Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Windows Live Messenger på jobbet

840 views

Published on

Var sjätte svensk snackar med sina kollegor 6 timmar om dagen.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Windows Live Messenger på jobbet

 1. 1. Windows Live Messenger på jobbet
 2. 2. Executive report
 3. 3. <ul><li>Närmare hälften av respondenterna arbetar på ett kontor med fler än 2 anställda. Och tvåtredjedelar av dem arbetar i ett öppet kontorslandskap. </li></ul><ul><li>Närmare hälften av respondeterna använder WL Messenger under sin arbetstid. </li></ul><ul><li>Messengeranvändare uppger hög lön och trevliga kollegor som det viktigaste med ett jobb. De som inte använder Messenger prioriterar främst trevliga kollegor och stimulerande arbetsuppgifter . </li></ul><ul><li>Messengeranvändare är helt överlägsna vad gäller verbal kommunikation (i tid) med kollegor på jobbet. Närmare en fjärdedel av dem pratar 6 timmar eller mer om dagen med sina kollegor på jobbet. </li></ul><ul><li>Messengeranvändare pratar främst om annat än jobb med sina kollegor på kontoret. </li></ul><ul><li>22% av Messengeranvändarna pratar 6 timmar eller mer i telefon på jobbet per dag. </li></ul>Executive report 1(2)
 4. 4. <ul><li>Messengeranvändare irriterar sig mer över saker folk gör på kontoret. Det mest irriterande är ’Avge kroppsljud ’, ’ Prata bäbisspråk ’ och ’ Låna saker utan att ställa dem tillbaka ’. Det mest irriterande för icke-Messengeranvändare är ’ Prata högt med andra eller i telefon ’, ’ Låna saker utan att ställa dem tillbaka ’ och ’ Hysteriska ring- och meddelandesignaler ’. </li></ul><ul><li>Messengeranvändare diskuterar gärna sitt privatliv med arbetskamrater på jobbet. </li></ul><ul><li>Messengeranvändare ’gör bort sig’ oftare på jobbet (genom att säga saker de skulle ha hållit tyst om) än icke-Messengeranvändare. </li></ul><ul><li>Messengeranvändare låter bli att svara i telefon eller att ringa telefonsamtal på jobbet i större utsträckning än icke-Messengeranvändare. </li></ul><ul><li>Messengeranvändare ser många fördelar med att använda WL Messenger i jobbet, främst ’ Fortare än telefonsamtal eller e-mail ’, ’ Effektivt ’ och ’ Ej störande för omgivningen ’. </li></ul>Executive report 2(2)
 5. 5. Alla
 6. 6. Använder du Windows Live Messenger (MSN) på din arbetstid?
 7. 7. Vad är det viktigaste med ett jobb?
 8. 8. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du med dina kollegor på kontoret, om man bortser från närvaro i möten?
 9. 9. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du om annat än jobb med dina kollegor på kontoret?
 10. 10. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du i telefon på jobbet?
 11. 11. Vad är det mest irriterande som folk kan göra i ett kontorslandskap?
 12. 12. Vad är det mest irriterande som folk kan göra i ett kontorslandskap?
 13. 13. Diskuterar du ditt privatliv med dina arbetskamrater på jobbet?
 14. 14. Har det hänt att du har sagt något högt på jobbet som du skulle ha hållit tyst om ?
 15. 15. Har det hänt att du låtit bli att ringa ett telefonsamtal på jobbet (eller svara om det ringer)?
 16. 16. Vad är det bästa sättet att undvika att säga oövertänkta saker på jobbet?
 17. 17. Använder Windows Live Messenger på jobbet
 18. 18. Varför är det bra att använda Windows Live Messenger (MSN) på jobbet? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 19. 19. Vad är det viktigaste med ett jobb? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 20. 20. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du med dina kollegor på kontoret, om man bortser från närvaro i möten? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 21. 21. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du om annat än jobb med dina kollegor på kontoret? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 22. 22. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du i telefon på jobbet? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 23. 23. Vad är det mest irriterande som folk kan göra i ett kontorslandskap? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 24. 24. Vad är det mest irriterande som folk kan göra i ett kontorslandskap? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 25. 25. Diskuterar du ditt privatliv med dina arbetskamrater på jobbet? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 26. 26. Har det hänt att du har sagt något högt på jobbet som du skulle ha hållit tyst om ? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 27. 27. Har det hänt att du låtit bli att ringa ett telefonsamtal på jobbet (eller svara om det ringer)? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 28. 28. Vad är det bästa sättet att undvika att säga oövertänkta saker på jobbet? Bas: Använder WL Messenger på jobbet
 29. 29. Använder inte Windows Live Messenger på jobbet
 30. 30. Vad är det viktigaste med ett jobb? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 31. 31. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du med dina kollegor på kontoret, om man bortser från närvaro i möten? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 32. 32. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du om annat än jobb med dina kollegor på kontoret? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 33. 33. Ungefär hur mycket tid om dagen pratar du i telefon på jobbet? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 34. 34. Vad är det mest irriterande som folk kan göra i ett kontorslandskap? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 35. 35. Vad är det mest irriterande som folk kan göra i ett kontorslandskap? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 36. 36. Diskuterar du ditt privatliv med dina arbetskamrater på jobbet? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 37. 37. Har det hänt att du har sagt något högt på jobbet som du skulle ha hållit tyst om ? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 38. 38. Har det hänt att du låtit bli att ringa ett telefonsamtal på jobbet (eller svara om det ringer)? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 39. 39. Vad är det bästa sättet att undvika att säga oövertänkta saker på jobbet? Bas: Använder ej WL Messenger på jobbet
 40. 40. Om undersökningen
 41. 41. <ul><li>Webbaserad undersökning – självurval </li></ul><ul><li>Syfte: om samtalen i det öppna kontorslandskapet, om potential för IM Messenger i det öppna kontorslandskapet </li></ul><ul><li>Resultaten bygger på svar från 1 231 individer </li></ul>Om undersökningen
 42. 42. Kontor & antal anställda <ul><li>46% av respondenter arbetar på ett kontor med fler än 2 anställda </li></ul><ul><li>61% av de (som arbetar på ett kontor med fler än 2 anställda) arbetar i ett öppet kontorslandskap </li></ul>
 43. 43. <ul><li>59% var kvinnor & 41% var män </li></ul><ul><li>27% var 18 år eller yngre, 25% var i åldern 19-34 år, 21% var i åldern 35-49 år & 27% var 50 år eller äldre </li></ul>Bakgrundsfrågor

×