Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שכונת יפו ג – תהליך בהתהוות סופי

2,020 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שכונת יפו ג – תהליך בהתהוות סופי

 1. 1. עיצוב עירוני | סמסטר אביב | 2008 אביעד מור
 2. 2. <ul><li>הפרויקט בשכונת יפו ג ' דרום פועל בשכונה , בתחום החברתי ובתחום הפיזי , החל משנת 1994 . </li></ul><ul><li>שכונת יפו ג דרום היא השכונה הדרומית ביותר ביפו וגובלת בעיר בת - ים . </li></ul><ul><li>בסוף שנות ה -80 הגיעו לשכונה עולי בוכרה , ובתחילת שנות ה -90 הגיעה העלייה הרוסית . בשלוש השנים האחרונות החלו להגיע לשכונה עולים מאתיופיה שפונו ממרכזי הקליטה . </li></ul><ul><li>אחוז התושבים המטופלים על ידי שירותי הסעד בשכונה גבוה בהרבה מהאחוז הממוצע העירוני . אחוז המטופלים בשכונה מהווה 27% מתושבי השכונה , לעומת 13.1% מטופלים על פי הממוצע העירוני ; זהו שיעור של יותר מכפליים מהממוצע העירוני . בסך הכול מטפלים שירותי הסעד בשכונה בכ -500 ילדים ו - 750 בוגרים , מתוכם כ - 250 קשישים . </li></ul><ul><li>אחוז בני הנוער , תושבי השכונה , המטופלים בלשכת הסעד מתוך כלל בני הנוער המטופלים בעיר מגיע לשיעור של 7.3%, שיעור הגבוה פי 4 ויותר ביחס לחלקם היחסי מקרב בני הנוער בעיר (1.8%). נתון זה מעיד על מצוקתם החמורה של בני הנוער , אשר הינה באופן מובהק ייחודית לשכונה , ביחס לשאר חלקי העיר . </li></ul><ul><li>אחוז מקבלי קצבת הבטחת הכנסה בקרב מקבלי קצבאות הזקנה בשכונה , גם הוא גבוה יותר מכפליים מהממוצע העירוני : 30.1% בשכונה לעומת ממוצע עירוני של 14.1%. </li></ul>
 3. 3. אבל .... שיקום השכונות , כפי שבוצע , בא לידי ביטוי במיוחד בגני השעשועים , בגינות ובמעברים הציבוריים . //// לאן זה הולך ??????????????
 4. 4. השכונה ממוקמת בקצה הדרום מערבי של יפו ונושקת לבת ים
 5. 5. המחקר יתמקד בחלק הדרום מערבי של השכונה מאחר וקיימים שני דפוסי חיים
 6. 7. בת ים תל אביב רח ' יפת רח ' ירושלים שתי דרכים חובקות את השכונה , ממערב וממזרח
 7. 8. בת ים תל אביב רח ' ירושלים /// מעברים / כתוצאה ממיקומה במרחב והסמיכות לדרכים הראשיות , מוזנת השכונה בעוברים ושבים רבים
 8. 9. בת ים תל אביב רח ' ירושלים מעברים / התהליך / נשים , גברים , ילדים , קשישים וטף / אנשים רבים עוברים דרך השכונה / למה ?
 9. 10. נעים כאן
 10. 11. כאן זה לא כמו שם
 11. 12. כאן אין ..... נרקומנים ..................... עבריינים .......
 12. 13. בת ים תל אביב רח ' ירושלים מקומות | השכונה רוויה בגינות מטופחות ( ששוקמו לאחרונה במסגרת פרויקט &quot; שיקום שכונות &quot;
 13. 14. בת ים תל אביב רח ' ירושלים מקומות | התהליך | נשים , גברים , ילדים , קשישים וטף | עוברים דרך הגינות , ליד הגינות , לצד הגינות , | לא כולם תושבי השכונה | העוברים ושבים שבים
 14. 15. כן | באים עם הילדים | שקט כאן .................................
 15. 16. באמת השקיעו | הילדים אוהבים לבא לכאן ....................
 16. 17. נחמד כאן
 17. 18. כן אני מכאן | אחותי לא . היא באה אלי
 18. 19. במקום ללכת מסביב | דרך יפת .............. לא | לא מכיר ........................
 19. 21. כן | מכאן |
 20. 22. גם צל יש פה | אין רעש של מכוניות ................................................
 21. 24. בערב אנחנו יושבים | רק כשנעים בחוץ | גם מהבלוק השני באים ........... מכירים | כן מכירים
 22. 25. עכשיו חזרנו | לא הוא לא מכאן | הוא בא איתי
 23. 26. עוברים ושבים ושוב שבים
 24. 27. יוצאים לצבוע את הרחוב בטעמים , נגינות ותנועה
 25. 28. <ul><li>לאחר זיהוי נקודות החוזקה בשכונה – עוברים ושבים וגינות המשחקים – &quot; צביעה &quot; של המקום ע &quot; י אנשי המקום </li></ul><ul><li>להוציא את המתנ &quot; ס , הפעילות הקהילתית , לרחוב ןלגינות – למקום הטוב והאיכותי של השכונה </li></ul><ul><li>העצמת החויה של העוברים ושבים ע &quot; י אנשי השכונה </li></ul><ul><li>יצירת זהות מקומית </li></ul><ul><li>פעילות חינוכית / ערכית </li></ul><ul><li>יוזמות שילדים מסוגלים להתמודד איתם </li></ul>רחובות השכונה נקראים ע &quot; ש פילוסופים ... &quot; הפניננג דעות &quot; יצירה בצבעים &quot; גרפיטי &quot; מקומי שכונתי וממוסד מחול , נגינה ותאטרון במקומות בעלי פוטנציאל של צפיה
 26. 29. פרויקט מס ' 00001 : כשאריסטו פגש את סוקרטס
 27. 30. <ul><li>פיזור &quot; במות &quot; בשכונה להשמעת דעות </li></ul><ul><li>שימוש באלמנטים מקומיים כבמות אישיות של כל ילד – במה נושאת שם / נושא </li></ul>
 28. 32. פרויקט מס ' 00002 : ילדי הרחוב של יפו
 29. 33. <ul><li>פעילות יזומה של גרפיטי שכונתי , ניתוב ותיעול אנרגיות </li></ul><ul><li>PUBLIC ART </li></ul><ul><li>יצירה משותפת לילדים ומבוגרים </li></ul>
 30. 35. פרויקט מס ' 00003 : בתנועה מתמדת
 31. 36. <ul><li>עוברים דרך השכונה שלנו ? בואו לצפות בלהקת המחול </li></ul><ul><li>של יפו ג ' בגינה ולצאת עמנו במחולות </li></ul>

×