Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Forces i estructures                                Tecnologia 3r ESO
TEMA 1. FORCES I ...
Forces i estructures                                 Tecnologia 3r ESO
Exercici 2: Bu...
Forces i estructures                               Tecnologia 3r ESO
Exercici 5: Posa t...
Forces i estructures                               Tecnologia 3r ESO
    µ El passa...
Forces i estructures                              Tecnologia 3r ESO
          ...
Forces i estructures                               Tecnologia 3r ESO
Estructures de car...
Forces i estructures                              Tecnologia 3r ESO
          ...
Forces i estructures                     Tecnologia 3r ESO
       Torre d’alta tensió- []...
Forces i estructures                                Tecnologia 3r ESO
       P...
Forces i estructures                                Tecnologia 3r ESO
         ...
Forces i estructures                             Tecnologia 3r ESO
El pont West Hubei and ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema 1. Forces I Estructures (Exercicis) 1

1,232 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Tema 1. Forces I Estructures (Exercicis) 1

 1. 1. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES EXERCICIS Exercici 1: Posa cinc exemples d'actuació de forces, representa-les gràficament i explica'n els efectes. Força de tracció: es produeix quan dues forces oposades actuen sobre un cos. Força de compressió: aquesta classe d’esforç es produeix quan les forces van en la mateixa direcció. Força de flexió: és quan les forces o carregues que actuen sobre una peça s’apliquen contra el seu eix longitudinal i tendeixen a corbar-la. Força de torsió: és l’efecte de les forces que fan que un cos giri o es torci. Força de cisalla :si les forces són prou grans i vencen la resistència que pfereix la matèria. força de tracció força de compresió força de flexió força de torsió força de cisallament 1
 2. 2. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Exercici 2: Busca fotografies de dinamòmetres, explica'n les seves parts i com s'utilitzen. Auests instruments consisteixen generalment en una molla contenida en un cilindre de plàstic, cartró o metall generalment, amb dos ganxos, un en cada extrem. Els dinamòmetres porten marcada una escala, en unitats de força, en el cilindre buit que rodeja la molla. Al penjar un pes o exjercir una força sobre el ganxo inferiór, el cursór del cilindre inferiór es mou sobre l’escala exterior, indicant el valor de la força. Les molles que formen els dinamòmetrestenen un limit d’elasticitat. Si s’apliquen forçes molt gràns ex produeixen allargaments exessius, es pot sobrepassar el limit d’elasticitat i patir una deformació permanent ala molla, amb lo que s’inutilitzaia la molla. Exercici 3: Dibuixa les forces que apareixen en les següents situacions. Exercici 4: Posa tres exemples de materials elàstics i tres més de materials plàstics. MATERIALS ELÀSTICS: 1-. Una molla 2-. Una goma de pollastre 3-. Una goma de cabell MATERIALS PLÀSTICS: 1-. La plastilina 2-. El fang 3-. El vidre 2
 3. 3. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Exercici 5: Posa tres exemples de materials fràgils. Pot un material ser alhora fràgil i dur? I pot ser alhora fràgil i tenaç? En cas afirmatiu posa un exemple. MATERIALS FRÀGILS: 1-. EL VIDRE 2-. EL TOXO 3-. EL FANG Pot ser que sigui dur i fràgil, ex: el vidre. Però no pot ser que un material sigui tenaç i fràgil perquè són propietats contràries. Exercici 6: Quines de les propietats mecàniques que hem treballat creus que són més importants alhora de triar els materials per construir els següents objectes? µ Un cable d'alta tensió – la duresa µ Un cable de telèfon – la elasticitat µ Una columna – la duresa i la tenacitat µ Una pilota de bàsquet – la tenacitat µ Una pilota de golf – la tenacitat µ El quadre d'una bicicleta – la plasticitat µ Una llauna de Coca cola – la plasticitat µ Una farola – la tenacitat µ Un trampolí – la elasticitat Exercici 7: En la taula següent marca quines són les propietats mecàniques dels següents materials: Elasticitat Plasticitat Duresa Fragilitat Tenacitat Paper * Goma * Plàstic * Vidre * * Alumini * * Fusta de pi * Acer * * * Cartró * * Fusta de roure * * Exercici 8: Quin tipus d'esforços han de suportar els següents objectes? µ Un tornavís -duresa µ Les potes d’una taula – duresa i tenacitat 3
 4. 4. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO µ El passador d’unes tisores – la duresa µ Les cordes d’una guitarra - elasticitat µ El pal d’una escombra – la plasticitat i la duresa µ L’eix d’un aerogenerador eòlic. – la tenacitat i la duresa Exercici 9: Observa les diferents parts de les següents estructures i digues si estan treballant la tracció, la compressió o la flexió: 3 C A B 1 pes A B C pes pes 4 C E C A B 2 A B D D pes La primera figura està treballant la flexió. La segona figura està treballant la compressió. La tercera figura està treballant la compresió. La quarta figura està treballant la tracció. Exercici 10: Observa la següent estructura i digues a quin tipus d’esforços està sotmesa cadascuna de les seves parts. La barra principal (blava) està sotmesa a la compressió, la barra horitzontal (verda) està sotmesa a la força de tracció, la punxa (groga) està sotmesa a la flexibilitat. 4
 5. 5. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO F´ F Exercici 11: Dóna-li un cop d’ull a la següent adreça d’Internet i anota quins són els exemples que és donen per cada tipus de força: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html La compressió: les vigues d’una casa. La tensió: cables per aguantar un pont. La flexivilitat: una barra de metall. La cisalla: una carretera partida per la meitat. La torció: la força que ha fet un pont suspès per girar-se. Exercici 12: Dóna-li un cop d’ull a la següent adreça d’Internet: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/loads.html Quina classe de càrregues o forces han de ser considerades quan construïm una estructura? El vent, la vibració, la temperatura, terra tou i els terratrèmols. Exercici 13: Cerca imatges on es vegi amb claredat estructures d’armadura i estructures carcassa (mínim 3 de cadascuna). Estructures d’armadura: 5
 6. 6. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO Estructures de carcassa: Exercici 14: Sovint trobem al nostre voltant objectes que per la seva forma, dimensions, estructura en general els hi costa mantenir l’estabilitat. Pensa en possibles modificacions de la seva estructura per tal de corregir aquesta falta d’estabilitat dels següents objectes: Escombra: que tingués dos potetes a cada cantó i que es poguessin plegar una a cada cantó de la escombra per poder escombrar. Bicicleta: que les rodes fossin més grosses. Antena de TV: que a sota hi hagués una estructura rodona, flexible, que es pogués adaptar a qualsevol teulat. Tamboret: en comptes de tenir 4 potes, que fos tot un rectangle. Exercici 15: Cerca imatges d’estructures que estiguin basades amb triangles (mínim de 5). Exercici 16: Quines de les següents estructures construïdes amb un Mecano són rígides i quines no? 3 6
 7. 7. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO 1 2 4 1: no és rígida 2: és rigída 3: és rígida 4: és rígida Exercici 17: Relaciona els noms dels següents perfils amb els dibuixos corresponents. Secció en U Secció en T Secció en L Secció en I Secció circular Secció quadrada Exercici 18: Indica en cada cas quin tipus de perfil s’utilitza en les següents estructures. Si vols pots acompanyar-ho d’una fotografia.  Quadre d’una bicicleta- L  Estructura d’una cadira- I  Estructura d’un para-sol- T  Cistella de bàsquet- O  Porteria de futbol- U 7
 8. 8. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO  Torre d’alta tensió- []  Farola- O/I  Senyal de trànsit- O Exercici 19: Busca imatges de dels següents tipus de ponts:  Pont d'arc de pedra  Pont d’arcs d’acer  Ponts en suspensió  Pont Cantilever  Pont suportat per cables 8
 9. 9. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO  Pont basculant  Pont giratori Exercici 20: Fes una recerca sobre un dels tres ponts més llargs del món. Fes una descripció d’on està, de quins materials està fet, quan es va construir, i tota aquella informació que consideris interessant o curiosa. Acompanya la descripció d’una fotografia extreta del Google Earth (o programa similar) que situï on és troba el pont i d’un parell de fotografies on es vegi aquest pont. El pont de Millenium de Gateshead és un pont original: és el pont basculant únic en el món. Té una longitud de 126 m,consta d’una passarel·la unida a un gran arc de 50m de alt . les dos parts es dobleguen en menys de 5 minuts per deixar passar als barcos. El pont Pontchartain Causewai, està a EEUU, a Luisiana, està compost de dos ponts paral·lels. És el segon pont més llarg del món amb 38 km. Es va inaugurà el 1969, estàn sostinguts per 9000 pilots de formigó. 9
 10. 10. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO el pont Leonard p. Zaim Bunker Hill Memorisl, està a prop de Boston. És el pont més ample del món. La longitud de 436m i la seva amplitud de 55m, soporta 10 vies. Ha estat inaugurat al 2003. Exercici 21: Fes una recerca sobre un dels tres ponts més alts del món. Fes una descripció d’on està, de quins materials està fet, quan es va construir, i tota aquella informació que consideris interessant o curiosa. Acompanya la descripció d’una fotografia extreta del Google Earth (o programa similar) que situï on és troba el pont i d’un parell de fotografies on es vegi aquest pont. el viaducte de Millau, està a França, és el pont més alt del món. Es va inaugurar el 14 de desembre del 2004, després de 36 mesos de treball de construcció. La estructura té una altura màxima den343 m sobre el nivell del riu Tarn, i una longitud de 2460m entre el Causse du Larzac i el Causse Rouge. Té 7 pilars de formigó, i el taulell té una amplada de 32m. El pont Gizhou Beipanjiang és el 2n pont més alt del món. Està creat per el recorregut de l’autopista Shangai- Kunming, el qual constad’uns 1564m de distància, a uns 350 m sobre el aigua. 10
 11. 11. Forces i estructures Tecnologia 3r ESO El pont West Hubei and Shangai Chengdu Expresswai es troba suspès en una altura de 650 m, sostingut per unes torres que s’amaguen entre els alts pics de les montanyes, recorrent una distància de 1365m. 11

×