Objęło ono równolegle trzy moduły funkcjonalne IFS Applications: IFS Remonty, IFS Dystrybucja i IFS Finanse a procedury wdrożeniowe były zgodne z zaproponowaną przez IFS metodologią wdrożeniową. W fazie analizy i tworzenia koncepcji szczegółowo zajęto się procesami gospodarczymi zachodzącymi w Elektrowni i obowiązującymi procedurami obiegu dokumentów tak, aby można było je odwzorować i obsłużyć w systemie. Opisany został proces rozliczania kosztów na koniec miesiąca, następnie szczegóły te zawarto w punktach postępowania procedury IFS Automatyczne Rozliczanie Kosztów. Od momentu wdrożenia modułu IFS Finanse przetwarzane są w nim wszystkie dokumenty. P rocesy realizowane w Elektrowni w zakresie gospodarki materiałowej obejmujące zakup materiałów i usług odwzorowano w module IFS Dystrybucja jako proces realizacji zakupu z uwzględnieniem podprocesów: realizacji potrzeb (zapotrzebowanie zakupu, zamówienie zakupu, oferta), dostawy oraz obsługi magazynu.
 93. 103. W wyniku tych prac uporządkowano indeksy pozycji magazynowych, utworzono jednolity rejestr kontrahentów, uproszczono proces realizacji zakupów. Uregulowany został również proces przyjmowania materiałów do magazynów na podstawie zamówienia lub na podstawie faktur, dzięki czemu księgowanie przebiega równocześnie ze zmianą stanu zapasów magazynowych. G odne podkreślenia jest zaangażowanie zespołów wdrożeniowych Elektrowni w proces implementacyjny i ich doskonała współpraca z konsultantami IFS. Pracę podstawowego zespołu wdrożeniowego wspomagało ponad 40 doradców branżowych i specjalistów z różnych dziedzin działalności Elektrowni. T akie podejście zapewniło stworzenie elastycznego rozwiązania biznesowego dopasowanego do potrzeb Elektrowni. Pracę zespołów wdrożeniowych wspierał efektywnie Komitet Sterujący, w skład którego wchodzili członkowie Zarządu Elektrowni, nadzorując i wspomagając proces implementacji IFS Applications.
 94. 104. P roces wdrożenia systemu ERP to nie tylko instalacja oprogramowania, czy opracowanie niezbędnych procedur, ale również potrzeba przeszkolenia przyszłych użytkowników. Warto podkreślić, że większość użytkowników bardzo szybko nauczyła się obsługi nowego rozwiązania. Plan projektu wdrożeniowego został zrealizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami. Elektrownia rozpoczęła nowy etap swojej historii, dysponując nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym na miarę swoich potrzeb i nadchodzących wyzwań.
 95. 105. Rozwój systemu W drożenie systemu klasy ERP jest procesem ciągłym. Wraz ze zwiększaniem się potrzeb Elektrowni do modułów wdrożonych pierwotnie zostały dodane nowe moduły IFS Projekt, IFS Zarządzanie Dokumentacją, IFS Planowanie Rzeczowe oraz IFS Zasoby Ludzkie. I FS Projekt wspomaga zarządzanie przedsięwzięciami oraz projektami. Wszystkie zadania wynikające z prowadzonych inwestycji, m.in. takie jak harmonogramowanie i budżetowanie, śledzenie budżetu i jego wykonania oraz logistykę całego przedsięwzięcia, wspiera moduł IFS Planowanie Rzeczowe. M oduł IFS Zarządzanie Dokumentacją jest wykorzystywany do gromadzenia wszelkich dokumentów, łącznie z dokumentacją techniczną. Rozwiązanie pozwala na przypisanie do dowolnego obiektu w systemie dokumentów różnego typu, takich jak umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje, do kumentacje użytkownika. Moduł ten praktycznie wyeliminował dokumenty papierowe w gospodarce materiałowej.
 96. 106. Użytkownicy twórcami systemu W drożenie IFS Applications ze wszystkimi możliwościami, jakie ten system oferuje, stało się początkiem „oddolnego” rozwoju rozwiązania. Użytkownicy systemu i konsultanci IFS modyfikują system tak, aby jak najlepiej spełniał oczekiwania Elektrowni. Tworzenie nakładek systemowych jest też możliwe dzięki elastyczności i otwartości systemu IFS Applications. D oskonałym przykładem na rozwój systemu, wynikający z zapotrzebowania Elektrowni, jest obsługa wydawania odzieży roboczej i środków higieny przez moduł IFS Wyposażenie Pracownika. Elektrownia ma obowiązek zapewniania około 2400 osobom środków ochrony osobistej, począwszy od butów, odzieży roboczej po kaski i środki higieny. Aby przyporządkować pracownikom odzież we właściwym rozmiarze i w odpowiednim momencie, poszczególne osoby zostały „ zarejestrowane” w systemie ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.
 97. 107. Z apewnianie właściwych przydziałów wiąże się również z planowaniem zakupów wyposażenia na kolejne lata. Moduł ten jest ściśle powiązany z modułem IFS Zasoby Ludzkie. P o uruchomieniu modułu Wyposażenie Pracownika odnotowano znaczny spadek wypadkowości. Wszelkie zdarzenia mające miejsce w Elektrowni raportowane są do systemu, dzięki czemu służby BHP monitorują je na bieżąco. K olejnym ciekawym rozwiązaniem opracowanym w związku z potrzebą usprawnienia pracy Elektrowni jest obsługa zdarzeń - usterki gwarancyjne. W celu uzyskania możliwości sprawnego i szybkiego powiadomienia właściwych służb o zdarzeniu, stworzona została funkcjonalność automatycznego wysłania informacji mailowej o usterce bezpośrednio z systemu
 98. 108. N a etapie testowania znajduje się opcja informowania poprzez sms. Jeśli usterka ma bezpośredni wpływ na produkcję energii, to czas reakcji ma kluczowe znaczenie i musi być liczony w minutach. J ednym z ostatnich wdrożeń, jakie dokonała Elektrownia jest funkcjonalność pozwalająca zarządzać umowami zakupowymi. Wdrożenie jej spowodowało „zamknięcie” całego łańcucha zakupowego poczynając od planowania środków finansowych, poprzez zlecenie wykonania konkretnych zadań, rejestrowanie umów zakupowych, generowanie zamówień zakupowych do dostawców po rozliczenie konkretnych faktur. P ozwala to prześledzić cały proces zakupowy i określić wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dane zadanie. Dzięki temu cały proces staje się bardziej przejrzysty. Ułatwia to jego kontrolę, przeprowadzanie analiz i generowanie potrzebnych raportów.
 99. 109. Korzyści W drożenie zintegrowanego systemu klasy ERP pozwoliło na znaczne usprawnienie pracy przedsiębiorstwa i ograniczenie kosztów działalności Elektrowni. Dzięki możliwości monitorowania zapasów magazynowych w systemie, odnotowano ich lepsze wykorzystanie. Pozytywne efekty wynikające z funkcjonowania IFS Applications są najwyraźniej widoczne w części prac Elektrowni związanej z wykonywaniem remontów. U żytkownicy mogą śledzić w systemie historię i przebieg dokonywanych remontów. Monitorowanie wszelkich prac prowadzonych na danym obiekcie w dowolnym czasie umożliwia przeprowadzenie analiz ekonomicznych, umożliwiających bardziej efektywne planowanie prac remontowych, co daje wymierny efekt ekonomiczny. W drożenie systemu IFS Applications zapewniło szybki dostęp do danych dotyczących działalności Elektrowni, umożliwiło uporządkowanie procesu obiegu dokumentów i ograniczyło ilość dokumentacji papierowej. Z poważaniem Zarząd Elektrowni Kozienice S.A
 100. 110. Dziękujemy za uwagę . Koniec Agnieszka Stodulska Anna Mironiak Beata Bienias

×