Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100302 Smitshoek Melles

479 views

Published on

Communicatie in RO
een moetje of een must?

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20100302 Smitshoek Melles

 1. 1. Communicatie in RO Een moetje of een must? 2 maart 2010 Simone Hubers & Wiebe de Ridder
 2. 2. Planontwikkeling Opdrachtgever Overheid, provincie Afdelingshoofd(en) Gemeente /Politiek Belangengroepen Lijn/Stafmanagement (financiën, organisatie, Procesmanager communicatie ed.) Bewoners (op individu, locatie wijk en stad niveau) Projectmedewerkers Andere samenwerkende partijen Aannemer / uitvoerders
 3. 3. Communicatie • Voorlichting • Communicatieadvies • Propaganda • Marktonderzoek • Financiële communicatie • Gezondheidsvoorlichting • Marketing • Reclame
 4. 4. Communicatie in RO • Omgevingscommunicatie • (Woning)marktonderzoek • Gebiedspromotie • Positionering • Participatie
 5. 5. Communicatie in RO omgevings- beheer communicatie participatie gebiedspromotie uitvoering marketingcommunicatie omgevingscommunicatie participatie besluitvorming planvorming omgevingscommunicatie initiatief participatie gebiedspromotie marktonderzoek positionering branding
 6. 6. Inhoud Proces Communicatie
 7. 7. Communicatie in RO Voorlichting  Communicatie + +
 8. 8. Communicatie in RO Van college  Interactie
 9. 9. Case Boerhaaveplein Waarom participatie?
 10. 10. Case Boerhaaveplein Waarom participatie?
 11. 11. Case Boerhaaveplein
 12. 12. Case Boerhaaveplein Waarom participatie?
 13. 13. E-participatie
 14. 14. Nog eens voorstellen
 15. 15. “Who are you? Who Google says you are”
 16. 16. Feiten en fabels
 17. 17. Niet iedereen heeft internet 93%
 18. 18. Allochtonen internetten niet
 19. 19. Ouderen internetten niet
 20. 20. Hyves is voor pubers
 21. 21. Digitalisering = individualisering?
 22. 22. Nee, samenhang • Door inhoud • Door kennis • Door relevantie • Niet door locatie beperkt
 23. 23. Web 2.0 = Dialoog (a two-way street)
 24. 24. Web 2.0 = gelijkwaardig vs 6 burgers, een paar honderd euro Stuurgroep, werkgroep, adviesbureau, (en genoeg frustratie) medewerkers en een paar ton
 25. 25. Laten we zelf de regie nemen
 26. 26. Waarom niet meedoen?
 27. 27. Voorkeuren participatie
 28. 28. Fysiek VS Digitaal
 29. 29. Wat kan er dan online? (inspiratie)
 30. 30. Informeren
 31. 31. Informeren
 32. 32. Raadplegen
 33. 33. Signaleren
 34. 34. Adviseren
 35. 35. Meebeslissen
 36. 36. Coproduceren
 37. 37. Zelf of... bij anderen?
 38. 38. Online = zaligmakend?
 39. 39. Combinatie = kracht
 40. 40. Wat is in elk geval belangrijk?
 41. 41. Lessons learnt 1. Vindbaarheid website 2. Offline en online combineren 3. Afkadering participatievrijheid 4. Heldere moderatie/huisregels 5. TERUGKOPPELING!!
 42. 42. (e)-participatie

×