Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fysioterapeut Marit Og Marthe

654 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fysioterapeut Marit Og Marthe

 1. 2. VEIEN TIL Å BLI EN FYSIOTERAPEUT <ul><li>For å bli en fysioterapeut må du gå tre år på videregående. </li></ul><ul><li>Hvis du vil gå på en av de yrkesfaglige linjene må du gå et år ekstra for å få studiokompetanse og komme inn på høgskole. </li></ul>
 2. 3. De yrkesfaglige linjene <ul><li>Bygg- og anleggsteknikk </li></ul><ul><li>Design og håndverk </li></ul><ul><li>Elektrofag </li></ul><ul><li>Helse- og sosialfag </li></ul><ul><li>Medier og kommunikasjon </li></ul><ul><li>Naturbruk </li></ul><ul><li>Restaurant- og matfag </li></ul><ul><li>Service og samferdsel </li></ul><ul><li>Teknikk og industriell produksjon </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Det lureste er å velge en av de studioforbedrende linjene: </li></ul><ul><li>Idrettsfag </li></ul><ul><li>Musikk, dans og drama </li></ul><ul><li>Studiespesialisering/allmennfag </li></ul><ul><li>Du må gå tre år på videregående i en av disse linjene </li></ul>
 4. 5. Opptakskrav <ul><li>For å komme inn på høgskole er det krav på generell studiekompetanse. </li></ul>
 5. 6. Generell studiekompetanse får du med: <ul><li>Fullført og bestått treårig videregående opplæring eller </li></ul><ul><li>Fagbrev eller </li></ul><ul><li>Fylte 23 år og 5 års fulltidsarbeidserfaring/ fullført skolegang, inkludert omsorgsarbeid og førstegangstjeneste (militær/sivil). </li></ul>
 6. 7. Disse fagene må være fullført <ul><li>Norsk (14 timer) </li></ul><ul><li>Engelsk (5 timer) </li></ul><ul><li>Matematikk (5 timer) </li></ul><ul><li>Naturfag (5 timer) </li></ul><ul><li>Nyere historie (4 timer) </li></ul><ul><li>Samfunnsfag (2 timer) </li></ul>
 7. 8. Utdanningen <ul><li>Studiet inneholder både teori og praksis. For å kunne arbeide som fysioterapeut, må du etter godkjent studium arbeide ett år som turnuskandidat og så søke autorisasjon hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Turnusåret er lønnet. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Læringsformer </li></ul><ul><li>Studiet har ulike arbeids- og undervisningsformer. Arbeidsformene er forelesinger, ferdighetstrening, praksisstudier, gruppearbeid og selvstudier, og de kan være individuelle, i gruppe, muntlige eller skriftlige. </li></ul>
 9. 10. Hva gjør en fysioterapeut? <ul><li>Fysioterapeuter arbeider med mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom samt med forbyggende og helsefremmende arbeid. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>I fysioterapi er kunnskap om kropp og bevegelse hos friske og syke mennesker sentralt. Målet med fysioterapi er å bedre menneskers funksjon og livskvalitet. Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Fysioterapeuter jobber både med enkeltpersoner og grupper. Motivasjons- og mestringsarbeid med tanke på en helsefremmende og sykdomsforebyggende livsstil har en sentral plass. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Videre er fysioterapeuter opptatt av å påvirke miljøet som mennesker skal fungere i. Dette innebærer at fagets fokus veksler mellom kroppens enkeltdeler, kroppen som helhet og de fysiske, psykososiale og miljømessige omgivelser mennesket lever i. Fysioterapeuten jobber derfor ofte i team med andre relevante faggrupper. </li></ul>
 13. 14. Arbeidsplasser <ul><li>Fysioterapeuter har primært sine arbeidsområder på sykehus, institusjoner, kommunehelsetjenesten, privatpraksis og i bedrifter. Kommunehelsetjenesten omfatter arbeid ved helsestasjoner, barnehager, skole, sykehjem og hjemmebaserte tjenester. </li></ul><ul><li>Med en Bachelor i fysioterapi kan man gå videre med Masterstudier som åpner for muligheter innen forskning og undervisning. </li></ul>
 14. 15. THE END <ul><li>Laget av: </li></ul><ul><li>Marit Nordheim 8d </li></ul><ul><li>Marthe Lindahl Karlsen 8c </li></ul>

×