Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat Gaat Dat Ons Kosten

384 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Wat Gaat Dat Ons Kosten

  1. 1. Wat gaat dat ons kosten? Belastingen
  2. 2. Wat zijn belastingen? <ul><li>Belastingen zijn verplichte bijdragen die je aan de overheid moet betalen, zonder dat je er rechtstreeks iets voor terugkrijgt. </li></ul>
  3. 3. De inkomsten van het Rijk: <ul><li>Kostprijsverhogende belastingen: </li></ul><ul><li>belastingen die verwerkt zitten in de prijs van producten, zodat deze voor consumenten duurder worden. </li></ul><ul><li>Belastingen op inkomen, winst en vermogen: </li></ul><ul><li>alle mensen en bedrijven die geld ontvangen, betalen daarover belasting. </li></ul><ul><li>Niet-belastingen: </li></ul><ul><li>andere inkomsten van de overheid, zoals boetes en aardgasopbrengsten. </li></ul>
  4. 4. De grootste inkomstenbron van het Rijk <ul><li>Omzetbelasting oftewel btw </li></ul><ul><li>Btw staat voor belasting </li></ul><ul><li>toegevoegde waarde </li></ul><ul><li>algemeen btw-tarief: 19% (kleding) </li></ul><ul><li>laag btw-tarief: 6% (boeken) </li></ul><ul><li>vrijgesteld: 0% (medicijnen) </li></ul>
  5. 5. Leveranciers berekenen de btw door in de prijs van het product. De btw die een leverancier over zijn omzet ontvangt, moet hij afdragen aan de belastingdienst . Hiervan mag hij de btw die hij zelf betaalt, afhalen .
  6. 6. Hoe reken ik de btw uit? <ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><li>Een handelaar verkoopt voor € 60 exclusief btw. De inkoopprijs ervan was € 40 exclusief btw. </li></ul><ul><li>Manier 1: </li></ul><ul><li>Af te dragen btw = </li></ul><ul><li>(19% van € 60) - (19% van € 40) = € 3,80 </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><li>Een handelaar verkoopt voor € 60 exclusief btw. De inkoopprijs ervan was € 40 exclusief btw. </li></ul><ul><li>Manier 2: </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde: € 60 - € 40 = € 20 </li></ul><ul><li>Af te dragen btw = 19% van € 20 = € 3,80 </li></ul>
  8. 8. Opdracht <ul><li>Samir heeft van zijn eerste loon voor Amalia een cd gekocht voor haar verjaardag. </li></ul><ul><li>De cd heeft € 20 exclusief 19% btw gekost. </li></ul><ul><li>De winkelier betaalde er zelf € 15 exclusief btw voor. Welk bedrag moet hij aan de belastingdienst afdragen? </li></ul>
  9. 9. Uitwerking <ul><li>Manier 1: </li></ul><ul><li>Ontvangen btw: 19% van € 20 = € 3,80 Betaalde btw: 19% van € 15 = € 2,85 - </li></ul><ul><li>Af te dragen btw: € 0,95 </li></ul><ul><li>Manier 2: </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde = € 20 - € 15 = € 5 </li></ul><ul><li>19% van € 5 = € 0,95 </li></ul>

×