Successfully reported this slideshow.

Verde=Viata

2,089 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verde=Viata

  1. 1. Verde=Viaţă
  2. 2. R ă s ă ritul aduce un nou î nceput <ul><li>M-am n ă scut acum mai bine de 4 miliarde de ani,la î nceput nu am fost dec â t un loc al calamit ăţ ilor,iar acum v ă d c ă acest lucru î ncepe s ă se repete si v ă avertizez c ă vor urma vremuri foarte dificile dac ă nu incerca ţ i s ă m ă p ă stra ţ i deoarece eu sunt aerul,apa si bucuria pe care vi-o aduce un nou r ă s ă rit.Sunt P ă m â ntul. </li></ul>
  3. 3. 9 motive pentru care e bine să plantăm copaci <ul><li>Copacii sunt plămânii planetei dar şi una din principalele arme de a lupta împotriva încălzirii globale. Iată 9 motive pentru care e bine să plantăm copaci: </li></ul><ul><li>1. Copacii produc oxigen. Un copac cu frunze, ajuns la maturitate, produce intr-un sezon necesarul de oxigen inhalat de 10 oameni intr-un an   </li></ul><ul><li>2..Copacii sunt consumatori de carbon, un factor important în accentuarea efectului de seră. O pădure urbană poate stoca intreaga cantitate de carbon produsă de respectivul oraş. </li></ul><ul><li>3. Copacii sunt bariere de sunet foarte eficiente, aproape la fel de eficienti ca peretii de piatra. Copacii plantati strategic pot micşora zgomotele traficului rutier sau cele provenite de pe aeroporturi. </li></ul><ul><li>4. Copacii curăţă aerul. Ei interceptează particulele din aer, reduc căldura, absorb poluantii. Copacii lupta impotriva poluării aerului prin reducerea temperaturii aerului si prin retinerea particulelor din aer. </li></ul><ul><li>5. Copacii ofer ă umbr ă si r ă coare. Umbra copacilor reduce nevoia de aer conditionat pe timpul verii. Pe timpul iernii, copacii reduc for ţ a v â nturilor, reduc â nd cheltuielile de inc ă lzire. </li></ul><ul><li>6. Copacii ne ajut ă in lupta î mpotriva eroziunii solului, conserv ă rii apei de ploaie si a reducerii depozit ă rii sedimentelor dup ă furtuni. </li></ul><ul><li>7. Copacii actioneaza ca tampon impotriva vantului, put â nd s ă reduca cheltuielile cu inc ă lzirea cu pana la 30%. </li></ul><ul><li>8. Copacii imbun ă t ăţ esc calitatea apei prin î ncetinirea si filtrarea apei de ploaie. </li></ul><ul><li>9. Copacii au efect terapeutic. Speciali ş tii definesc silvoterapia -  drept metoda terapeutic ă prin care po ţ i preveni si vindeca bolile folosind energia emanata de copaci. Oxigenul ajut ă la activarea circula ţ iei sangvine, cre ş te num ă rul globulelor ro ş ii, u ş ureaz ă respira ţ ia î n cazul bolilor pulmonare, oxigeneaz ă creierul ( î nt â rziind, astfel, î mb ă tr â nirea). Ş i, nu î n ultimul r â nd, o plimbare prin p ă dure te va face s ă dormi mai bine dup ă aceea. În cazul persoanelor fără probleme de sănătate, silvoterapia este recomandată pentru întărirea organismului, pentru combaterea stresului si a oboselii. </li></ul>
  4. 4. Pădurea o surs ă uşor epuizabil ă <ul><li>Pădurile sunt o surs ă de oxigen. N- am pute a exista dac ă n-ar fi copaci. Un copac matur produce de-a lungul unui an o cantitate de oxigen care echivaleaz ă cu cea inspirat ă de 4 0 oameni de-a lungul unui an. O p ă dure ac ţ ioneaz ă ca un filtru enorm care î mpros pă teaz ă aerul pe care-l respir ă m. </li></ul><ul><li>Pădurile şi măsurile de utilizare a solului au posibilitatea de a reduce emisiile de carbon cu echivalentul a 10-20% din emisiile previzionate de combustibilii fosili până în 2050. </li></ul>
  5. 5. Î mp ă duriri <ul><li>Începute în zonele sudice şi estice ale ţării, lucrările de împăduriri s-au extins în peste 30 de direcţii silvice, care administrează fond forestier în zonele de câmpie şi coline. În zona montană încă nu au început lucrările de împăduriri, dar se lucrează la scosul puieţilor şi la transportul acestora la şantierele de împăduriri. La zi, suprafaţa plantată depăşeşte 1.130 de hectare. Se plantează puieţi de stejar pedunculat, cer, frasin, tei, paltin, salcâm, plop, salcie, gladiţă, arbuşti ş.a. </li></ul>
  6. 6. Reciclarea <ul><li>Învăţaţi noi modalităţi facile de a elimina deşeurile, precum şi de a alege produse şi ambalaje cu un impact redus asupra mediului. </li></ul><ul><li>Cumpăraţi un pom de Crăciun „reciclabil”! </li></ul><ul><li>Dacă v-aţi decis să cumpăraţi un pom de Crăciun, alegeţi unul cu rădăcini pentru a-l putea uda. Astfel, după sărbători, îl puteţi planta în grădină. Dacă achiziţionaţi un brad tăiat, reciclaţi-l apelând la autorităţile locale, care îl vor colecta. </li></ul><ul><li>Spuneţi nu prosoapelor de hârtie! </li></ul><ul><li>Un mop sau un burete va reuşi chiar mai bine să cureţe materialele vărsate, aşa că de ce aţi mai irosi hârtie? Reduceţi consumul de hârtie şi veţi salva copacii. </li></ul><ul><li>Sortaţi hârtia, cartonul , </li></ul><ul><li>Reciclarea unui kilogram de hârtie, în loc de eliminarea la o groapă de gunoi, scuteşte 900 gr de emisii de CO2 şi de metan. </li></ul><ul><li>Refolosiţi hârtia! În loc să folosiţi o nouă coală de hârtie pe post de ciornă, întoarceţi pe partea cealaltă o coală deja folosită şi scrieţi pe ea. Folosiţi produse fabricate din hârtie reciclată. Nu uitaţi! Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci, în comparaţie cu hârtia fabricată din materiale neexploatate. </li></ul><ul><li>Luaţi-vă o cană! Achiziţionaţi-vă propria cană de cafea pentru birou în loc să utilizaţi pahare de unică folosinţă de hârtie. Dacă beţi două cafele pe zi, aţi economisi aproximativ 400 de pahare pe an. </li></ul>
  7. 7. Stia ţ i c ă … <ul><li>DAC Ă CELE SPUSE MAI DEVREME NU V-AU MUL Ţ UMIT, POATE ACESTEA V Ă VOR ST Â RNI INTERESUL PENTRU A OCROTI P Ă DUREA </li></ul><ul><li>Anual, pe glob, covorul vegetal (păduri, culturi agricole, ierburi) produce peste 23 de miliarde de tone oxigen, peste 60% din acesta fiind produs de PĂDURI? </li></ul><ul><li>În ţara noastră, anual, covorul vegetal produce 40 milioane tone de oxigen? </li></ul><ul><li>În zilele călduroase, un hectar de pădure elimină 180-200 kg de oxigen şi consumă 220-280 kg de dioxid de carbon? </li></ul><ul><li>În sezonul estival, un hectar de pădure poate să absoarbă o cantitate de dioxid de carbon egală cu cea eliminată în acelaşi timp de 200 de persoane? </li></ul><ul><li>1000 km parcurşi de un automobil consumă necesarul de oxigen a unui om pentru un an? </li></ul><ul><li>Într-o pădure de foioase, de productivitate ridicată, se consumă anual şi se stochează în biomasă 40 tone dioxid de carbon şi se produc 30 de tone/ha oxigen, din care se consumă prin respiraţie aproximativ 13 tone/ha? </li></ul><ul><li>Pădurea este scutul cel mai eficient de apărare a solului contra eroziunii, comparativ cu terenurile fără vegetaţie, unde eroziunea variază între 140-750 mc/an/ha? În pădure eroziunea este sub 0,1-2,5 mc/an/ha. </li></ul><ul><li>În regiunile împădurite din România turbiditatea medie a râurilor este sub 100 g/mc, faţă de până la 5000 g/mc cât ating râurile care curg prin zone puternic despădurite? </li></ul><ul><li>Transportul de aluviuni din pădure poate atinge doar 0,5 mc/an/ha, faţă de 50-120 mc/an /ha pe terenurile ? </li></ul>
  8. 8. Pentru încheiere un îndemn : Salvaţi pădurea,salvaţi Planeta chiar şi pentru o zi

×