Successfully reported this slideshow.
Veľká Morava 9. storočí boli na území juhozápadného Slovenska 2 kniežactvá: a) moravské ( vládli v ňom Mojmírovci ) b) n...
Pribina a Mojmír <ul><li>Pribina, knieža Nitrianske a Mojmír, knieža Moravské sú prvé historicky doložené kniežatá, ktoré ...
Písomné pramene <ul><li> Z čias Pribinu a Mojmíra máme len veľmi malé množstvo písomných prameňov. Jedným z nich je spis,...
Nitra <ul><li> Nitra bola súčasne centrálnym hradiskom a politickým strediskom kniežacej moci. Svojou polohou je toto mie...
Rastislav <ul><li> Problémy vo Veľkej Morave vznikli po roku 843. Roku 846 násilím dosadil Ľ. Nemec za vládcu Veľkej Mora...
Konštantín a Metod <ul><li> Do záležitosti VM zasahovali franský králi a Mojmír I. sa stal vazalom Ľudovíta Nemca, ktorý ...
Svätopluk Svätopluk spočiatku vládol v Nitre. V roku 870 sa spojil so synom kráľa Ľ. Nemca Karolmanom. Ten ho obvinil z po...
Svätoplukovi synovia Mojmír II bol syn kráľa Svätopluka, následník veľkomoravského trónu. Narodil sa na Veľkej Morave a j...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VeľKá Morava

4,408 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VeľKá Morava

 1. 1. Veľká Morava 9. storočí boli na území juhozápadného Slovenska 2 kniežactvá: a) moravské ( vládli v ňom Mojmírovci ) b) nitrianské ( vládol knieže Pribina- Pribinovo kniežactvo) Moravské knieža Mojmír spojil obe kniežactvá, a tak vznikla Veľká Morava roku 833. Nazval ju tak byzantský biskup PORFIROGENETOS. Jej zakladateľ založil mojmírovskú dynastiu. Prvým kniežaťom Veľkej Moravy bol Mojmír I.(833-846).
 2. 2. Pribina a Mojmír <ul><li>Pribina, knieža Nitrianske a Mojmír, knieža Moravské sú prvé historicky doložené kniežatá, ktoré stoja pri zrode Veľkomoravskej ríše. Tieto dve historické postavy stáli na čele samostatných hospodárskych a politických jednotiek- kniežatstiev, ktoré sa začali krystalizovat na troskách Samovej ríše, v blízkostí riek Moravy a Nitry. </li></ul><ul><li> Mojmír: Pribina: </li></ul>
 3. 3. Písomné pramene <ul><li> Z čias Pribinu a Mojmíra máme len veľmi malé množstvo písomných prameňov. Jedným z nich je spis, ktorý vyšiel z rúk neznámeho autora zo Salzburgu. Tento spis vznikol na objednávku salzburských biskupov a arcibiskupov. </li></ul><ul><li>„ V tej dobe vyhnal Mojmír, vojvoda Moravanov nad Dunajom , akéhosi Pribinu a ten prišiel k Ratbodovi“. </li></ul><ul><li>„ Jemu kedysi vysvätil arcibiskup Adalram na jeho vlastnom majetku za Dunajom kostol, na mieste zvanom Nitrava“(628). </li></ul><ul><li>Tieto dve málovravné písomné správy stoja na začiatku obdobia, ktoré nazývame veľkomoravské. Autor Convresia napísal , že Pribina mal v Nitre svoj majetok. </li></ul>
 4. 4. Nitra <ul><li> Nitra bola súčasne centrálnym hradiskom a politickým strediskom kniežacej moci. Svojou polohou je toto miesto priam predurčené na to, aby sa stalo centrom rozsiahleho kraja, prinajmenšom od Dunaja až po pahorky stredoslovenských hôr. Nitra sa po suchu i po vode spájala s centrálnou stredoeurópskou magistrálou , pričom súčasne ležala na spojnici spájajúcej dunajskú cestu s Poľskom, a pritom zabezpečovala spojenie a suchozemskou cestou s Moravou. </li></ul>
 5. 5. Rastislav <ul><li> Problémy vo Veľkej Morave vznikli po roku 843. Roku 846 násilím dosadil Ľ. Nemec za vládcu Veľkej Moravy Rastislava, Mojmírovho synovca narodeného na Slovensku. Potom sa stále snažil ovplyvňovať veľkomoravskú politiku. Okolo roku 850 sa ale Rastislav zbavil Ľudovítovho vplyvu. Súčasne Rastislav pripojil k svojmu štátu územie medzi Dunajom a Dyjou (r. 791). </li></ul>
 6. 6. Konštantín a Metod <ul><li> Do záležitosti VM zasahovali franský králi a Mojmír I. sa stal vazalom Ľudovíta Nemca, ktorý ho zosadil z trónu a dosadil naň Rastislava. Rastislav bol prezieravý panovník a uvedomoval si, že franskí kňazi chceli aj ovládnuť VM. Pozval preto solúnských bratov Konštantína a Metoda na územie VM. Konštantín a Metod preložili do staroslovienčiny bohoslužobné knihy a modlidby a zostavili pre slovienov písmo hlaholiku. Založili aj slovanské učilište, ktoré pripravovalo svojich nástupcov. Bratia museli odísť do Ríma, kde im pápež Hadrian II. schválil ich pôsobenie vo VM. Konštantín ostal v ríme, prijal meno Cyril a tam zomrel r.869. Metod bol vymenovaný za arcibyskupa a vrátil sa na VM. </li></ul>
 7. 7. Svätopluk Svätopluk spočiatku vládol v Nitre. V roku 870 sa spojil so synom kráľa Ľ. Nemca Karolmanom. Ten ho obvinil z porušenia prísahy vernosti a uväznil v Bavorsku. Po svojom prepustení roku 871 sa Svätopluk tajne spojil so Slavomírom a stal sa jediným vladárom Slovenskej ríše. O 3 roky neskôr uzavrel mier s Ľ. Nemcom a jeho synmi. V roku 880 oznámil pápež Ján VIII. Svätoplukovi, že prijíma jeho kráľovstvo pod ochranu sv. Petra. V 80. rokoch si Svätopluk I. podrobil mnohé susedné územia – Sliezsko, Lužické Srbsko, územie dnešných Čiech, Vislansko (južná časť Poľska). V rokoch 889 – 893 Svätoplukova ríša odolala niekoľkým nájazdom a ťaženiam ugrofínskych nomádov a vojsk východofranského kráľa Arnulfa.
 8. 8. Svätoplukovi synovia Mojmír II bol syn kráľa Svätopluka, následník veľkomoravského trónu. Narodil sa na Veľkej Morave a jeho matkou mohla byť Svätožížňa z Přemyslovského rodu. Najviac sa o živote Mojmíra II. dozvedáme z Fuldských análov. Tie ho spomínajú pri boji o moc s jeho pravdepodobne nevlastným bratom Svätoplukom II. Svätopluk II. bol veľkomoravské údelné knieža, pravdepodobne Nitrianska. Bol členom dynastie Mojmírovcov, synom kniežaťa Svätopluka I. Jeho brat, knieža Mojmír II., ho dal za to uväzniť. V roku 899 bol z väzenia vyslobodený Bavormi, neskôr sa zmieril s Mojmírom.

×