Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

äLykkäät sähköverkot stranius-18052010

888 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

äLykkäät sähköverkot stranius-18052010

  1. 1. Älykkäät sähköverkot uusiutuvan energia edistäjänä Kommenttipuheenvuoro 18.5.2010 Pääsihteeri Leo Stranius
  2. 2. Smart Grid – Sähköverkko 2.0?
  3. 3. Älykäs sähköverkko <ul><li>Sähkön kulku moneen suuntaan </li></ul><ul><ul><li>pientuuli- ja aurinkovoima, sähköautot, maatilojen bioenergia </li></ul></ul><ul><li>Etäluettavat sähkömittarit ja reaaliaikainen kulutuksen seuranta </li></ul><ul><li>Sähkökapasiteetin mitoitus ja energian varastointi </li></ul>
  4. 4. Mahdollisuuksia <ul><li>Uusiutuvien energialähteiden lisääminen </li></ul><ul><li>Energiatehokkuuden parantaminen </li></ul><ul><li>Sähköhäviöiden pieneminen ja toimitusvarmuuden paraneminen </li></ul><ul><ul><li>Vianpaikannus tehostuu </li></ul></ul><ul><li>= Ilmastonmuutoksen torjunta </li></ul>
  5. 5. Haasteita <ul><li>Lupaavat tulevaisuuden mahdollisuudet estävät helposti tämän päivän toimet </li></ul><ul><ul><li>Akkuteknologian puute, mittareiden asennukset... </li></ul></ul><ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen estää kehityksen </li></ul><ul><li>Pientuuli- ja aurinkovoima sekä esim. sähköautojen yleistyminen edellyttävät yhteiskunnan toimia ja tukia </li></ul><ul><li>Kuvitelma suurista yksittäisratkaisuista hajautetun energiantuotannon sijaan </li></ul>
  6. 6. Suomen malli? <ul><ul><li>Mahdollisuus olla älykkään sähköteknologiakehityksen eturintamassa sekä luoda uusia työpaikkoja ja vientituotteita </li></ul></ul><ul><ul><li>...vai imago Euroopan ydinjätehautana? </li></ul></ul>
  7. 7. Uusiutuvaa energiaa älykkäillä sähköverkoilla <ul><li>” Paras ratkaisu on hajautettu ja monipuolinen uusiutuvan energian järjestelmä älykkäillä sähköverkoilla.” </li></ul><ul><li>” Lisäydinvoima taas on veltto ratkaisu, joka vesittää panostuksen uusiutuvaan energiaan ja hidastaa uuden teknologian kehitystä ja käyttöönottoa.” </li></ul><ul><ul><li>Johanna Karimäki 19.4.2010 </li></ul></ul>
  8. 8. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.luontoliitto.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>www.leostranius.fi </li></ul></ul>

×