Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan Maine

891 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan Maine

 1. 1. Julkisen keskustelun vaikutus luottamukseen ja järjestötoiminnan maine Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 28.-29.1.2010 Pääsihteeri Leo Stranius
 2. 2. Jari Sarasvuon maine? Kuva: http://www.trainershouse.fi
 3. 3. Fear less, love more, fight harder
 4. 4. ” Maine ja luottamus luodaan teoilla. Ne myös menetetään teoilla.” Vesa Kanniainen (2003) Talouden moraali, markkinavoimat ja yritysten yhteiskuntavastuu. Teoksessa Kanniainen ja Sintonen (toim.) Etiikka & talous. WSOY.
 5. 5. Sisällys <ul><li>Vaalirahakohu </li></ul><ul><li>Järjestötoiminta ja julkisuuden hallinta </li></ul><ul><ul><li>Pari esimerkkiä: Sikatehtaat ja Porkkanamafia </li></ul></ul><ul><li>Verkkovoimaa </li></ul><ul><li>Viestinnän keinot järjestötoiminnassa </li></ul><ul><li>Yhteenveto </li></ul>
 6. 6. Vaalirahakohu? <ul><li>Vaalirahakohu ei ole heikentänyt ihmisten luottamusta poliittisiin päättäjiin. </li></ul><ul><li>Kiinnostus politiikkaan on nousussa vaikka äänestäminen vaaleissa hiipuu. </li></ul><ul><li>Kollektiivinen, järjestöihin nojaava identiteetti rapistuu sekä puoluesamaistuminen ja osallistuminen velvollisuudentunnosta heikkenee. </li></ul><ul><li>Yksilön valinnanmahdollisuuksia korostava identiteetti ja asiapohjainen osallistuminen vahvistuvat. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lähde: Grönlund, Kimmo: Demokratiapolitiikan suuntaviivat – oikeusministeriön ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan demokratiaseminaarissa 18.11.2009 </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Järjestötoimintaa arvostetaan <ul><li>Haasteena löytää sellaisia uusia toimintamuotoja ja tapoja, jotka pystyvät: </li></ul><ul><ul><li>(1) houkuttelemaan mukaan uusia kykeneviä ja sitoutuneita toimijoita, </li></ul></ul><ul><ul><li>(2) vakuuttamaan päättäjät ja </li></ul></ul><ul><ul><li>(3) saavuttamaan positiivista huomiota tiedotusvälineissä. </li></ul></ul>
 8. 8. Julkisuuden hallinta <ul><li>Aiemmin isot järjestöt pystyivät hallitsemaan julkisuutta tiedotuskanavien ollessa hyvin keskittyneitä. </li></ul><ul><li>Mediajulkisuuden merkitys on kasvanut </li></ul><ul><ul><li>Ihmisten käsitys poliittisesta/yhteiskunnallisesta toiminnasta syntyy julkisuuden välityksellä. </li></ul></ul><ul><li>Järjestöjen ja median toimintalogiikka erilainen </li></ul>
 9. 9. Pari esimerkkiä
 10. 11. <ul><li>Malliesimerkki median hyödyntämisestä: </li></ul><ul><ul><li>Ajankohdan valinta </li></ul></ul><ul><ul><li>Visuaalisuus ja yllätyksellisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkisuuden henkilöiden käyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>Itsensä likoon laittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sissimarkkinointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen </li></ul></ul>
 11. 12. <ul><li>www.porkkanamafia.fi </li></ul><ul><ul><li>Organisoituminen verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Takana ei ole virallisia yhdistyksiä tai järjestöjä </li></ul></ul><ul><ul><li>Hauskaa, innostavaa, performatiivista ja julkisuushakuista </li></ul></ul><ul><ul><li>Mukaan helppo tulla ja vielä helpompi irrottautua </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteena moraaliprotestin ja yhteiskunnallisen vallankumouksen sijaan pienet muutokset nykytodellisuudessa ja ajattelutavoissa </li></ul></ul>
 12. 13. Julkisuuden vaatimuksia <ul><li>Yhteiskunnallinen toiminta ja sen vaatimukset muuttuvat ajallisesti nopeatempoisemmiksi ja reaktiivisemmaksi. </li></ul><ul><li>Tuloksia pitää saada aikaiseksi heti ja kaikkiin ajankohtaisiin keskusteluihin on syytä löytyä oma näkemys. </li></ul>
 13. 14. Uutiskriteereiden muutos <ul><li>Lyhyt ajallinen kesto, reaaliaikaisuus, toiminta, läheisyys ihmisiin (yleisöön), henkilötarinat, elämäntyylijutut ja yllätyksellisyys. </li></ul><ul><li>Hyvä uutinen on yksinkertainen ja visuualisesti näyttävä/helppo. </li></ul><ul><li>Järjestötoimijoiden imago, heidän välittämät vaikutukset, ulkoinen olemus (asiantuntijuuden sijaan persoonan vetovoimaisuus). </li></ul><ul><ul><li>Järjestöjen sisäinen ja ulkoinen dialogi ohenee sekä toiminnan pitkäjänteinen harkinta heikkenee. </li></ul></ul>
 14. 15. Verkon vaikutus merkittävä <ul><li>Perinteinen ylhäältä – alas –malli on murtumassa. </li></ul><ul><li>Verkko on parantanut ihmisten mahdollisuuksia osallistua julkiseen keskusteluun. </li></ul><ul><li>Järjestötyön agendalle nousee yhä useammin yksittäisten ihmisten tai löyhien verkostojen määrittelemiä kysymyksiä ja ongelmia. </li></ul><ul><li>Järjestöjohdon ja kansalaisyhteiskunnan välinen vuorovaikutus lisääntyy. </li></ul>
 15. 16. Verkkovoimaa <ul><li>IRC-Galleria: 507 000 jäsentä </li></ul><ul><ul><li>74% 15-24 vuotiaista käyttää palvelua viikottain </li></ul></ul><ul><li>Facebookissa noin 500 000 – 1 403 640 suomalaista </li></ul><ul><li>Suomalaisia blogeja noin 265 000 </li></ul><ul><li>www.adressit.com -sivuston 25 suosituinta adressia: lähes miljoona allekirjoitusta </li></ul><ul><li>Avaaz on toteuttanut yli 15 miljoonaa aktiota ja kerännyt alle vuodessa yli 3,5 miljoonaa jäsentä </li></ul><ul><ul><li>Lähteet: IRC-Galleria, Facebook, Tilastokeskus, www.adressit.com , www.avaaz.org </li></ul></ul>
 16. 17. Viestinnälliset keinot <ul><li>Mediahallinta </li></ul><ul><li>Imagon rakennus </li></ul><ul><li>Markkinointi </li></ul><ul><li>Sisäinen viestintä </li></ul><ul><li>Tiedon hallinta </li></ul>
 17. 18. Tuoteorioitunut, myyntiorientoitunut vai markkinaorientoitunut järjestö?
 18. 19. Avoimuus <ul><li>Keskeneräisistä asioista keskustellaan ja tuleekin keskustella. </li></ul>
 19. 20. Yhteenveto <ul><li>Vaalirahakohun vaikutus epäselvä </li></ul><ul><li>Ihmiset kiinnostuneita vaikuttamaan – ilman sitoutumista </li></ul><ul><li>Pienillä panoksilla voi saada paljon näkyvyyttä (mainetta) </li></ul><ul><li>Luottamus ja vaikuttavuus syntyvät usein mediavälitteisesti </li></ul><ul><li>Verkon vaikutus on keskeinen </li></ul><ul><li>Viestinnän monet keinot kannattaa hyödyntää </li></ul>
 20. 21. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul>

×