Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalayaan

9,125 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
 • Be the first to comment

Kalayaan

 1. 1. KALAYAAN Bunga ng Nasyonalismo Presented by: Arnel O. Rivera MAT-SS
 2. 3. Timeline Marso 22, 1897 Itinatag ang Republika ng Pilipinas sa Tejeros, San Francisco de Malabon(Gen. Trias), Cavite. Itinatag ang Republika ng Biak-na-Bato sa San Miguel, Bulacan Nobyembre1, 1897 Disyembre 14, 1897 Nilagdaan ang Kasunduan sa Biak-na-Bato . Mayo 19, 1898 June 12, 1898 Bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo at itinatag ang Pamahalaang Diktatoryal Ipinahayag ang Kasarinlan ng Pilipinas sa Cavite del Viejo (Kawit), Cavite
 3. 4. Kombensyon sa Tejeros <ul><li>Itinatag ang Republika ng Pilipinas bilang kapalit ng Katipunan. </li></ul><ul><li>Nahalal bilang pangulo si Emilio Aguinaldo . Nahalal naman bilang Direktor Interyor si Andres Bonifacio ngunit tinutulan ni Daniel Tirona na naging dahilan ng pagpapawalang bisa ni Bonifacio sa naganap na pagpupulong. </li></ul>
 4. 5. Balik sa Timeline
 5. 6. Republika ng Biak-na-Bato
 6. 7. Republika ng Biak-na-Bato <ul><li>Pinulong ni Aguinaldo ang kanyang mga pinuno upang bumuo ng isang Saligang Batas. Sinulat ito nina Isabelo Artacho at Felix Ferrer at pinagtibay noong Nob. 1, 1897. Kasabay nito, itinatag ang Republika ng Biak-na-Bato at itinalaga ang mga nahalal na pinuno. </li></ul>Balik sa Timeline
 7. 8. Kasunduan sa Biak-na-Bato <ul><li>Namagitan si Pedro Paterno upang magkaroon ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng mga Kastila at mga Pilipino. </li></ul><ul><li>Nilagdaan nina Aguinaldo at Gob. Hen. Fernando Primo de Rivera ang Kasunduan sa Biak-na-Bato noong Disyembre 14, 1897. </li></ul><ul><li>Kapwa hindi tumupad sa usapan ang magkabilang panig. </li></ul>
 8. 9. Mga Probisyon ng KBB <ul><li>Ititigil ng mga pinuno ng rebolusyon ang labanan at maninirahan sa Hong Kong. </li></ul><ul><li>Lubusang kapatawaran sa lahat ng rebolusyonaryo at pagsusuko ng mga armas. </li></ul><ul><li>Magbabayad ang Espanya ng kabuuang halagang 1,700,000 pesos sa mga rebolusyonaryo. </li></ul>Balik sa Timeline
 9. 10. Pagpapatuloy ng Himagsikan <ul><li>Bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo at itinatag ang Pamahalaang Diktaturyal noong Mayo 19, 1898. Sa tulong ng mga Amerikano, ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang labanan para sa kalayaan. </li></ul><ul><li>Pinaghandaan din ng pamahalaan ang pagpapahayag ng kasarinlan ng bansa. </li></ul>Balik sa Timeline
 10. 11. Pagpapahayag ng Kasarinlan <ul><li>Sa isang makulay na seremonya, ipinahayag ang Kasarinlan ng Pilipinas sa Cavite del Viejo (Kawit), Cavite noong Hunyo 12, 1898. </li></ul><ul><li>Binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista ang Acta de Independencia habang winagayway ni Gen. Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas na gawa ni Marcela Agoncillo. </li></ul>Balik sa Timeline
 11. 12. To download this file, log-on to: http://www.slideshare.net/ArnelSSI/Kalayaan Thank Y u!

×